Eskimoruiner

Thule kommune er særdeles rig på forladte vinterbopladser, hvilket skyldes befolkningens omflyttende levevis. Fra selve Thule distriktet kendes 67 ruinpladser, hvoraf de 29 har været beboet siden 1923; dernæst er der to pladser i Melville Bugt, begge beboet siden 1923, én i Washington Land og én i Hall Land. Endelig hører til det administrative begreb Nordg., men uden for Thule kommune, Peary Land og Independence – Danmark Fjord området, hvor de arkæologiske forhold har et eget præg.

Bopladsen Ûmânaq ved det gl. Thule (nu Dundas) var beboet, indtil Thule 1953 blev flyttet til Qânâq ved Inglefield Bredning. Her er 27 husruiner, hvoraf 22 er udgravede, desuden er der udgravet et større areal af den store affaldsdynge, som efter dens første udgraver kaldes Comers Mødding. Der haves herfra et meget stort oldsagsmateriale fra 3 stadier af den kultur, som efter dette sted er blevet kaldt Thulekulturen, og dens afledning, Inugsuk-kulturen; her er ligesom i den vestgrønl. Inugsuk-kultur fundet nordbosager.

Ved mundingen af Granville Fjord ligger bopladsen Nûgdlît, hvor der findes ikke mindre end 62 husruiner – det største antal, der kendes fra nogen boplads i G. 37 af disse ruiner er udgravet og har givet et stort fund, der er interessant ved at vise en fase af Thule-kulturen m. nær tilknytning til Alaska og som ved kulstof 14-undersøgelse er tidsbestemt til o. 800 e.Kr.

I Inglefield Land ligger en del interessante ruinpladser, hvoraf flere er udgravede: På Ruin Ø i Marshall Bugt findes 7 huse, alle udgravede; kulturen her minder meget om Nûgdlîts, men er lidt yngre. Ved Inuarfigssuaq er der 3 grupper af ruiner m. henh. 11, 11 og 6 huse, mere el. mindre runde, dobbelte el. tredobbelte. 27 af dem er udgravet og har givet interessante resultater; de fleste viser en Thule-kultur, der minder meget om den centraleskimoiske, andre er lidt yngre, og, hvad der er mest interessant, i bunden af en stor mødding foran 4 af husene er der fundet Dorset-kultur. Fra Kap Kent kendes 8 og fra Kap Russell 3 ruiner, der indeholdt sen Thule-kultur. Ved Aungnartoq og Aungnartup qôrua er der henh. 11 og 4 ruiner, der ikke har givet mange fund, da husene var gravet ned i sandterrasser.

s. 612

I Melville Bugt er der ruiner på Kap Seddon (sidst beboet i 1926) og Nûgssuaq (sidst beboet 1933).

N.f. Humboldt Gletscher er der kun husruiner ved Kap Webster (6 huse m. Thule-kultur) og ved Kap Tyson i Hall Land (en mærkelig ruin, bygget af svære sten; de få fund viser Dorset-kultur). Ejendommeligt er fundet af en kajak af vestgrønl. type fra 15-1600t. i Morris Bugt, Washington Land.

Ejendommelige er forholdene i Peary Land og de tilgrænsende store fjorde Independence og Danmark Fjord. Herfra kendes ingen vinterhuse af sædvanlig type, kun enkelte teltringe, men dernæst et stort antal af de boligkonstruktioner, der er knyttet til de meget gl. kulturer, der er blevet kaldt Independence I og II, og hvoraf den første går helt tilbage til o. 2000 f.Kr. I alt er der fundet 120 boligruiner fra Independence I, beliggende 10-15 m o.h. og således antagelig stammende fra en periode, da havet stod en halv snes m højere end nu. Flest ruiner, 82, kendes fra Jørgen Brønlund Fjord, 25 fra Independence og Danmark Fjord og 13 fra Hall Land. Den største kendte boplads er Pearylandville m. 16 boligtomter; her var der også enkelte bensager ved siden af de sædvanlige flintsager. De er ved C 14-analyser tidsbestemt til 1900-2000 f.Kr. og er således de ældste kendte kulturrester i G. Fra Independence II kendes i Jørgen Brønlund Fjord 20 (C 14-bestemmelse: o. 800 f.Kr.), i Independence og Danmark Fjord 8 og i Hall Land 2 boligtomter. De ligger på et niveau af 4-5 m o.h.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Litt.: Clark Wissler. Archaeology of the Polar Eskimo. Anthropological Papers of the American Museum of Natural History XXII. 3. 1918. Therkel Mathiassen. Archaeology of the Central Eskimos. I. 1927. 293–304. Sa. Eskimo Relics from Washington Land and Hall Land, Medd. om Grønl. LXXI. 1928. 183–216. Erik Holtved. Archaeological Investigations in the Thule District. I–II, smst. 141. 1. 1944. III. 1954. Eigil Knuth. An Outline of the Archaeology of Peary Land, Arctic 5. No. 1. 1952. Sa. The Paleo-Eskimo Culture of North East Greenland elucidated by three new Sites, American Antiquity 19. No. 4. 1954. Sa. Danmark Fjord, Nationalmus A. 1956. Sa. Second and Third Peary Land Expedition. 1963 and 1964. The Polar Record 1965. Henrik Tauber. Copenhagen Radiocarbon Dates VII, Radiocarbon 8. 1966. 214–34.