Blegind sogn

(Hørning kom.) omgives af Århus a. (Tiset so. i Ning hrd.), Vitved so., hvortil Solbjerg sø danner skel, og Hørning so. Gennem det ret jævnt småkuperede terræn løber Århus å, der danner afløb fra Solbjerg sø, og som ml. Aldrup vandml. og Sandagerskær danner skel til Århus a. De gode, lermuldede jorder hører til de bedste i hrd. og er skovløse.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1960: 743 ha. Befolkning 26/9 1960: 272 indb. fordelt på 72 husstande (1801: 210, 1850: 257, 1901: 320, 1930: 294, 1955: 262).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I so. byen: Blegind (*1347 Bleghyngh, 1544 Blegyndt, Blegind kirke; u. 1779) m. kirke og forsamlingshus (opf. 1897); skolen er nedlagt, og der er skolefællesskab m. Hørning. – Gårde: Aldrup Møllegd. (*1289 molendinum nostrum Althorp).

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

s. 531

B. so. udgør sa. m. Hørning so. ét pastorat under Hjelmslev og Gjern hrdr.s provsti; so. udgjorde indtil 1/4 1962 sa. m. Hørning so. én sognekom.: Blegind-Hørning kom.; fra 1/4 1962 er denne kom. sammensluttet m. Adslev-Mesing kom. til Hørning kom. B. so. har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Fruering so. So. udgør 4. udskrivningskr., VII. udskrivningsområde, 196. lægd og har sessionssted i Skanderborg.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Den lille, hvidkalkede og teglhængte kirke består af romansk kor og skib samt sengotisk v.tårn og våbenhus i s. De romanske bygningsdele er opf. af rå kamp m. partier af granitkvadre. Af opr. enkeltheder er bev. korets n.vindue, skibets s.dør, der har ornamenterede kragbånd og tympanon m. løvefigurer (Mackeprang. JG. 267 f.), samt den tilmurede n.dør m. bastant overligger. Et romansk vindue i skibets v.mur, prydet m. rundstav langs kanten, er mul. flyttet hertil fra en af langvæggene. I korets ø.gavl er indmuret en monolitoverligger fra et romansk vindue; to tilsvarende overliggere er anv. i kgd.diget. Den lave korbue er omb., men har bev. sine brede, romanske kragbånd m. dyre- og fuglerelieffer. Den jernbundne dørfløj i s.døren er kopieret efter en ældre dør, af hvilken der 1888 fandtes rester på kirkens loft. Tårnet, der er opf. af munkesten og kamp, er åbent i v. under en høj, rundbuet arkade (»styltet«); gavle i n. og s. m. cirkel- og højblændinger under trappekam. Våbenhuset, der er af munkesten, har en enkel blændingsdekoration på gavlen. – Altertavlen er et maleri af A. Dorph 1895, Vandringen til Emaus, i en ramme, der rummer dele af en renæssancealtertavle. Stor, romansk granitdøbefont m. løverelieffer. Dåbsfad 1895. Fontehimmel fra o. 1700. Over korbuen lille, sengotisk krucifiks. Prædikestol fra o. 1640 m. naive evangelistfigurer malet i arkadefelterne; samtidig lydhimmel. Nyere stoleværk. Harmonium i skibets v.ende. Indskriftsløs klokke, antagelig fra 1500t. I koret mindetavle for provst Lauridz Sørensen Worsøe, † 1780, hans hustru Ide Margrethe Bøgh, † 1790, samt syv af deres femten børn, der døde i forældrenes livstid. Tavle af støbejern over Karen Toft, † 1836, g. m. provst Peder Schinnerup. Endv. gravsten m. opstandelsesrelief over præsterne Rasmus Nielsen, † 1638, og (Lauritz) Nielsen, † 1659, samt begges hustru Citzel Søfvrensdater. I skibet epitafium over præsten Christian Mogensen Hirznach, † 1740. Et andet epitafium, over sgpr. Esbern Rasmussen Malling, † 1699, m. rigt udsk. ramme, er 1932 omdannet til præstetavle; den tilh. gravsten er opstillet i våbenhuset. På Nationalmuseet findes et korsnedtagelsesrelief fra 1500t.s beg., der har hængt i kirken, samt indskriftspladen fra en mindetavle over sgpr. Erasmus Winther, † 1823.

Olaf Olsen museumsinspektør, professor, dr. phil., cand. mag.

Pastoratets præstegd. lå opr. i Blegind, men den solgtes 1909 og en ny købtes i Hørning.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.

Haugegård i Blegind nævnes *1490.

J. Kousgård Sørensen professor, dr. phil.

Ved istandsættelse 1901 fandtes gemt bag et bjælkehoved på kirkens loft 43 mønter, den yngste en gylden fra Geldern 1650.

Georg Galster fhv. overinspektør, dr. phil.

Litt.: J. Olrik. Drikkehorn og Sølvtøj. 1909. 142 nr. 5.

Der er ingen bevarede oldtidsmindesmærker i so., men der har været to høje. – Ved Århus ås udløb af Solbjerg sø er der bopladser fra ældre stenalder.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.