Statistik

(med tal fra 1966/67).

Færøerne består af 18 øer, hvoraf de største er Streymoy, Eysturoy, Vágar, Suðuroy og Sandoy. Færøernes samlede areal var 1960: 1.398,85 km2; de enkelte øers areal er anført i statistikken for de enkelte sysler og sogne.

Administrativt er Færøerne delt i 7 sysler, Norðoyar, Eysturoy, Streymoy, Vágar, Sandoy, Suðuroy nordre og Suðuroy søndre syssel; areal og befolkning er anført ved syslerne.

I kirkelig henseende er Færøerne delt i 11 præstegæld, hver omfattende fra 3 til 7 sogne. Præstegældenes navne er: Norðoyar østre, Norðoyar vestre, Nes, Fuglafjørður, Eiði, Nord-Streymoy, s. 65 Syd-Streymoy, Vágar, Sandoy, Suðuroy nordre og Suðuroy søndre; befolkningen er anført i statistikken for de enkelte præstegæld.

Befolkningen. Ved folketællingen 1/4 1966 var Færøernes samlede folketal 37.122 fordelt på 9.136 husstande. 1960 var tallet 34.596, 1955 32.456, 1950 31.781, 1930 24.200, 1911 18.000.

1960 var befolkningen således fordelt på erhvervsgrupper: fiskeri, landbrug m.v. 12.505, håndværk og industri 8.922, handel og omsætning 3.028, transport 3.857, administrative og liberale erhverv 1.839, andet og uangivet erhverv 862, formue, understøttelse m.v. 3.583.

Kartoffelhøst. Antallet af kartoffeldyrkere var 1966: 2.454, det dyrkede areal: 100,9 ha. Høsten udgjorde 16.145 tdr.

Husdyrhold. Af husdyr fandtes 1966 i alt 1.083 kvægbesætninger m. 2.478 stk. hornkvæg, heraf 1.852 køer og kvier, der har kælvet. Af får var der 69.097 stk. pr. 1/12 og 44.349 lam i sommertiden. Antallet af slagtninger var 39.405.

Statens og landskassens udgifter efter hovedformål 1966/67.

1.000 kr.

Statskassen

Landskassen

Samlede udgifter

Administration m.v

1.584

4.993

6.577

Sundhedsvæsen

14.006

5.190

19.196

Samfærdsel

2.147

13.866

16.013

Skolevæsen m.v.

12.707

8.673

21.380

Fiskeri, søfart

7.400

8.933

16.333

Landbrug

1.868

1.868

Socialvæsen

12.372

7.814

20.186

Rets- og politivæsen

3.205

3.205

Kirkevæsen

1.046

300

1.346

Renter og afdrag

4.393

4.393

Garantihenlæggelser

9.784

9.784

Henlæggelser til driftskapital

Andre udgifter

2.446

6.726

9.172

I alt

56.913

72.540

129.453

Landskassens indtægter i 1966/67 androg i alt 72,5 mill. kr., hvoraf landsskat 27,9 mill. kr., told og afgifter 43,3 mill. kr. og andre indtægter 1,3 mill. kr.

I Færøernes udførsel 196 6 var de vigtigste poster: Fersk fisk af forsk. arter 17.100 t til 17,3 mill. kr., hvoraf 3,5 mill. kr. til øvr. Danmark, 8,7 mill. kr. til Storbritannien, 3,2 mill. kr. til Italien, 1,2 mill. kr. til Vesttyskland, fersk fiskefilet 5.600 t til 20,7 mill. kr., hvoraf 0,2 mill. kr. til øvr. Danmark, 15,2 mill. kr. til USA, 3,7 mill. kr. til Storbritannien, saltfisk 22.300 t til 57,8 mill. kr., hvoraf 1,1 mill. kr. til øvr. Danmark, 20,6 mill. kr. til Italien, 14,8 mill. kr. til Spanien, 9,9 mill. kr. til Norge, 8,4 mill. kr. til Grækenland, 2,9 mill. kr. til Storbritannien, saltsild 9.300 t til 18,7 mill. kr., hvoraf 2,4 mill. kr. til øvr. Danmark, 12,3 mill. kr. til Sverige, 1,8 mill. kr. til Holland, 1,7 mill. kr. til Czekoslovakiet, klipfisk 2.200 t til 11,2 mill. kr., hvoraf 0,2 mill. kr. til øvr. Danmark, 7,9 mill. kr. til Brasilien, 3,1 mill. kr. til Spanien, fiskemel 6.400 t til 8,2 mill. kr., hvoraf 3,7 mill. kr. til øvr. Danmark, 1,4 mill. kr. til Storbritannien, 1,2 mill. kr. til Belgien og Luxembourg, 1,1 mill. kr. til Sverige, skind, mest minkskind, 1,4 mill. kr., fiskeaffald 1,9 mill. kr., tran 2,9 mill. kr. Endv. udførtes skibe for 10,4 mill. kr. Færøernes samlede udførse l 1966 udgjorde 152,7 mill. kr. Den samlede udførse l 1966 udgjorde 195,3 mill. kr., heraf fra det øvrige Danmark 136,7 mill. kr.

Den samlede færøske skibsflåde ved udgangen af 1967. Skibe på over 20 register tons brutto.

Antal

Tonnage (brt)

Fiskeskibe

164

31.921

Passagerskibe

11

2.024

Fragtskibe

14

3.288

Sandskibe

8

621

Olieskib

1

86

Havundersøgelsesskib

1

138

I alt

199

38.078

Rigmor Skade kontorchef, cand. polit.