Musik

Til den store samling af færøske folkeviser, kvæðir, der gennem århundrederne mundtligt er overleveret fra slægt til slægt, knytter sig en rigdom af melodier, kvæðaløg. Det drejer sig hovedsagelig om et melodistof, der kun findes på Færøerne. Den musikalitet, der har været forudsætningen for, at disse melodier har kunnet bevares, kan stadigvæk spores i det færøske folk, og den har i tiden efter 1900 bl.a. givet sig udslag i frembringelse af en del nyere sange. Af færøske sangkomponister kan nævnes O. J. Hansen (Tórshavn, 1885-1963), Peter Alberg (Tórshavn, 1885-1936) ogJ. Waagstein (Klaksviík, 1879-1949), de to første autodidakter, den sidste, der også var maler, havde fået uddannelse i sangteknik og orgelspil i Kbh. En yngre generation repræsenteres af Hans Jacob Højgaard (f. i Toftir 1904), som i modsætning til sine af romantisk tradition prægede forgængere slutter op omkring en nyere bevægelse i musikken, kendetegnet af navne som Carl Nielsen, Laub og Ring, men samtidig optager elementer fra gl. færøsk tradition.

I 1940 oprettedes den stadig blomstrende Tórshavnar Musikkskúli, hvis skaber er lektor Erik Petersen (f. i Fuglafjørður 1911), og som har nydt godt af udmærkede lærerkræfter fra Kbh. I Tórshavn og alle større færøske bygder arbejder udmærkede sangforeninger, og talr. koncerter afholdes.

William Heinesen forfatter