Telekommunikation

Forbindelse indenlands:

At »glaða« el. at »brenna vita« (brænde røgbål) og at »breiða« (udbrede et hvidt klæde) har været meddelelsesmidler, man har brugt på Færøerne helt op til den nyere tid. At »glaða« blev i de sen. tider først og fremmest anv. i forb. m. »grindaboð«, d.v.s. for at meddele og viderebringe meddelelsen om forekomsten af en flok grindehvaler. Disse signaliseringssystemer blev anv., indtil telefonen for ca. 60 år siden afløste dem.

Af et privat selskab i Vestmanna under ledelse af kbmd. Ólavur á Heygum anlagdes der 1905 en telefonlinie fra nævnte bygd til Tórshavn. Denne linie blev imidlertid 1906 overtaget af lagtinget, som siden har drevet telefonvæsenet på Færøerne.

I 1920erne var telefonnettet fuldt udbygget, så der var forb. til alle bygder; dog skal bemærkes, at da telefonkablet til Suðuroy viste sig ikke at kunne holde, oprettede Det Store Nordiske Telegrafselskab telegrafforb. m. denne ø samt radiotelefonforb. m. Fugloy, Nólsoy, Skúvoy og Koltur. 1939 var der 99 centraler og 801 abonnenter tilsammen.

Under og i de første år efter krigen skete der ikke nogen udvikling af betydning, bortset fra at abonnentantallet steg til det dobbelte i denne periode; men efter 1950 er telekommunikationen derimod udbygget og moderniseret i betydelig grad; VHF radiotelefonforb. har erstattet dels radiotelegrafforb. til Suðuroy (1950) og dels ældre radiotelefonforb. til forsk. mindre øer og ligeledes erstattet el. suppleret søkabelforb. til Sandoy, Vágar og Klaksvík. Jordkabler har i stor udstrækning erstattet luftlinier, og centralernes antal er reduceret til det halve, samtidig med at flere store områder (svarende til ca. 2/3 af abonnentantallet) er automatiseret.

Der er udarbejdet en plan for fuldautomatisering af hele landet og for abonnentselvvalg til Danmark, Storbritannien og Island. Den første etape i denne udbygning er påbegyndt, nemlig en automatisk rigs- og mellembyscentral i Tórshavn.

For at give et indtryk af væksten i og omfanget af telekommunikationen indenlands er nedenfor angivet nogle statistiske oplysninger.

Manuelle centraler

Autom. centraler

Lokale samtaler

Udenbys samtaler og telefontelegrammer

År

Antal

Abonnenter

Antal

Abonnenter

1955

72

1.351

1

1.037

3.665.200

572.800

1960

52

1.140

5

2.289

5.394.000

750.000

1965

50

1.670

5

3.105

8.521.000

1.249.000

s. 129

Forbindelse med omverdenen:

I beg. af dette århundrede etablerede Det Store Nordiske Telegrafselskab en kabelforbindelse ml. Shetlandsøerne, Færøerne og Østisland, og 2/8 1906 åbnedes telegrafforb. m. Shetlandsøerne og dermed til kontinentet, og 27/8 s.å. til Island.

14/9 1954 åbnede sa. selskab i samarbejde m. Generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet en radiotelefonforb. m. Kbh., og 22/1 1962 en kabeltelefonforb. m. omverdenen; et par måneder sen. blev kabelforbindelsens anvendelsesområde udv. m. fjernskrivning (telex).

For at illustrere benyttelsen af telekommunikation med omverdenen er der nedenfor meddelt nogle statistiske oplysninger.

År

Telegrammer

Rigstelefonsamtaler

Telexskrivelser

1954

90.000

1962

85.000

55.000

7.065

1966

102.000

95.000

25.000

M. Helmsdal landsingeniør