Tabel IV

I årene forud for den nye lovgivning vedrørende kommuneinddelingen af 1. april 1970 foregik der et betydeligt antal sammenlægninger af tidligere selvstændige kommuner. Disse sammenlægningskommuner fik ofte nye navn jfr. Bemærkninger til Tabel III.

En del af disse nye navne eksisterede kun nogle få år.

I nedenstående Tabel IV har man opført sådanne sammenlægningskommuner, hvis navne kun eksisterede i tiden mellem deres oprettelse og 1970.

Se i øvrigt »Bemærkninger« til Tabel III. Sidehenvisninger gælder Tabel III.

Tabel IV. Sammenlægningskommuner, hvis navne kun eksisterede i tiden mellem deres oprettelsesår og 1970, med henvisning til bemærkningerne i tabel III.

Asserballe-Notmark 1967-70 s. 195
Boestofte 1962-70 s. 163
Bøgebjerg 1963-70 s. 159
Fjenneslev 1966-70 s. 145
Fjordager 1966-70 s. 181
Gammel Estrup 1966-70 s. 257
Glud-Skjold 1966-70 s. 219
Glumsø 1962-66 s. 163
Hedensted-Daugård 1966-70 s. 217
Herfølge 1966-70 s. 127
Herlufmagle-Tybjerg 1963-70 s. 163
Holsteinborg 1966-70 s. 143
Hovedgård 1966-70 s. 217
Kavslunde-Gamborg 1966-70 s. 179
Kolind 1966-70 s. 251
Korup-Ubberud 1966-70 s. 181
Køng-Lundby 1967-70 s. 165
Lynge-Broby 1966-70 s. 145
Nørresundby 1968-70 s. 301
Ollerup-Skerninge 1966-70 s. 175
Oppe Sundby-Snostrup 1966-70 s. 117
Ravnsbjerg 1966-70 s. 271
Rind 1967-70 s. 229
Rye 1966-70 s. 257
Rødvig 1958-62 s. 163
Rørbæk-Nørager 1966-70 s. 297
Snedsted-Nørhå 1969-70 s. 279
Solbjerg 1963-70 s. 261
Stege landsogn 1962-68 s. 155
Sønder Dalby 1962-70 s. 161
Sønder Galten 1966-70 s. 247
Thyregod-Vester 1966-70 s. 217
Toftlund 1966-70 s. 199
Trige 1967-70 s. 263
Tuse Næs 1966-70 s. 139
Tåsinge 1966-70 s. 185
Vestermose 1966-70 s. 145
Vestærø 1966-70 s. 187
Vrå 1966-70 s. 295