Nøgle: Storbyen. Trap Danmark, 5. udgave

»Hovedstadssamfundets« indbyggertal 1840-1940. Kilde: København 1840-1940. Udgivet af Københavns Borgerrepræsentation 1941. Københavns kommune er her inddelt i 9 bydele, hvoraf de 6 er ældre end 1902, medens 3 er indlemmede 1901-02 (Valby, Brønshøj og Sundbyerne). Frederiksberg og Gentofte kommuner behandles for sig, medens Omegnskommunerne (også kaldet Forstadskommunerne) er slået sammen. Til disse henregnes: Tårnby, Hvidovre, … Læs mere

Nøgle: Nogle henvisninger til amtsbindene. Trap Danmark, 5. udgave

Nogle af de spørgsmål, der er behandlede i såvel de almene som i de tabellariske oversigter i »Nøgle til orientering« kan belyses mere indgående ved anvendelse af stoffet i Trap Danmark. Det er mest nærliggende at søge til 5. udgave, men også de ældre har i denne sammenhæng interesse. Man kan bl.a. henlede opmærksomheden på … Læs mere

Nøgle: Tabel I. Trap Danmark, 5. udgave

Alfabetisk fortegnelse over primærkommunerne af 1/4 1970, deres amtskommunale tilhørsforhold, deres areal og befolkning pr. 1/7 1970 s. 50 s. 51 Tabel I Primærkommuner → Amtskommuner 1/4 1970Indgangsbetegnelserne til denne tabel er navnene på primærkommunerne, ordnet alfabetisk. Den bruges, når man vil vide, til hvilken amtskommune en given primærkommune hører. Tredie kolonne giver primærkommunens areal … Læs mere

Nøgle: Tabel II. Trap Danmark, 5. udgave

Fortegnelse over Trap-sogne, Trap-købstæder, kommuner i Københavns amtsrådskreds med nøgle til disse enheders primærkommunale og amtskommunale tilhørsforhold s. 60 s. 61 Tabel II Trap-enheder → Primærkommuner og Amtskommuner pr. 1/4 1970 Indgangsbetegnelserne til denne tabel er navnene på samtlige Trap-sogne, Trap-købstæder og -flækker samt kommunerne i Københavns amtsrådskreds, alle indordnede i samme alfabetiske system. Tabellen … Læs mere

Nøgle: Tabel III. Trap Danmark, 5. udgave

Nøgle der leder fra Amtskommunerne og Primærkommunerne af 1/4 1970 til Trap-sogne, Trap-købstæder og Trap-amter s. 108 Tabel III Amtskommuner og primærkommuner → Trap-sogne Hovedinddelingen er den sædvanligt anvendte rækkefølge af de 14 nuværende amtskommuner. Primærkommunerne er for hver enkelt amtskommune opført i alfabetisk orden, og for hver primærkommune gives en alfabetisk liste over de … Læs mere

Nøgle: Tabel IV. Trap Danmark, 5. udgave

I årene forud for den nye lovgivning vedrørende kommuneinddelingen af 1. april 1970 foregik der et betydeligt antal sammenlægninger af tidligere selvstændige kommuner. Disse sammenlægningskommuner fik ofte nye navn jfr. Bemærkninger til Tabel III. En del af disse nye navne eksisterede kun nogle få år. I nedenstående Tabel IV har man opført sådanne sammenlægningskommuner, hvis … Læs mere

Å

Ågesen, Vagn arkt. Øster Hornum sogn (Ålborg amt), s. 1049

Ø

Øckenholt, Hans Chr. Frisenvold Torslev sogn (Hjørring amt), s. 398 Ørum sogn (Randers amt), s. 796 Ødgersen, Saxe Gershøj Gershøj sogn (Københavns amt), s. 1169 Øe, Jens Nielsøn præst Dybe sogn (Ringkøbing amt), s. 243 Ramme sogn (Ringkøbing amt), s. 243 Øegaard, Petronella (gift med Matthias Tostrup) Svenstrup sogn (Sønderborg amt), s. 1302 Øglek, Jørgen … Læs mere

Æ

Ægidiesøn, Nicolai [† 1696] Randers (Randers amt), s. 579 Ægidisen, Nic. Nørtorp Ræer sogn (Thisted amt), s. 549 Ægidissen, Peder præst, Havrekrogen Vester Hassing sogn (Ålborg amt), s. 984 Vester Hassing sogn (Ålborg amt), s. 985 Ægidius, Carl Sofienlund Hjerm sogn (Ringkøbing amt), s. 271 Gimsing sogn (Ringkøbing amt), s. 271 Ægidius, C. D. Sofienlund … Læs mere

Z

Zacharia, Margaret Græshave sogn (Maribo amt), s. 732 Zachariae, F. gross. Asminderød sogn (Frederiksborg amt), s. 112 Zachariae, G. L. Hegnsholtgård Grønholt sogn (Frederiksborg amt), s. 126 Karlebo sogn (Frederiksborg amt), s. 126 Zachariae, V. A. L. Hellestrup Kirke Flinterup sogn (Sorø amt), s. 744 Zachariasen, A. C. og J. A. (efter 1951) [† 1954] … Læs mere

Y

Yan (-Kai Nielsen), billedhg. Odense (Odense amt), s. 56 Y(dbye), L(ars) J(ensen) Ydby sogn (Thisted amt), s. 670 Yde, C. C. lærer Kolind sogn (Randers amt), s. 993 Ebdrup sogn (Randers amt), s. 993 Yde, Jens Skerne Gundslev sogn (Maribo amt), s. 933 Yde, Jens Skovbo Valsgård sogn (Ålborg amt), s. 1141 Yde, Johan Fr. … Læs mere

W

Wacher, Niels Hansen præst Hellevad sogn (Hjørring amt), s. 290 Wachs, H. H. W. E. A. pol. Tønder amt, s. 449 Wacker, J. G. i Skjoldelev Lading sogn (Århus amt), s. 242 Wad, Anna f. Friis Bogø sogn (Præstø amt), s. 376 Wad, Børge havearkt. Tønder (Tønder amt), s. 498 Wad, Chr. skolemd. Bogø sogn … Læs mere

V

Vad, Birgit E. (sen. g. Henriksen) Fasterholtgård Arnborg sogn (Ringkøbing amt), s. 396 Arnborg sogn (Ringkøbing amt), s. 397 Vad, M. C. Lønborggård Arnborg sogn (Ringkøbing amt), s. 396 Lønborg sogn (Ringkøbing amt), s. 550 Lønborg sogn (Ringkøbing amt), s. 551 Vadgaard, K. M. pol. Skanderborg amt, s. 399 Vadom, Anders præst Klim sogn (Thisted … Læs mere

U

Ubbe, jarl Maribo amt, s. 616 Ubbesen, Axel Brembæk Oure sogn (Svendborg amt), s. 857 Ubbesen, Bent Edderup Sem sogn (Randers amt), s. 705 Ubbesen, Jens Edderup Sem sogn (Randers amt), s. 705 Ubbesen, Jens Kjellerup Svenstrup sogn (Randers amt), s. 707 Ubbesen, K. P. Landting Ejsing sogn (Ringkøbing amt), s. 310 Ubbing, Berendt rådmd. … Læs mere

Þ

Þórir FÆRØERNE, s. 192 Þorkæl Onundarsøn, østmand fra Rogaland FÆRØERNE, s. 199 FÆRØERNE, s. 202 þjóðhildr (gift med Erik den Røde) , s. 338 , s. 342 , s. 350 Þórisson, Sokki se Sokki Þórisson

T

T…sen, Nicholaus Bildsø Kirke Stillinge sogn (Sorø amt), s. 843 Taddei (Tadey), Francesco Antonio stukkatør Møgeltønder sogn (Tønder amt), s. 645 Sønderborg (Sønderborg amt), s. 1109 Taddei, Michel Angelo stukkatør Sønderborg (Sønderborg amt), s. 1109 Augustenborg (Sønderborg amt), s. 1129 Augustenborg (Sønderborg amt), s. 1133 Tafdrup, Julius fabr. Storkøbenhavn, s. 531 Taftebjerg, Susanne Elisabeth Nysogn … Læs mere

S

Sab, Ove Allelev Lyngby sogn (Randers amt), s. 969 Sab, Peder Vejlby Vejlby sogn (Randers amt), s. 963 Sab, Aage Madumgård Madum sogn (Ringkøbing amt), s. 413 Ulfborg sogn (Ringkøbing amt), s. 413 Sabro, Th. Lille Refstrup Gadbjerg sogn (Vejle amt), s. 1100 Lindeballe sogn (Vejle amt), s. 1100 Sabroe, A. H. D. Tanderup Snejbjerg … Læs mere

R

Rab, Mads bygm. Odense (Odense amt), s. 89 Rabaskovsky, Sara (gift med Mogens Dyre) Ålborg (Ålborg amt), s. 817 Rabe, Adrian Skeldegård Broager sogn (Sønderborg amt), s. 1210 Rabe, H. Chr. Lehnskov Egense sogn (Svendborg amt), s. 679 Rabeholm, Peter kommerceråd Storkøbenhavn, s. 513 Raben, fam. Nysted (Maribo amt), s. 675 Herritslev sogn (Maribo amt), … Læs mere

Q

Quade, Hinrich Bahne Dybbøl ml. Dybbøl sogn (Sønderborg amt), s. 1169 Quade, Margr. Sophie (gift med Jørgen Hansen) Dybbøl sogn (Sønderborg amt), s. 1169 Qualen, Agathe Johanne Ålum sogn (Viborg amt), s. 362 Qualen, Anna v. (gift med Wulf Høk) Ullerup sogn (Sønderborg amt), s. 1190 Qualen, Benedicte v. Vesterborg sogn (Maribo amt), s. 790 … Læs mere

P

Pabe, Claus Holløse Gunderslev sogn (Sorø amt), s. 921 Pachs se også Pax Pachs, Cathrine Mette (gift med Niels Rosenkrantz) Volstrup sogn (Hjørring amt), s. 241 Pachs, Henrikke Elisabeth (gift med Kjeld Krag Sehested) Volstrup sogn (Hjørring amt), s. 242 Pacht, Axel Frederik billedhg. ikke fundet: Bind 4, s. 406 Herlufsholm sogn (Sorø amt), s. … Læs mere

O

Obbehausen, Cathrine Hedevig Allested sogn (Svendborg amt), s. 767 Vejle sogn (Svendborg amt), s. 767 ikke fundet: Bind 27, s. 12 Obel, Fogedgården Rold sogn (Ålborg amt), s. 1149 Obel, Andr. Chr. præst Karby sogn (Thisted amt), s. 704 Obel, C. W. tobaksfabr. Ålborg (Ålborg amt), s. 829 Ålborg (Ålborg amt), s. 900 Obel, E. … Læs mere

N

N., Mattias Herlufstrup Vollerslev sogn (Præstø amt), s. 130 Nachsko, A. H. D. (gift med A. R. S. Munch) Hjortshøj sogn (Randers amt), s. 1051 Nafne, biskop Nyborg (Svendborg amt), s. 599 Nagel, O. E. T. Liselund Sjørslev sogn (Viborg amt), s. 417 Nagel, Wilh. gynækolog Højer (Tønder amt), s. 514 Højer (Tønder amt), s. … Læs mere

M

Maccabæus, Chr. [† 1664] Skovsholm Øster Marie sogn (Bornholms amt), s. 545 Ibsker sogn (Bornholms amt), s. 553 Maccabæus, Chr. [† 1688] Skovsholm Ibsker sogn (Bornholms amt), s. 553 Maccabæus, Jacob Skovsholm Ibsker sogn (Bornholms amt), s. 553 Maccabæus (Vildmand), Johan Gamtofte sogn (Odense amt), s. 470 Maccabæus, Mette Elisabeth (gift med August Deckner) Bodilsker … Læs mere

L

Labenwolf, Georg bronzest. Helsingør (Frederiksborg amt), s. 59 Lachmann, Niels hist. samler, præst Vester Tørslev sogn (Randers amt), s. 749 Asferg sogn (Randers amt), s. 749 Gudum sogn (Ringkøbing amt), s. 212 Fabjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 212 Lacoppidan, H. J. G. Adolph landøkonom, Upperupgård Tømmerup sogn (Holbæk amt), s. 500 Årby sogn (Holbæk amt), … Læs mere

K

Kabbe, Peder Rindelevgård Fruering sogn (Skanderborg amt), s. 528 Kabel, slægten Østbirk sogn (Skanderborg amt), s. 678 Kabel, Abel (gift med Niels Kabel) Skørringe sogn (Maribo amt), s. 832 Kabel, Anne (gift med Tyge Lunge) Skørringe sogn (Maribo amt), s. 832 Slemminge sogn (Maribo amt), s. 897 Odense (Odense amt), s. 48 Kabel, Elsebe (gift … Læs mere

J

Jensen Mangor Rødding sogn (Viborg amt), s. 324 Jablonowski, arkt. Vedsted sogn (Haderslev amt), s. 286 Skodborg sogn (Haderslev amt), s. 315 Åbenrå (Åbenrå amt), s. 814 Åbenrå (Åbenrå amt), s. 815 Rise sogn (Åbenrå amt), s. 900 Gråsten sogn (Åbenrå amt), s. 959 Jacob, abbed Knardrup Ganløse sogn (Frederiksborg amt), s. 262 Jacob, abbed … Læs mere

I

Ib, biskop Ejdrup sogn (Ålborg amt), s. 1170 Ib, snedker Glesborg sogn (Randers amt), s. 932 Ib, Handbjerg Hovgård Handbjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 266 Hjerm sogn (Ringkøbing amt), s. 266 Ibenthal, Henricus Hamborg Bylderup sogn (Tønder amt), s. 734 Ibsdatter, Gyde Bigum Lem sogn (Viborg amt), s. 213 Ibsdatter, Karen (gift med Anders Henningsen) … Læs mere

H

Haberwalt, Hans Hansen Johnstrup Lellinge sogn (Præstø amt), s. 124 Vollerslev sogn (Præstø amt), s. 131 Gørslev sogn (Præstø amt), s. 131 Habicht, arkt. Åbenrå (Åbenrå amt), s. 830 Hachild, Conrad Vestrupgård Saltum sogn (Hjørring amt), s. 366 Hachsen, Mogens Hellestrup Kirke Flinterup sogn (Sorø amt), s. 744 Hachsen, Søren Kvistrup Gimsing sogn (Ringkøbing amt), … Læs mere

G

G. Bertel, snedker Vordingborg (Præstø amt), s. 90 Gabbels, Margaretha v. (gift med Petter Zeibeigh) Mesing sogn (Skanderborg amt), s. 536 Gabel, C. søofficer, Bregentved Storkøbenhavn, s. 717 Ejby sogn (Københavns amt), s. 1208 Ringsted Landsogn (Sorø amt), s. 750 Benløse sogn (Sorø amt), s. 752 Nordrupøster sogn (Sorø amt), s. 777 Ørslev sogn (Sorø … Læs mere

F

Faber, C. F. S. officer Randers (Randers amt), s. 601 Randers (Randers amt), s. 602 Faber, Chr. fyrinsp. Søborg sogn (Frederiksborg amt), s. 163 Gilleleje sogn (Frederiksborg amt), s. 163 Faber, Christoffer maler Kerteminde (Odense amt), s. 134 Drigstrup sogn (Odense amt), s. 271 Munkebo sogn (Odense amt), s. 271 Østrup sogn (Odense amt), s. … Læs mere

E

Earle, H. ing. Gøl sogn (Hjørring amt), s. 383 Ebbe, abbed Herlufsholm sogn (Sorø amt), s. 944 Ebbe, biskop Sønder Onsild sogn (Randers amt), s. 712 Feldballe sogn (Randers amt), s. 986 Århus (Århus amt), s. 175 Kasted sogn (Århus amt), s. 212 Lyngby sogn (Århus amt), s. 212 Folby sogn (Århus amt), s. 239 … Læs mere

D

d’Agar, Jacques maler Storkøbenhavn, s. 702 Frederiksborg Slotssogn (Frederiksborg amt), s. 222 d’Andischon, Pierre Haraldskær Skibet sogn (Vejle amt), s. 1089 d’Aubert, Alphonse Kærgård Branderup sogn (Haderslev amt), s. 359 d’Auchamp, H. L. Højgård Dalby sogn (Vejle amt), s. 1239 Dael, Niels præst Høve sogn (Sorø amt), s. 866 Flakkebjerg sogn (Sorø amt), s. 866 … Læs mere

C

Cabbe, Asser og Tyge Ejsing kirke Ejsing sogn (Ringkøbing amt), s. 309 Cabel A. købmd. Slagelse (Sorø amt), s. 678 Cadovius, Hans Enghavegård Gladsakse kommune (Københavns amt), s. 952 Cadovius, L. R. Enghavegård Gladsakse kommune (Københavns amt), s. 952 Cadovius, L. R. Enghavegård (fra 1870) Gladsakse kommune (Københavns amt), s. 952 Cadovius, Poul arkt. Århus … Læs mere

B

Bach, A. K. belysningsdir. Odense (Odense amt), s. 76 Bach, Berg ing. Skallerup sogn (Thisted amt), s. 738 Solbjerg sogn (Thisted amt), s. 738 Ålborg (Ålborg amt), s. 892 Hygum sogn (Ringkøbing amt), s. 235 Hove sogn (Ringkøbing amt), s. 235 Ejsing sogn (Ringkøbing amt), s. 305 Tønder (Tønder amt), s. 474 Bach, C. Gimsinghoved … Læs mere

A

Abbestée, J. L. Sandviggård Hillerød (Frederiksborg amt), s. 80 ikke fundet: Bind 27, s. 4 Abbestée, Mathias vinhdlr. Søllerød kommune (Københavns amt), s. 980 Abel konge Roskilde (Københavns amt), s. 1027 Kalundborg (Holbæk amt), s. 369 Odense (Odense amt), s. 107 Sønderby sogn (Odense amt), s. 510 Svendborg (Svendborg amt), s. 574 Øster Hæsinge sogn … Læs mere

0-9

4. maj-kollegiet (Esbjerg) Esbjerg (Ribe amt), s. 746 4. maj-kollegiet (Horsens) Horsens (Skanderborg amt), s. 427 4. maj kollegiet (Ålborg) Ålborg (Ålborg amt), s. 854 4. maj-kollegiet (Århus) Århus (Århus amt), s. 114 4. maj-kollegium i Åbenrå Åbenrå (Åbenrå amt), s. 818 8. Juli gård Storkøbenhavn, s. 829

Om bind 1: Landet og Folket

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft Landet og Folket · Bind I, 1 G. E. C. Gads Forlag, 1958 Billedredaktion Gudmund Boesen Illustrationsmaterialet til Landet og Folket er bl. a. stillet til rådighed af: Nationalmuseet, Frederiksborgmuseet, Rosenborgsamlingen, Jernbanemuseet, Odense Bys Museer, Kobenhavns Universitets geografiske Laboratorium, Kunstakademiet, Flyvevåbenet, … Læs mere

Om bind 2: Storkøbenhavn I

J. P. Trap Danmark Femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft.Under medvirkning af Arne Sundbo Københavns amts indledning, Storkøbenhavn I · Bind I, 2 G. E. C. Gads Forlag, 1959 Billedredaktion Gudmund Boesen Illustrationsmateriale til Københavns amt og Storkøbenhavn I er bl. a. stillet til rådighed af: stadsingeniørerne i Kbh., Gentofte, Gladsakse … Læs mere

Om bind 3: Storkøbenhavn II

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft, Harald Jørgensen Storkøbenhavn II · Bind II, 1 Redigeret af Harald Jørgensenunder medvirken af Arne Sundbo G. E. C. Gads Forlag, 1959 Billedredaktion Gudmund Boesen Illustrationsmateriale til Storkøbenhavn II er bl. a. stillet til rådighed af: Nationalmuseet, Det københavnske Kirkefond, Stadsarkitekten … Læs mere

Om bind 4: Storkøbenhavn III

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft, Harald Jørgensen Storkøbenhavn III · Bind II, 2 Redigeret af Harald Jørgensen G. E. C. Gads Forlag, 1960 Billedredaktion Gudmund Boesen, Niels Jessen og Steffen Linvald Illustrationmateriale til Storkøbenhavn III er bl. a. stillet til rådighed af: Københavns Bymuseum, Nationalmuseet, Rosenborgsamlingen, … Læs mere

Om bind 5: Københavns amt

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft, Harald Jørgensen Københavns amt · Bind II, 3 Københavns amtsrådskreds Redigeret af Harald Jørgensen Roskilde amtsrådskreds Redigeret af Povl Engelstoft G. E. C. Gads Forlag, 1960 Billedredaktion Gudmund Boesen Illustrationsmateriale til Københavns amt er bl. a. stillet til rådighed af: Det … Læs mere

Om bind 6: Frederiksborg amt

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft Frederiksborg amt · Bind III, 1 G. E. C. Gads Forlag, 1953 Billedredaktion Gudmund Boesen Illustrationsmateriale til Frederiksborg amt er bl. a. stillet til rådighed af: Frederiksborgmuseet, Det kgl. Bibliotek, Nationalmuseet, Nationalmuseum, Stockholm, Rosenborgsamlingen eller udført af følgende fotografer: »Aero« Dansk … Læs mere

Om bind 7: Holbæk amt

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft Holbæk amt · Bind III, 2 G. E. C. Gads Forlag, 1954 Billedredaktion Jørgen Paulsen Illustrationsmateriale til Holbæk amt er bl. a. stillet til rådighed af: Frederiksborgmuseet, Nationalmuseet, Det kgl. Bibliotek, Danmarks Naturfredningsforening og Holbæk Turistforening eller udført af følgende fotografer: … Læs mere

Om bind 8: Sorø amt

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft Sorø amt · Bind III, 3 G. E. C. Gads Forlag, 1954 Billedredaktion Jørgen Paulsen Illustrationsmateriale til Sorø amt er bl. a. stillet til rådighed af: Nationalmuseet, Danmarks Naturfredningsforening, Ahrent Flensborgs Boghandel i Ringsted og J. Gjellebøls Boghandel i Skælskør eller … Læs mere

Om bind 9: Præstø amt

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft, Harald Jørgensen Præstø amt · Bind IV, 1 G. E. C. Gads Forlag, 1959 Billedredaktion Gudmund Boesen Illustrationsmateriale til Præstø amt er bl. a. stillet til rådighed af: Frederiksborgmuseet, Nationalmuseet, Rosenborgsamlingen, Danmarks Naturfredningsforening og Københavns Universitets Geografiske Laboratorium eller udført af … Læs mere

Om bind 10: Bornholms amt

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft Bornholms amt · Bind IV, 1 G. E. C. Gads Forlag, 1955 Billedredaktion Jørgen Paulsen Illustrationsmateriale til Bornholms amt er bl. a. stillet til rådighed af: Nationalmuseet, Danmarks Naturfredningsforening, Københavns Universitets Geografiske Laboratorium og Forhistorisk Museum i Århus eller udført af … Læs mere

Om bind 11: Maribo amt

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft Maribo amt · Bind IV, 3 G. E. C. Gads Forlag, 1955 Billedredaktion Gudmund Boesen Illustrationsmateriale til Maribo amt er bl. a. stillet til rådighed af: Nationalmuseet, Københavns Universitets Geografiske Laboratorium, Rosenborgsamlingen, Reventlow-Museet på Pederstrup, Knuthenborg godsforvaltning, lektor Marius Hansen og … Læs mere

Om bind 12: Odense amt

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft Odense amt · Bind V, 1 G. E. C. Gads Forlag, 1956 Billedredaktion Jørgen Paulsen Illustrationsmateriale til Odense amt er bl. a. stillet til rådighed af: Frederiksborgmuseet, Nationalmuseet, Odense Bys Museer, Danmarks Naturfredningsforening, Københavns Universitets geografiske Laboratorium, Det Kongelige Bibliotek, museumsinspektør … Læs mere

Om bind 13: Svendborg amt

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft Svendborg amt · Bind V, 2 G. E. C. Gads Forlag, 1957 Billedredaktion Gudmund Boesen Illustrationsmateriale til Svendborg amt er bl. a. stillet til rådighed af: Nationalmuseet, Det Kongelige Bibliotek, Forhistorisk Museum i Århus, Danmarks Naturfredningsforening, redaktør Erik Horskjær og stadsskoledirektør … Læs mere

Om bind 14: Hjørring amt

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft Hjørring amt · Bind VI, 1 G. E. C. Gads Forlag, 1960 Billedredaktion Jørgen Paulsen Illustrationsmateriale til Hjørring amt er bl.a. stillet til rådighed af Nationalmuseet, Det kongelige Bibliotek, Københavns Universitets geografiske Institut, Danmarks Naturfredningsforening Skagens Museum, Skagen Turistforening, Hjørring Borgmesterkontor … Læs mere

Om bind 15: Thisted amt

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft Thisted amt · Bind VI, 2 G. E. C. Gads Forlag, 1961 Billedredaktion Jørgen Paulsen Illustrationsmateriale til Thisted amt er bl.a. stillet til rådighed af Nationalmuseet, Det kongelige Bibliotek, Københavns Universitets geografiske Institut, Bested-Grurup kommuner, Hurup sogneråd eller leveret af følgende … Læs mere

Om bind 16: Ålborg amt

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft†, Therkel Mathiassen Ålborg amt · Bind VI, 3 G. E. C. Gads Forlag, 1961 Billedredaktion Gudmund Boesen under medvirken af Peter Riismøller Illustrationsmateriale til Ålborg amt er bl.a. stillet til rådighed af Nationalmuseet, Danmarks Naturfredningsforening, Statens kunsthistoriske Fotografisamling, lektor K. M. … Læs mere

Om bind 17: Viborg amt

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Therkel Mathiassen Viborg amt · Bind VII, 1 G. E. C. Gads Forlag, 1962 Billedredaktion Gudmund Boesen Illustrationsmateriale til Viborg amt er bl.a. stillet til rådighed af Nationalmuseet, Det kgl. Bibliotek, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks geologiske Undersøgelse og Københavns Universitets geografiske Institut eller udført … Læs mere

Om bind 18: Randers amt

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Therkel Mathiassen Randers amt · Bind VII, 2 G. E. C. Gads Forlag, 1963 Billedredaktion Jørgen Paulsen Illustrationsmateriale til Randers amt er bl.a. stillet til rådighed af Nationalmuseet, Det kgl. Bibliotek, Danmarks Naturfredningsforening, Københavns Universitets geografiske Institut, Randers byhistoriske Arkiv, Hobro Museum og … Læs mere

Om bind 19: Århus amt

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Therkel Mathiassen Århus amt · Bind VIII. 1 G. E. C. Gads Forlag, 1963 Billedredaktion Jørgen Paulsen Illustrationsmateriale til Århus amt er bl.a. stillet til rådighed af Nationalmuseet, Købstadmuseet Den gamle By, Århus, Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, Københavns Universitets geografiske Institut, Turistforeningen … Læs mere

Om bind 20: Skanderborg amt

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Therkel Mathiassen Skanderborg amt · Bind VIII, 2 G. E. C. Gads Forlag, 1964 Billedredaktion Gudmund Boesen Illustrationsmaterialet til Skanderborg amt er i hovedsagen udført af fotograferne Niels Elswing, København (købstæderne) og Thomas Pedersen, Århus (landdistrikterne). Et mindre antal billeder er fotograferet af … Læs mere

Om bind 21: Vejle amt

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Therkel Mathiassen Vejle amt · Bind VIII, 3 G. E. C. Gads Forlag, 1964 Billedredaktion Jørgen Paulsen Illustrationsmaterialet til Vejle amt er i hovedsagen fotograferet og leveret af Fotograferne Niels Elswing, København, og Thomas Pedersen, Århus. Et mindre antal billeder hidrører fra Nationalmuseet, … Læs mere

Om bind 22: Ringkøbing amt

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Therkel Mathiassen Ringkøbing amt · Bind IX, 1 G. E. C. Gads Forlag, 1965 Billedredaktion Gudmund Boesen Illustrationsmaterialet til Ringkøbing amt er i hovedsagen udført af fotograf Niels Elswing, København, og for et mindre antal billeders vedkommende af fotograferne Thomas Pedersen og Poul … Læs mere

Om bind 23: Ribe amt

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Therkel Mathiassen Ribe amt · Bind IX, 2 G. E. C. Gads Forlag, 1965 Billedredaktion Gudmund Boesen Illustrationsmaterialet til Ribe amt er hovedsagelig udført af fotograf Niels Elswing, København, samt for et mindre antal billeders vedkommende af fotograferne Peter Nissen, Esbjerg, Thomas Pedersen, … Læs mere

Om bind 24: Haderslev amt

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Therkel Mathiassen Haderslev amt · Bind X, 1 G. E. C. Gads Forlag, 1965 Billedredaktion Jørgen Paulsen Illustrationsmaterialet til Haderslev amt er i hovedsagen udført af: fotograf Niels Elswing, København, og for enkelte billeders vedkommende af fotograferne Lennart Larsen, København, og C. Krassél, … Læs mere

Om bind 25: Tønder amt

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Therkel Mathiassen Tønder amt · Bind X, 2 G. E. C. Gads Forlag, 1966 Billedredaktion Gudmund Boesen Illustrationsmaterialet til Tønder amt er hovedsagelig udført af fotograf Lennarf Larsen, København. Et mindre antal billeder er stillet til rådighed af Nationalmuseet. Planen af Trøjborg tegnet … Læs mere

Om bind 26: Åbenrå-Sønderborg amter

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Therkel Mathiassen Åbenrå-Sønderborg amter · Bind X, 3 G. E. C. Gads Forlag, 1967 Billedredaktion Jørgen Paulsen Illustrationsmaterialet til Åbenrå-Sønderborg amter er for største delen optaget af: fotograf Niels Elswing, København. En del af billederne er leveret af fotograferne Lennart Larsen, København, P. … Læs mere

Om bind 27: Stedregister

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft, Therkel Mathiassen Stedregister samt Tilføjelser og rettelser til Øerne og Jylland · Bind XI G. E. C. Gads Forlag, 1968 Stedregister Sigrid Engelstoft Indledning til stedregister For enhver bruger af Trap Danmark er det af betydning hurtigt og sikkert at kunne … Læs mere

Om bind 28: Personregister

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft, Therkel Mathiassen Personregister · Bind XII G. E. C. Gads Forlag, 1972 Personregisteret er udarbejdet af Sigrid Engelstoft. For den af Carlsbergfondet ydede bevilling til støtte af registreringen bringer redaktionen fondets direktion vor bedste tak. © G. E. C. Gads Forlag … Læs mere

Å

Åbakke gård Odense (Odense amt), s. 43 Åbakken huse Brenderup sogn (Odense amt), s. 420 Åbenholt gårde og huse Dronninglund sogn (Hjørring amt), s. 276 Åbenrå gård Nørre Nissum sogn (Ringkøbing amt), s. 176 Åbenrå købstad Åbenrå amt, s. 802 Åbenrå (Åbenrå amt), s. 802 Åbenrå (Åbenrå amt), s. 846 Åbenrå amt Åbenrå amt, s. … Læs mere

Ø

Øager huse Øster Egesborg sogn (Præstø amt), s. 331 Mern sogn (Præstø amt), s. 331 Øager Huse Sværdborg sogn (Præstø amt), s. 294 Øbakkegård Ledøje-Smørum kommune (Københavns amt), s. 1003 Øbening landsby Adsbøl sogn (Åbenrå amt), s. 954 Øbening landsby (Egvad sogn) Egvad sogn (Åbenrå amt), s. 871 Øbeningkrattene Egvad sogn (Åbenrå amt), s. 873 … Læs mere

Æ

Æbelholm (Æbeløholm) Klinte sogn (Odense amt), s. 353 Æbelholt kloster Tjæreby sogn (Frederiksborg amt), s. 186 Æbelholtsdam gårde og huse Tjæreby sogn (Frederiksborg amt), s. 186 Æbelholtsvang gårde og huse Tjæreby sogn (Frederiksborg amt), s. 186 Æbelholtå Tjæreby sogn (Frederiksborg amt), s. 188 Alsønderup sogn (Frederiksborg amt), s. 188 Æbelnæs landsby Damsholte sogn (Præstø amt), … Læs mere

Z

Zastrov gård Søndersø sogn (Odense amt), s. 398 Søndersø sogn (Odense amt), s. 401 Zeuthen baroni Tølløse sogn (Holbæk amt), s. 399 Zeuthen & Aagaard duplikatormaskiner Storkøbenhavn, s. 551 »Zion« Lyngby baptistkirke Storkøbenhavn, s. 154 Zionskirken (Esbjerg) Esbjerg (Ribe amt), s. 732 Zoologisk Have (Kbh.) Storkøbenhavn, s. 407 Zoologisk Museum (Kbh.) Storkøbenhavn, s. 256 Zoologisk … Læs mere

Y

Ydby sogn & sogneby Ydby sogn (Thisted amt), s. 668 Ydbygård Ydby sogn (Thisted amt), s. 669 Yder Bjergum gård Vester Vedsted sogn (Ribe amt), s. 1053 Yderby landsby Odden sogn (Holbæk amt), s. 544 Yderby Lyng strandvoldsslette Odden sogn (Holbæk amt), s. 544 Yderby Lyng huse Odden sogn (Holbæk amt), s. 544 Ydergård (Herstedøster-Herstedvester … Læs mere

W

Wade gård Mygdal sogn (Hjørring amt), s. 203 Uggerby sogn (Hjørring amt), s. 203 Walthersgård Åsum sogn (Odense amt), s. 237 Warløsæ Væggerløse sogn (Maribo amt), s. 971 Warthærø (Orø) Orø sogn (Holbæk amt), s. 459 Waszen hus Jerslev sogn (Hjørring amt), s. 351 Wed Blød gård Hjaremål sogn (Thisted amt), s. 580 Wed Dammen … Læs mere

V

Vester Badsbjerg gård Ulsted sogn (Ålborg amt), s. 989 Vabesgård Lild sogn (Thisted amt), s. 536 Vadbjerg huse (Hornborg sogn) Hornborg sogn (Skanderborg amt), s. 736 Vadbjerggård (Fjelstrup sogn) Fjelstrup sogn (Haderslev amt), s. 184 Vadbol gårde og huse Grindsted sogn (Ribe amt), s. 910 Vaddam andelsmejeri Ibsker sogn (Bornholms amt), s. 548 Vadebrogård Hammer … Læs mere

U

Ubberud sogn Ubberud sogn (Odense amt), s. 201 Ubberup gårde og huse (Ugerløse sogn) Ugerløse sogn (Holbæk amt), s. 411 Ubberup landsby (Tømmerup sogn) Tømmerup sogn (Holbæk amt), s. 499 Ubberup landsby (Ølsted sogn) Ølsted sogn (Frederiksborg amt), s. 195 Ubberupgård (Tømmerup sogn) Tømmerup sogn (Holbæk amt), s. 500 Ubberup højskole Værslev sogn (Holbæk amt), … Læs mere

T

Taborggård Vejen sogn (Ribe amt), s. 995 Tadebæk huse Sejerø sogn (Holbæk amt), s. 537 Tadebækstenen Sejerø sogn (Holbæk amt), s. 538 Tadenssil gård Ubjerg sogn (Tønder amt), s. 609 Taderød mlr. Københavns amt, s. 364 Taderød skov Kirke Hvalsø sogn (Københavns amt), s. 1144 Tadre mølle Kirke Såby sogn (Københavns amt), s. 1147 Kirke … Læs mere

S

Sabbesborg klint Stubberup sogn (Odense amt), s. 309 Stubberup sogn (Odense amt), s. 312 Sabro sogn & sogneby Sabro sogn (Århus amt), s. 243 Sabro Bjørnkær gårde og huse Sabro sogn (Århus amt), s. 244 Sabro herred Sabro herred (Århus amt), s. 229 Lyngå sogn (Århus amt), s. 229 Sabro Korsvej huse Sabro sogn (Århus … Læs mere

R

Rabenhuse Rørby sogn (Holbæk amt), s. 505 Rabensfeld (Stendetgård) Åstrup sogn (Haderslev amt), s. 248 Rabenslyst gård Avnslev sogn (Svendborg amt), s. 876 Rabis gårde og huse Resen sogn (Viborg amt), s. 260 Rabis bæk Resen sogn (Viborg amt), s. 260 Rabisdal Frederiks sogn (Viborg amt), s. 447 Rabjerg gård Sønder Borris sogn (Ringkøbing amt), … Læs mere

Q

Quedens’ gård Ribe (Ribe amt), s. 641 Quintus batteri Storkøbenhavn, s. 606 Storkøbenhavn, s. 608 Storkøbenhavn, s. 612 Quitzau autohandel & kølerfabrik & kedelfabrik Sønderborg (Sønderborg amt), s. 1115 Quitzows bastion Storkøbenhavn, s. 783 Qvitzowsholm hovedgård Norup sogn (Odense amt), s. 316 Quontin bolig Skydebjerg sogn (Odense amt), s. 481

P

Pabsø Lysgård herred (Viborg amt), s. 408 Vium sogn (Viborg amt), s. 408 Pabsø Huse Lysgård herred (Viborg amt), s. 408 Vium sogn (Viborg amt), s. 408 Pacteborris Huus Skovby sogn (Odense amt), s. 366 Ore sogn (Odense amt), s. 366 Padbjerg gård (Staby sogn) Staby sogn (Ringkøbing amt), s. 409 Padbjerggård Sønder Vium sogn … Læs mere

O

Obbekær sogn & sogneby Obbekær sogn (Ribe amt), s. 1048 Obbestrup landsby Hylke sogn (Skanderborg amt), s. 692 Vedslet sogn (Skanderborg amt), s. 692 Obdrup gårde og huse Lyngby sogn (Randers amt), s. 966 Obdrupgård Lyngby sogn (Randers amt), s. 966 Lyngby sogn (Randers amt), s. 969 Obitsø gårde og huse Sahl sogn (Ringkøbing amt), … Læs mere

N

Nederste skov skov Everdrup sogn (Præstø amt), s. 307 Nabbe gård & landsby Agger sogn (Thisted amt), s. 660 Nabbe halvø Vester Åby sogn (Svendborg amt), s. 730 Åstrup sogn (Svendborg amt), s. 730 Nabbe huse Åstrup sogn (Svendborg amt), s. 731 Nabben huse Hårby sogn (Odense amt), s. 499 Nabe gårde og huse Middelsom … Læs mere

M

Mad gård Ørre sogn (Ringkøbing amt), s. 347 Nøvling sogn (Ringkøbing amt), s. 347 Made gård (Bølling sogn) Bølling sogn (Ringkøbing amt), s. 522 Made gård (Fjaltring sogn) Fjaltring sogn (Ringkøbing amt), s. 248 Madebjerggård Besser sogn (Holbæk amt), s. 589 Nordby sogn (Holbæk amt), s. 589 Madegrøft Svallerup sogn (Holbæk amt), s. 511 Store … Læs mere

L

Labing landsby Framlev sogn (Århus amt), s. 261 Labinggård Framlev sogn (Århus amt), s. 261 Framlev sogn (Århus amt), s. 263 Storring sogn (Århus amt), s. 263 Labing mølle Framlev sogn (Århus amt), s. 261 Framlev sogn (Århus amt), s. 263 Storring sogn (Århus amt), s. 263 Labæk Huse Sønderhå sogn (Thisted amt), s. 618 … Læs mere

K

Kabbel hovedgård Skodborg herred (Ringkøbing amt), s. 170 Nørlem sogn (Ringkøbing amt), s. 170 Nørlem sogn (Ringkøbing amt), s. 172 Kabbel kirke Sønder Nissum sogn (Ringkøbing amt), s. 405 Kabbeltang gård Nørlem sogn (Ringkøbing amt), s. 175 Nørre Nissum sogn (Ringkøbing amt), s. 175 Kabdrup landsby Fjelstrup sogn (Haderslev amt), s. 188 Bjerning sogn (Haderslev … Læs mere

J

Jabildshøj Helstrup sogn (Viborg amt), s. 397 Grensten sogn (Viborg amt), s. 397 Jacob Holm & Sønners Fabriker A/S tovværk og sejlgarn Storkøbenhavn, s. 527 Jagtgård eller Jægerhuset Nørre Asmindrup sogn (Holbæk amt), s. 557 Egebjerg sogn (Holbæk amt), s. 557 Jagthuset (Nim sogn) Nim sogn (Skanderborg amt), s. 729 Jagt- og Skovbrugsmuseet museum Hørsholm … Læs mere

I

I Birk hus Hundborg sogn (Thisted amt), s. 609 Jannerup sogn (Thisted amt), s. 609 Ibjerg Rolsted sogn (Odense amt), s. 255 Sønder Nærå sogn (Odense amt), s. 255 Ibsgårde Nørre Snede sogn (Skanderborg amt), s. 652 Ibshuse Stigs Bjergby sogn (Holbæk amt), s. 451 Mørkøv sogn (Holbæk amt), s. 451 Ibstrup (Jægersborg) Storkøbenhavn, s. … Læs mere

H

Habbedamsgård Olsker sogn (Bornholms amt), s. 524 Hadbjerg sogn & sogneby Hadbjerg sogn (Randers amt), s. 820 Hadbjerggård Ødum sogn (Randers amt), s. 820 Hadbjerg sogn (Randers amt), s. 820 Hadbjerg Hedegård Ødum sogn (Randers amt), s. 820 Hadbjerg sogn (Randers amt), s. 820 Haddæthorp Idestrup sogn (Maribo amt), s. 966 Idestrup sogn (Maribo amt), … Læs mere

G

Gabelslykke (Oregord) Ore sogn (Odense amt), s. 368 Gaberall bebyggelse Øster Brønderslev sogn (Hjørring amt), s. 355 Gabet (Odense fjord) Viby sogn (Odense amt), s. 304 Mesinge sogn (Odense amt), s. 304 Norup sogn (Odense amt), s. 314 Gabhøj Tulstrup sogn (Århus amt), s. 300 Gabrielsminde gård Græshave sogn (Maribo amt), s. 731 Græshave sogn … Læs mere

F

Fabjerg sogn Fabjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 212 Fabjerg sogneby Fabjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 213 Fabjergbol gårde og huse Fabjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 213 Fabjergdal gård Fabjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 213 Fabriken Guldborg jernstøberi Nykøbing Falster (Maribo amt), s. 693 fabrik J. Petersens plantage Gram sogn (Haderslev amt), s. 345 Fole sogn … Læs mere

E

Ebbedal huse Kregme sogn (Frederiksborg amt), s. 197 Ebbehøj Nørre Jernløse sogn (Holbæk amt), s. 388 Kvanløse sogn (Holbæk amt), s. 388 Ebbekøb gård Asminderød sogn (Frederiksborg amt), s. 111 Asminderød sogn (Frederiksborg amt), s. 112 Ebbeløkke landsby Højby sogn (Holbæk amt), s. 548 Ebbensgård Ulfborg sogn (Ringkøbing amt), s. 415 Ulfborg sogn (Ringkøbing amt), … Læs mere

D

Dade huse Tyvelse sogn (Præstø amt), s. 257 Sandby sogn (Præstø amt), s. 257 Daells Varehus A/S Storkøbenhavn, s. 572 Dageløkke landsby (Bøstrup sogn) Bøstrup sogn (Svendborg amt), s. 944 Dageløkke landsby (Humlebæk sogn) Humlebæk sogn (Frederiksborg amt), s. 122 Dagemadegård Særslev sogn (Odense amt), s. 379 Dagmarhus (Kbh.) Storkøbenhavn, s. 911 Dagmarsgård Lundum sogn … Læs mere

C

Calmettenborg (Marienborg) Damsholte sogn (Præstø amt), s. 367 Capel-Skoven Lille Lyngby sogn (Frederiksborg amt), s. 194 Ølsted sogn (Frederiksborg amt), s. 194 Capions skov Herlufmagle sogn (Præstø amt), s. 242 Fensmark sogn (Præstø amt), s. 242 Cappelegårde Kildebrønde sogn (Københavns amt), s. 1175 Reerslev sogn (Københavns amt), s. 1175 Carina-observatorium Odder sogn (Århus amt), s. … Læs mere

B

Babberup landsby Sønder Dalby sogn (Præstø amt), s. 226 Sønder Dalby sogn (Præstø amt), s. 227 Tureby sogn (Præstø amt), s. 227 Babylone skov Humlebæk sogn (Frederiksborg amt), s. 124 Grønholt sogn (Frederiksborg amt), s. 124 Bachen gård (Bjergby sogn) Bjergby sogn (Hjørring amt), s. 198 Bachen gård (Sejlstrup sogn) Sejlstrup sogn (Hjørring amt), s. … Læs mere

Om bind 29: Færøerne

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Therkel Mathiassen †, Jóannes Rasmussen Færøerne · Bind XIII G. E. C. Gads Forlag, 1968 Billedredaktion Redaktionen under medvirken af Gudmund Boesen Billedmateriale vedrørende Færøerne er bl.a. stillet til rådighed af Føroya Fornminnissavn og Føroya Náttúrugripasavn, Det kgl. Bibliotek, Frilandsmuseet, arkitekterne Th. Havning, … Læs mere

Om bind 30: Grønland

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Christian Vibe Grønland · Bind XIV G. E. C. Gads Forlag, 1970 © G. E. C. Gads Forlag, 1970 Heft. isbn 87 12882348 Indb. isbn 87 12882356 Lux. isbn 87 12882364 Storbd. 14 isbn 87 12883166 Nielsen & Lydiche (M. Simmelkiær) Meddelere i … Læs mere

Om bind 31: Nøgle til orientering

J. P. Trap Danmark femte udgave Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup Trap Danmark og kommuneinddelingen pr. 1. april 1970 Nøgle til orientering · bind XV Tilrettelagt og udarbejdet af Niels Nielsen under medvirken af Gudrun Ebbesen G. E. C. Gads Forlag, 1972 © G. E. C. Gads Forlag 1972 ISBN Heft. 87 12 88240 … Læs mere

A

Abbetved landsby Kirke Såby sogn (Københavns amt), s. 1147 A.B.C.-Teatret Storkøbenhavn, s. 382 Abed landsby Stokkemarke sogn (Maribo amt), s. 748 Abed Mejerigård Stokkemarke sogn (Maribo amt), s. 748 Abed Planteavlstation Stokkemarke sogn (Maribo amt), s. 750 Abel Cathrines Stiftelse Storkøbenhavn, s. 756 Abellgarden gård Rorslev sogn (Odense amt), s. 418 Abhøje Dronninglund sogn (Hjørring … Læs mere