Ude Sundby landdistrikt

en del af det gl. Ude Sundby (Saxo: Sundby, *1315 Vte-, sundby, o. 1370 Sundbyydræ) sogn, hvis øvrige del 1867 henlagdes under Frederikssund, udgjorde indtil 1951 en selvstændig kom., men indlemmedes 1/4 1951 kommunalt i Frederikssund kbst., se s. 89.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Kort).

Areal i alt 1950: 539 ha. Befolkning 7/11 1950: 634 indb. fordelt på 189 husstande. (1801: 482, 1850: 659, 1901: 145, 1930: 467). – Erhvervsfordelingen i Ude Sundby var 1940 flg.: Af landbrug levede 155, af håndværk og industri 249, af handel og omsætning 47, af transporterhverv 32, af administration og liberale erhverv 2, af formue, pension, aldersrente olgn. 38, medens 3 ikke havde givet oplysning om erhverv.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

I landdistriktet byen: Bonderup (o. 1370 Bondorp; u. 1789); den bymæssige bebyggelse Engbæk, forstad til Frederikssund, havde 1950: 460 indb. fordelt på 148 husstande; efter erhverv fordelte befolkningen sig 1940 i flg. grupper: 26 levede af landbrug, 234 af industri og håndværk, 42 af handel og omsætning, 32 af transporterhverv, 2 af administration og liberale erhverv, 33 af formue, pension, aldersrente olgn., medens 3 ikke havde givet oplysning om erhverv. – Klinten (1682 Klinten), gde. Kristiansholm, hse. – Gårde: Islebjerggd. (15,5 tdr. hartk., 84 ha; ejdsk. 205).

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

Sløjfede oldtidsminder: En langdysse og 3 høje ved Bonderup.