Personregister for Trap Danmark, 5. udgave (U)

Ubbe, jarl
Maribo amt, s. 616
Ubbesen, Axel
Brembæk Oure sogn (Svendborg amt), s. 857
Ubbesen, Bent
Edderup Sem sogn (Randers amt), s. 705
Ubbesen, Jens
Edderup Sem sogn (Randers amt), s. 705
Ubbesen, Jens
Kjellerup Svenstrup sogn (Randers amt), s. 707
Ubbesen, K. P.
Landting Ejsing sogn (Ringkøbing amt), s. 310
Ubbing, Berendt
rådmd. Tønder (Tønder amt), s. 465
Ucken, Claus
Gammel Lammehave Skeby sogn (Odense amt), s. 320 Otterup sogn (Odense amt), s. 320 Ringe sogn (Svendborg amt), s. 826
Udbye, Andreas C. Voight
Juellingsholm Sønder Omme sogn (Vejle amt), s. 1080
Udbye, C. C. Hansen
Juellingsholm Sønder Omme sogn (Vejle amt), s. 1080
Udbye, Fr. Chr.
Odden Elling sogn (Hjørring amt), s. 150 Mygdal sogn (Hjørring amt), s. 201 Tårs sogn (Hjørring amt), s. 305
Udbye, G.
Gammel Hesselballegård Øster Starup sogn (Vejle amt), s. 1212
Udbye, Johanne
Odden Elling sogn (Hjørring amt), s. 150 Mygdal sogn (Hjørring amt), s. 201
Udbye, Rasmus
Ås Tårs sogn (Hjørring amt), s. 305 Ørsted sogn (Randers amt), s. 838
Udde, Jep Nielsen
Udegård Povlsker sogn (Bornholms amt), s. 563
Ude (Wdde), Peder
Udegård Povlsker sogn (Bornholms amt), s. 563
Ude-Hansen, Niels
Daugård Daugård sogn (Vejle amt), s. 1021 Engum sogn (Vejle amt), s. 1021
Udeksøn(?), Henrik
[† 1307] Slagelse (Sorø amt), s. 680
Udsen, Bendit Jensdatter
(gift med Christen Steenfeld) Gettrup sogn (Thisted amt), s. 675 Hvidbjerg sogn (Thisted amt), s. 675 Flynder sogn (Ringkøbing amt), s. 197 Asp sogn (Ringkøbing amt), s. 284
Udsen, C.
dir., Gislingegård Gislinge sogn (Holbæk amt), s. 435
Udsen, Carl G.
dir., Risbyholm Ørsted sogn (Københavns amt), s. 1198 Dåstrup sogn (Københavns amt), s. 1198
Udsen, C. G.
Risbyholm Ørsted sogn (Københavns amt), s. 1198 Dåstrup sogn (Københavns amt), s. 1198
Udsen, Chrf. Lauridsen
Haurum Haurum sogn (Viborg amt), s. 502 Hornslet sogn (Randers amt), s. 1046 Skødstrup sogn (Randers amt), s. 1046 Søby sogn (Skanderborg amt), s. 581
Udsen, Ebbe Henriksen
Åstrup Gammelsogn (Randers amt), s. 906
Udsen, Ebbe Lauridsen
Øls hgd. Øls sogn (Ålborg amt), s. 1153 Hørby sogn (Ålborg amt), s. 1153 Haurum sogn (Viborg amt), s. 503 Sall sogn (Viborg amt), s. 503 Skannerup sogn (Skanderborg amt), s. 562
Udsen, Ebbe Simonsen
Testrupgård Testrup sogn (Viborg amt), s. 275
Udsen, Enevold
Søndersthoved Give sogn (Vejle amt), s. 1063
Udsen, Esbern Vagnsen
Buderupholm Buderup sogn (Ålborg amt), s. 1054
Udsen, Gertrud
(gift med Lange Jens Ovesen Kaas og Niels Munk) Gjerrild sogn (Randers amt), s. 921
Udsen, Jens Lagesen
Kollerup Nørager sogn (Randers amt), s. 873 Gjerrild sogn (Randers amt), s. 920
Udsen, Jens Simonsen
Eskerod Hornslet sogn (Randers amt), s. 1045
Udsen, Lage Jensen
Kollerup Hadbjerg sogn (Randers amt), s. 821
Udsen, Laur. Ebbesen
Tulstrup Karrebæk sogn (Sorø amt), s. 936 Valsgård sogn (Ålborg amt), s. 1142 Astrup sogn (Ålborg amt), s. 1142 Øls sogn (Ålborg amt), s. 1153 Hørby sogn (Ålborg amt), s. 1153 Hyllebjerg sogn (Ålborg amt), s. 1184 Haurum sogn (Viborg amt), s. 503 Sall sogn (Viborg amt), s. 503 Gassum sogn (Randers amt), s. 758 Århus (Århus amt), s. 186 Lading sogn (Århus amt), s. 242 Sabro sogn (Århus amt), s. 244 Tulstrup sogn (Århus amt), s. 302 Tunø sogn (Århus amt), s. 302 Falling sogn (Århus amt), s. 338 Skanderborg (Skanderborg amt), s. 484 Give sogn (Vejle amt), s. 1063 Give sogn (Vejle amt), s. 1064 Gadbjerg sogn (Vejle amt), s. 1098
Udsen, Laurids Simonsen
Tulstrup Haurum sogn (Viborg amt), s. 503 Sall sogn (Viborg amt), s. 503
Udsen, Peder
rådmd. Kolding (Vejle amt), s. 896
Udsen, S.
filantrop Voldby sogn (Randers amt), s. 915
Udsen, Svend
Sostrup Vinkel sogn (Viborg amt), s. 370 Ørum sogn (Randers amt), s. 796 Enslev sogn (Randers amt), s. 911 Enslev sogn (Randers amt), s. 912 Karlby sogn (Randers amt), s. 912 Gjerrild sogn (Randers amt), s. 920
Udsen, Svend Torbernsen
Rimsø Rimsø sogn (Randers amt), s. 927 Kastbjerg sogn (Randers amt), s. 927 Sjelle sogn (Århus amt), s. 250 Klovborg sogn (Skanderborg amt), s. 660 Linnerup sogn (Skanderborg amt), s. 660 Øster Snede sogn (Vejle amt), s. 1036
Udsen, Torbern Esgesen
Rimsø Rimsø sogn (Randers amt), s. 926
Udsøn, Margr.
(gift med Niels Jacobssen) Dover sogn (Skanderborg amt), s. 540
Uebersax, F.
Hirsholmene Hirsholmene sogn (Hjørring amt), s. 174
Uebersax, Ingeborg og Marie
Hirsholmene Hirsholmene sogn (Hjørring amt), s. 174
Uebersax, Mette Katrine
Hirsholmene Hirsholmene sogn (Hjørring amt), s. 174
Uf, slægten
Store Krashavegård Klemensker sogn (Bornholms amt), s. 517
Uf, Hans (Johs.)
høvedsmd. på Hammershus Allinge-Sandvig (Bornholms amt), s. 457 Ibsker sogn (Bornholms amt), s. 553
Uf, Hans Olufsen
Gyldensgård Øster Marie sogn (Bornholms amt), s. 545
Uf, Margrethe
(gift med Jørgen Gagge) Knudsker sogn (Bornholms amt), s. 493
Uf, Margrethe
(gift med Christen Køller) Klemensker sogn (Bornholms amt), s. 517 Olsker sogn (Bornholms amt), s. 527 Ibsker sogn (Bornholms amt), s. 552
Uf, Merete
(gift med Hans Grabow) Klemensker sogn (Bornholms amt), s. 517
Uf, Mogens
landsdommer Bornholms amt, s. 414 Olsker sogn (Bornholms amt), s. 525
Uf, Morten
Skt. Jørgensgård, Åkirkeby Åkirkeby (Bornholms amt), s. 488
Uf, Oluf Hansen
Simlegård Klemensker sogn (Bornholms amt), s. 516
Uf, Peder Hansen
[† 1596] landsdommer, Simlegård Klemensker sogn (Bornholms amt), s. 516
Uf, Peder Mogensen
Skovsholm Ibsker sogn (Bornholms amt), s. 552
Uffe, Kelstrup
Kirke Stillinge sogn (Sorø amt), s. 843
Uffe, af Paddeborg (Sparresholm)
Vester Broby sogn (Sorø amt), s. 724
Uffeln, Dominicus og Johan v.
Horsens (Skanderborg amt), s. 460 Skjern (Ringkøbing amt), s. 167
Uffeln, Peder v.
Lundenæs Horsens (Skanderborg amt), s. 460 Skjern (Ringkøbing amt), s. 167
Uffesen, Jens
Tystofte Tjæreby sogn (Sorø amt), s. 893
Uge, Claus
Skovbølgård Felsted sogn (Åbenrå amt), s. 939
Uge, Erik
Avnbøllund Felsted sogn (Åbenrå amt), s. 938 Ullerup sogn (Sønderborg amt), s. 1191 Ullerup sogn (Sønderborg amt), s. 1196
Uge, Johs.
Ø. Løgum Øster Løgum sogn (Åbenrå amt), s. 880
Uge, Paul
Avnbøllund Felsted sogn (Åbenrå amt), s. 938 Felsted sogn (Åbenrå amt), s. 939 Adsbøl sogn (Åbenrå amt), s. 956 Ullerup sogn (Sønderborg amt), s. 1191 Broager sogn (Sønderborg amt), s. 1211 Oksbøl sogn (Sønderborg amt), s. 1316
Uge, Paul
Skovbølgård (1523) Felsted sogn (Åbenrå amt), s. 938
Uge, Paul
[† 1589] Skovbølgård Felsted sogn (Åbenrå amt), s. 938
Uge, Paul (før 1579 gods i Tinglev)
Tinglev sogn (Tønder amt), s. 754
Uge, Peter
Felsted s. (1486) Felsted sogn (Åbenrå amt), s. 938
Uge, Peter
[† o. 1571] Skovbølgård Felsted sogn (Åbenrå amt), s. 938
Ugel, Peter
Sønder Skast sogn (Tønder amt), s. 634
Ugelberg, J. H.
forv. Ramme sogn (Ringkøbing amt), s. 245
Ugelbjerg, Hans Jespersen
præst Ferring sogn (Ringkøbing amt), s. 239
Ugerup, Anne
(gift med Niels Krabbe) Ålsø sogn (Randers amt), s. 954
Ugod, Bratskov
Brovst sogn (Hjørring amt), s. 392
Ugot, præst
Hundslund sogn (Århus amt), s. 332
Ugæva, Olaf
Ålborg (Ålborg amt), s. 822
Uhd, Niels Hansen
sparekassedir. Ølgod sogn (Ribe amt), s. 846
Uhre, J. N.
pol. Ribe amt, s. 623
Ulbech, til Låge
Sindbjerg sogn (Vejle amt), s. 1042
Ulbæk, E. R. S.
Kjeldkær Bredsten sogn (Vejle amt), s. 1096 Gadbjerg sogn (Vejle amt), s. 1096
Uldall, Carl Vilh.
Knivholt Flade sogn (Hjørring amt), s. 169
Uldall, F.
arkt. Elling sogn (Hjørring amt), s. 147 Hørmested sogn (Hjørring amt), s. 157 Skærum sogn (Hjørring amt), s. 166 Torslev sogn (Hjørring amt), s. 251 Aså-Melholt sogn (Hjørring amt), s. 287 Hellevad sogn (Hjørring amt), s. 287 Tranum sogn (Hjørring amt), s. 389 Thisted (Thisted amt), s. 479 Thisted (Thisted amt), s. 481 Ræer sogn (Thisted amt), s. 548 Nors sogn (Thisted amt), s. 558 Vester Vandet sogn (Thisted amt), s. 563 Hillerslev sogn (Thisted amt), s. 567 Sjørring sogn (Thisted amt), s. 588 Skjoldborg sogn (Thisted amt), s. 595 Hundborg sogn (Thisted amt), s. 606 Hassing sogn (Thisted amt), s. 629 Villerslev sogn (Thisted amt), s. 629 Ålborg (Ålborg amt), s. 819 Dall sogn (Ålborg amt), s. 1006 Volsted sogn (Ålborg amt), s. 1006 Komdrup sogn (Ålborg amt), s. 1083 Bælum sogn (Ålborg amt), s. 1087 Astrup sogn (Ålborg amt), s. 1144 Vilsted sogn (Ålborg amt), s. 1234 Vindum sogn (Viborg amt), s. 374 Hjorthede sogn (Viborg amt), s. 389 Vester Velling sogn (Viborg amt), s. 389 Øster Velling sogn (Viborg amt), s. 395 Helstrup sogn (Viborg amt), s. 395 Langå sogn (Viborg amt), s. 400 Hørup sogn (Viborg amt), s. 432 Vinderslev sogn (Viborg amt), s. 436 Randers (Randers amt), s. 576 Randers (Randers amt), s. 584 Randers (Randers amt), s. 598 Randers (Randers amt), s. 622 Hobro (Randers amt), s. 634 Øster Tørslev sogn (Randers amt), s. 740 Vorup sogn (Randers amt), s. 789 Ølst sogn (Randers amt), s. 792 Hadbjerg sogn (Randers amt), s. 822 Halling sogn (Randers amt), s. 822 Virring sogn (Randers amt), s. 845 Essenbæk sogn (Randers amt), s. 848 Todbjerg sogn (Randers amt), s. 1059 Mejlby sogn (Randers amt), s. 1059 Skovby sogn (Århus amt), s. 255 Borum sogn (Århus amt), s. 255 Malling sogn (Århus amt), s. 296 Skanderborg (Skanderborg amt), s. 473 Fredericia (Vejle amt), s. 888 Uth sogn (Vejle amt), s. 948 Struer (Ringkøbing amt), s. 140 Oksby sogn (Ribe amt), s. 822
Uldall, F. A.
læge Boeslunde sogn (Sorø amt), s. 853 Tårnborg sogn (Sorø amt), s. 853
Uldall, Falle Hansen
Binderupgård Sønder Bjert sogn (Vejle amt), s. 1226
Uldall, Falle Traulsen
Binderupgård Sønder Bjert sogn (Vejle amt), s. 1226
Uldall, F. P. A.
viceadmiral, Høvdingsgård Mern sogn (Præstø amt), s. 332 Flade sogn (Hjørring amt), s. 169
Uldall, Hans
Binderupgård Sønder Bjert sogn (Vejle amt), s. 1226
Uldall, Hans Fr.
Løgismose Boeslunde sogn (Sorø amt), s. 851 Hårby sogn (Odense amt), s. 502
Uldall, Kai
museumsmd. Tønder (Tønder amt), s. 506
Uldall, Peter
adv., bogsamler, Høvdingsgård Storkøbenhavn, s. 307 Øster Egesborg sogn (Præstø amt), s. 329 Assens (Odense amt), s. 192
Uldall, Trauls
Binderupgård Sønder Bjert sogn (Vejle amt), s. 1226
Uldall, W. A.
Henneberg Ladegård Erritsø sogn (Vejle amt), s. 1150
Uldsaks jvfr. Pedersen
Uldsaks, Anders Pedersen
Skullerup Kisserup sogn (Københavns amt), s. 1151
Uldsaks, Ingeborg Saksesdatter
(gift med Peder Jensen Grubbe) Kisserup sogn (Københavns amt), s. 1151 Kirke Sonnerup sogn (Københavns amt), s. 1161
Uldsaks, Saxe Pedersen
Skullerup Kisserup sogn (Københavns amt), s. 1151 Gevninge sogn (Københavns amt), s. 1156 Rye sogn (Københavns amt), s. 1156 Nørre Jernløse sogn (Holbæk amt), s. 387
Uldsted, Chr.
Skibstedgård Ydby sogn (Thisted amt), s. 670
Ulf, jarl
Roskilde (Københavns amt), s. 1048 Roskilde (Københavns amt), s. 1054
Ulf, Lundbygård
Ørbæk sogn (Svendborg amt), s. 909 Ellested sogn (Svendborg amt), s. 909
Ulf, Hans
Rynkeby Rynkeby sogn (Odense amt), s. 292
Ulf, Jens
Slumstrup Sædding sogn (Ringkøbing amt), s. 523
Ulf, Jens el. Jes
Vesterbæk (1438) Roager sogn (Tønder amt), s. 556
Ulf, Jep (Jes)
fgd. på Bygholm og Boller Horsens (Skanderborg amt), s. 460 Uth sogn (Vejle amt), s. 949
Ulf, Jes
Vesterbæk (1533-46) Roager sogn (Tønder amt), s. 557
Ulf, Johs.
Pedersborg Pedersborg sogn (Sorø amt), s. 719
Ulf, Peder
skovrider Gauerslund sogn (Vejle amt), s. 1166
Ulf, Peder Thomsen
Vesterbæk Roager sogn (Tønder amt), s. 557
Ulf, Thomas
Vesterbæk Roager sogn (Tønder amt), s. 557
Ulfborg, Anne
N. Karstoft Skarrild sogn (Ringkøbing amt), s. 392
Ulfborg, Niels Kjeldsen
præst, N. Karstoft Skarrild sogn (Ringkøbing amt), s. 392
Ulfeldt, Absalon Jacobsen
Bullerup Verninge sogn (Odense amt), s. 222 Tommerup sogn (Odense amt), s. 225 Agedrup sogn (Odense amt), s. 283 Marslev sogn (Odense amt), s. 283
Ulfeldt, Absalon Jonsen
Broholm Gudme sogn (Svendborg amt), s. 864
Ulfeldt, Anders Clausen
Emmerbøllegård Bøstrup sogn (Svendborg amt), s. 948
Ulfeldt, Anders Ebbesen
forst. i Dalum, Oregård Dalum sogn (Odense amt), s. 206 Ore sogn (Odense amt), s. 368 Sønder Stenderup sogn (Vejle amt), s. 1221 Dalby sogn (Vejle amt), s. 1240 Ødis sogn (Vejle amt), s. 1240 Hostrup sogn (Tønder amt), s. 719 Bylderup sogn (Tønder amt), s. 736 Burkal sogn (Tønder amt), s. 746 Tinglev sogn (Tønder amt), s. 753
Ulfeldt, Anders Eriksen
Hverringe Viby sogn (Odense amt), s. 300
Ulfeldt, Anders Eriksen
[† 1456] Kogsbølle Kværndrup sogn (Svendborg amt), s. 696 Vindinge sogn (Svendborg amt), s. 897
Ulfeldt, Anders Jacobsen
Kogsbølle Vindinge sogn (Svendborg amt), s. 897
Ulfeldt, Anne
(gift med Mourits Emmiksen) Revninge sogn (Odense amt), s. 296
Ulfeldt, Anne
(gift med Jørgen Frijs) Lyngå sogn (Århus amt), s. 231
Ulfeldt, Anne Margr.
Mattrup Tyrsting sogn (Skanderborg amt), s. 625 Klovborg sogn (Skanderborg amt), s. 660 Linnerup sogn (Skanderborg amt), s. 660
Ulfeldt, Anne Margr.
Stubbergård Sevel sogn (Ringkøbing amt), s. 321
Ulfeldt, Anne Sophie
Husumgård Storkøbenhavn, s. 831
Ulfeldt, Anne Stigsdatter
(gift med Jørgen Daa) Østrup sogn (Odense amt), s. 326 Nørre Sandager sogn (Odense amt), s. 372 Særslev sogn (Odense amt), s. 380 Gelsted sogn (Odense amt), s. 429 Rørup sogn (Odense amt), s. 429
Ulfeldt, Beate
(gift med Holger Gagge) Himmelev sogn (Københavns amt), s. 1107
Ulfeldt, Berte Clausdatter
(gift med Erik Kaas) Tårs sogn (Hjørring amt), s. 305
Ulfeldt, Birgitte
(gift med Otte Krafse) Tved sogn (Svendborg amt), s. 674
Ulfeldt, Birthe
(gift med Niels Bild) Herrested sogn (Svendborg amt), s. 915
Ulfeldt, Bjørn
Ovesholm Vemmetofte sogn (Præstø amt), s. 201 Næsby sogn (Præstø amt), s. 254 Brovst sogn (Hjørring amt), s. 393 Hornslet sogn (Randers amt), s. 1043
Ulfeldt, Chrf.
[† 1653] Svenstorp (Skåne) Herlufsholm sogn (Sorø amt), s. 945 Tranekær sogn (Svendborg amt), s. 940 Elling sogn (Hjørring amt), s. 149
Ulfeldt, Chrf.
[† 1670] Alslevgård Syv sogn (Københavns amt), s. 1196 Alslev sogn (Præstø amt), s. 197 Sjørslev sogn (Viborg amt), s. 416
Ulfeldt, Chrf. Pallesen
Skørringegård Krummerup sogn (Sorø amt), s. 909 Fuglebjerg sogn (Sorø amt), s. 909 Falkerslev sogn (Maribo amt), s. 991 Revninge sogn (Odense amt), s. 296 Viby sogn (Odense amt), s. 300 Gudbjerg sogn (Svendborg amt), s. 870 Flødstrup sogn (Svendborg amt), s. 882
Ulfeldt, Christian
Tviskloster Selsø sogn (Frederiksborg amt), s. 283 Tvis sogn (Ringkøbing amt), s. 336 Nørre Felding sogn (Ringkøbing amt), s. 430
Ulfeldt, Claus
mester, Søgård Snejbjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 380 Studsgård sogn (Ringkøbing amt), s. 380
Ulfeldt, Claus Andersen
prior i Dalum kl. Dalum sogn (Odense amt), s. 206 Gamtofte sogn (Odense amt), s. 472 Kærum sogn (Odense amt), s. 472
Ulfeldt, Claus (Niels) Andersen
Lejbølle Bøstrup sogn (Svendborg amt), s. 948
Ulfeldt, Claus Eggertsen
Kragerupgård Ørslev sogn (Holbæk amt), s. 475 Keldby sogn (Præstø amt), s. 350 Elmelunde sogn (Præstø amt), s. 354 Ulbølle sogn (Svendborg amt), s. 739
Ulfeldt, Corfitz
admiral, Selsø Store Tåstrup sogn (Holbæk amt), s. 409 Tapdrup sogn (Viborg amt), s. 308 Tvis sogn (Ringkøbing amt), s. 336 Skarrild sogn (Ringkøbing amt), s. 392 Nørre Felding sogn (Ringkøbing amt), s. 430
Ulfeldt, Corfitz
rigshofm. Storkøbenhavn, s. 853 Storkøbenhavn, s. 860 Ejby sogn (Københavns amt), s. 1208 Hørsholm sogn (Frederiksborg amt), s. 142 Ringsted Landsogn (Sorø amt), s. 750 Karrebæk sogn (Sorø amt), s. 936 Lellinge sogn (Præstø amt), s. 124 Lidemark sogn (Præstø amt), s. 127 Bjæverskov sogn (Præstø amt), s. 127 Bavelse sogn (Præstø amt), s. 252 Holme Olstrup sogn (Præstø amt), s. 271 Mønbo herred (Præstø amt), s. 343 Elmelunde sogn (Præstø amt), s. 354 Fanefjord sogn (Præstø amt), s. 371 Allinge-Sandvig (Bornholms amt), s. 458 Rørup sogn (Odense amt), s. 432 Sønderby sogn (Odense amt), s. 514 Helnæs sogn (Odense amt), s. 514 Thurø sogn (Svendborg amt), s. 701 Bregninge sogn (Svendborg amt), s. 707 Bregninge sogn (Svendborg amt), s. 709 Vindinge sogn (Svendborg amt), s. 898 Hellerup sogn (Svendborg amt), s. 922 Langeland (Svendborg amt), s. 926 Tranekær sogn (Svendborg amt), s. 940 Hellevad sogn (Hjørring amt), s. 290 Østbirk sogn (Skanderborg amt), s. 676 Rom sogn (Ringkøbing amt), s. 188
Ulfeldt, Corfitz
[† 1614] Bavelse Bavelse sogn (Præstø amt), s. 251 Bavelse sogn (Præstø amt), s. 252 Marslev sogn (Odense amt), s. 285 Veflinge sogn (Odense amt), s. 386
Ulfeldt, Corfitz
[† 1563] Kogsbølle Selsø sogn (Frederiksborg amt), s. 283 Selsø sogn (Frederiksborg amt), s. 285 Vindinge sogn (Svendborg amt), s. 897 Dronninglund sogn (Hjørring amt), s. 280 Hvidbjerg sogn (Thisted amt), s. 678
Ulfeldt, Corfitz
[† 1690] Mattrup Hyllested sogn (Sorø amt), s. 880 Venslev sogn (Sorø amt), s. 880 Bavelse sogn (Præstø amt), s. 252 Lem sogn (Viborg amt), s. 212 Høbjerg sogn (Viborg amt), s. 420 Tyrsting sogn (Skanderborg amt), s. 625 Føvling sogn (Skanderborg amt), s. 632 Underup sogn (Skanderborg amt), s. 731 Hvirring sogn (Skanderborg amt), s. 731
Ulfeldt, Dorothea
Kværndrup kirke Kværndrup sogn (Svendborg amt), s. 696
Ulfeldt, Dorte
Stubbergård Sevel sogn (Ringkøbing amt), s. 321
Ulfeldt, Ebbe
lensmd. på Bornholm, Gyldensgård Allinge-Sandvig (Bornholms amt), s. 458 Klemensker sogn (Bornholms amt), s. 517 Øster Marie sogn (Bornholms amt), s. 545 Bregninge sogn (Svendborg amt), s. 706
Ulfeldt, Ebbe Andersen
[† 1501 el. 1502] Kogsbølle Ore sogn (Odense amt), s. 368 Kværndrup sogn (Svendborg amt), s. 696 Bregninge sogn (Svendborg amt), s. 706 Vindinge sogn (Svendborg amt), s. 897
Ulfeldt, Ebbe Andersen
Vamdrupgård (o. 1513) Vamdrup sogn (Ribe amt), s. 962
Ulfeldt, Ebbe Jakobsen
Nørager Buerup sogn (Holbæk amt), s. 466 Vester Hassing sogn (Ålborg amt), s. 985 Skive (Viborg amt), s. 128 Brøndum sogn (Viborg amt), s. 145 Hvidbjerg sogn (Viborg amt), s. 145 Vile sogn (Viborg amt), s. 188 Sæby sogn (Viborg amt), s. 188 Dollerup sogn (Viborg amt), s. 312
Ulfeldt, Edel
(gift med Henrik Bielke) Ledøje-Smørum kommune (Københavns amt), s. 1004 Næsby sogn (Præstø amt), s. 254
Ulfeldt, Edel
(gift med Kjeld Brockenhuus) Grinderslev sogn (Viborg amt), s. 157 Hansted sogn (Skanderborg amt), s. 705
Ulfeldt, Eggert
Kragerupgård Borup sogn (Københavns amt), s. 1202 Ørslev sogn (Holbæk amt), s. 475 Haraldsted sogn (Sorø amt), s. 760 Tystrup sogn (Sorø amt), s. 905
Ulfeldt, Eggert Andersen
Kragerupgård Ørslev sogn (Holbæk amt), s. 475 Elmelunde sogn (Præstø amt), s. 354 Middelfart (Odense amt), s. 170
Ulfeldt, Ejler
[† 1644] Kværndrup sogn (Svendborg amt), s. 696
Ulfeldt, Ellen
(gift med Peder Fikkesen, Torben Present og Hans van Mehlen) Falkerslev sogn (Maribo amt), s. 991 Kølstrup sogn (Odense amt), s. 280 Revninge sogn (Odense amt), s. 296 Gudme sogn (Svendborg amt), s. 864
Ulfeldt, Elsebet
(gift med Jesper Friis) Ørbæk sogn (Svendborg amt), s. 906 Ørbæk sogn (Svendborg amt), s. 908 Ørbæk sogn (Svendborg amt), s. 909 Ellested sogn (Svendborg amt), s. 909 Overlade sogn (Ålborg amt), s. 1188 Overlade sogn (Ålborg amt), s. 1191
Ulfeldt, Erik Andersen
Kogsbølle Kølstrup sogn (Odense amt), s. 280 Vindinge sogn (Svendborg amt), s. 897
Ulfeldt, Erik Flemming
Raschenberg Avnslev sogn (Svendborg amt), s. 878
Ulfeldt, Fin Aagesen
Løjtved Stenstrup sogn (Svendborg amt), s. 690 Tullebølle sogn (Svendborg amt), s. 934
Ulfeldt, Flemming
Orebygård Gunderslev sogn (Sorø amt), s. 920 Halsted sogn (Maribo amt), s. 783 Sakskøbing landsogn (Maribo amt), s. 869 Tårup sogn (Viborg amt), s. 236
Ulfeldt, Frands
[† 1621] Egeskov, Kværndrup sogn (Svendborg amt), s. 696
Ulfeldt, Frantz
Orebygård Sakskøbing landsogn (Maribo amt), s. 869 Kværndrup sogn (Svendborg amt), s. 696 Vindinge sogn (Svendborg amt), s. 901 Frørup sogn (Svendborg amt), s. 901
Ulfeldt, Fred.
Haldagergård Krummerup sogn (Sorø amt), s. 909 Fuglebjerg sogn (Sorø amt), s. 909 Rimsø sogn (Randers amt), s. 927 Kastbjerg sogn (Randers amt), s. 927
Ulfeldt, Fr. Ulrik
Nørgård Grinderslev sogn (Viborg amt), s. 157 Hersom sogn (Viborg amt), s. 285 Hammer sogn (Skanderborg amt), s. 663
Ulfeldt, Gertrud
(gift med Chrf. Oldeland og Ulfeldt Christoffersen Ulfeldt) Marslev sogn (Odense amt), s. 285
Ulfeldt, Hans Jensen (kaldet Stigsen)
Vejrupgård Marslev sogn (Odense amt), s. 284 Marslev sogn (Odense amt), s. 285 Østrup sogn (Odense amt), s. 326 Gelsted sogn (Odense amt), s. 429 Rørup sogn (Odense amt), s. 429
Ulfeldt, Hartvig Andersen
Oregård Ore sogn (Odense amt), s. 368 Stenstrup sogn (Svendborg amt), s. 690 Sønder Bjert sogn (Vejle amt), s. 1226
Ulfeldt, Helvig
Moesgård Mårslet sogn (Århus amt), s. 289 Tulstrup sogn (Århus amt), s. 301
Ulfeldt, Helvig Hartvigsdatter
(gift med Steen Bille) Tågerup sogn (Maribo amt), s. 799
Ulfeldt, Henneke
biskop Toreby sogn (Maribo amt), s. 891 Godsted sogn (Maribo amt), s. 908
Ulfeldt, Herman
[† 1661] Nibe (Ålborg amt), s. 921 Nibe (Ålborg amt), s. 923
Ulfeldt (Wlefeldt), Jacob (1597)
Sønder Broby sogn (Svendborg amt), s. 775
Ulfeldt, Jacob
landsdommer, Bavelse Ringsted Landsogn (Sorø amt), s. 750 Haraldsted sogn (Sorø amt), s. 761 Bavelse sogn (Præstø amt), s. 252 Kværndrup sogn (Svendborg amt), s. 696 Simested sogn (Viborg amt), s. 274
Ulfeldt, Jacob
rigskansler, Urup Bavelse sogn (Præstø amt), s. 252 Sakskøbing landsogn (Maribo amt), s. 869 Middelfart (Odense amt), s. 170 Sønderby sogn (Odense amt), s. 511 Nyborg (Svendborg amt), s. 602 Tved sogn (Svendborg amt), s. 674 Lunde sogn (Svendborg amt), s. 693 Kværndrup sogn (Svendborg amt), s. 693 Kværndrup sogn (Svendborg amt), s. 696 Jordløse sogn (Svendborg amt), s. 796 Vindinge sogn (Svendborg amt), s. 898 Frørup sogn (Svendborg amt), s. 903 Frørup sogn (Svendborg amt), s. 904 Ørbæk sogn (Svendborg amt), s. 904 Østbirk sogn (Skanderborg amt), s. 676
Ulfeldt, Jacob
N. Karstoft Sevel sogn (Ringkøbing amt), s. 321 Tvis sogn (Ringkøbing amt), s. 336 Skarrild sogn (Ringkøbing amt), s. 392 Nørre Felding sogn (Ringkøbing amt), s. 430
Ulfeldt, Jacob
Ulfeldtsholm (Holckenhavn) Selsø sogn (Frederiksborg amt), s. 282 Selsø sogn (Frederiksborg amt), s. 283 Selsø sogn (Frederiksborg amt), s. 284 Bavelse sogn (Præstø amt), s. 252 Odense (Odense amt), s. 119 Dalum sogn (Odense amt), s. 207 Kølstrup sogn (Odense amt), s. 280 Kværndrup sogn (Svendborg amt), s. 696 Vindinge sogn (Svendborg amt), s. 897 Søllinge sogn (Svendborg amt), s. 919 Dronninglund sogn (Hjørring amt), s. 280
Ulfeldt, Jacob Absalonsen
Veddinge Egebjerg sogn (Holbæk amt), s. 559 Fårevejle sogn (Holbæk amt), s. 572 Vallekilde sogn (Holbæk amt), s. 572
Ulfeldt, Jacob Jacobsen
N. Karstoft Skarrild sogn (Ringkøbing amt), s. 392 Timring sogn (Ringkøbing amt), s. 440
Ulfeldt, Jakob
[† 1635] Egeskov Kværndrup sogn (Svendborg amt), s. 696
Ulfeldt, Jakob
Kærgårdsholm Håsum sogn (Viborg amt), s. 206 Ramsing sogn (Viborg amt), s. 210 Lem sogn (Viborg amt), s. 210 Føvling sogn (Skanderborg amt), s. 632
Ulfeldt, Jens (Jes)
Vrangstrup Valsølille sogn (Sorø amt), s. 768 Vrangstrup sogn (Præstø amt), s. 260
Ulfeldt, Jens Axelsen
Egebjerg Ramløse sogn (Frederiksborg amt), s. 183 Annisse sogn (Frederiksborg amt), s. 183 Egebjerg sogn (Holbæk amt), s. 559
Ulfeldt, Jens Stigsen
Vejrupgård Marslev sogn (Odense amt), s. 284
Ulfeldt, Johs. Absalonsen
Broholm Kvanløse sogn (Holbæk amt), s. 389 Sønder Jernløse sogn (Holbæk amt), s. 389 Holtug sogn (Præstø amt), s. 165 Agedrup sogn (Odense amt), s. 283 Marslev sogn (Odense amt), s. 283 Gudme sogn (Svendborg amt), s. 864
Ulfeldt, Johs. Est
Klingstrup Skårup sogn (Svendborg amt), s. 668
Ulfeldt, Jost Andersen
Moesgård Ore sogn (Odense amt), s. 368 Mårslet sogn (Århus amt), s. 287 Mårslet sogn (Århus amt), s. 289 Tulstrup sogn (Århus amt), s. 301 Sønder Stenderup sogn (Vejle amt), s. 1222 Dalby sogn (Vejle amt), s. 1240 Ødis sogn (Vejle amt), s. 1240 ikke fundet: Bind 27, s. 16
Ulfeldt, Jørgen
Hesselø Rørvig sogn (Holbæk amt), s. 541
Ulfeldt, Karen
(gift med Ole Brockenhus) Borup sogn (Københavns amt), s. 1201
Ulfeldt, Kirsten
Østergård Tulstrup sogn (Århus amt), s. 301
Ulfeldt, Kirsten
(gift med Poul Abildgård og Morten Orning) ikke fundet: Bind 6, s. 981 Seest sogn (Ribe amt), s. 953 Vejen sogn (Ribe amt), s. 998 Stepping sogn (Haderslev amt), s. 194 Svenstrup sogn (Sønderborg amt), s. 1304 Havnbjerg sogn (Sønderborg amt), s. 1310
Ulfeldt, Knud
Hellerup Viby sogn (Odense amt), s. 300 Brahetrolleborg sogn (Svendborg amt), s. 747 Blenstrup sogn (Ålborg amt), s. 1106
Ulfeldt, Knud
Frøslev sogn (Præstø amt), s. 183 Alslev sogn (Præstø amt), s. 197 Fakse sogn (Præstø amt), s. 206 Roholte sogn (Præstø amt), s. 219 Øster Larsker sogn (Bornholms amt), s. 536 Råbjerg sogn (Hjørring amt), s. 132 Elling sogn (Hjørring amt), s. 149 Rubjerg sogn (Hjørring amt), s. 225 Torslev sogn (Hjørring amt), s. 253 Åsted sogn (Viborg amt), s. 176 Vinkel sogn (Viborg amt), s. 370
Ulfeldt, Knud Ebbesen
Kogsbølle Holtug sogn (Præstø amt), s. 166 Kværndrup sogn (Svendborg amt), s. 696 Vindinge sogn (Svendborg amt), s. 897
Ulfeldt, Laur.
Urlev sogn (Vejle amt), s. 958 Ørum sogn (Vejle amt), s. 958
Ulfeldt, Laurends Finsen
Løjtved Stenstrup sogn (Svendborg amt), s. 690
Ulfeldt, Laurids
[† 1646] Kværndrup sogn (Svendborg amt), s. 696
Ulfeldt, Laurids
Egeskov Storkøbenhavn, s. 305 Errindlev sogn (Maribo amt), s. 805 Middelfart (Odense amt), s. 175 Skovby sogn (Odense amt), s. 364 Kværndrup sogn (Svendborg amt), s. 697
Ulfeldt, Lauritz Christopher
schoutbynacht Køge (Københavns amt), s. 1085
Ulfeldt, Mads Jensen
Vrangstrup Vrangstrup sogn (Præstø amt), s. 260
Ulfeldt, Maren
Stubbergård Sevel sogn (Ringkøbing amt), s. 321
Ulfeldt, Maren Nielsdatter
(gift med Anders Grubendal) Gudme sogn (Svendborg amt), s. 864
Ulfeldt, Margr.
af Kogsbølle (1426) Vindinge sogn (Svendborg amt), s. 897
Ulfeldt, Margrete
(gift med Niels Juel) Storkøbenhavn, s. 56 Himmelev sogn (Københavns amt), s. 1108 Ågerup sogn (Holbæk amt), s. 402 Fakse sogn (Præstø amt), s. 207 Øster Larsker sogn (Bornholms amt), s. 537 Volstrup sogn (Hjørring amt), s. 241 Åsted sogn (Viborg amt), s. 178 Durup sogn (Viborg amt), s. 178
Ulfeldt, Marie
(gift med Axel Arenfeldt) Tjæreby sogn (Sorø amt), s. 891
Ulfeldt, Mette
(gift med Sivert Grubbe) Kongsted sogn (Præstø amt), s. 212 Kongsted sogn (Præstø amt), s. 213
Ulfeldt, Mette
(gift med Env. Kaas) Sevel sogn (Ringkøbing amt), s. 321
Ulfeldt, Mette
(gift med Kjeld Thott og Erik Løvenbalk) Stenstrup sogn (Svendborg amt), s. 690
Ulfeldt, Mogens
Selsø Selsø sogn (Frederiksborg amt), s. 282 Selsø sogn (Frederiksborg amt), s. 283 Selsø sogn (Frederiksborg amt), s. 286 Skibby sogn (Frederiksborg amt), s. 286 Tranekær sogn (Svendborg amt), s. 940 Tvis sogn (Ringkøbing amt), s. 336 Nørre Felding sogn (Ringkøbing amt), s. 430
Ulfeldt, Niels Jacobsen
biskop i Roskilde se Niels
Ulfeldt, Niels Jensen Bild
Hellerup Ellinge sogn (Svendborg amt), s. 889 Hellerup sogn (Svendborg amt), s. 921
Ulfeldt, Otte Andersen
Oregård Ore sogn (Odense amt), s. 368 Sønder Bjert sogn (Vejle amt), s. 1226
Ulfeldt, Otto Chrf.
Næsbyholm Næsby sogn (Præstø amt), s. 254
Ulfeldt, Palle Andersen
Mullerup Kongsted sogn (Præstø amt), s. 213 Falkerslev sogn (Maribo amt), s. 991 Revninge sogn (Odense amt), s. 296 Viby sogn (Odense amt), s. 300 Gudbjerg sogn (Svendborg amt), s. 870
Ulfeldt, Palle Christoffersen
Haldagergård Krummerup sogn (Sorø amt), s. 909 Fuglebjerg sogn (Sorø amt), s. 909 Veflinge sogn (Odense amt), s. 386
Ulfeldt, Peder
[† 1621] Kværndrup sogn (Svendborg amt), s. 696
Ulfeldt, Peder Jakobsen
Veddinge Fårevejle sogn (Holbæk amt), s. 572 Vallekilde sogn (Holbæk amt), s. 572
Ulfeldt, Peder Nielsen
Broholm Gudme sogn (Svendborg amt), s. 864
Ulfeldt, Rasmus
ritm. Nibe (Ålborg amt), s. 923
Ulfeldt, Regitse
[† 1571] Mesinge sogn (Odense amt), s. 306 Dalby sogn (Odense amt), s. 306
Ulfeldt, Sophie
(gift med Chr. Christopher Holck) Bråby sogn (Sorø amt), s. 802 Sakskøbing landsogn (Maribo amt), s. 869
Ulfeldt, Tale Bild
(gift med Peder Ottesen Bild og Johan Rantzau) Hellerup sogn (Svendborg amt), s. 921
Ulfeldt, Tyge
[† 1637] Kværndrup sogn (Svendborg amt), s. 696
Ulfeldt, Ulfeldt Christophersen
Jershave Marslev sogn (Odense amt), s. 285 Revninge sogn (Odense amt), s. 296
Ulfger, møntm.
Odense (Odense amt), s. 105
Ulfsen, Jes
Sindal Sindal sogn (Hjørring amt), s. 191
Ulfsparre, Helene Juliane
(gift med Helmuth Otto v. Winterfeldt) Grindløse sogn (Odense amt), s. 360
Ulfstand, Anna
(gift med Stygge Høeg Banner) Hallund sogn (Hjørring amt), s. 295 Sulsted sogn (Ålborg amt), s. 966 Sulsted sogn (Ålborg amt), s. 968 Håsum sogn (Viborg amt), s. 206
Ulfstand, Arvid Jensen
Bønnet Horbelev sogn (Maribo amt), s. 989
Ulfstand, Axel
S. Vosborg Ulfborg sogn (Ringkøbing amt), s. 421
Ulfstand, Christence
(gift med Tønne Tønnesen Viffert) Krønge sogn (Maribo amt), s. 815
Ulfstand, Else
S. Vosborg Ulfborg sogn (Ringkøbing amt), s. 421
Ulfstand, Else
(gift med Christen Munk) Århus (Århus amt), s. 190
Ulfstand, Gert Jensen
Bønnet Tibirke sogn (Frederiksborg amt), s. 179 Idestrup sogn (Maribo amt), s. 966 Horbelev sogn (Maribo amt), s. 989
Ulfstand, Gregers Holgersen
Vosborg Skive (Viborg amt), s. 128 Håsum sogn (Viborg amt), s. 206 Ulfborg sogn (Ringkøbing amt), s. 418 Ulfborg sogn (Ringkøbing amt), s. 421
Ulfstand, Gregers Jepsen
Toftholm Annisse sogn (Frederiksborg amt), s. 184 Strø herred (Frederiksborg amt), s. 184 Mørkøv sogn (Holbæk amt), s. 452 Skamstrup sogn (Holbæk amt), s. 452
Ulfstand, Gregers Truidsen
Høgholt Karrebæk sogn (Sorø amt), s. 935 Birket sogn (Maribo amt), s. 793 Hørmested sogn (Hjørring amt), s. 156 Hørmested sogn (Hjørring amt), s. 157 Skræm sogn (Hjørring amt), s. 406 Fausing sogn (Randers amt), s. 852
Ulfstand, Hak Holgersen
Hikkebjerg Storkøbenhavn, s. 584 Kalundborg (Holbæk amt), s. 370 Mørkøv sogn (Holbæk amt), s. 452 Skamstrup sogn (Holbæk amt), s. 452 Bråby sogn (Sorø amt), s. 804 Nordrupvester sogn (Sorø amt), s. 826 Gudum sogn (Sorø amt), s. 826 Tårs sogn (Maribo amt), s. 875 Vigsnæs sogn (Maribo amt), s. 875 Majbølle sogn (Maribo amt), s. 879 Toreby sogn (Maribo amt), s. 894 Nysted landsogn (Maribo amt), s. 920 Nysted landsogn (Maribo amt), s. 923 Arup sogn (Thisted amt), s. 545
Ulfstand, Helle
(gift med Niels Lykke) Hyllinge sogn (Sorø amt), s. 926
Ulfstand, Holger
S. Vosborg Mosbjerg sogn (Hjørring amt), s. 140 Ulfborg sogn (Ringkøbing amt), s. 417 Ulfborg sogn (Ringkøbing amt), s. 421
Ulfstand, Holger Henriksen
Bjergbygård Stigs Bjergby sogn (Holbæk amt), s. 450
Ulfstand, Ide
(gift med Falk Gøye) Hals sogn (Ålborg amt), s. 997
Ulfstand, Ingeborg
(gift med Jørgen Vind) Storkøbenhavn, s. 830 Fårevejle sogn (Holbæk amt), s. 568
Ulfstand, Jens Holgersen
[† 1523] lensmd. Bornholms amt, s. 414
Ulfstand, Jens Truidsen
Saltø Holsteinborg sogn (Sorø amt), s. 885 Karrebæk sogn (Sorø amt), s. 935 Vemmetofte sogn (Præstø amt), s. 200
Ulfstand, Kirstine
(gift med Carl Bryske) Mørkøv sogn (Holbæk amt), s. 452 Skamstrup sogn (Holbæk amt), s. 452 Nordrupvester sogn (Sorø amt), s. 826 Gudum sogn (Sorø amt), s. 826 Hundstrup sogn (Svendborg amt), s. 742 Bredsten sogn (Vejle amt), s. 1095
Ulfstand, Margr.
(gift med Mogens Juel) Ulfborg sogn (Ringkøbing amt), s. 421
Ulfstand, Margr.
(gift med Peder Juel) Ølgod sogn (Ribe amt), s. 845
Ulfstand, Melchior
Kærgårdsholm Svanninge sogn (Svendborg amt), s. 806 Håsum sogn (Viborg amt), s. 206
Ulfstand, Niels Truidsen
Vemmetofte Vemmetofte sogn (Præstø amt), s. 200
Ulfstand, Oluf Holgersen
Bønnet Nykøbing Falster (Maribo amt), s. 700 Sandby sogn (Maribo amt), s. 761 Horslunde sogn (Maribo amt), s. 775 Nordlunde sogn (Maribo amt), s. 775 Vigsnæs sogn (Maribo amt), s. 876 Eskilstrup sogn (Maribo amt), s. 956 Horbelev sogn (Maribo amt), s. 988 Horbelev sogn (Maribo amt), s. 989
Ulfstand, Sidsel
(gift med Bjørn Andersen Bjørn) Udby sogn (Randers amt), s. 830 Voer sogn (Randers amt), s. 830 Ørsted sogn (Randers amt), s. 836
Ulfstand, Sidsel
(gift med Knud Gyldenstierne) Horbelev sogn (Maribo amt), s. 988 Horbelev sogn (Maribo amt), s. 989
Ulfstand, Sophie
[† 1625] (gift med Claus Podebusk) Storkøbenhavn, s. 720 Vemmetofte sogn (Præstø amt), s. 200 Munkebo sogn (Odense amt), s. 275 Krogsbølle sogn (Odense amt), s. 340 Asdal sogn (Hjørring amt), s. 212 Bislev sogn (Ålborg amt), s. 1071 Testrup sogn (Viborg amt), s. 276
Ulfstand, Thale
(gift med slægtebogsforf., Palle Urne) Guldbjerg sogn (Odense amt), s. 370 Ulfborg sogn (Ringkøbing amt), s. 421
Ulfstand, Thale
(gift med Poul Laxmand) Nødebo sogn (Frederiksborg amt), s. 155 Dreslette sogn (Odense amt), s. 507 Dreslette sogn (Odense amt), s. 508 Sønderby sogn (Odense amt), s. 508
Ulfstand, Trud Gregersen
Fausing kirke Fausing sogn (Randers amt), s. 852
Ulfstand, Truid Gregersen
Torup Vemmetofte sogn (Præstø amt), s. 200 Fausing sogn (Randers amt), s. 852
Ulfstand, Vibeke
Årestrup kirke Årestrup sogn (Ålborg amt), s. 1060
Ulfsun, Bo
i Bjørup Systofte sogn (Maribo amt), s. 963
Ulfsøn, Philippus
Kvanløse Kvanløse sogn (Holbæk amt), s. 389 Sønder Jernløse sogn (Holbæk amt), s. 389
Ullits, Poul Christensen
præst Fovlum sogn (Ålborg amt), s. 1210 Lovns sogn (Ålborg amt), s. 1210
Ulrich in Laucha, klokkest.
Rise sogn (Åbenrå amt), s. 901
Ulrich, Carl
bygm. Nordborg (Sønderborg amt), s. 1146 Ulkebøl sogn (Sønderborg amt), s. 1223 Egen sogn (Sønderborg amt), s. 1289
Ulrich, Carl J.
handelsmd. Haslev sogn (Sorø amt), s. 794 Tureby sogn (Præstø amt), s. 230
Ulrich, Christian
forstmd. Søllerød kommune (Københavns amt), s. 979 Søllerød kommune (Københavns amt), s. 982 Birkerød sogn (Frederiksborg amt), s. 136
Ulrich, Emilie
f. Boserup, sanger Freerslev sogn (Sorø amt), s. 801 Bråby sogn (Sorø amt), s. 801
Ulrich, Frits J.
Tannenhof Bedsted sogn (Åbenrå amt), s. 862
Ulrich, Georg Chr.
forstmd. Sorø amt, s. 614 Sorø (Sorø amt), s. 655
Ulrich, Hjalmar
officer Tønder (Tønder amt), s. 508
Ulrich, J.
Tannenhof Bedsted sogn (Åbenrå amt), s. 862
Ulrich, Johs.
pol. Præstø amt, s. 33 Tureby sogn (Præstø amt), s. 230
Ulrich, Justus
Sørup Vetterslev sogn (Sorø amt), s. 781 Høm sogn (Sorø amt), s. 781 Herlufmagle sogn (Præstø amt), s. 241 Vestenskov sogn (Maribo amt), s. 716
Ulrich, Justus S.
Skjoldemose Stenstrup sogn (Svendborg amt), s. 690 Vester Åby sogn (Svendborg amt), s. 729
Ulrich, N. B.
officer Lellinge sogn (Præstø amt), s. 125 Lidemark sogn (Præstø amt), s. 125
Ulrich, Niels Brock
Skjoldemose Stenstrup sogn (Svendborg amt), s. 690
Ulrich, P. C. Th.
Skjoldemose, bl. 13 690
Ulrichsen, H. F.
pol. ikke fundet: Bind 4, s. 42
Ulrichsen, J.
drejerm. Storkøbenhavn, s. 426
Ulrik, biskop i Århus
Tåsinge (Svendborg amt), s. 703 Bregninge sogn (Svendborg amt), s. 703 Balle sogn (Viborg amt), s. 467 Randers (Randers amt), s. 622 Ørting sogn (Århus amt), s. 335 Falling sogn (Århus amt), s. 335 Gosmer sogn (Århus amt), s. 346 Linå sogn (Skanderborg amt), s. 555 Linå sogn (Skanderborg amt), s. 556 Sønder Vissing sogn (Skanderborg amt), s. 609 Nim sogn (Skanderborg amt), s. 728
Ulrik, fysikus
Tønder (Tønder amt), s. 477
Ulrik, hertug af Mecklenburg
Nykøbing Falster (Maribo amt), s. 686 Nykøbing Falster (Maribo amt), s. 697 Gedesby sogn (Maribo amt), s. 976
Ulrik, hertug
søn af Chr. IV Storkøbenhavn, s. 12 Roskilde (Københavns amt), s. 1073 Frederiksborg Slotssogn (Frederiksborg amt), s. 228
Ulrik, hertug
søn af Fr. II Roskilde (Københavns amt), s. 1072 Sorø (Sorø amt), s. 636 Kolding (Vejle amt), s. 942 Kolding (Vejle amt), s. 944 Døstrup sogn (Tønder amt), s. 698 Løjt sogn (Åbenrå amt), s. 895
Ulrik, Viggo
landmd. Tønder (Tønder amt), s. 509
Ulrikke Eleonore, prinsesse
Storkøbenhavn, s. 701
Ulriksen, F.
gartner ikke fundet: Bind 17, s. 883
Ulriksen, H. F.
Store Hebo Janderup sogn (Ribe amt), s. 784 Billum sogn (Ribe amt), s. 784
Ulstrup, Maren
(gift med Jens Fevejle) Vejle (Vejle amt), s. 821 Vinding sogn (Vejle amt), s. 1170
Ulstrup, R.
pol. Frederiksborg amt, s. 23
Ulsøe, Johannes
by- og herredsfgd., skuesp. Ålborg (Ålborg amt), s. 900 Grenå (Randers amt), s. 669
Ulsøe, Marcus
Hvolgård Vester Hassing sogn (Ålborg amt), s. 985
Uncken, Didrik v.
Henneberg Ladegård Erritsø sogn (Vejle amt), s. 1150
Undahl, Louise Christiane
Viborg (Viborg amt), s. 77
Undall, C. L.
Haven Hørby sogn (Hjørring amt), s. 246
Undall, L. Chr.
tugthusdir. Viborg (Viborg amt), s. 57 Viborg (Viborg amt), s. 77
Undall, Mathilde Christiane
Rødslet Vadum sogn (Ålborg amt), s. 953
Undall, N. A.
Haven Hørby sogn (Hjørring amt), s. 246
Undall, Werner v.
Rødslet Vadum sogn (Ålborg amt), s. 953 Vadum sogn (Ålborg amt), s. 955 Åby sogn (Ålborg amt), s. 955
Undall-Behrend, Chr.
Råballegård Hørning sogn (Randers amt), s. 892
Undall-Behrend, M.
Råballegård Hørning sogn (Randers amt), s. 892
Undset, Sigrid
forf. Kalundborg (Holbæk amt), s. 359
Unger, fam.
Åle sogn (Skanderborg amt), s. 665
Unger, Birgithe Marie
Villerup Skallerup sogn (Hjørring amt), s. 220
Unger, Claus
Villerup Sindal sogn (Hjørring amt), s. 190 Skallerup sogn (Hjørring amt), s. 220 Flade sogn (Thisted amt), s. 743 Sejerslev sogn (Thisted amt), s. 752 Øls sogn (Ålborg amt), s. 1153 Hørby sogn (Ålborg amt), s. 1153 Trans sogn (Ringkøbing amt), s. 249
Unger, Dorothea
(gift med Erik Arenfeldt) Volstrup sogn (Hjørring amt), s. 242
Unger, Dorthe Galde
(gift med Johan Chr. Jønisch) Albæk sogn (Hjørring amt), s. 265
Unger, Eva
(gift med Henr. Krabbe og Gjord Galt) Rubjerg sogn (Hjørring amt), s. 225 Hørby sogn (Hjørring amt), s. 247 Ferring sogn (Ringkøbing amt), s. 240 Trans sogn (Ringkøbing amt), s. 249 Trans sogn (Ringkøbing amt), s. 250 Lyne sogn (Ringkøbing amt), s. 559
Unger, Fr.
Egebjerg Ugilt sogn (Hjørring amt), s. 185 Sindal sogn (Hjørring amt), s. 192 Skallerup sogn (Hjørring amt), s. 220
Unger, Gjord Chrf.
Villerup Skallerup sogn (Hjørring amt), s. 219 Skallerup sogn (Hjørring amt), s. 220 Vennebjerg sogn (Hjørring amt), s. 223 Vennebjerg sogn (Hjørring amt), s. 224 Rubjerg sogn (Hjørring amt), s. 224
Unger, Hans Wulf
Villerup Skallerup sogn (Hjørring amt), s. 219 Skallerup sogn (Hjørring amt), s. 220 Vennebjerg sogn (Hjørring amt), s. 224 Rubjerg sogn (Hjørring amt), s. 224 Rubjerg sogn (Hjørring amt), s. 225 Flade sogn (Thisted amt), s. 743 Jørsby sogn (Thisted amt), s. 757 Trans sogn (Ringkøbing amt), s. 249
Unger, Hedevig
(gift med Michael Wibe) Ugilt sogn (Hjørring amt), s. 185 Rubjerg sogn (Hjørring amt), s. 225
Unger, Helvig Juliane
Sindal sogn (Hjørring amt), s. 192
Unger, Helvig Lindenov
(gift med Fr. Chr. Giedde) Hæstrup sogn (Hjørring amt), s. 317 Thyregod sogn (Vejle amt), s. 1067
Unger, Henrik
Egebjerg Ugilt sogn (Hjørring amt), s. 185 Tårs sogn (Hjørring amt), s. 304 Tårs sogn (Hjørring amt), s. 306
Unger, Joh. Rud.
Nandrup Flade sogn (Thisted amt), s. 744 Åle sogn (Skanderborg amt), s. 666
Unger, Kirstine
(gift med Gerhard Munthe) Albæk sogn (Hjørring amt), s. 265
Unger, Martin Rudolf
Villerup Skallerup sogn (Hjørring amt), s. 220 Åle sogn (Skanderborg amt), s. 665 Åle sogn (Skanderborg amt), s. 666
Unger, Niels
officer, Hanstholm (bondegård) Albæk sogn (Hjørring amt), s. 265 Sejerslev sogn (Thisted amt), s. 753
Unger, Thale Dorthea
(gift med K. K. Sehested og Erik Arenfeldt) Tårs sogn (Hjørring amt), s. 304 Tårs sogn (Hjørring amt), s. 306
Unger, Wulf
Hæstrup Elling sogn (Hjørring amt), s. 149 Tolne sogn (Hjørring amt), s. 153 Skallerup sogn (Hjørring amt), s. 220 Hæstrup sogn (Hjørring amt), s. 317 Jørsby sogn (Thisted amt), s. 757
Unger, Wulf Abraham
Baggesvogn Sindal sogn (Hjørring amt), s. 191 Sindal sogn (Hjørring amt), s. 192 Skallerup sogn (Hjørring amt), s. 220 Vennebjerg sogn (Hjørring amt), s. 224 Rubjerg sogn (Hjørring amt), s. 224
Ungermann, Ella
skuesp. Storkøbenhavn, s. 178 Storkøbenhavn, s. 386 Slagelse (Sorø amt), s. 690
Unit (Vind?), Niels
Hastrup fogedi Herfølge sogn (Præstø amt), s. 137
Unkersen, slægt
Hønnerup Hovgård Gelsted sogn (Odense amt), s. 428
Unkersen, Otto
Maderup Særslev sogn (Odense amt), s. 380
Unmack, arkt.
Eggeslevmagle sogn (Sorø amt), s. 863
Unmack, Holger
gross. Ålborg (Ålborg amt), s. 884
Unmack Larsen, S.
borgm., min. Århus (Århus amt), s. 171
Unna, Joseph og Meyer
Storkøbenhavn, s. 613
Unni, ærkebiskop
Århus (Århus amt), s. 174
Urban, Carl
Clasonsborg Skarrild sogn (Ringkøbing amt), s. 393
Urne, fam.
Vejlby sogn (Odense amt), s. 408 Hårby sogn (Odense amt), s. 502
Urne, amtmd. (1756)
Allinge-Sandvig (Bornholms amt), s. 453
Urne, Absalon
Gedesby sogn (Maribo amt), s. 976 Århus (Århus amt), s. 190
Urne, Agatha Rodsteen
(gift med Børge Walkendorff og Andreas v. Raiser) Vejlby sogn (Odense amt), s. 408 Strib-Røjleskov sogn (Odense amt), s. 412
Urne, Alhed
(gift med Jørgen Venstermand) Krønge sogn (Maribo amt), s. 815 Stadager sogn (Maribo amt), s. 949 Stadager sogn (Maribo amt), s. 950 Diernæs sogn (Svendborg amt), s. 722 Fiskbæk sogn (Viborg amt), s. 321
Urne, Alhed Jørgensdatter
(gift med Tetz Rosengaard) Farum sogn (Frederiksborg amt), s. 265
Urne, Anders
Dræbygård Munkebo sogn (Odense amt), s. 274 Munkebo sogn (Odense amt), s. 275 Vigerslev sogn (Odense amt), s. 395
Urne, Anne
(gift med Peder Huitfeld) Engestofte sogn (Maribo amt), s. 864
Urne, Anne Jørgensdatter
(gift med Enevold Seefeld) Åsted sogn (Hjørring amt), s. 164 Torslev sogn (Hjørring amt), s. 252 Solbjerg sogn (Ålborg amt), s. 1092
Urne, Axel
genealog, Viffertsholm Torslev sogn (Hjørring amt), s. 252 Solbjerg sogn (Ålborg amt), s. 1092 Solbjerg sogn (Ålborg amt), s. 1094 Skibsted sogn (Ålborg amt), s. 1094 Hem sogn (Randers amt), s. 704 Sem sogn (Randers amt), s. 704 Svenstrup sogn (Randers amt), s. 708
Urne, Axel
rigskansler, Søby Søgård Sengeløse kommune (Københavns amt), s. 1000 Rønnebæk sogn (Præstø amt), s. 267 Hunseby sogn (Maribo amt), s. 854 Hunseby sogn (Maribo amt), s. 855 Nørre Søby sogn (Odense amt), s. 266 Nørre Søby sogn (Odense amt), s. 267 Vigerslev sogn (Odense amt), s. 394 Vester Åby sogn (Svendborg amt), s. 727
Urne, Axel
[† 1677] Bækkeskov Roholte sogn (Præstø amt), s. 217 Everdrup sogn (Præstø amt), s. 306
Urne, Axel
Ryegård Rye sogn (Københavns amt), s. 1158 Ringsted Landsogn (Sorø amt), s. 750 Haraldsted sogn (Sorø amt), s. 760 Jystrup sogn (Sorø amt), s. 765 Halsted sogn (Maribo amt), s. 783
Urne, Axel
Volstrup Rørbæk sogn (Ålborg amt), s. 1195 Grynderup sogn (Ålborg amt), s. 1195
Urne, Bente
(gift med H. Rosenvinge og P. J. v. Barstorff) Krummerup sogn (Sorø amt), s. 909 Fuglebjerg sogn (Sorø amt), s. 909
Urne, Birgitte
[† 1577] Århus (Århus amt), s. 190
Urne, Birgitte
(gift med Claus Seefeld) Visborg sogn (Ålborg amt), s. 1124 Visborg sogn (Ålborg amt), s. 1126
Urne, Cathrine
(gift med Erik Rynd) Gårslev sogn (Vejle amt), s. 1182 Hostrup sogn (Tønder amt), s. 716
Urne, Chr.
landsdommer, Årsmarke Vemmetofte sogn (Præstø amt), s. 201 Hunseby sogn (Maribo amt), s. 855 Våbensted sogn (Maribo amt), s. 861 Nørre Søby sogn (Odense amt), s. 266 Nørre Søby sogn (Odense amt), s. 267 Nørre Søby sogn (Odense amt), s. 268 Husby sogn (Odense amt), s. 451 Nørre Broby sogn (Svendborg amt), s. 772
Urne, Chr.
Lyngbygård Alslev sogn (Præstø amt), s. 197 Århus (Århus amt), s. 49 Lyngby sogn (Århus amt), s. 214
Urne, Chrf.
rigskansler, Årsmarke Roskilde (Københavns amt), s. 1068 Roskilde (Københavns amt), s. 1074 Roskilde (Københavns amt), s. 1076 Kirkerup sogn (Københavns amt), s. 1126 Borup sogn (Københavns amt), s. 1202 Højby sogn (Holbæk amt), s. 548 Egebjerg sogn (Holbæk amt), s. 558 Fårevejle sogn (Holbæk amt), s. 570 Vindeby sogn (Maribo amt), s. 768 Bandholm sogn (Maribo amt), s. 845 Hunseby sogn (Maribo amt), s. 855 Våbensted sogn (Maribo amt), s. 861 Nysted landsogn (Maribo amt), s. 920 Nørre Søby sogn (Odense amt), s. 267 Skrøbelev sogn (Svendborg amt), s. 930 Tranekær sogn (Svendborg amt), s. 938 Tranekær sogn (Svendborg amt), s. 940 Stoense sogn (Svendborg amt), s. 953 Hov sogn (Svendborg amt), s. 953 Fuglsbølle sogn (Svendborg amt), s. 960
Urne, Chrf.
Rygård Langå sogn (Svendborg amt), s. 843 Gudbjerg sogn (Svendborg amt), s. 870 Skellerup sogn (Svendborg amt), s. 887 Ravnkilde sogn (Ålborg amt), s. 1161
Urne, Chrf.
[† 1548] Søgård Kolding (Vejle amt), s. 896
Urne, Chrf.
[† 1689] Søby Søgård Nørre Søby sogn (Odense amt), s. 266 Nørre Søby sogn (Odense amt), s. 267
Urne, Christ.
ærkedegn Hyllinge sogn (Sorø amt), s. 928 Kvislemark sogn (Sorø amt), s. 928
Urne, Christian
Volstrup Rørbæk sogn (Ålborg amt), s. 1195 Grynderup sogn (Ålborg amt), s. 1195
Urne, Christiern
Harritslevgård Skovby sogn (Odense amt), s. 364
Urne, Claus
Bälteberga Munkebo sogn (Odense amt), s. 274
Urne, Claus
[† 1531] Hindemae Skellerup sogn (Svendborg amt), s. 887
Urne, Claus
[† 1606] Hindemae Skellerup sogn (Svendborg amt), s. 887
Urne, Claus
(gift med Hilleborg Mormand) Jystrup sogn (Sorø amt), s. 765
Urne, Claus Lagesen
Starup Øster Starup sogn (Vejle amt), s. 1212
Urne, Corfits
Solbjerg kirke Solbjerg sogn (Ålborg amt), s. 1092
Urne, Dorte
(gift med Ove Gedde) Jungshoved sogn (Præstø amt), s. 319
Urne, Dorte
(gift med Laur. Grubbe) Ryde sogn (Maribo amt), s. 737
Urne, Dorthe
(gift med Holger Mormand) Skæve sogn (Hjørring amt), s. 258 Vær sogn (Skanderborg amt), s. 712
Urne, Edele
(gift med Pros Mund) Rønnebæk sogn (Præstø amt), s. 267 Rønnebæk sogn (Præstø amt), s. 268
Urne, Eiler
Gunderslevholm Holbæk (Holbæk amt), s. 347 Gunderslev sogn (Sorø amt), s. 918 Gunderslev sogn (Sorø amt), s. 920 Tillitse sogn (Maribo amt), s. 726 Søllested sogn (Maribo amt), s. 740 Tårs sogn (Maribo amt), s. 873
Urne, Erik
Hindemae Skellerup sogn (Svendborg amt), s. 887
Urne, Erik
Søby Søgård Nørre Søby sogn (Odense amt), s. 267
Urne, Folmer
Linderumgård Ugilt sogn (Hjørring amt), s. 185 Ugilt sogn (Hjørring amt), s. 186 Bælum sogn (Ålborg amt), s. 1088
Urne, Frands
Hindemae ikke fundet: Bind 15, s. 887
Urne, Frederik
Alslev Helsingør (Frederiksborg amt), s. 36 Blistrup sogn (Frederiksborg amt), s. 172 Strø sogn (Frederiksborg amt), s. 192 Lille Lyngby sogn (Frederiksborg amt), s. 192 Lille Lyngby sogn (Frederiksborg amt), s. 194 Ølsted sogn (Frederiksborg amt), s. 194 Ølsted sogn (Frederiksborg amt), s. 195 Lynge sogn (Frederiksborg amt), s. 233 Uggeløse sogn (Frederiksborg amt), s. 233 Uvelse sogn (Frederiksborg amt), s. 243 Gerlev sogn (Frederiksborg amt), s. 268 Dråby sogn (Frederiksborg amt), s. 268 Dråby sogn (Frederiksborg amt), s. 272 Ørslev sogn (Holbæk amt), s. 475 Haslev sogn (Sorø amt), s. 794 Haslev sogn (Sorø amt), s. 796 Haslev sogn (Sorø amt), s. 798 Alslev sogn (Præstø amt), s. 196 Halsted sogn (Maribo amt), s. 783 Halsted sogn (Maribo amt), s. 786 Vesterborg sogn (Maribo amt), s. 786 Silkeborg (Skanderborg amt), s. 520
Urne, Hans
Sanderumgård Davinde sogn (Odense amt), s. 247
Urne, Hans
Tiselholt Munkebo sogn (Odense amt), s. 274 Vejstrup sogn (Svendborg amt), s. 859 Bøstrup sogn (Svendborg amt), s. 946
Urne, Hans Knudsen
Krønge Krønge sogn (Maribo amt), s. 815 Hunseby sogn (Maribo amt), s. 855 Majbølle sogn (Maribo amt), s. 879 Eskilstrup sogn (Maribo amt), s. 956
Urne, Helle
(gift med Franz Rantzau, Morten Skinkel og Hans Morgensen Arenfeld) Aggersborg sogn (Hjørring amt), s. 410 Kettrup sogn (Thisted amt), s. 520 Bested sogn (Thisted amt), s. 634 Estvad sogn (Ringkøbing amt), s. 296 Brejning sogn (Ringkøbing amt), s. 502
Urne, Helle Trolle
(gift med Chr. D. Lüttichau) Tjele sogn (Viborg amt), s. 338
Urne, Helvig
(gift med Tim Banner) Ryslinge sogn (Svendborg amt), s. 830
Urne, Helvig Sophie
(gift med Jørgen Friis) Rønninge sogn (Odense amt), s. 250
Urne, Inger
(gift med Wulf Breide) Hørby sogn (Hjørring amt), s. 247 Lyby sogn (Viborg amt), s. 152
Urne, Iver
[† 1688] Søby Søgård Nørre Søby sogn (Odense amt), s. 266 Nørre Søby sogn (Odense amt), s. 267
Urne, Jens
Bolderslev Bjolderup sogn (Åbenrå amt), s. 914
Urne, Jens Lagesen
Svendsholm Staby sogn (Ringkøbing amt), s. 409
Urne, Johan
Broløkke Viby sogn (Odense amt), s. 301
Urne, Johan
Hvalsø Revninge sogn (Odense amt), s. 296
Urne, Johan
[† 1699] Nibstrup Brønderslev (Hjørring amt), s. 123 Brønderslev (Hjørring amt), s. 125 Tårs sogn (Hjørring amt), s. 304
Urne, Johan
Rygård Storkøbenhavn, s. 273 Magleby sogn (Sorø amt), s. 896 Keldby sogn (Præstø amt), s. 350 Engestofte sogn (Maribo amt), s. 864 Toreby sogn (Maribo amt), s. 894 Langå sogn (Svendborg amt), s. 843 Langå sogn (Svendborg amt), s. 844
Urne, Johan
[† tidl. 1572] Rygård Langå sogn (Svendborg amt), s. 844
Urne, Just
Harritslevgård Tersløse sogn (Holbæk amt), s. 421 Skovby sogn (Odense amt), s. 364
Urne, Jørgen
rigsmarsk, Sonnerupgård Kirke Hvalsø sogn (Københavns amt), s. 1143 Krogstrup sogn (Frederiksborg amt), s. 291 Alslev sogn (Præstø amt), s. 197 Halsted sogn (Maribo amt), s. 786 Vesterborg sogn (Maribo amt), s. 786 Blenstrup sogn (Ålborg amt), s. 1106 Blenstrup sogn (Ålborg amt), s. 1107
Urne, Jørgen
Broløkke Nørre Søby sogn (Odense amt), s. 266 Viby sogn (Odense amt), s. 301 Svanninge sogn (Svendborg amt), s. 807 Langå sogn (Svendborg amt), s. 843 Skellerup sogn (Svendborg amt), s. 887
Urne, Jørgen
Engestofte Krønge sogn (Maribo amt), s. 816 Engestofte sogn (Maribo amt), s. 864
Urne, Jørgen
[† 1510] Hindemae Sønderby sogn (Odense amt), s. 510 Skellerup sogn (Svendborg amt), s. 887
Urne, Jørgen
[† 1548] Hindemae Skellerup sogn (Svendborg amt), s. 887
Urne, Jørgen
Sanderumgård Davinde sogn (Odense amt), s. 247 Skellerup sogn (Svendborg amt), s. 887
Urne, Jørgen
Viffertsholm Solbjerg sogn (Ålborg amt), s. 1092
Urne, Karen
(gift med Isak Maaneskiold) Vejstrup sogn (Svendborg amt), s. 859
Urne, Karsten Eriksen
Bjolderup sogn (Åbenrå amt), s. 914
Urne, Kirstine
(gift med Ove Juul) Ørslev sogn (Holbæk amt), s. 475
Urne, Knud
[† 1707] Kullerup sogn (Svendborg amt), s. 892
Urne, Knud
hofm. (1210) Øster Hæsinge sogn (Svendborg amt), s. 780
Urne, Knud
[† 1705] Juulskov Davinde sogn (Odense amt), s. 247 Rønninge sogn (Odense amt), s. 250 Strib-Røjleskov sogn (Odense amt), s. 412 Tved sogn (Svendborg amt), s. 673 Tved sogn (Svendborg amt), s. 674 Kullerup sogn (Svendborg amt), s. 892 Refs Vindinge sogn (Svendborg amt), s. 894 Skrøbelev sogn (Svendborg amt), s. 930 Hover sogn (Vejle amt), s. 1123
Urne, Knud
Sonnerupgård Kirke Hvalsø sogn (Københavns amt), s. 1143
Urne, Knud
[† 1543] Søby Søgård Maribo (Maribo amt), s. 623 Hunseby sogn (Maribo amt), s. 855 Nørre Søby sogn (Odense amt), s. 266 Diernæs sogn (Svendborg amt), s. 722 Vester Åby sogn (Svendborg amt), s. 727
Urne, Knud
[† 1552] Søby Søgård Nørre Søby sogn (Odense amt), s. 266
Urne, Knud
[† 1622] Årsmarke Sengeløse kommune (Københavns amt), s. 1000 Karise sogn (Præstø amt), s. 194 Alslev sogn (Præstø amt), s. 196 Spjellerup sogn (Præstø amt), s. 198 Arninge sogn (Maribo amt), s. 722 Dannemare sogn (Maribo amt), s. 722 Halsted sogn (Maribo amt), s. 783 Hunseby sogn (Maribo amt), s. 854 Hunseby sogn (Maribo amt), s. 855 Kettinge sogn (Maribo amt), s. 912 Herritslev sogn (Maribo amt), s. 917 Nysted landsogn (Maribo amt), s. 917 Nysted landsogn (Maribo amt), s. 920
Urne, Knud Siversen
[† 1662] Juulskov Fraugde sogn (Odense amt), s. 240
Urne, Lage
(gift med Bontofte, Johanne Kaas) Brønderslev (Hjørring amt), s. 123
Urne, Lage
Hindemae Skellerup sogn (Svendborg amt), s. 887
Urne, Lage
Rygård Toreby sogn (Maribo amt), s. 893 Hellerup sogn (Svendborg amt), s. 922
Urne, Lage
Sellebjerg Birkende sogn (Odense amt), s. 288
Urne, Laurs Follertsen
Varming Seem sogn (Ribe amt), s. 1051
Urne, Lave
biskop Storkøbenhavn, s. 842 Roskilde (Københavns amt), s. 1044 Roskilde (Københavns amt), s. 1048 Roskilde (Københavns amt), s. 1070 Roskilde (Københavns amt), s. 1076 Gundsømagle sogn (Københavns amt), s. 1131 Vindinge sogn (Københavns amt), s. 1178 Snoldelev sogn (Københavns amt), s. 1178 Helsingør (Frederiksborg amt), s. 30 Hørsholm sogn (Frederiksborg amt), s. 142 Ølsted sogn (Frederiksborg amt), s. 196 Kregme sogn (Frederiksborg amt), s. 196 Farum sogn (Frederiksborg amt), s. 265 Store Tåstrup sogn (Holbæk amt), s. 409 Egebjerg sogn (Holbæk amt), s. 558 Ringsted (Sorø amt), s. 670 Haraldsted sogn (Sorø amt), s. 758 Holtug sogn (Præstø amt), s. 166 Toksværd sogn (Præstø amt), s. 263
Urne, Lave Jensen
Seem Seem sogn (Ribe amt), s. 1051
Urne, Lave Nielsen
Borreby Hørby sogn (Holbæk amt), s. 428 Magleby sogn (Sorø amt), s. 896
Urne, »Lille« Niels
Hverringe Viby sogn (Odense amt), s. 300
Urne, Lisbeth Johansdatter
(gift med Peder Lykke og Johan Bockholt) Skårup sogn (Svendborg amt), s. 668
Urne, Lisbeth Sophie
(gift med Gregers Friis og Knud Urne) Tved sogn (Svendborg amt), s. 673 Skrøbelev sogn (Svendborg amt), s. 930
Urne, Magdalene Sibille (1724)
Assens (Odense amt), s. 181
Urne, Margr.
abbedisse Maribo (Maribo amt), s. 623
Urne, Margr.
(gift med Ove Hartvigsen) Jetsmark sogn (Hjørring amt), s. 376
Urne, Margr.
(gift med Steen Rodsteen) Tolne sogn (Hjørring amt), s. 152
Urne, Margr.
(gift med Anders Vinter) Vive sogn (Ålborg amt), s. 1131 Hadsund sogn (Ålborg amt), s. 1131
Urne, Margr. Christoffersdatter
(gift med Niels Bild) Hårby sogn (Odense amt), s. 502 Langå sogn (Svendborg amt), s. 843 Langå sogn (Svendborg amt), s. 844 Herrested sogn (Svendborg amt), s. 915
Urne, Margr. Hansdatter
(gift med Jørgen Mund) Vejstrup sogn (Svendborg amt), s. 859
Urne, Margr. Justdatter
(gift med Knud Akeleje) Gestelev sogn (Svendborg amt), s. 759
Urne, Margr. Jørgensdatter
(gift med Knud Reventlow) Viby sogn (Odense amt), s. 301 Jordløse sogn (Svendborg amt), s. 798
Urne, Merete (Merthe) Sophie
(gift med Rabe v. Schildern) Roholte sogn (Præstø amt), s. 217 Roholte sogn (Præstø amt), s. 219
Urne, Mette
Hindemae Skellerup sogn (Svendborg amt), s. 887
Urne, Mette
Rude Hovgård Saksild sogn (Århus amt), s. 309 Nølev sogn (Århus amt), s. 309
Urne, Mette
(gift med Alexander Durham) Birkerød sogn (Frederiksborg amt), s. 136 Hårby sogn (Odense amt), s. 500 Hårby sogn (Odense amt), s. 503 Dreslette sogn (Odense amt), s. 503
Urne, Mette
(gift med Knud Hardenberg) Århus (Århus amt), s. 190
Urne, Mette
(gift med Chrf. Sehestedt) Otterup sogn (Odense amt), s. 323
Urne, Nicolaus (Niels)
Rygård Gislev sogn (Svendborg amt), s. 835 Langå sogn (Svendborg amt), s. 843
Urne, Otte
Alslevgård Alslev sogn (Præstø amt), s. 197
Urne, Otto
Søby Søgård Nørre Søby sogn (Odense amt), s. 267
Urne, Palle
S. Vosborg Ulfborg sogn (Ringkøbing amt), s. 421
Urne, Peder
Hindemae Skellerup sogn (Svendborg amt), s. 887
Urne, Regitze
(gift med Just Fr. v. Papenheim) Nysted (Maribo amt), s. 675 Nysted (Maribo amt), s. 676 Græshave sogn (Maribo amt), s. 731 Landet sogn (Maribo amt), s. 735 Krønge sogn (Maribo amt), s. 816
Urne, Sidsel
(gift med Albert Oxe og Fred. Hobe) Tågerup sogn (Maribo amt), s. 802 Torslunde sogn (Maribo amt), s. 802 Våbensted sogn (Maribo amt), s. 861 Tårs sogn (Maribo amt), s. 875 Vigsnæs sogn (Maribo amt), s. 875 Godsted sogn (Maribo amt), s. 907
Urne, Sigvard
[† 1712] Billeshave Strib-Røjleskov sogn (Odense amt), s. 412 Kullerup sogn (Svendborg amt), s. 892
Urne, Sigvard
[† 1728] Billeshave Rønninge sogn (Odense amt), s. 250 Strib-Røjleskov sogn (Odense amt), s. 412 Kullerup sogn (Svendborg amt), s. 892 Refs Vindinge sogn (Svendborg amt), s. 894
Urne, Sigvard (Sivert)
Rårupgård Sengeløse kommune (Københavns amt), s. 1000 Fårevejle sogn (Holbæk amt), s. 570 Lellinge sogn (Præstø amt), s. 124 Hårlev sogn (Præstø amt), s. 148 Karise sogn (Præstø amt), s. 194 Halsted sogn (Maribo amt), s. 786 Vesterborg sogn (Maribo amt), s. 786 Davinde sogn (Odense amt), s. 247 Skellerup sogn (Svendborg amt), s. 887 Kullerup sogn (Svendborg amt), s. 892
Urne, Silie
(gift med Jep Nielsen Algudsen) Allerup sogn (Odense amt), s. 244
Urne, Thale
(gift med H. Wolf v. Mühlheim) Brønderslev (Hjørring amt), s. 123 Tårs sogn (Hjørring amt), s. 304 Jerslev sogn (Hjørring amt), s. 351
Urne, Vibeke
(gift med Erik Steensen) Krummerup sogn (Sorø amt), s. 908
Urne, Volrad Lagessøn
Varming Seem sogn (Ribe amt), s. 1051
Ursin, Axel
præst Kyndby sogn (Frederiksborg amt), s. 289
Ursin, Georg
præst Jerslev sogn (Hjørring amt), s. 352 Øster Brønderslev sogn (Hjørring amt), s. 352
Ursin, G. F.
astronom Storkøbenhavn, s. 284
Ursin, Jacob (1752)
Gauerslund sogn (Vejle amt), s. 1165
Ursin, M. R.
hist., præst Viborg (Viborg amt), s. 57
Ursin, S. M.
officer Storkøbenhavn, s. 57
Ursin, Theodosius
[† 1782] Glenstrup sogn (Randers amt), s. 747
Ursinus, Georgius (Georg Bjørn)
[† o. 1700] Møgeltønder sogn (Tønder amt), s. 641
Ursula Hans tochter
(gift med Hans Heimann og Ananius Krause) Helsingør (Frederiksborg amt), s. 37
Urup, Axel
ing., officer, Dalum kl. Storkøbenhavn, s. 6 Storkøbenhavn, s. 10 Dalum sogn (Odense amt), s. 207
Urup, Axel
Ormholt Torslev sogn (Hjørring amt), s. 251
Urup, Jørgen
Lyngså og Skæve s. Albæk sogn (Hjørring amt), s. 265
Urup, Maren
(gift med Chrf. Ulfeldt) Elling sogn (Hjørring amt), s. 149
Urup, Ove
Ellinggård Elling sogn (Hjørring amt), s. 149 Gørding sogn (Ribe amt), s. 1012
Urup Jensen, J.
maler Storkøbenhavn, s. 106 Esbjerg (Ribe amt), s. 733 Lydum sogn (Ribe amt), s. 802
Urzella
(gift med Knud Lauridsen) Haslev sogn (Sorø amt), s. 794
Uslar, Raphael von
Buskmose Rinkenæs sogn (Åbenrå amt), s. 979
Ussing, A. F. C.
pol., præst Randers amt, s. 558
Ussing, Clemens
præst, Merringgård Korning sogn (Vejle amt), s. 1012
Ussing, E.
arkt. Greve sogn (Københavns amt), s. 1171
Ussing, Harald
præst Skamby sogn (Odense amt), s. 352
Ussing, Henrich
præst Hillerød (Frederiksborg amt), s. 72 Lille Lyngby sogn (Frederiksborg amt), s. 194 Ølsted sogn (Frederiksborg amt), s. 194
Ussing, Henrik
folkeminde- og sprogforsker Sorø (Sorø amt), s. 655 Erritsø sogn (Vejle amt), s. 1153 Bredstrup sogn (Vejle amt), s. 1153
Ussing, Henry
jur. Vejlby sogn (Århus amt), s. 197
Ussing, Henry
præst Storkøbenhavn, s. 10 Storkøbenhavn, s. 244
Ussing, I. L.
maler Granslev sogn (Viborg amt), s. 498
Ussing, J. L.
pol. Københavns amt, s. 391
Ussing, K.
arkt. Greve sogn (Københavns amt), s. 1171
Ussing, P.
maler Ribe (Ribe amt), s. 645
Ussing, Peder Clemmensen
præst Torstrup sogn (Ribe amt), s. 827
Ussing, Stephan
billedhg. Ribe (Ribe amt), s. 672
Ussing, W. J. A.
pol. Viborg amt, s. 44
Ussing Eriksen, Ny Hammelmose
Tise sogn (Hjørring amt), s. 338 Tolstrup sogn (Hjørring amt), s. 338
Ustrup, Chr.
Råballegård Hørning sogn (Randers amt), s. 892
Ustrup, Maren
(gift med Jens Fævejl, se Ulstrup)
Utenhof, Wolfgang v.
Hindsgavl Middelfart (Odense amt), s. 170 Kærum sogn (Odense amt), s. 475 Vamdrup sogn (Ribe amt), s. 962
Utke, Anna Cathrine
Hylke sogn (Skanderborg amt), s. 691
Utke, J. E.
Broløkke Viby sogn (Odense amt), s. 302
Utke, J. F.
Broløkke Viby sogn (Odense amt), s. 302
Utke, Karen
(gift med P. A. Dahl og Joh. G. Schwartz) Hvejsel sogn (Vejle amt), s. 1050
Utke, Knud Larsen
Rugballegård Hover sogn (Vejle amt), s. 1124
Utke, Maren Kirstine
Viby sogn (Odense amt), s. 302
Utke, Sophie Hedevig
Broløkke Viby sogn (Odense amt), s. 302
Utoft, K. K.
højskoleforst. Hvejsel sogn (Vejle amt), s. 1052
Utrecht, Jacob v.
maler Nødebo sogn (Frederiksborg amt), s. 154
Utrecht, Johs.
organist Århus (Århus amt), s. 186
Utrecht, Knud
præst Ebeltoft (Randers amt), s. 685 Ebeltoft (Randers amt), s. 686
Uttental, Vald.
Løvenholm Fausing sogn (Randers amt), s. 853 Gjesing sogn (Randers amt), s. 870 Gjesing sogn (Randers amt), s. 871 Nørager sogn (Randers amt), s. 871
Uttermøhlen, Johanne
Elling sogn (Hjørring amt), s. 150
Uttermøhlen, Poul
Ellinggård Elling sogn (Hjørring amt), s. 150
Utzen, Jacob
Høgebjerg Løjt sogn (Åbenrå amt), s. 893
Utzen, Peder
Bækmark Flynder sogn (Ringkøbing amt), s. 198
Utzen, Wybe
Høgebjerg Løjt sogn (Åbenrå amt), s. 893
Utzon, Cathrine Dorthea
Daugård sogn (Vejle amt), s. 1020
Utzon, I.
arkt. Svaneke (Bornholms amt), s. 466
Utzon-Frank, Einar
billedhg. Storkøbenhavn, s. 730 Storkøbenhavn, s. 738 Storkøbenhavn, s. 174 Storkøbenhavn, s. 176 Storkøbenhavn, s. 298 Storkøbenhavn, s. 331 Storkøbenhavn, s. 381 Storkøbenhavn, s. 395 Storkøbenhavn, s. 593 Storkøbenhavn, s. 597 Storkøbenhavn, s. 726 Storkøbenhavn, s. 788 Storkøbenhavn, s. 795 Storkøbenhavn, s. 800 Storkøbenhavn, s. 818 Storkøbenhavn, s. 820 Storkøbenhavn, s. 822 Storkøbenhavn, s. 823 Roskilde (Københavns amt), s. 1074 Helsingør (Frederiksborg amt), s. 48 Helsingør (Frederiksborg amt), s. 56 Ringsted (Sorø amt), s. 660 Odense (Odense amt), s. 56 Ålborg (Ålborg amt), s. 854 Århus (Århus amt), s. 69 Århus (Århus amt), s. 140 Horsens (Skanderborg amt), s. 409 Silkeborg (Skanderborg amt), s. 496 Haderslev (Haderslev amt), s. 100 Bedsted sogn (Åbenrå amt), s. 864
Útistovu, Johannes í
Mikladalur ikke fundet: Bind 29, s. 310
Ungâralak, Johannes
forf. , s. 328
Ussing, N. V.
mineralog og geolog , s. 45
Uttental, Vald.
grosserer, godsejer ikke fundet: Bind 30, s. 636 ikke fundet: Bind 30, s. 643