Siem sogn

(St. Brøndum-S.-Torup kom.) omgives af St. Brøndum so., Hindsted hrd. (Astrup so.) samt Torup so. Det lille so. har et ujævnt, bakket terræn (Tulsted bakke 70 m, Kummerhøje 64 m) med noget sandet jord, og i den sydl. del er der en hel del skov (Siem skov). Her når Milbakke 64 m.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1955: 752 ha. Samlet befolkning 1/10 1955: 200 indb. fordelt på 58 husstande (1801: 146, 1850: 138, 1901: 180, 1930: 196).

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I sognet byen: Siem (*1438, 1472 Seem; u. 1788) m. kirke, skole (opf. 1913) og forsamlingshus. – Saml. af gde og hse: Siem Udflyttere. – Gårde: Bredal (1688 Brædals-gaard).

O. Biilmann seminarieadjunkt, cand. mag.

S. so., der sa. m. Store Brøndum so. og Torup so. udgør én sognekom. og ét pastorat under Hindsted og Hellum hrdr.s provsti, har sa. tingsted og hører under de sa. kr. som Sønder Kongerslev so. So. udgør 5. udskrivningskr., 396. lægd og har sessionssted i Terndrup.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Kirken består af romansk kor og skib med nymodens våbenhus mod s. Den romanske bygn. er opf. af granitkvadre på skråkantsokkel, og begge de opr., retkantede døre, der ikke bryder sokkelen, er bev., s.døren i brug, n.døren, der er tilmuret, med rige profileringer. Vinduerne er forsvundet ved omsætning af murene. Indvendig har kor og skib højtliggende, fladt loft, og den runde korbue med stærkt profilerede kragbånd står bevaret. Korgavlen og korets s.side er om- og skalmuret 1762 (jerncifre og initialer for H. C. v. Schimmelmann). Bygningen blev istandsat 1949. – Det kvaderbyggede alterbord bærer et skab fra 1951 med tre sengotiske figurer o. 1510–20 af Claus Bergs nordjy. svend, Kristus som Smertensmand, Anna selvtredie og Skt. Andreas, istandsat af J. Th. Madsen. Alterkalken er udført 1635 til Store Brøndum kirke og ændret 1729. Små renæssancestager. Romansk granitfont med to kraftigt fremspringende dyrehoveder (ulve?) på den ellers glatte kumme (Mackeprang. D. 226). Messingfad 1722 med små bukler langs randen. Prædikestol o. 1900. Klokke 1723, Holtzmann, ophængt i ø.gavlen.

Erik Horskjær redaktør

Litt.: Om Seem k.s brøstfældighed, JySaml. 3. r. II. 110.

s. 1102

Jens Nielsen af Siem nævnes 1438.

Carl Jørgensen adjunkt, cand mag.

Skove: Siem skov, ca. 300 ha, hører under Lindenborg skovdistrikt (jf. omtalen under Fræer so.) og udgør sammen med Hellum skov (i Torup so.) og Ejstrup skov (i St. Brøndum so.) en skovpart på i alt 876 ha, hvoraf bøg 77 ha, andet løvtræ 57 ha og nåletræ 541 ha.

Peter Kjøller ekspeditionssekretær, forstkandidat

Fra tørveskær i en mose ved Siem fandtes 1842 4 brudstykker af hængesmykker, 7 sølvperler og 23 mønter, hovedsagelig Hedeby-halvbrakteater, gemt hen i slutningen af 900t. (Aarb. 1942. 58–59).

Georg Galster fhv. overinspektør, dr. phil.

Fredede oldtidsminder: 8 høje, deriblandt den store, men forgravede Kohøj i Siem skov og Kummerhøj, der mul. rummer en jættestue. – Sløjfet el. ødelagt: 9 høje. – I en mose s.f. Siem er fundet to bronzespande af italisk arbejde fra yngre bronzealder.

Therkel Mathiassen overinspektør, dr. phil.