Personregister for Trap Danmark, 5. udgave (Y)

Yan (-Kai Nielsen), billedhg.
Odense (Odense amt), s. 56
Y(dbye), L(ars) J(ensen)
Ydby sogn (Thisted amt), s. 670
Yde, C. C.
lærer Kolind sogn (Randers amt), s. 993 Ebdrup sogn (Randers amt), s. 993
Yde, Jens
Skerne Gundslev sogn (Maribo amt), s. 933
Yde, Jens
Skovbo Valsgård sogn (Ålborg amt), s. 1141
Yde, Johan Fr.
Hvilshøjgård Øster Brønderslev sogn (Hjørring amt), s. 355
Yde, Marinus
diplomat Skyum sogn (Thisted amt), s. 626 Hørdum sogn (Thisted amt), s. 626
Yde, M. Wagaard
Kettrupgård Ingstrup sogn (Hjørring amt), s. 359
Yde, Søren Rasmussen
forstmd., Venggård Veng sogn (Skanderborg amt), s. 546
Yderup, Peder Larsen
Brabrand Brabrand sogn (Århus amt), s. 204
Yding, Eskil
Dyrehavegård Lyngby-Tårbæk kommune (Københavns amt), s. 971
Young, Ester Christensen
Skovlund plant. Vrads sogn (Skanderborg amt), s. 645
Ypyä, Martta og Ragnar
arkt. Storkøbenhavn, s. 512
Ysenburg-Büdingen, G. F.
officer Tølløse sogn (Holbæk amt), s. 399
Ytzen se Jutsen
Ywarus de Skog(e)torp
Skovby sogn (Odense amt), s. 366 Ore sogn (Odense amt), s. 366
Ywerssone, Peter
Store Heddinge kirke Store Heddinge (Præstø amt), s. 52