Historie

Ang. distriktets historie se under Egedesminde kom., som det indtil 1950 hørte under.

Kangâtsiaq synes ikke at have været beboet før 1829, da der boede 20 mennesker her; derimod havde der på den nærliggende ø Inugsulik været en betydelig boplads, hvor Giesecke 1807 på et næs så mange ruiner. 1840 oprettedes Kangátsiaq til vinterudsted, og 1846 blev det helårligt; 1851 opførtes beboelseshus m. butik og 1870 et lille, dårligt kapel. Befolkningen talte 1915 118, 1964 ved tilflytning fra bopladserne 273.

Niaqornârssuk synes først at være beboet kort før 1850; 1915 havde den 67 indbyggere, 1955 var den ved tilflytning vokset til 151 og 1964 til 272 indb. 1939 blev den udsted.

Iginiarfik blev 1825 opret. til garnfangst- og handelssted og fik god produktion af spæk, sæl- og renskind.

Agto. 1818 anlagdes her »Forsøget Den Nye Prøve«, der skulle drive garnfangst og handel; 1821 boede her 20 mennesker og på det nærliggende Akúnâq 44. Med de omkringliggende bopladser havde udstedet en ganske god produktion. Befolkningen i Agto talte 1915 72; 1964 var der 138.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.