Skejby sogn

er fra 1/4 1962 indlemmet i Århus købstad.

Sognet havde i 1960 et areal af 466 ha. Befolkning 26/9 1960: 375 indb. fordelt på 105 husstande (1801: 147, 1850: 162, 1901: 334, 1930: 362, 1955: 377).

Sognet, der sa. m. Hasle so. og Lisbjerg so. udgjorde én sognekom. og ét pastorat under Århus kbst.s og Hasle hrd.s provsti, Århus stift, havde sa. tingsted og hørte under de sa. kr. som Vejlby so. So. hører under 4. udskrivningskr., VII. udskrivningsområde og udgør 275. lægd, der har sessionssted i Århus.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.