Qeqertat

Qeqertat (betyder øerne) ligger i bunden af Inglefield Bredning.

Indbyggere pr. 31/12 1968: 53, alle født i G. (1965: 58, 1960: 57, 1951: 23). Antal husstande 1965: 11.

Ingen skole. De yngste skolebørn undervises af en læser, de ældre på kostskolen i Thule. Jordemoderbolig opf. 1959, for tiden (1969) ubenyttet. Politimyndigheden udøves af en kommunefoged. Bygde-telestation opret. 1965. Det vigtigste erhverv er fangst, i sommermånederne af småhvaler, i april, maj, juni hovedsagelig af sæler. Den øvrige del af året er fangsten ret ringe, hvorfor en stor del af befolkningen flytter til Thule om vinteren. KGH’s køb af fangstprodukter 1967: 40.000 kr. (1966: 21.000 kr., 1960: 39.000 kr.).

KGH driver et depot, men underskuddet dækkes af Thule kom. Omsætningen inden for butikshandelen 1967: 51.000 kr. (1966: 52.000 kr.).