Løve herred

Sognene: Sæby, Buerup, Hallenslev, Reerslev, Ruds Vedby, Skellebjerg, Ørslev, Solbjerg, Havrebjerg, Gierslev, Finderup, Gørlev, Bakkendrup, Kirke Helsinge, Drøsselbjerg.

Herredet er det sydvestligste i Holbæk amt. N.grænsen dannes af Halleby å, der gennemstrømmer Tissø, s.grænsen af Bjørnevad å og Tude å (indtil Havrebjerg), og i ø.-v. strækker herredet sig fra Dianalund til Store Bælt. I Store Bælt ligger halvøen Reersø og øen Musholm.

Viggo Hansen afdelingsleder, dr. phil.

(Våbenskjold).

Herredets areal udgjorde 1951: 25.398 ha; deraf var 20.130 ha landbrugsareal, 1732 ha skove og plantager (inkl. småplantninger og læplantninger), 27 ha gartnerier og frugtplantager, 444 ha bebygget grund og gårdsplads, 513 ha private haver, 903 gader, veje, jernbaner olgn., 10 ha byggegrunde, sommerhusgrunde, kirkegårde, sportspladser m.v., 641 ha moser til tørveskær, 18 ha heder, klitter, sumpe olgn. og 980 ha vandarealer. Folketallet var 7/11 1950: 15.248 indb. fordelt på 4469 husstande. (1801: 6828, 1850: 11.450, 1901: 13.843, 1930: 15.463). Kreaturholdet var i juli 1951: 3468 heste, 21.537 stk. hornkvæg (heraf 12.213 malkekøer), 26.418 svin og 147.256 høns.

L. hrd. udgør sa.m. Ars hrd. samt Tersløse, Stenlille og Niløse so. i Merløse hrd. eet provsti med i alt 21 pastorater.

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.

Løve hrd., i ValdJb. kaldet Løghæ- og Logahæreth, hørte i middelalderen til Sjællands Vestersyssel, sen. u. Sæbygårds len, og fra 1660 hørte det til Sæbygårds amt (se videre s. 328). – I herredet nævnes i 12–1400t: en forsv. landsby Gedetved, *1202–41 Gethathuet, 1346 Gedethwet.

Gunnar Olsen landsarkivar, dr. phil.

Litt.: J. P. Jensen. Om den gudelige Forsamlingsbevægelse paa Tissøegnen. 1830–1848, AarbHolbæk. 1909. 56–103; 1911. 106–33; 1940. 163–82. Th. Gravlund. Herredsbogen. Sjælland. 1926. 127–33. N. Sæderup og J. Mogensen-Jensen. Hjemstavnen. 1926. J. P. Jensen. Løve Herreds gl. Tingsted. Aarb Holbæk. 1936. 218–22. A. M. Frederiksen. Kalundborgs Omegns og Løve Herreds Landboforening 1888–1938. 1938. Henrik Larsen. Fra Løve Herreds Fortid. AarbHolbæk. 1939. 49–64. P. C. Nedergaard. Løve Herreds Historie. 1943. L. Nørreslet. Bidrag til Løve Herreds Beskrivelse og Historie. U.A.

Povl Engelstoft redaktør, cand. mag.