Stedregister for Trap Danmark, 5. udgave (N)

Labing
landsby Framlev sogn (Århus amt), s. 261
Labinggård
Framlev sogn (Århus amt), s. 261 Framlev sogn (Århus amt), s. 263 Storring sogn (Århus amt), s. 263
Labing mølle
Framlev sogn (Århus amt), s. 261 Framlev sogn (Århus amt), s. 263 Storring sogn (Århus amt), s. 263
Labæk Huse
Sønderhå sogn (Thisted amt), s. 618
Labølle Huse
Hårslev sogn (Odense amt), s. 382
la Cour’s plantage
Dråby sogn (Randers amt), s. 1005
Ladager Hestehave
gårde og huse Ejby sogn (Københavns amt), s. 1207
Ladbroen
Storkøbenhavn, s. 403
Ladbrostræde
Storkøbenhavn, s. 403 Storkøbenhavn, s. 835
Ladby
landsby (Herlufholms sogn) Herlufsholm sogn (Sorø amt), s. 941
Ladby
landsby (Kølstrup sogn) Kølstrup sogn (Odense amt), s. 277
Ladby kirkeruin
Herlufsholm sogn (Sorø amt), s. 941
Ladby skov
(Kølstrup sogn) Kølstrup sogn (Odense amt), s. 280
Ladbyskibet
Kølstrup sogn (Odense amt), s. 281
Ladegård (Pedersholm)
Vejle (Vejle amt), s. 834
Ladegård
(Astrup sogn) Åstrup sogn (Haderslev amt), s. 244 Åstrup sogn (Haderslev amt), s. 247
Ladegård
(Klemensker sogn) Klemensker sogn (Bornholms amt), s. 515 Klemensker sogn (Bornholms amt), s. 517
Ladegård
(Kværs sogn) Kværs sogn (Åbenrå amt), s. 983 Kværs sogn (Åbenrå amt), s. 984
Ladegård
(Ravsted sogn) Ravsted sogn (Tønder amt), s. 728
Ladegård
(Sjørring sogn) Sjørring sogn (Thisted amt), s. 587
Ladegård
gårde og huse (Orte sogn) Orte sogn (Odense amt), s. 482 Orte sogn (Odense amt), s. 484
Ladegården
(Kbh.) Storkøbenhavn, s. 413 Storkøbenhavn, s. 686 Storkøbenhavn, s. 922 Storkøbenhavn, s. 926
Ladegården
gårde og huse (Thurø sogn) Thurø sogn (Svendborg amt), s. 700
Ladegård Mark
huse Skydebjerg sogn (Odense amt), s. 482 Orte sogn (Odense amt), s. 482
Ladegårdshus
(Åstrup sogn) Åstrup sogn (Haderslev amt), s. 244
Ladegårdshuse
(Holbæk) Holbæk (Holbæk amt), s. 331
Ladegårdskov
gårde og huse (Adsbøl sogn) Adsbøl sogn (Åbenrå amt), s. 954
Ladegårdskov
gårde og huse (Kværs sogn) Kværs sogn (Åbenrå amt), s. 983
Ladegårdskov
huse Erritsø sogn (Vejle amt), s. 1150
Ladegårdslund
gård Hammelev sogn (Haderslev amt), s. 278
Ladegårdsmarken (Kalvehaven)
(Kbh.) Storkøbenhavn, s. 406
Ladegårds mølle
Roskilde (Københavns amt), s. 1044
Ladegårdsmølle
Frederiksborg Slotssogn (Frederiksborg amt), s. 208
Ladegårds Parceller
Åstrup sogn (Haderslev amt), s. 244
Ladegårdsskov
Avnslev sogn (Svendborg amt), s. 879 Bovense sogn (Svendborg amt), s. 879
Ladegårdssø
Nyborg (Svendborg amt), s. 599
Ladegårdså
(Fyn) Skydebjerg sogn (Odense amt), s. 480 Skydebjerg sogn (Odense amt), s. 482 Orte sogn (Odense amt), s. 482 Nyborg (Svendborg amt), s. 599 Nyborg landsogn (Svendborg amt), s. 874
Ladegårdså
(Kbh.) Storkøbenhavn, s. 438
Ladekær
gård (Sall sogn) Sall sogn (Viborg amt), s. 503
Ladekær
gård (Skjern) Skjern (Ringkøbing amt), s. 160
Ladelund
gårde og huse Brorstrup sogn (Ålborg amt), s. 1160 Ravnkilde sogn (Ålborg amt), s. 1160
Ladelund Landbrugs- og Mælkeriskole
landbrugsskole & mælkeriskole Malt sogn (Ribe amt), s. 987
Laden (Høglund)
gård Hørmested sogn (Hjørring amt), s. 158 Lendum sogn (Hjørring amt), s. 158
Ladhammer
Øster Larsker sogn (Bornholms amt), s. 538 Gudhjem sogn (Bornholms amt), s. 538
Lading
sogn & sogneby Lading sogn (Århus amt), s. 241
Lading sø
Folby sogn (Århus amt), s. 241 Lading sogn (Århus amt), s. 241 Skørring sogn (Århus amt), s. 252 Skivholme sogn (Århus amt), s. 252
Ladkær
gård (Ullerup sogn) Ullerup sogn (Sønderborg amt), s. 1186 Ullerup sogn (Sønderborg amt), s. 1193
Ladkær skov
Ullerup sogn (Sønderborg amt), s. 1197 Nybøl sogn (Sønderborg amt), s. 1197
Laen
landsby Glesborg sogn (Randers amt), s. 932
Laenkær
huse Glesborg sogn (Randers amt), s. 932
Lagersgårde
Vadum sogn (Ålborg amt), s. 951
Lagonis Minde
anlæg Fåborg (Svendborg amt), s. 586
Lagtved
skovridergård Dronninglund sogn (Hjørring amt), s. 282
Lahede
hus Hunderup sogn (Ribe amt), s. 1033 Jernved sogn (Ribe amt), s. 1033
Lajgård
Hjerm sogn (Ringkøbing amt), s. 271 Gimsing sogn (Ringkøbing amt), s. 271
Lakhjem
gårde og huse Mosbjerg sogn (Hjørring amt), s. 139
Lakkendrup
landsby Brudager sogn (Svendborg amt), s. 869 Gudbjerg sogn (Svendborg amt), s. 869
Lakkendrup Mark
gårde og huse Gudbjerg sogn (Svendborg amt), s. 870
Lakkendrup skov
Gudbjerg sogn (Svendborg amt), s. 872
Lakolk
badested Tønder amt, s. 406 Rømø sogn (Tønder amt), s. 665
Laksegårdsbanken
Varde (Ribe amt), s. 722
Laksenborg Plantage
sommerhuse Væggerløse sogn (Maribo amt), s. 969
Laksmølle
gård Ensted sogn (Åbenrå amt), s. 930
Lambertsdam
gårde og huse Vejrup sogn (Ribe amt), s. 1015 Darum sogn (Ribe amt), s. 1015
Lambjerg
landsby Hørup sogn (Sønderborg amt), s. 1231
Lambjerghus
Hørup sogn (Sønderborg amt), s. 1231
Lambjerg Indtægt
skov Hørup sogn (Sønderborg amt), s. 1237 Kegnæs sogn (Sønderborg amt), s. 1237
Lambjerglund
gård Hørup sogn (Sønderborg amt), s. 1231
Lambjergskov
landsby Hørup sogn (Sønderborg amt), s. 1231
Lamborg
gårde og huse Grindsted sogn (Ribe amt), s. 910
Lambæk
gårde og huse Sønder Lem sogn (Ringkøbing amt), s. 505
Lambæk
huse Sæby sogn (Holbæk amt), s. 461
Lambæk Gren
gård Sønder Lem sogn (Ringkøbing amt), s. 507 Ølstrup sogn (Ringkøbing amt), s. 507
Lambæksgård
Kavslunde sogn (Odense amt), s. 405
Lamdal
gård (N. Kongerslev sogn) Sønder Kongerslev sogn (Ålborg amt), s. 1081 Nørre Kongerslev sogn (Ålborg amt), s. 1081
Lamdrup
landsby (Gislev og Svindinge sogn) Gislev sogn (Svendborg amt), s. 834 Svindinge sogn (Svendborg amt), s. 838
Lamdrup
landsby (Vindinge sogn) Vindinge sogn (Svendborg amt), s. 895
Lamdrup Kohave
skov Gislev sogn (Svendborg amt), s. 836 Svindinge sogn (Svendborg amt), s. 836
Lamdrup Mark
huse Vindinge sogn (Svendborg amt), s. 896
Lamdrupvej
huse Gislev sogn (Svendborg amt), s. 834
Lamhaffue
gård Dronninglund sogn (Hjørring amt), s. 284
Lamhave
skov Hjerndrup sogn (Haderslev amt), s. 182
Lamhavegård
Hjerndrup sogn (Haderslev amt), s. 180 Hjerndrup sogn (Haderslev amt), s. 182
Lamhøj
Låstrup sogn (Viborg amt), s. 291 Skals sogn (Viborg amt), s. 291
Lammefjord
Hørby sogn (Holbæk amt), s. 429 Hagested sogn (Holbæk amt), s. 429 Hagested sogn (Holbæk amt), s. 432 Hagested sogn (Holbæk amt), s. 434 Gislinge sogn (Holbæk amt), s. 434 Tuse sogn (Holbæk amt), s. 438 Kundby sogn (Holbæk amt), s. 438 Hjembæk sogn (Holbæk amt), s. 444 Svinninge sogn (Holbæk amt), s. 444 Egebjerg sogn (Holbæk amt), s. 560 Grevinge sogn (Holbæk amt), s. 560 Asnæs sogn (Holbæk amt), s. 563 Fårevejle sogn (Holbæk amt), s. 566 Vallekilde sogn (Holbæk amt), s. 575 Hørve sogn (Holbæk amt), s. 575
Lammefjordsgård
Svinninge sogn (Holbæk amt), s. 445
Lammefjordssø
Hørby sogn (Holbæk amt), s. 429 Hagested sogn (Holbæk amt), s. 429 Hagested sogn (Holbæk amt), s. 433
Lammehave
eng Gurreby sogn (Maribo amt), s. 745 Avnede sogn (Maribo amt), s. 745
Lammehave
hovedgård Ringe sogn (Svendborg amt), s. 824 Ringe sogn (Svendborg amt), s. 826
Lammehave
skov (Barrit sogn) Barrit sogn (Vejle amt), s. 973
Lammehave
skov (Brahetrolleborg sogn) Brahetrolleborg sogn (Svendborg amt), s. 751
Lammehave skov
(Ringe sogn) Ringe sogn (Svendborg amt), s. 827
Lammehoved skov
Rye sogn (Skanderborg amt), s. 606
Lammehøj
(Skannerup sogn) Skannerup sogn (Skanderborg amt), s. 561
Lammehøje
Hem sogn (Randers amt), s. 704 Sem sogn (Randers amt), s. 704
Lammesbjerg
gård Løjt sogn (Åbenrå amt), s. 890
Lammestrup
landsby Borup sogn (Københavns amt), s. 1200
Lammesø
(Skeby sogn) Skeby sogn (Odense amt), s. 318
Lammesø
(Toksværd sogn) Toksværd sogn (Præstø amt), s. 262
Lammesø
gårde og huse Skeby sogn (Odense amt), s. 319
Lamose mølle
Ørslev sogn (Odense amt), s. 446
Lampevej
Storkøbenhavn, s. 551
Lanbjerg gårde
Hjerk sogn (Viborg amt), s. 184
Landbogård
Kettinge sogn (Maribo amt), s. 911
Landbohøjskolen
Storkøbenhavn, s. 296
Landbohøjskolens Have
Storkøbenhavn, s. 299
Landbolyst
andelsmejeri Dronninglund sogn (Hjørring amt), s. 276
Landbolyst
gård (Hundborg sogn) Hundborg sogn (Thisted amt), s. 605 Hundborg sogn (Thisted amt), s. 607
Landborup
landsby Tved sogn (Randers amt), s. 1015
Landbosparekassen
(Århus) Århus (Århus amt), s. 132 Århus (Århus amt), s. 145
Landbrugsmuseet
Storkøbenhavn, s. 336
Landbytorp
gård Kindertofte sogn (Sorø amt), s. 832
Landeby
landsby Nørre Løgum sogn (Tønder amt), s. 704
Landeby Mark
gårde og huse Nørre Løgum sogn (Tønder amt), s. 705
Landemærket
(Kbh.) Storkøbenhavn, s. 835 Storkøbenhavn, s. 867 Storkøbenhavn, s. 915
Landene
odde Kirke Helsinge sogn (Holbæk amt), s. 487
Landerne
skov Gislev sogn (Svendborg amt), s. 836 Svindinge sogn (Svendborg amt), s. 836
Landerslev
landsby Horns herred (Frederiksborg amt), s. 267 Gerlev sogn (Frederiksborg amt), s. 267
Landerupgård
Nørre Bjert sogn (Vejle amt), s. 1195 Sønder Vilstrup sogn (Vejle amt), s. 1195 Sønder Vilstrup sogn (Vejle amt), s. 1196
Landet
sogn & sogneby (Lollands Sønder herred) Landet sogn (Maribo amt), s. 733
Landet
sogn & sogneby (Sunds herred) Landet sogn (Svendborg amt), s. 711
Landevejshuse
Diernæs sogn (Svendborg amt), s. 721
Landhøj
Sønder Skast sogn (Tønder amt), s. 633
Landkanalen (om Gårdbo sø)
Råbjerg sogn (Hjørring amt), s. 133
Landkildegård
Fraugde sogn (Odense amt), s. 239 Fraugde sogn (Odense amt), s. 243 Allerup sogn (Odense amt), s. 243
Landlyst
gård (Daugård sogn) Daugård sogn (Vejle amt), s. 1018
Landlyst
gård (Højst sogn) Højst sogn (Tønder amt), s. 723
Landlyst
gård (Thisted landsogn) Thisted landsogn (Thisted amt), s. 583
Landlyst
gård (Tikøb sogn) Tikøb sogn (Frederiksborg amt), s. 98
Landmandshåb
andelsmejeri (Brorstrup sogn) Brorstrup sogn (Ålborg amt), s. 1158
Landmandslyst
andelsmejeri Osted sogn (Københavns amt), s. 1133
Landsarkivet for de sønderjyske Landsdele
Åbenrå (Åbenrå amt), s. 819 Åbenrå (Åbenrå amt), s. 820
Landsarkivet for Fyn
Odense (Odense amt), s. 61
Landsarkivet for Nørrejylland
Viborg (Viborg amt), s. 62 Viborg (Viborg amt), s. 66
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster m.m.
Storkøbenhavn, s. 326
Landsbjerg
Anst herred (Ribe amt), s. 930 Verst sogn (Ribe amt), s. 930
Landsdommergård
el. Tornbygård Klemensker sogn (Bornholms amt), s. 517
Landsgrav
landsby Skt. Peders Landsogn (Sorø amt), s. 809
Landsig
gård Branderup sogn (Haderslev amt), s. 358
Landsled
gård Stege landsogn (Præstø amt), s. 348 Keldby sogn (Præstø amt), s. 348
Landsled huse
Stege landsogn (Præstø amt), s. 348 Keldby sogn (Præstø amt), s. 348
Landsvejle
Viby sogn (Odense amt), s. 304 Mesinge sogn (Odense amt), s. 304
Landtind
gårde og huse Hanning sogn (Ringkøbing amt), s. 513 Hanning sogn (Ringkøbing amt), s. 515
Landting
hovedgård Ejsing sogn (Ringkøbing amt), s. 306 Ejsing sogn (Ringkøbing amt), s. 309
Landting Mark
gårde og huse Ejsing sogn (Ringkøbing amt), s. 306
Landvad
gårde og huse Hellevad sogn (Hjørring amt), s. 289
Landø
Bursø sogn (Maribo amt), s. 823 Nebbelunde sogn (Maribo amt), s. 823
Landøgård
Bursø sogn (Maribo amt), s. 823 Nebbelunde sogn (Maribo amt), s. 823 Nebbelunde sogn (Maribo amt), s. 824
Laner mark
skov Frederikshavn (Hjørring amt), s. 93
Lang
ø Tirsted sogn (Maribo amt), s. 828
Langager
andelsmejeri Ølstykke sogn (Frederiksborg amt), s. 255 Stenløse sogn (Frederiksborg amt), s. 255
Langager
gård (Bursø sogn) Bursø sogn (Maribo amt), s. 821
Langager
gård (Ensted sogn) Ensted sogn (Åbenrå amt), s. 930
Langager
gård (N. Bork sogn) Nørre Bork sogn (Ringkøbing amt), s. 538
Langager
gård (Rårup sogn) Rårup sogn (Vejle amt), s. 983 Rårup sogn (Vejle amt), s. 987
Langager
huse (Birkende sogn) Birkende sogn (Odense amt), s. 287
Langager
huse (Fraugde sogn) Fraugde sogn (Odense amt), s. 238
Langager
huse (Melby sogn) Melby sogn (Odense amt), s. 377
Langager
huse (Ryde sogn) Ryde sogn (Maribo amt), s. 736
Langagergård
Jetsmark sogn (Hjørring amt), s. 376
Langagergård
(Essenbæk sogn) Essenbæk sogn (Randers amt), s. 848
Langagergård
(Fjelstrup sogn) Fjelstrup sogn (Haderslev amt), s. 184
Langagergård
(Ganløse sogn) Ganløse sogn (Frederiksborg amt), s. 261
Langagergård
(Hammelev sogn) Hammelev sogn (Randers amt), s. 907
Langagergård
(Herstedøster-Herstedvester kommune) Glostrup kommune (Københavns amt), s. 990 Herstedøster-Herstedvester kommune (Københavns amt), s. 990
Langagergård
(Karlslunde sogn) Karlslunde sogn (Københavns amt), s. 1183
Langagergård
(Nordborg landsogn) Oksbøl sogn (Sønderborg amt), s. 1320
Langagergård
(Oksenvad sogn) Oksenvad sogn (Haderslev amt), s. 256
Langagergård
(Skarrild sogn) Skarrild sogn (Ringkøbing amt), s. 391
Langagergård
(Tune sogn) Tune sogn (Københavns amt), s. 1181
Langagergård
(Tvede sogn) Tvede sogn (Randers amt), s. 763
Langagergård
(Uldum sogn) Uldum sogn (Vejle amt), s. 1044
Langagergård
(Ullerup sogn) Ullerup sogn (Sønderborg amt), s. 1186
Langager Gårde
(Brejning sogn) Brejning sogn (Ringkøbing amt), s. 500
Langager Huse
Søllested sogn (Maribo amt), s. 739 Søllested sogn (Maribo amt), s. 742 Skovlænge sogn (Maribo amt), s. 742
Langager høje
Blære sogn (Ålborg amt), s. 1169 Ejdrup sogn (Ålborg amt), s. 1169
Langagerlund
gård (Værum sogn) Værum sogn (Randers amt), s. 794
Langagre
huse Rise sogn (Svendborg amt), s. 992
Langbak
gårde og huse V. Hjermeslev sogn (Hjørring amt), s. 362 Alstrup sogn (Hjørring amt), s. 362 Saltum sogn (Hjørring amt), s. 364
Langballe
gårde og huse (Vinding sogn) Vinding sogn (Skanderborg amt), s. 616
Langballe
landsby (Mårslet sogn) Mårslet sogn (Århus amt), s. 287
Langballegård
(Hyllested sogn) Hyllested sogn (Randers amt), s. 972
Langballe Mark
huse Mårslet sogn (Århus amt), s. 287
Langben Rises høj
Dåstrup sogn (Københavns amt), s. 1199
Langbjerg
(Agri sogn) Agri sogn (Randers amt), s. 1006
Langbjerg
(Hvirring sogn) Hvirring sogn (Skanderborg amt), s. 735
Langbjerg
(Visborg sogn) Visborg sogn (Ålborg amt), s. 1122
Langbjerg
gård (Vedsted sogn) Vedsted sogn (Haderslev amt), s. 286
Langbjerg
skov (Åbenrå) Åbenrå (Åbenrå amt), s. 854
Langbjerggård
(Ødis sogn) Ødis sogn (Vejle amt), s. 1241
Langbjerghøj
Engbjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 233 Hygum sogn (Ringkøbing amt), s. 233
Langbo
gård Avlum sogn (Ringkøbing amt), s. 339
Langboer
hus Vandborg sogn (Ringkøbing amt), s. 238 Ferring sogn (Ringkøbing amt), s. 238
Langbygård
gårde og huse Ørum sogn (Randers amt), s. 937
Langdal
(Brabrand sogn) Brabrand sogn (Århus amt), s. 202
Langdal
(Hald sogn) Hald sogn (Randers amt), s. 760
Langdal
(Linå sogn) Linå sogn (Skanderborg amt), s. 551
Langdal
(Nordby sogn) Nordby sogn (Holbæk amt), s. 590
Langdal
huse (Orø sogn) Orø sogn (Holbæk amt), s. 458
Langdal
landsby (Blære sogn) Blære sogn (Ålborg amt), s. 1168 Blære sogn (Ålborg amt), s. 1169
Landalgårde
Nordby sogn (Holbæk amt), s. 590
Langdal plantage
Tranum sogn (Hjørring amt), s. 390 Brovst sogn (Hjørring amt), s. 390
Langdal ås
Silkeborg (Skanderborg amt), s. 523
Langdamsgård
Dybbøl sogn (Sønderborg amt), s. 1167
Langdel
gård (Fole sogn) Fole sogn (Haderslev amt), s. 346
Langdel
gårde og huse Ulkebøl sogn (Sønderborg amt), s. 1222
Langdos
høj Thisted landsogn (Thisted amt), s. 583
Langdrætgård
Åstrup sogn (Haderslev amt), s. 244
Langdyssen
(Lørslev sogn) Lørslev sogn (Thisted amt), s. 720
Langebanke
Simmerbølle sogn (Svendborg amt), s. 933 Tullebølle sogn (Svendborg amt), s. 933
Langebjerg
(Allinge-Sandvig) Allinge-Sandvig (Bornholms amt), s. 454
Langebjerg
(Fløng sogn) Fløng sogn (Københavns amt), s. 1121
Langebjerg
(Gudme sogn) Gudme sogn (Svendborg amt), s. 862
Langebjerg
(Gørlev sogn) Gørlev sogn (Holbæk amt), s. 483
Langebjerg
(Hjadstrup sogn) Hjadstrup sogn (Odense amt), s. 328
Langebjerg
(Hyllinge sogn) Hyllinge sogn (Sorø amt), s. 927
Langebjerg
(Kullerup sogn) Kullerup sogn (Svendborg amt), s. 890
Langebjerg
(Magleby Stevns sogn) Magleby Stevns sogn (Præstø amt), s. 160
Langebjerg
(Skrøbelev sogn) Skrøbelev sogn (Svendborg amt), s. 928
Langebjerg
(Vallensved sogn) Vallensved sogn (Sorø amt), s. 922
Langebjerg
(V. Egesborg sogn) Vejlø sogn (Præstø amt), s. 282 Vester Egesborg sogn (Præstø amt), s. 282
Langebjerg
(Vissenbjerg sogn) Vissenbjerg sogn (Odense amt), s. 229
Langebjerg
(Ø. Svenstrup sogn) Ø. Svenstrup sogn (Hjørring amt), s. 401
Langebjerg
gårde og huse (Tystrup sogn) Tystrup sogn (Sorø amt), s. 904
Langebjerg
ås (Uvelse sogn) Uvelse sogn (Frederiksborg amt), s. 242
Langebjerg
åsryg (Kirke Stillinge sogn) Kirke Stillinge sogn (Sorø amt), s. 842
Langebjerggård
(Kirke Stillinge sogn) Kirke Stillinge sogn (Sorø amt), s. 842
Langebjerg plantage
(Gesten sogn) Gesten sogn (Ribe amt), s. 946
Langebjerg plantage
(Vrads sogn) Vrads sogn (Skanderborg amt), s. 645 Nørre Snede sogn (Skanderborg amt), s. 653
Langebjerg skov
(Haraldsted sogn) Haraldsted sogn (Sorø amt), s. 761
Langebjerg skov
(Sandholts Lyndelse sogn) Sandholts Lyndelse sogn (Svendborg amt), s. 794
Langebro
(Kbh.) Storkøbenhavn, s. 628
Langebæk
landsby Kalvehave sogn (Præstø amt), s. 335 Kalvehave sogn (Præstø amt), s. 338
Langebækgård
Kalvehave sogn (Præstø amt), s. 335
Langebæk Lyng
gårde og huse Kalvehave sogn (Præstø amt), s. 335
Langebæk Møllehuse
Kalvehave sogn (Præstø amt), s. 335
Langebæk skov
Kalvehave sogn (Præstø amt), s. 339
Langed
gårde og huse Kastrup sogn (Præstø amt), s. 297
Langedam
(Birkerød) Birkerød sogn (Frederiksborg amt), s. 133
Langedam
(Bråby sogn) Bråby sogn (Sorø amt), s. 806
Langedamsgård
(Røsnæs sogn) Røsnæs sogn (Holbæk amt), s. 494
Langedeby
gårde og huse Bodilsker sogn (Bornholms amt), s. 556
Langedilgård
Hårby sogn (Odense amt), s. 499
Langedilgårde
Hårby sogn (Odense amt), s. 499
Langed skov
Kastrup sogn (Præstø amt), s. 299
Langedys
Dronninglund sogn (Hjørring amt), s. 285
Lange & Unmack A/S
engroshandel med jern, stål m.m. Ålborg (Ålborg amt), s. 884 Ålborg (Ålborg amt), s. 885
Langegård
Rutsker sogn (Bornholms amt), s. 521 Rutsker sogn (Bornholms amt), s. 523 Olsker sogn (Bornholms amt), s. 523
Langehave
skov Hillested sogn (Maribo amt), s. 838 Østofte sogn (Maribo amt), s. 838
Langekol
Gjern sogn (Skanderborg amt), s. 560
Langekrog
skov Tårs sogn (Maribo amt), s. 875 Vigsnæs sogn (Maribo amt), s. 875
Langeland
gård (Albæk sogn) Albæk sogn (Hjørring amt), s. 261
Langeland
ø Svendborg amt, s. 529 Langeland (Svendborg amt), s. 926
Langeland
ø (Krønge sogn) Krønge sogn (Maribo amt), s. 814
Langelandsbælt
Branderslev sogn (Maribo amt), s. 756 Sandby sogn (Maribo amt), s. 756 Langeland (Svendborg amt), s. 926
Langelands Frugtindustri
Skrøbelev sogn (Svendborg amt), s. 928
Langelands Nørre herred
Langeland (Svendborg amt), s. 927 Langelands Nørre herred (Svendborg amt), s. 927
Langelands Sønder herred
Langelands Sønder herred (Svendborg amt), s. 956 Longelse sogn (Svendborg amt), s. 956
Langelinie
gårde og huse (Ubby sogn) Ubby sogn (Holbæk amt), s. 506
Langelinie
huse (Nødager sogn) Nødager sogn (Randers amt), s. 989
Langelinie
huse (Sejlflod sogn) Sejlflod sogn (Ålborg amt), s. 1019
Langeliniekajen
Storkøbenhavn, s. 635
Langelinieparken
Storkøbenhavn, s. 781
Langeliniepavilionen
Storkøbenhavn, s. 394 Storkøbenhavn, s. 782
Langeliniepromenaden
Storkøbenhavn, s. 431
Langelo
gård Kværs sogn (Åbenrå amt), s. 983 Kværs sogn (Åbenrå amt), s. 986
Langelte
gård Blovstrød sogn (Frederiksborg amt), s. 130
Langelund
gård Sulsted sogn (Ålborg amt), s. 969
Langelund
gårde og huse (Agerskov sogn) Agerskov sogn (Haderslev amt), s. 363
Langelund
gårde og huse (Gjellerup sogn) Gjellerup sogn (Ringkøbing amt), s. 359
Langeløkke
huse Kærum sogn (Odense amt), s. 474
Langeløkke
skov Vester Åby sogn (Svendborg amt), s. 729
Lange Marie skov
Våbensted sogn (Maribo amt), s. 862 Engestofte sogn (Maribo amt), s. 862
Langemark
gårde og huse (Buerup sogn) Buerup sogn (Holbæk amt), s. 464
Langemark
gårde og huse (Ulbølle sogn) Ulbølle sogn (Svendborg amt), s. 739
Langemark
landsby (Besser sogn) Besser sogn (Holbæk amt), s. 588
Langemose
(Femø) Femø sogn (Maribo amt), s. 848
Langemose
(Ferslev sogn) (Horns herred) Ferslev sogn (Frederiksborg amt), s. 294
Langemose
(Hellebæk sogn) Hellebæk sogn (Frederiksborg amt), s. 108
Langemose
(Hesselager sogn) Hesselager sogn (Svendborg amt), s. 848
Langemose
(Kastrup sogn) Kastrup sogn (Præstø amt), s. 299
Langemose
(Kirke Stillinge sogn) Kirke Stillinge sogn (Sorø amt), s. 841
Langemose
(Oksbøl sogn) Oksbøl sogn (Sønderborg amt), s. 1312
Langemose
(Søllested sogn) Søllested sogn (Odense amt), s. 488
Langemose
(Viby sogn) Viby sogn (Odense amt), s. 298
Langemose
(Vigersted sogn) Vigersted sogn (Sorø amt), s. 773
Langemose
huse (Barløse sogn) Barløse sogn (Odense amt), s. 462
Langemose
huse (Sigersted sogn) Sigersted sogn (Sorø amt), s. 755
Langemosegård
(Borre sogn) Borre sogn (Præstø amt), s. 356
Langemosegård
(Ringsted Landsogn) Ringsted Landsogn (Sorø amt), s. 749
Langemose
huse (Ørbæk sogn) Ørbæk sogn (Svendborg amt), s. 905
Langemose Huse
(Rise sogn) Rise sogn (Svendborg amt), s. 992
Langemyregård
Åker sogn (Bornholms amt), s. 569
Langenge
(Farup sogn) Farup sogn (Ribe amt), s. 1040
Langensgård
(Nylarsker sogn) Nylarsker sogn (Bornholms amt), s. 508 Nylarsker sogn (Bornholms amt), s. 509
Langensgård
(Torslunde-Ishøj kommune) Torslunde-Ishøj kommune (Københavns amt), s. 998
Langenæs-højhusene
Århus (Århus amt), s. 129
Lange Peders Begravelse
dysse Drøsselbjerg sogn (Holbæk amt), s. 492
Langerak
Jylland, s. 6 Ålborg amt, s. 786
Langergård
(Resen sogn) Resen sogn (Ringkøbing amt), s. 216
Langergårdsmølle
Resen sogn (Ringkøbing amt), s. 217 Humlum sogn (Ringkøbing amt), s. 217
Langerhuse (Sønderhuse)
Nautrup sogn (Viborg amt), s. 187 Vile sogn (Viborg amt), s. 187
Langer Huse
(Brejning sogn) Brejning sogn (Ringkøbing amt), s. 500
Langerhuse
(Harboør sogn) Harboør sogn (Ringkøbing amt), s. 226
Langerim
gårde og huse Als sogn (Ålborg amt), s. 1118
Langerodde
Nautrup sogn (Viborg amt), s. 187 Vile sogn (Viborg amt), s. 187
Langerud
gårde og huse Køng sogn (Odense amt), s. 492
Langerød
gårde og huse Asminderød sogn (Frederiksborg amt), s. 111
Langerød
huse Holbæk (Holbæk amt), s. 329 Holbæk (Holbæk amt), s. 331
Langerødgård
Holbæk (Holbæk amt), s. 331
Langerøn
holm Læsø (Hjørring amt), s. 422 Byrum sogn (Hjørring amt), s. 422
Langesand
ø Øksendrup sogn (Svendborg amt), s. 848 Hesselager sogn (Svendborg amt), s. 848 Hesselager sogn (Svendborg amt), s. 854
Langesbjerg
Vedsted sogn (Hjørring amt), s. 380 Gøl sogn (Hjørring amt), s. 380
Langesgård
Grinderslev sogn (Viborg amt), s. 154 Grinderslev sogn (Viborg amt), s. 160
Langeskov
(Folding sogn) Rise sogn (Svendborg amt), s. 992
Langeskov
(Rønninge sogn) Rønninge sogn (Odense amt), s. 252
Langeskov
hovedgård Hundstrup sogn (Svendborg amt), s. 742 Hundstrup sogn (Svendborg amt), s. 743
Langeskov
stationsby Rønninge sogn (Odense amt), s. 249
Langeskov Huse
(Ullerslev sogn) Ullerslev sogn (Svendborg amt), s. 884
Langeslund
hovedgård Brovst sogn (Hjørring amt), s. 394
Langeslund Mark
gårde og huse Brovst sogn (Hjørring amt), s. 391 Brovst sogn (Hjørring amt), s. 392
Langesminde
gård Hals sogn (Ålborg amt), s. 993
Langesminde skov
Hals sogn (Ålborg amt), s. 999
Langesodde
Bjerreby sogn (Svendborg amt), s. 714 Drejø sogn (Svendborg amt), s. 714
Langestræde
gård Byrum sogn (Hjørring amt), s. 423
Langesø
(Uggeløse sogn) Uggeløse sogn (Frederiksborg amt), s. 236
Langesø
(Vigerslev sogn) Vigerslev sogn (Odense amt), s. 390
Langesø
hovedgård Vigerslev sogn (Odense amt), s. 392
Langesø
landsby (Vigerslev sogn) Vigerslev sogn (Odense amt), s. 391
Langesø
planteskole Tikøb sogn (Frederiksborg amt), s. 98
Langesøgård plantage
Feldballe sogn (Randers amt), s. 987
Langesøhus
voldsted Uggeløse sogn (Frederiksborg amt), s. 236 Slangerup sogn (Frederiksborg amt), s. 236
Langeskifte
skov Vejstrup sogn (Vejle amt), s. 1231 Hejls sogn (Vejle amt), s. 1231
Langeskov
gårde og huse (Malt sogn) Malt sogn (Ribe amt), s. 982
Langeskærlund (Egeskovgård)
Ullerup sogn (Sønderborg amt), s. 1193
Langesnave
huse Freerslev sogn (Sorø amt), s. 800
Lange Stenhøj
Købelev sogn (Maribo amt), s. 766 Vindeby sogn (Maribo amt), s. 766
Langesø
(Ringsted herred) Ringsted Landsogn (Sorø amt), s. 751 Benløse sogn (Sorø amt), s. 751 Sigersted sogn (Sorø amt), s. 757 Haraldsted sogn (Sorø amt), s. 757
Langesø
funktionærby & arbejderby Havnbjerg sogn (Sønderborg amt), s. 1307
Langesø
landsby (Vesterborg sogn) Vesterborg sogn (Maribo amt), s. 787
Langesø mose
Rørvig sogn (Holbæk amt), s. 540
Langesø Skovhave
huse Vesterborg sogn (Maribo amt), s. 787
Langet
landsby (Østofte sogn) Østofte sogn (Maribo amt), s. 839
Langet skov
(Døllefjelde og Bregninge sogn) Døllefjelde sogn (Maribo amt), s. 901 Musse sogn (Maribo amt), s. 901 Bregninge sogn (Maribo amt), s. 915 Herritslev sogn (Maribo amt), s. 915
Langetved
landsby Skrave sogn (Haderslev amt), s. 311
Langetved skov
Skrave sogn (Haderslev amt), s. 314 Skodborg sogn (Haderslev amt), s. 314
Langetvedskov
gårde og huse Skrave sogn (Haderslev amt), s. 311
Langet Vesterskov
Østofte sogn (Maribo amt), s. 842
Lange Tøjhus
Storkøbenhavn, s. 339 Storkøbenhavn, s. 846
Langevad
gård Højst sogn (Tønder amt), s. 723
Langevangs Gårde
Jyderup sogn (Holbæk amt), s. 449 Stigs Bjergby sogn (Holbæk amt), s. 449
Langevrætte
gårde og huse Søby sogn (Svendborg amt), s. 985
Langevrå
gård Fensmark sogn (Præstø amt), s. 245 Rislev sogn (Præstø amt), s. 245
Langfram
gård Ørre sogn (Ringkøbing amt), s. 347 Nøvling sogn (Ringkøbing amt), s. 347
Langgård
Vang sogn (Thisted amt), s. 603 Hundborg sogn (Thisted amt), s. 603
Langgård
(Toreby sogn) Toreby sogn (Maribo amt), s. 890
Langgård høj
Sahl sogn (Viborg amt), s. 483 Gullev sogn (Viborg amt), s. 483
Langgård mølle
Tved sogn (Thisted amt), s. 561 Vester Vandet sogn (Thisted amt), s. 561
Lang-Hedriksgård
Grundfør sogn (Århus amt), s. 218
Langholm
Munkebo sogn (Odense amt), s. 272
Langholm
(Aggersborg sogn) Aggersborg sogn (Hjørring amt), s. 408
Langholm
(Herslev sogn) Herslev sogn (Københavns amt), s. 1111
Langholm
(Jyllinge sogn) Jyllinge sogn (Københavns amt), s. 1127
Langholm
(Karlebo sogn) Karlebo sogn (Frederiksborg amt), s. 128
Langholm
(Ærø) Marstal landsogn (Svendborg amt), s. 995
Langholm
andelsmejeri Soderup sogn (Holbæk amt), s. 405
Langholm
bebyggelse (Esbønderup sogn) Esbønderup sogn (Frederiksborg amt), s. 152
Langholm
gård (Gjerrild sogn) Gjerrild sogn (Randers amt), s. 919
Langholm
gårde og huse (Dannemare sogn) Dannemare sogn (Maribo amt), s. 723
Langholm
hovedgård Langå sogn (Svendborg amt), s. 844
Langholm
huse (Ejby sogn) Ejby sogn (Odense amt), s. 434
Langholm
huse (Hjembæk sogn) Hjembæk sogn (Holbæk amt), s. 442
Langholm
landsby Græshave sogn (Maribo amt), s. 732
Langholm
skov Gjerrild sogn (Randers amt), s. 923 Hemmed sogn (Randers amt), s. 923
Langholmshoved
Marstal landsogn (Svendborg amt), s. 995
Langholm trinbr.
Tornby sogn (Hjørring amt), s. 217 Vidstrup sogn (Hjørring amt), s. 217
Langholt
gård (Skæve sogn) Skæve sogn (Hjørring amt), s. 255 Skæve sogn (Hjørring amt), s. 258
Langholt
gård (Torslev sogn) Torslev sogn (Hjørring amt), s. 250
Langholt
hovedgård Horsens sogn (Ålborg amt), s. 979 Horsens sogn (Ålborg amt), s. 980
Langholt
stationsby Horsens sogn (Ålborg amt), s. 979
Langholtgård
(S. Bjert sogn) Sønder Bjert sogn (Vejle amt), s. 1224
Langholtgård
(Seest sogn) Seest sogn (Ribe amt), s. 952 Seest sogn (Ribe amt), s. 954
Langholt skov
Horsens sogn (Ålborg amt), s. 981
Langhorn
gårde og huse Hoptrup sogn (Haderslev amt), s. 206
Langhov
gård Hjaremål sogn (Thisted amt), s. 579
Langhøj
(Fodby sogn) Fodby sogn (Sorø amt), s. 937
Langhøj
(Hvirring sogn) Hvirring sogn (Skanderborg amt), s. 732
Langhøj
(Kolt sogn) Kolt sogn (Århus amt), s. 277
Langhøj
(Vejerslev sogn) Vejerslev sogn (Thisted amt), s. 712
Langhøjgård
Majbølle sogn (Maribo amt), s. 878
Langhøj mølle
Stenstrup sogn (Svendborg amt), s. 688
Langkastrup
landsby Virring sogn (Randers amt), s. 845
Langkildegård
Stenstrup sogn (Svendborg amt), s. 692 Lunde sogn (Svendborg amt), s. 692 Lunde sogn (Svendborg amt), s. 693 Kværndrup sogn (Svendborg amt), s. 693
Langkildegård skov
Lunde sogn (Svendborg amt), s. 693 Kværndrup sogn (Svendborg amt), s. 693
Langkilde skov
Gudbjerg sogn (Svendborg amt), s. 872
Langkov
dysse Torsted sogn (Thisted amt), s. 594 Skjoldborg sogn (Thisted amt), s. 594
Langkrog
gårde og huse Skydebjerg sogn (Odense amt), s. 482 Orte sogn (Odense amt), s. 482
Langkær
gårde og huse (Gl. Haderslev sogn) Gl. Haderslev sogn (Haderslev amt), s. 202
Langkær
gårde og huse (Stavning sogn) Stavning sogn (Ringkøbing amt), s. 517
Langkær
huse (Hemmet sogn) Hemmet sogn (Ringkøbing amt), s. 540
Langkær
huse (Them sogn) Them sogn (Skanderborg amt), s. 639
Langkærgård
(Gammel Haderslev sogn) Gl. Haderslev sogn (Haderslev amt), s. 202
Langkærgård
(Gesten sogn) Gesten sogn (Ribe amt), s. 945
Langkærgård
(Tislund sogn) Tislund sogn (Haderslev amt), s. 376
Langkærgård
(Vonsild sogn) Vonsild sogn (Vejle amt), s. 1236
Langkærgård
(Yding sogn) Yding sogn (Skanderborg amt), s. 681
Langkærsbakke
skov Udbyneder sogn (Randers amt), s. 728 Kastbjerg sogn (Randers amt), s. 728
Langleje
havn Ho sogn (Ribe amt), s. 819
Langli
ø Ho sogn (Ribe amt), s. 818 Ho sogn (Ribe amt), s. 819
Langli Bjerge
Ho sogn (Ribe amt), s. 818
Langloddenhøj
Ansager sogn (Ribe amt), s. 850
Langmose
gård (Halk sogn) Halk sogn (Haderslev amt), s. 228 Halk sogn (Haderslev amt), s. 230
Langmosegård
(Notmark sogn) Notmark sogn (Sønderborg amt), s. 1275
Langmosehøj
Vester Tostrup sogn (Viborg amt), s. 282 Roum sogn (Viborg amt), s. 282
Lang Mørke
gårde og huse Mørke sogn (Randers amt), s. 1037
Langodde
gårde og huse Torslev sogn (Hjørring amt), s. 250
Langodden
(Henne sogn) Henne sogn (Ribe amt), s. 808
Langsbjerghøj
Flade sogn (Thisted amt), s. 742
Langsiggård
Lunde sogn (Ribe amt), s. 789
Langskifter mose
Kalvslund sogn (Ribe amt), s. 1048 Obbekær sogn (Ribe amt), s. 1048
Langskov
(Dollerup sogn) Dollerup sogn (Viborg amt), s. 316
Langskov
landsby (Ødum sogn) Ødum sogn (Randers amt), s. 818
Langskov
sogn & sogneby Langskov sogn (Vejle amt), s. 1045
Langskovdal
Daugbjerg sogn (Viborg amt), s. 248 Mønsted sogn (Viborg amt), s. 248
Langskovhus
gård Mønsted sogn (Viborg amt), s. 250
Langsom
gårde og huse Alslev sogn (Ribe amt), s. 886
Langsted
landsby (Verninge sogn) Verninge sogn (Odense amt), s. 221
Langstedgyden
huse (Verninge sogn) Verninge sogn (Odense amt), s. 222
Langstedgård
(Tislund sogn) Tislund sogn (Haderslev amt), s. 376
Langstedgård
(Verninge sogn) Verninge sogn (Odense amt), s. 222
Langstedhede
huse (Verninge sogn) Verninge sogn (Odense amt), s. 222
Langsted mose
Verninge sogn (Odense amt), s. 221
Langsted skov
(Verninge sogn) Verninge sogn (Odense amt), s. 222
Langstrup
landsby Asminderød sogn (Frederiksborg amt), s. 111
Langstrup mose
Hellebæk sogn (Frederiksborg amt), s. 109 Asminderød sogn (Frederiksborg amt), s. 109
Langsø
(Gjesing sogn) Gjesing sogn (Randers amt), s. 867
Langsø
(Ål sogn) Ål sogn (Ribe amt), s. 811
Langsø
(Bjerge klit) Ål sogn (Ribe amt), s. 811
Langsøbjergsmølle
Lyngby-Tårbæk kommune (Københavns amt), s. 972
Langsø kanal
Ål sogn (Ribe amt), s. 811
Langtang
byggested Daugård sogn (Vejle amt), s. 1021 Engum sogn (Vejle amt), s. 1021
Langthjem
gårde og huse Jerslev sogn (Hjørring amt), s. 349
Langtoftegård
(Skallerup sogn) Skallerup sogn (Thisted amt), s. 737
Langtoftegård
(Ørsted sogn) Ørsted sogn (Randers amt), s. 836
Langtved
gård Stenstrup sogn (Svendborg amt), s. 692 Lunde sogn (Svendborg amt), s. 692
Langtved
gård (Hellum sogn) Hellum sogn (Hjørring amt), s. 297
Langtved
gårde og huse (Strib-Røjleskov sogn) Strib-Røjleskov sogn (Odense amt), s. 411
Langtved
huse (Stenmagle sogn) Stenmagle sogn (Sorø amt), s. 746
Langtved
landsby (Rye sogn) Rye sogn (Københavns amt), s. 1157 Kirke Sonnerup sogn (Københavns amt), s. 1162
Langtved
landsby (Volstrup sogn) Volstrup sogn (Hjørring amt), s. 239
Langtved Garveriskov
Rye sogn (Københavns amt), s. 1159
Langtvedhøj
(Skorup sogn) Skorup sogn (Skanderborg amt), s. 563
Langtved høj
(Volstrup sogn) Volstrup sogn (Hjørring amt), s. 243
Langvad
gård (Understed sogn) Understed sogn (Hjørring amt), s. 235
Langvad
landsby (Glim sogn) Glim sogn (Københavns amt), s. 1117
Langvad
landsby (Tømmerby sogn) Tømmerby sogn (Thisted amt), s. 532
Langvadhøj
Asmild sogn (Viborg amt), s. 306
Langvad plantage
(Dråby sogn) Dråby sogn (Frederiksborg amt), s. 279
Langvad plantage
(Tømmerby sogn) Tømmerby sogn (Thisted amt), s. 535
Langvad å
Fjends herred (Viborg amt), s. 221 Højslev sogn (Viborg amt), s. 221
Langvang
gård (Hillerød) Hillerød (Frederiksborg amt), s. 80
Langvang
gård (Randers) Randers (Randers amt), s. 572
Langvejle
eng Vorde sogn (Viborg amt), s. 320 Fiskbæk sogn (Viborg amt), s. 320
Langvertsdam
Storkøbenhavn, s. 802
Langæble
gård Frørup sogn (Svendborg amt), s. 902
Langø
(Humble sogn) Humble sogn (Svendborg amt), s. 965
Langø
(Idestrup sogn) Idestrup sogn (Maribo amt), s. 964
Langø
(Kalvehave sogn) Kalvehave sogn (Præstø amt), s. 334 Kalvehave sogn (Præstø amt), s. 335 Kalvehave sogn (Præstø amt), s. 338
Langø
(Kappel sogn) Kappel sogn (Maribo amt), s. 717
Langø
(N. Sandager sogn) Guldbjerg sogn (Odense amt), s. 371 Nørre Sandager sogn (Odense amt), s. 371
Langø
(Orø sogn) Orø sogn (Holbæk amt), s. 458
Langø
(Stubberup sogn) Stubberup sogn (Odense amt), s. 309
Langø
landsby (Kappel sogn) Kappel sogn (Maribo amt), s. 718
Langø
landsby (Stubberup sogn) Stubberup sogn (Odense amt), s. 310
Langøerne
Gangsted sogn (Skanderborg amt), s. 716 Søvind sogn (Skanderborg amt), s. 716
Langøgård
(Kappel sogn) Kappel sogn (Maribo amt), s. 718
Langø Hoved
Stubberup sogn (Odense amt), s. 309
Langø mølle
Grindløse sogn (Odense amt), s. 358
Langø plantage
Nørre Sandager sogn (Odense amt), s. 375
Langør
havn Nordby sogn (Holbæk amt), s. 590
Langøre
drag Dreslette sogn (Odense amt), s. 504
Langå
sogn & sogneby (Gudme herred) Langå sogn (Svendborg amt), s. 842
Langå
sogn & sogneby (Middelsom herred) Langå sogn (Viborg amt), s. 398 Langå sogn (Viborg amt), s. 401
Langågård
Langå sogn (Viborg amt), s. 399
Langås
Holmstrup sogn (Holbæk amt), s. 524
Langå Søgård skov
Langå sogn (Viborg amt), s. 401 Torup sogn (Viborg amt), s. 401
Lanteholsten
skov Errindlev sogn (Maribo amt), s. 806
Lapholm
gårde og huse Fjaltring sogn (Ringkøbing amt), s. 247
Lappegrund
Frederiksborg amt, s. 13
Larsbjørnsstræde
Storkøbenhavn, s. 867
Larsen & Nielsen Constructor A/S
Storkøbenhavn, s. 561
Larsens Plads
Storkøbenhavn, s. 646
Larsgård
Ajstrup sogn (Ålborg amt), s. 971
Lars Jensens Skov
Godsted sogn (Maribo amt), s. 908
Larslejstræde
Storkøbenhavn, s. 866
Lars Thuns Holme
Karrebæk sogn (Sorø amt), s. 933
Lasbjerggård
Sønder Hygum sogn (Haderslev amt), s. 320
Lasborghuset
Lyngby sogn (Randers amt), s. 969
Lasgård
Hellevad sogn (Hjørring amt), s. 289
Lastebanken
Varde (Ribe amt), s. 722
Latinerhaven
(Viborg) Viborg (Viborg amt), s. 75
Lauegård
Åker sogn (Bornholms amt), s. 569 Åker sogn (Bornholms amt), s. 571
Lauenborg
gård (Ø. Lindet sogn) Øster Lindet sogn (Haderslev amt), s. 302
Lauenborggård
Skodborg sogn (Haderslev amt), s. 316
Lauralyst
gård Tvis sogn (Ringkøbing amt), s. 335 Tvis sogn (Ringkøbing amt), s. 337
Laurasminde
plantage Gjesing sogn (Randers amt), s. 871 Nørager sogn (Randers amt), s. 871
Laurbjerg
sogn & sogneby Laurbjerg sogn (Randers amt), s. 800
Laurbjerg
stationsby Houlbjerg sogn (Viborg amt), s. 496
Laurbjerg krat
Laurbjerg sogn (Randers amt), s. 802 Lerbjerg sogn (Randers amt), s. 802
Laurentiuslund
gård Jystrup sogn (Sorø amt), s. 766 Valsølille sogn (Sorø amt), s. 766
Laurentzesminde (Stensgård)
hovedgård Sandby sogn (Maribo amt), s. 761
Lauridsmark (Damsmark)
gård Alslev sogn (Ribe amt), s. 888 Hostrup sogn (Ribe amt), s. 888
Lauridsminde
gård Sønder Stenderup sogn (Vejle amt), s. 1219 Sønder Stenderup sogn (Vejle amt), s. 1221
Laur. Knudsen Mekanisk Etablissement A/S
Storkøbenhavn, s. 552
Laursens plantage
Sahl sogn (Viborg amt), s. 482
Lautrupgård
Ballerup-Måløv kommune (Københavns amt), s. 1006 Ballerup-Måløv kommune (Københavns amt), s. 1008
Lavborg
gårde og huse Ansager sogn (Ribe amt), s. 848
Lavegård
(Humlebæk sogn) Humlebæk sogn (Frederiksborg amt), s. 123
Laven
stationsby Linå sogn (Skanderborg amt), s. 552 Linå sogn (Skanderborg amt), s. 557 Alling sogn (Skanderborg amt), s. 592
Laven Hovgård
Linå sogn (Skanderborg amt), s. 552 Linå sogn (Skanderborg amt), s. 555
Lavensby
landsby Havnbjerg sogn (Sønderborg amt), s. 1307
Lavensby Mark
gårde og huse Havnbjerg sogn (Sønderborg amt), s. 1307
Lavesgård
(Vilstrup sogn) Vilstrup sogn (Haderslev amt), s. 214
Laveshøj
Lysabild sogn (Sønderborg amt), s. 1252 Tandslet sogn (Sønderborg amt), s. 1252
Laveskov
Humlebæk sogn (Frederiksborg amt), s. 124 Grønholt sogn (Frederiksborg amt), s. 124
Lavhede
forstad til Holstebro Hjerm herred (Ringkøbing amt), s. 252 Måbjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 252
Lavhede
gårde og huse (Ejsing sogn) Ejsing sogn (Ringkøbing amt), s. 306
Lavindsgårde
Rønninge sogn (Odense amt), s. 249 Rønninge sogn (Odense amt), s. 252 Rolsted sogn (Odense amt), s. 252
Lavlund
gård Herning (Ringkøbing amt), s. 135
Lavlund
gård (Bøvling sogn) Bøvling sogn (Ringkøbing amt), s. 191
Lavlundgårde
(Astrup sogn) Astrup sogn (Ålborg amt), s. 1144
Lavringe å
Volborg herred (Københavns amt), s. 1132 Osted sogn (Københavns amt), s. 1132 Osted sogn (Københavns amt), s. 1134 Allerslev sogn (Københavns amt), s. 1134 Ramsø herred (Københavns amt), s. 1191 Rorup sogn (Københavns amt), s. 1191 Ørsted sogn (Københavns amt), s. 1198 Dåstrup sogn (Københavns amt), s. 1198
Lavrsgård
gårde og huse Barrit sogn (Vejle amt), s. 970
Lavsbjerg
Skarrild sogn (Ringkøbing amt), s. 394 Arnborg sogn (Ringkøbing amt), s. 394
Lavstrup
gårde og huse Lønborg sogn (Ringkøbing amt), s. 547
Lavø
huse Helsinge sogn (Frederiksborg amt), s. 169
Lavø
landsby Helsinge sogn (Frederiksborg amt), s. 169
L. Damgaard Nielsen
konfektion Silkeborg (Skanderborg amt), s. 514
Leammer
ø Norup sogn (Odense amt), s. 314
Leby
landsby Bregninge sogn (Svendborg amt), s. 988
Leby Kobbel
gårde og huse Søby sogn (Svendborg amt), s. 985
Lebæk
gård Toftlund sogn (Haderslev amt), s. 353
Lebøl
landsby Tandslet sogn (Sønderborg amt), s. 1253
Lebølgårde
Tandslet sogn (Sønderborg amt), s. 1253
Lebøl Løkke
gårde og huse Tandslet sogn (Sønderborg amt), s. 1254
Led
gård Husby sogn (Ringkøbing amt), s. 401 Sønder Nissum sogn (Ringkøbing amt), s. 401
Ledbjerggård
Stenmagle sogn (Sorø amt), s. 746
Ledegård
Ibsker sogn (Bornholms amt), s. 553
Ledet
gård (Karup sogn) Karup sogn (Hjørring amt), s. 237
Ledet
gårde og huse (Sindal sogn) Sindal sogn (Hjørring amt), s. 190
Ledgårde
Nysogn sogn (Ringkøbing amt), s. 484 Gammelsogn sogn (Ringkøbing amt), s. 484
Ledhuset
Skt. Hans sogn (Hjørring amt), s. 180 Skt. Olai sogn (Hjørring amt), s. 180
Leding
gårde og huse Dejbjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 509
Ledreborg
hovedgård Allerslev sogn (Københavns amt), s. 1135 Allerslev sogn (Københavns amt), s. 1136
Ledøje
sogneby Ledøje-Smørum kommune (Københavns amt), s. 1003
Ledøjegård
Ledøje-Smørum kommune (Københavns amt), s. 1003
Ledøje kirke
Storkøbenhavn, s. 138
Ledøje skov
Ledøje-Smørum kommune (Københavns amt), s. 1004
Ledøje-Smørum kommune
Sengeløse kommune (Københavns amt), s. 1002 Ledøje-Smørum kommune (Københavns amt), s. 1002
Lee
sogn & sogneby Lee sogn (Viborg amt), s. 385
Leedshus
Revninge sogn (Odense amt), s. 297
Lee skov
Lee sogn (Viborg amt), s. 386
Leestrup
landsby Kongsted sogn (Præstø amt), s. 211 Kongsted sogn (Præstø amt), s. 214
Leestrup Hestehave
skov Kongsted sogn (Præstø amt), s. 215 Roholte sogn (Præstø amt), s. 215
Leestrup skov
Kongsted sogn (Præstø amt), s. 215 Roholte sogn (Præstø amt), s. 215
Legensgård
Skørping sogn (Ålborg amt), s. 1109
Legerup
gård & landsby & mølle Gevninge sogn (Københavns amt), s. 1156 Rye sogn (Københavns amt), s. 1156
Leggebølle
landsby Humble sogn (Svendborg amt), s. 968
Leggebøllegård
Humble sogn (Svendborg amt), s. 968 Humble sogn (Svendborg amt), s. 969
Leghøj
ikke fundet: Bind 18, s. 1917
Legind
gård (Nørhå sogn) Nørhå sogn (Thisted amt), s. 613
Legind
landsby Lødderup sogn (Thisted amt), s. 691
Legind Bjerge
Morsø Sønder herred (Thisted amt), s. 690 Lødderup sogn (Thisted amt), s. 690
Legind Bjerge plantage
Lødderup sogn (Thisted amt), s. 693 Elsø sogn (Thisted amt), s. 693
Legindvejle
Morsø Sønder herred (Thisted amt), s. 690 Lødderup sogn (Thisted amt), s. 690
Lego A/S
legetøjsfabrik Grene sogn (Ribe amt), s. 917
Legård
(Bested sogn) Bested sogn (Thisted amt), s. 633
Legård
(Ferring sogn) Ferring sogn (Ringkøbing amt), s. 241
Legård
(Hundborg sogn) Hundborg sogn (Thisted amt), s. 609
Legård
(Lomborg sogn) Lomborg sogn (Ringkøbing amt), s. 185
Legård
(Staby sogn) Staby sogn (Ringkøbing amt), s. 407
Legårdslyst
gård Skanderborg (Skanderborg amt), s. 468
Lehnshus
Egense sogn (Svendborg amt), s. 676
Lehnshøj
gård Svendborg (Svendborg amt), s. 554
Lehnskov
hovedgård Egense sogn (Svendborg amt), s. 676 Egense sogn (Svendborg amt), s. 678
Lehnskov Huse
Egense sogn (Svendborg amt), s. 676
Lehnskov skov
Egense sogn (Svendborg amt), s. 679
Leigård (Pilegård)
Vester Åby sogn (Svendborg amt), s. 727
Leiholm (Pilegård)
Vester Åby sogn (Svendborg amt), s. 727
Lejbakke Sande
Grurup sogn (Thisted amt), s. 637 Hvidbjerg vesten Å sogn (Thisted amt), s. 637
Lejbjerg
gårde og huse Ålborg (Ålborg amt), s. 812
Lejbølle
landsby Bøstrup sogn (Svendborg amt), s. 944 Bøstrup sogn (Svendborg amt), s. 948
Lejbøllegård
Bøstrup sogn (Svendborg amt), s. 944
Lejbølle Hestehave
skov Bøstrup sogn (Svendborg amt), s. 949 Snøde sogn (Svendborg amt), s. 949
Lejbølle Mark
huse Bøstrup sogn (Svendborg amt), s. 944
Lejelstorp
Birkerød sogn (Frederiksborg amt), s. 137 Hørsholm sogn (Frederiksborg amt), s. 137
Lejeskov
Vester Åby sogn (Svendborg amt), s. 729
Lejestofte
landsby Lyderslev sogn (Præstø amt), s. 180
Lejestofte Hestehave
skov Lyderslev sogn (Præstø amt), s. 182 Frøslev sogn (Præstø amt), s. 182
Lejodde
Sorø amt, s. 604
Lejre
stationsby Allerslev sogn (Københavns amt), s. 1135
Lejre gårde
(Lyndby sogn) Lyndby sogn (Københavns amt), s. 1165
Lejre vig
Himmelev sogn (Københavns amt), s. 1111 Herslev sogn (Københavns amt), s. 1111 Kisserup sogn (Københavns amt), s. 1152 Gevninge sogn (Københavns amt), s. 1152 Kirke Hyllinge sogn (Københavns amt), s. 1164 Lyndby sogn (Københavns amt), s. 1164
Lejre å
Kornerup sogn (Københavns amt), s. 1114 Osted sogn (Københavns amt), s. 1134 Allerslev sogn (Københavns amt), s. 1134 Kisserup sogn (Københavns amt), s. 1152 Gevninge sogn (Københavns amt), s. 1152
Lejrhøj
Årslev sogn (Randers amt), s. 888 Hørning sogn (Randers amt), s. 888
Lejrhøje
Hjortdal sogn (Thisted amt), s. 519 Kettrup sogn (Thisted amt), s. 519
Lejrskov
sogn Lejrskov sogn (Ribe amt), s. 934
Lejrskov
sogneby Lejrskov sogn (Ribe amt), s. 935
Lejrupgård
Våbensted sogn (Maribo amt), s. 859
Lejstrup
landsby Langå sogn (Svendborg amt), s. 846 Øksendrup sogn (Svendborg amt), s. 846
Lejstrupgård
Langå sogn (Svendborg amt), s. 843
Lekke
huse Nors sogn (Thisted amt), s. 558
Lekkende
hovedgård Øster Egesborg sogn (Præstø amt), s. 328 Øster Egesborg sogn (Præstø amt), s. 329 Øster Egesborg sogn (Præstø amt), s. 330
Lekkende
landsby Øster Egesborg sogn (Præstø amt), s. 328
Lekkende Bjerg
Øster Egesborg sogn (Præstø amt), s. 331 Mern sogn (Præstø amt), s. 331
Lekkende skov
Øster Egesborg sogn (Præstø amt), s. 330
Lellinge
sogn Lellinge sogn (Præstø amt), s. 122
Lellinge
stationsby Lellinge sogn (Præstø amt), s. 123
Lellinge Frihed
skov Lellinge sogn (Præstø amt), s. 124 Lidemark sogn (Præstø amt), s. 127 Bjæverskov sogn (Præstø amt), s. 127
Lellingegård
Lellinge sogn (Præstø amt), s. 124
Lellinge Overdrev
gårde og huse Lellinge sogn (Præstø amt), s. 123
Lellinge å
Præstø amt, s. 7 Bjæverskov herred (Præstø amt), s. 122 Lellinge sogn (Præstø amt), s. 122
Lem
stationsby Sønder Lem sogn (Ringkøbing amt), s. 504
Lemhøje
Hanning sogn (Ringkøbing amt), s. 516 Stavning sogn (Ringkøbing amt), s. 516
Lemhøje
huse Vestervig sogn (Thisted amt), s. 649
Lem
landsby (Hellevad sogn) Hellevad sogn (Hjørring amt), s. 289
Lem
sogn & sogneby (Rødding herred) Lem sogn (Viborg amt), s. 210
Lem
sogn & sogneby (Støvring sogn) Lem sogn (Randers amt), s. 775
Lemmer
landsby Lime sogn (Randers amt), s. 898
Lemmergård
Ingstrup sogn (Hjørring amt), s. 361 V. Hjermeslev sogn (Hjørring amt), s. 361
Lemmestrup
landsby Gosmer sogn (Århus amt), s. 346
Lemming
landsby Kolt sogn (Århus amt), s. 278
Lemming
sogn & sogneby Lemming sogn (Viborg amt), s. 458
Lemminggård
Kolt sogn (Århus amt), s. 278
Lemminghøj
Ballerup-Måløv kommune (Københavns amt), s. 1009 Værløse kommune (Københavns amt), s. 1009
Lemming Nørrehede
gårde og huse Serup sogn (Viborg amt), s. 458 Lemming sogn (Viborg amt), s. 458
Lemming Vesterby
Serup sogn (Viborg amt), s. 458 Lemming sogn (Viborg amt), s. 458
Lemming Østerby
Serup sogn (Viborg amt), s. 458 Lemming sogn (Viborg amt), s. 458
Lemming å
Serup sogn (Viborg amt), s. 458 Lemming sogn (Viborg amt), s. 458
Lemmose
gård Nørre Løgum sogn (Tønder amt), s. 705
Lemospold
ø Hadsund sogn (Ålborg amt), s. 1132
Lemtorp
gårde og huse Skodborg herred (Ringkøbing amt), s. 170 Nørlem sogn (Ringkøbing amt), s. 170
Lemtorp Huse
Skodborg herred (Ringkøbing amt), s. 170 Nørlem sogn (Ringkøbing amt), s. 170
Lem vig
Lemvig (Ringkøbing amt), s. 95 Skodborg herred (Ringkøbing amt), s. 170 Nørlem sogn (Ringkøbing amt), s. 170 Nørre Nissum sogn (Ringkøbing amt), s. 179 Tørring sogn (Ringkøbing amt), s. 179 Tørring sogn (Ringkøbing amt), s. 182 Heldum sogn (Ringkøbing amt), s. 182
Lemvig
købstad Lemvig (Ringkøbing amt), s. 95
Lemvigh-Müller & Munck A/S
jern og stål en gros Storkøbenhavn, s. 562
Lemvig sø
Lemvig (Ringkøbing amt), s. 95
Lemvig Teglværk
Skodborg herred (Ringkøbing amt), s. 170 Nørlem sogn (Ringkøbing amt), s. 170
Lendemark
landsby (Bylderup sogn) Bylderup sogn (Tønder amt), s. 734
Lendemarke
forstad til Stege Stege (Præstø amt), s. 121 Stege landsogn (Præstø amt), s. 346
Lendemark-Sottrup plantage
Bylderup sogn (Tønder amt), s. 738 Burkal sogn (Tønder amt), s. 738
Lendesholm
voldsted Almind sogn (Vejle amt), s. 1202
Lendrup
landsby Ranum sogn (Ålborg amt), s. 1232 Malle sogn (Ålborg amt), s. 1232
Lendrup Huse
Ranum sogn (Ålborg amt), s. 1232 Malle sogn (Ålborg amt), s. 1232
Lendrupstrand
badested Ranum sogn (Ålborg amt), s. 1232 Malle sogn (Ålborg amt), s. 1232
Lendum
sogn Lendum sogn (Hjørring amt), s. 158
Lendum
sogneby Lendum sogn (Hjørring amt), s. 159
Lendumbro
gårde og huse Lendum sogn (Hjørring amt), s. 159
Lenelyst (Jerstrup)
hovedgård Grindløse sogn (Odense amt), s. 360
Lenesgave
gård Nr. Vedby sogn (Maribo amt), s. 935
Lenevanggård
Vilslev sogn (Ribe amt), s. 1026
Lengsholm
hovedgård Lendum sogn (Hjørring amt), s. 159 Lendum sogn (Hjørring amt), s. 160
Lensbjerge
gårde og huse Øster Larsker sogn (Bornholms amt), s. 533
Lensbjerggård
Øster Larsker sogn (Bornholms amt), s. 533
Lensgård
(Ø. Larsker sogn) Øster Larsker sogn (Bornholms amt), s. 533 Øster Larsker sogn (Bornholms amt), s. 536
Lenshøj
Sønder Højrup sogn (Svendborg amt), s. 924 Årslev sogn (Svendborg amt), s. 924
Lensklint
Øster herred (Bornholms amt), s. 532 Øster Larsker sogn (Bornholms amt), s. 532
Lerager
gård Givskud sogn (Vejle amt), s. 1054 Øster Nykirke sogn (Vejle amt), s. 1054
Lerager
gård (Gudum sogn) Gudum sogn (Sorø amt), s. 826
Lerager
gård (Vildbjerg sogn) Vildbjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 343
Lerager
gårde og huse Hvejsel sogn (Vejle amt), s. 1053 Givskud sogn (Vejle amt), s. 1053
Leragergård
(N. Herlev sogn) Frederiksborg Slotssogn (Frederiksborg amt), s. 229 Nørre Herlev sogn (Frederiksborg amt), s. 229
Lerager plantage
(Ørslev sogn) Ørslev sogn (Holbæk amt), s. 476
Lerbakke
Karlebo sogn (Frederiksborg amt), s. 129 Blovstrød sogn (Frederiksborg amt), s. 129
Lerballe
gård Sahl sogn (Ringkøbing amt), s. 304 Ejsing sogn (Ringkøbing amt), s. 304
Lerbjerg
(Bøstrup sogn) Bøstrup sogn (Svendborg amt), s. 943
Lerbjerg
(Fårevejle sogn) Fårevejle sogn (Holbæk amt), s. 572
Lerbjerg
(Kirkerup sogn) Kirkerup sogn (Sorø amt), s. 872
Lerbjerg
(Svanninge sogn) Svanninge sogn (Svendborg amt), s. 804
Lerbjerg
(Ubby sogn) Ubby sogn (Holbæk amt), s. 506
Lerbjerg
(Viskinge sogn) Viskinge sogn (Holbæk amt), s. 528
Lerbjerg
gårde og huse (Kirke Hvalsø sogn) Kirke Hvalsø sogn (Københavns amt), s. 1142
Lerbjerg
sogn & sogneby Lerbjerg sogn (Randers amt), s. 802
Lerbjerggård
(Asminderød sogn) Asminderød sogn (Frederiksborg amt), s. 111
Lerbjerggård
(Bandholm sogn) Bandholm sogn (Maribo amt), s. 844
Lerbjerggård
(Lerbjerg sogn) Lerbjerg sogn (Randers amt), s. 802
Lerbjerggård
(Skrave sogn) Skrave sogn (Haderslev amt), s. 311
Lerbjerg skov
Kirke Hvalsø sogn (Københavns amt), s. 1144
Lerbæk
hovedgård (Elling sogn) Elling sogn (Hjørring amt), s. 146 Elling sogn (Hjørring amt), s. 148
Lerbæk
hovedgård (Hover sogn) Hover sogn (Vejle amt), s. 1122
Lerbæk
huse (Boeslunde sogn) Boeslunde sogn (Sorø amt), s. 849
Lerbæk
huse (Elling sogn) Elling sogn (Hjørring amt), s. 146
Lerbæk
huse (Gørslev sogn) Gørslev sogn (Præstø amt), s. 132
Lerbæk
landsby (Fanefjord sogn) Fanefjord sogn (Præstø amt), s. 370
Lerbækgård
(Roskilde) Roskilde (Københavns amt), s. 1020 Roskilde (Københavns amt), s. 1046
Lerbæk Huse
(Astrup sogn) Astrup sogn (Ålborg amt), s. 1144
Lerbæk Huse
(Horsens sogn) Horsens sogn (Ålborg amt), s. 979
Lerbæk Huse
(Vallensved sogn) Vallensved sogn (Sorø amt), s. 922
Lerbækmose
(Hellebæk sogn) Hellebæk sogn (Frederiksborg amt), s. 108
Lerbæk Mølle
jernindustri Randbøl sogn (Vejle amt), s. 1113 Jelling sogn (Vejle amt), s. 1113 Hover sogn (Vejle amt), s. 1122
Lerbæksholm
hovedgård Gelsted sogn (Odense amt), s. 429 Rørup sogn (Odense amt), s. 429
Lerbækshøj
Lerbjerg sogn (Randers amt), s. 803
Lerbæk skov
(Elling sogn) Elling sogn (Hjørring amt), s. 151
Lerbæk skov
(Hover sogn) Hover sogn (Vejle amt), s. 1125
Lerchenborg gods
Årby sogn (Holbæk amt), s. 501 Årby sogn (Holbæk amt), s. 502
Lerchenfeld
hovedgård Kalundborg (Holbæk amt), s. 352 Kalundborg (Holbæk amt), s. 370
Lerches gård
Storkøbenhavn, s. 568
Lerchesminde
gård Viskinge sogn (Holbæk amt), s. 528 Viskinge sogn (Holbæk amt), s. 529 Avnsø sogn (Holbæk amt), s. 529
Lerdrup
landsby Gylling sogn (Århus amt), s. 349
Lerdrup bugt
Halling sogn (Århus amt), s. 348 Gylling sogn (Århus amt), s. 348
Lerdrupskov
gårde og huse Gylling sogn (Århus amt), s. 349
Lere
gård (Ulstrup sogn) Ulstrup sogn (Ålborg amt), s. 1180
Lere
landsby (Svenstrup sogn) Svenstrup sogn (Ålborg amt), s. 1046
Leregård
Svenstrup sogn (Ålborg amt), s. 1046
Lere Huse
Svenstrup sogn (Ålborg amt), s. 1046
Lerelte
gård Karlebo sogn (Frederiksborg amt), s. 129 Blovstrød sogn (Frederiksborg amt), s. 129
Leret
gårde og huse (N. Snede sogn) Nørre Snede sogn (Skanderborg amt), s. 652
Leret
huse (Lille Lyngby sogn) Lille Lyngby sogn (Frederiksborg amt), s. 193
Leret krat
Nørre Snede sogn (Skanderborg amt), s. 654
Lergrav
gård (Avlum sogn) Avlum sogn (Ringkøbing amt), s. 339
Lergrav
gård (Bøvling sogn) Bøvling sogn (Ringkøbing amt), s. 192
Lergrave
huse (Stadil sogn) Stadil sogn (Ringkøbing amt), s. 471
Lergraven
huse (Nykøbing Sj.) Nykøbing (Holbæk amt), s. 374
Lergravshuse
(Landet sogn) Landet sogn (Maribo amt), s. 733
Lergravshuse
(Terslev sogn) Terslev sogn (Sorø amt), s. 788
Lergravshuse
(Vedsted sogn) Vedsted sogn (Hjørring amt), s. 379
Lergravsparken
(Esbjerg) Esbjerg (Ribe amt), s. 762
Lergravsparken
(Kbh.) Storkøbenhavn, s. 803
Lergård
Avlum sogn (Ringkøbing amt), s. 342 Vildbjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 342
Lergård
(Ferslev sogn) Ferslev sogn (Frederiksborg amt), s. 294
Lerholt
Lillerød sogn (Frederiksborg amt), s. 232 Lynge sogn (Frederiksborg amt), s. 232
Lerhuse
(Agedrup sogn) Agedrup sogn (Odense amt), s. 282
Lerhuse
(S. Alslev sogn) Sønder Alslev sogn (Maribo amt), s. 980 Sønder Alslev sogn (Maribo amt), s. 982
Lerhuse
(Åstrup sogn) Åstrup sogn (Svendborg amt), s. 731
Lerhøj
Marvede sogn (Sorø amt), s. 925 Hyllinge sogn (Sorø amt), s. 925
Lerkenfeld
hovedgård Vester Bølle sogn (Viborg amt), s. 264 Vester Bølle sogn (Viborg amt), s. 265
Lerkenfeld Bjerge
Gislum sogn (Ålborg amt), s. 1205 Vognsild sogn (Ålborg amt), s. 1205 Vester Bølle sogn (Viborg amt), s. 264
Lerkenfeld Bjerges plantage
Vester Bølle sogn (Viborg amt), s. 266
Lerkenfeld mølle
Vester Bølle sogn (Viborg amt), s. 264
Lerkenfeld Møllegård
Vester Bølle sogn (Viborg amt), s. 264
Lerkenfeld å
Haverslev sogn (Ålborg amt), s. 1158 Brorstrup sogn (Ålborg amt), s. 1158 Stenild sogn (Ålborg amt), s. 1198 Kongens Tisted sogn (Ålborg amt), s. 1198 Binderup sogn (Ålborg amt), s. 1201 Durup sogn (Ålborg amt), s. 1201 Gislum sogn (Ålborg amt), s. 1205 Vognsild sogn (Ålborg amt), s. 1205 Vognsild sogn (Ålborg amt), s. 1207 Ullits sogn (Ålborg amt), s. 1207 Viborg amt, s. 25 Vester Bølle sogn (Viborg amt), s. 264 Vester Bølle sogn (Viborg amt), s. 267 Øster Bølle sogn (Viborg amt), s. 267 Gedsted sogn (Viborg amt), s. 270 Fjelsø sogn (Viborg amt), s. 272 Simested sogn (Viborg amt), s. 272
Lerpytter
gårde og huse Thisted (Thisted amt), s. 477
Lerre
høj Kolt sogn (Århus amt), s. 279 Holme sogn (Århus amt), s. 279
Lersig
gårde og huse Halk sogn (Haderslev amt), s. 228
Lerskov
Verninge sogn (Odense amt), s. 223 Tommerup sogn (Odense amt), s. 223 Tommerup sogn (Odense amt), s. 226 Brylle sogn (Odense amt), s. 226
Lerskov
gårde og huse (Agerskov sogn) Agerskov sogn (Haderslev amt), s. 363
Lerskov
gårde og huse (Ø. Løgum sogn) Øster Løgum sogn (Åbenrå amt), s. 876 Øster Løgum sogn (Åbenrå amt), s. 878
Lerskov plantage
Øster Løgum sogn (Åbenrå amt), s. 883
Lerskreds batteri
Ibsker sogn (Bornholms amt), s. 554
Lersøen
Storkøbenhavn, s. 448
Lersø Parkallé
Storkøbenhavn, s. 412 Storkøbenhavn, s. 434 Storkøbenhavn, s. 796
Lersøparken
Storkøbenhavn, s. 797
Lertgård
Sommersted sogn (Haderslev amt), s. 264
Lert skov
Sommersted sogn (Haderslev amt), s. 267 Magstrup sogn (Haderslev amt), s. 267
Lerup
sogn Lerup sogn (Hjørring amt), s. 385
Lerup Bavnehøj
Øster Han herred (Hjørring amt), s. 385 Lerup sogn (Hjørring amt), s. 385
Lerupgård
Øster Han herred (Hjørring amt), s. 385 Lerup sogn (Hjørring amt), s. 385 Lerup sogn (Hjørring amt), s. 387
Lerup Klithuse
Øster Han herred (Hjørring amt), s. 385 Lerup sogn (Hjørring amt), s. 385
Lervad
gård (Hanning sogn) Hanning sogn (Ringkøbing amt), s. 513
Lervad
gårde og huse (Horne sogn) Horne sogn (Ribe amt), s. 832
Lervadgård
(Føvling sogn) Føvling sogn (Ribe amt), s. 979
Lervadgård
(Horne sogn) Horne sogn (Ribe amt), s. 832
Lervadskær
gård Snejbjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 378
Lervang
andelsmejeri Vetterslev sogn (Sorø amt), s. 781 Høm sogn (Sorø amt), s. 781
Lervang
gårde og huse Ølstrup sogn (Ringkøbing amt), s. 508
Lestrup
landsby (Egebjerg sogn) Egebjerg sogn (Holbæk amt), s. 558
Lesøesgård
Rødby (Maribo amt), s. 670
Letager skovfogedhus
Dejbjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 509
Letbæk Mølle
Tistrup sogn (Ribe amt), s. 837
Lethenborg
gård Fruering sogn (Skanderborg amt), s. 526 Tåning sogn (Skanderborg amt), s. 689 Hylke sogn (Skanderborg amt), s. 689 Hylke sogn (Skanderborg amt), s. 692 Vedslet sogn (Skanderborg amt), s. 692
Letholt
gård Råbjerg sogn (Hjørring amt), s. 134 Tværsted sogn (Hjørring amt), s. 134
Letholt
gård (Understed sogn) Understed sogn (Hjørring amt), s. 235
Letmose skov
Birkende sogn (Odense amt), s. 289 Rynkeby sogn (Odense amt), s. 289
Lettebæk Huse m. mølle
Sanderum sogn (Odense amt), s. 210 Bellinge sogn (Odense amt), s. 214
Levetofte
landsby Øde Førslev sogn (Sorø amt), s. 783 Sneslev sogn (Sorø amt), s. 783
Levetzaus Palæ
Storkøbenhavn, s. 699
Levke
Nørre herred (Bornholms amt), s. 511 Hasle købstads landdistrikt (Bornholms amt), s. 511
Levring
sogn & sogneby Levring sogn (Viborg amt), s. 427 Levring sogn (Viborg amt), s. 429
Levringgård
Levring sogn (Viborg amt), s. 428
L. G. Hansen
konfektion Silkeborg (Skanderborg amt), s. 514
Libakke Huse
Vrensted sogn (Hjørring amt), s. 334
Libjerggren
gård Borbjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 259
Lidegård
Hvidbjerg sogn (Viborg amt), s. 146
Lidell Skiørring
Skørringe sogn (Maribo amt), s. 835 Vejleby sogn (Maribo amt), s. 835
Lidemark
sogn & sogneby Lidemark sogn (Præstø amt), s. 125
Lidemarksgård
Lidemark sogn (Præstø amt), s. 127 Bjæverskov sogn (Præstø amt), s. 127
Lidemarksgård
hovedgård Lidemark sogn (Præstø amt), s. 126
Lidsø
gård Rødby (Maribo amt), s. 662 Rødby (Maribo amt), s. 669
Lidsø skov
Rødby (Maribo amt), s. 670
Liebes plantage
Feldingbjerg sogn (Viborg amt), s. 244
Liegård
(Egtved sogn) Egtved sogn (Vejle amt), s. 1138
Liegårde
Vrejlev sogn (Hjørring amt), s. 308 Vrejlev sogn (Hjørring amt), s. 314
Liegård plantage
Egtved sogn (Vejle amt), s. 1140
Lien
gård (Elling sogn) Elling sogn (Hjørring amt), s. 146 Elling sogn (Hjørring amt), s. 151
Lien
skov Udbyneder sogn (Randers amt), s. 728 Kastbjerg sogn (Randers amt), s. 728
Lien bakker
Hjørring amt, s. 36 Øster Han herred (Hjørring amt), s. 385 Lerup sogn (Hjørring amt), s. 385 Lerup sogn (Hjørring amt), s. 388 Tranum sogn (Hjørring amt), s. 388
Liengårde
Øster Han herred (Hjørring amt), s. 385 Lerup sogn (Hjørring amt), s. 385
Lienlund
gård Nakskov (Maribo amt), s. 636
Ligstenen
Ibsker sogn (Bornholms amt), s. 553
Ligård
(Uge sogn) Uge sogn (Åbenrå amt), s. 923 Uge sogn (Åbenrå amt), s. 924
Lihme
sogn (Rødding herred) Lihme sogn (Viborg amt), s. 215
Lihme
sogneby Lihme sogn (Viborg amt), s. 216
Lihmegård
Lihme sogn (Viborg amt), s. 219
Lihmskov
landsby Nørup sogn (Vejle amt), s. 1103
Lilballe
landsby Nørre Bramdrup sogn (Vejle amt), s. 1190 Eltang sogn (Vejle amt), s. 1190
Lilballe skov
Nørre Bramdrup sogn (Vejle amt), s. 1190 Eltang sogn (Vejle amt), s. 1190 Eltang sogn (Vejle amt), s. 1192
Lilbjerg
gårde og huse Villerslev sogn (Thisted amt), s. 630 Visby sogn (Thisted amt), s. 630
Lilbro
gård Skarrild sogn (Ringkøbing amt), s. 394 Arnborg sogn (Ringkøbing amt), s. 394
Lild
sogn Lild sogn (Thisted amt), s. 535
Lild
sogneby Lild sogn (Thisted amt), s. 536
Lildfrost
landsby Bredsten sogn (Vejle amt), s. 1092
Lild klitplantage
Vust sogn (Thisted amt), s. 531 Lild sogn (Thisted amt), s. 538 Øsløs sogn (Thisted amt), s. 538
Lild Strand
fiskerleje Lild sogn (Thisted amt), s. 536
Lilholm
gård Laurbjerg sogn (Randers amt), s. 802 Lerbjerg sogn (Randers amt), s. 802
Lilholt
gård (Halk sogn) Halk sogn (Haderslev amt), s. 228
Lilholt
gård (Mygdal sogn) Mygdal sogn (Hjørring amt), s. 200
Lilholt
gård (Skrave sogn) Skrave sogn (Haderslev amt), s. 311
Lilholt
gårde og huse Skrydstrup sogn (Haderslev amt), s. 296
Lilkær
gårde og huse Hee sogn (Ringkøbing amt), s. 451
Lilkær bakker
Simmelkær sogn (Ringkøbing amt), s. 352 Sunds sogn (Ringkøbing amt), s. 352
Lille – se Store og Lille –
Lilleager
holm Torslunde sogn (Maribo amt), s. 803 Errindlev sogn (Maribo amt), s. 803
Lille Ajstrup
landsby Gundersted sogn (Ålborg amt), s. 1245
Lille Almstok
gårde og huse Vorbasse sogn (Ribe amt), s. 920
Lille Anderupgård
Lumby sogn (Odense amt), s. 333
Lille Anslet
landsby Fjelstrup sogn (Haderslev amt), s. 184
Lille Anst
landsby Anst sogn (Ribe amt), s. 940
Lille Arden
landsby Astrup sogn (Ålborg amt), s. 1143
Lille Asmild
gårde og huse Asmild sogn (Viborg amt), s. 302
Lille Aversi
huse Vester Egede sogn (Præstø amt), s. 233 Aversi sogn (Præstø amt), s. 233
Lille Avnede
landsby Avnede sogn (Maribo amt), s. 746
Lille (Nørre, Sønder, Vester og) Badsbjerg
gård Ulsted sogn (Ålborg amt), s. 989
Lillebavn
Vorbasse sogn (Ribe amt), s. 919
Lille Bavnehøj
(Bregnet sogn) Bregnet sogn (Randers amt), s. 1035
Lille Bavnehøj
(Læborg sogn) Læborg sogn (Ribe amt), s. 1002
Lille Binderup
landsby Binderup sogn (Ålborg amt), s. 1200 Binderup sogn (Ålborg amt), s. 1201 Durup sogn (Ålborg amt), s. 1201
Lille Birk
gårde og huse Gjellerup sogn (Ringkøbing amt), s. 359
Lille Birkholm
gård Herlev kommune (Københavns amt), s. 954
Lille Bisgård
Øsløs sogn (Thisted amt), s. 539
Lille Bissinge
huse Stege landsogn (Præstø amt), s. 346
Lillebjerg
gård (Bøvling sogn) Bøvling sogn (Ringkøbing amt), s. 192
Lillebjerg
gård (Åle sogn) Åle sogn (Skanderborg amt), s. 665
Lille Bjergegårdsbakke
Vester Marie sogn (Bornholms amt), s. 506 Nylarsker sogn (Bornholms amt), s. 506
Lille Bondekirke
dysse Vålse sogn (Maribo amt), s. 943 Kippinge sogn (Maribo amt), s. 943
Lilleborg
Vester Marie sogn (Bornholms amt), s. 503
Lille Borgvold
Viborg (Viborg amt), s. 75
Lille Bovshøj
Grynderup sogn (Ålborg amt), s. 1196 Stenild sogn (Ålborg amt), s. 1196
Lille Brandbjerg
landsby Kollerup sogn (Vejle amt), s. 1127
Lille Brande
gårde og huse Sønder Omme sogn (Vejle amt), s. 1079
Lille Brande plantage
Sønder Omme sogn (Vejle amt), s. 1081
Lille Bregnebjerg
Krogstrup sogn (Frederiksborg amt), s. 293 Ferslev sogn (Frederiksborg amt), s. 293
Lille Bregnerød
gårde og huse Søborg sogn (Frederiksborg amt), s. 157
Lille Bregninge
gårde og huse Bregninge sogn (Holbæk amt), s. 520
Lille Bremmerud
hus Rørup sogn (Odense amt), s. 432
Lillebro Huse
Krogsbølle sogn (Odense amt), s. 339
Lillebrænde
sogn Lillebrænde sogn (Maribo amt), s. 930
Lillebrænde
sogneby Lillebrænde sogn (Maribo amt), s. 931
Lille Brøndum
landsby Bælum sogn (Ålborg amt), s. 1086
Lille Brøstrupgård
Sønder Hygum sogn (Haderslev amt), s. 320 Sønder Hygum sogn (Haderslev amt), s. 322
Lille Bukkegård
(Åker sogn) Åker sogn (Bornholms amt), s. 569 Åker sogn (Bornholms amt), s. 571
Lillebuske
skov Føvling sogn (Skanderborg amt), s. 632
Lille Byhave
skov Svendborg (Svendborg amt), s. 574
Lille Byskov
huse Nørre Kirkeby sogn (Maribo amt), s. 952 Ønslev sogn (Maribo amt), s. 952
Lillebæk
gård Dejbjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 509
Lille Bælt
Storkøbenhavn, s. 86 Storkøbenhavn, s. 87 Storkøbenhavn, s. 88 Odense amt, s. 21 Middelfart (Odense amt), s. 156 Vejle amt, s. 772 Haderslev amt, s. 75
Lillebælt
mejeri Taulov sogn (Vejle amt), s. 1158
Lillebæltsbroen
Middelfart (Odense amt), s. 171 Middelfart (Odense amt), s. 173 Erritsø sogn (Vejle amt), s. 1149
Lille Bøgebjerg
skov Vester Åby sogn (Svendborg amt), s. 729
Lille Bøgeskov
(Bjernede og Gyrstinge sogn) Bjernede sogn (Sorø amt), s. 736 Munke Bjergby sogn (Sorø amt), s. 736 Gyrstinge sogn (Sorø amt), s. 742 Kirke Flinterup sogn (Sorø amt), s. 742
Lille Bøjstrup
gård Marie Magdalene sogn (Randers amt), s. 876
Lille Bølling (Bøllinglide)
gård Bølling sogn (Ringkøbing amt), s. 522 Sædding sogn (Ringkøbing amt), s. 522
Lilledal
Øster Han herred (Hjørring amt), s. 385 Lerup sogn (Hjørring amt), s. 385
Lille Dalby
gårde og huse (Hedensted sogn) Hedensted sogn (Vejle amt), s. 1015
Lille Dalby
gårde og huse (N. Dalby sogn) Ejby sogn (Københavns amt), s. 1209 Nr. Dalby sogn (Københavns amt), s. 1209
Lille Damme
landsby Fanefjord sogn (Præstø amt), s. 370
Lille Darum
landsby Vejrup sogn (Ribe amt), s. 1015 Darum sogn (Ribe amt), s. 1015
Lille Davding
huse Grædstrup sogn (Skanderborg amt), s. 622
Lille Diernæs
gård Vang sogn (Thisted amt), s. 599
Lille Donnerup
gård Give sogn (Vejle amt), s. 1062
Lille Dynd
skov Borup sogn (Københavns amt), s. 1205 Kimmerslev sogn (Københavns amt), s. 1205
Lille Dynt
gårde og huse Broager sogn (Sønderborg amt), s. 1206
Lille Dyrehave
skov Frederiksborg Slotssogn (Frederiksborg amt), s. 228
Lille Dyrehavevang
Frederiksborg Slotssogn (Frederiksborg amt), s. 208
Lille Ebberup
landsby Bromme sogn (Sorø amt), s. 739
Lille Egebjerg
landsby (Vig sogn) Vig sogn (Holbæk amt), s. 554
Lille Egede
gård Boeslunde sogn (Sorø amt), s. 849
Lille Egede
gårde og huse Boeslunde sogn (Sorø amt), s. 849
Lille Egholm
Marstal landsogn (Svendborg amt), s. 995
Lille Elleskov
Vesterborg sogn (Maribo amt), s. 790 Birket sogn (Maribo amt), s. 790
Lille Elmue
landsby Hylleholt sogn (Præstø amt), s. 210 Kongsted sogn (Præstø amt), s. 210
Lille Elsted
huse Ølsted sogn (Århus amt), s. 225 Elsted sogn (Århus amt), s. 225
Lille Emmerske
landsby Tønder, Højer og Lø herreder (Tønder amt), s. 603 Tønder landsogn (Tønder amt), s. 603
Lille Enemærke
skov Kirke Flinterup sogn (Sorø amt), s. 744
Lille Engbjerggård
Engbjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 232
Lille Esbønderup
landsby Tikøb sogn (Frederiksborg amt), s. 97
Lille Esholm
gård Vesløs sogn (Thisted amt), s. 543 Arup sogn (Thisted amt), s. 543
Lillefald
skov Søllested sogn (Odense amt), s. 488
Lille Fandensbakke
Vester Lisbjerg herred (Århus amt), s. 216 Grundfør sogn (Århus amt), s. 216
Lille Fasterholt plantage
Arnborg sogn (Ringkøbing amt), s. 397
Lille Favrby
landsby Hylleholt sogn (Præstø amt), s. 210 Kongsted sogn (Præstø amt), s. 210
Lille Fjellenstrup
huse Gilleleje sogn (Frederiksborg amt), s. 164
Lille Fjelstervang
gårde og huse Vorgod sogn (Ringkøbing amt), s. 493
Lille Fjem
gård Hørby sogn (Hjørring amt), s. 244
Lille Flakkebjerg
huse Høve sogn (Sorø amt), s. 866 Flakkebjerg sogn (Sorø amt), s. 866
Lille Folby
huse Folby sogn (Århus amt), s. 238
Lille Frederikslund
gård (Ottestrup sogn) Ottestrup sogn (Sorø amt), s. 829 Kindertofte sogn (Sorø amt), s. 832
Lille Fredskov
(Borup sogn) Borup sogn (Københavns amt), s. 1205
Lille Fredskov
(Kalvehave sogn) Kalvehave sogn (Præstø amt), s. 339
Lille Frise’s Enge
Hørsholm sogn (Frederiksborg amt), s. 146
Lille Frydendal (Tuselund)
gård Gislinge sogn (Holbæk amt), s. 436 Tuse sogn (Holbæk amt), s. 436
Lille Fuglede
sogn & sogneby Lille Fuglede sogn (Holbæk amt), s. 512
Lille Fuglsang
gård (Vejrum sogn) Vejrum sogn (Viborg amt), s. 350
Lille Fulden
gårde og huse Beder sogn (Århus amt), s. 292
Lille Funkedam
Frederiksborg Slotssogn (Frederiksborg amt), s. 228
Lille Galgebjerg
gård Hemmet sogn (Ringkøbing amt), s. 540
Lille Gilsager
gård Ringsted Landsogn (Sorø amt), s. 749
Lille Gislinge
gårde og huse Hagested sogn (Holbæk amt), s. 434 Gislinge sogn (Holbæk amt), s. 434
Lille Gjedved
gårde og huse Tolstrup sogn (Skanderborg amt), s. 701
Lille Glæsborg
gård Sall sogn (Viborg amt), s. 504 Skjød sogn (Viborg amt), s. 504
Lille Godsted
Øster Ulslev sogn (Maribo amt), s. 906 Godsted sogn (Maribo amt), s. 906
Lille Gribsø
Esbønderup sogn (Frederiksborg amt), s. 153 Nødebo sogn (Frederiksborg amt), s. 153
Lille Grindsted
Brønderslev (Hjørring amt), s. 125
Lille Grundet
gård Hornstrup sogn (Vejle amt), s. 1029 Hornstrup sogn (Vejle amt), s. 1031
Lille Grundet skov
Hornstrup sogn (Vejle amt), s. 1033 Øster Snede sogn (Vejle amt), s. 1033
Lille Grønholt
gård Marie Magdalene sogn (Randers amt), s. 876
Lille Grønnegade (teatret)
(Kbh.) Storkøbenhavn, s. 866
Lille Grønris
gård Grinderslev sogn (Viborg amt), s. 160
Lille Gråsand
gårde og huse Grove sogn (Ringkøbing amt), s. 330
Lille Guldhøj
Kettinge sogn (Maribo amt), s. 914 Bregninge sogn (Maribo amt), s. 914
Lille Gunderød
gårde og huse Karlebo sogn (Frederiksborg amt), s. 127
Lille Gurre voldsted
Køng sogn (Præstø amt), s. 293
Lillegård
(Nyker sogn) Nyker sogn (Bornholms amt), s. 496
Lillegård
(V. Marie sogn) Vester Marie sogn (Bornholms amt), s. 501
Lille Hansted å
Ørridslev sogn (Skanderborg amt), s. 700 Tolstrup sogn (Skanderborg amt), s. 700 Lundum sogn (Skanderborg amt), s. 703 Hansted sogn (Skanderborg amt), s. 703
Lille Hareskov
Værløse kommune (Københavns amt), s. 1012
Lille Harritslevgård
hovedgård Skovby sogn (Odense amt), s. 364 Skovby sogn (Odense amt), s. 366 Ore sogn (Odense amt), s. 366
Lillehav
Sønderborg amt, s. 1046 Sønderborg (Sønderborg amt), s. 1128 Augustenborg (Sønderborg amt), s. 1128
Lille Havdrup
gårde og huse Karlstrup sogn (Københavns amt), s. 1186 Havdrup sogn (Københavns amt), s. 1186
Lillehave
gård Ensted sogn (Åbenrå amt), s. 930
Lille Havelse
landsby Ølsted sogn (Frederiksborg amt), s. 195
Lille Heddinge
sogn Lille Heddinge sogn (Præstø amt), s. 184
Lille Heddinge
sogneby Lille Heddinge sogn (Præstø amt), s. 185
Lille Hedegård
(Humlum sogn) Humlum sogn (Ringkøbing amt), s. 219
Lillehedegård
(Sædding sogn) Sædding sogn (Ringkøbing amt), s. 523
Lilleheden
fiskerleje Horne sogn (Hjørring amt), s. 208
Lilleheden Klitplantage
Horne sogn (Hjørring amt), s. 210 Asdal sogn (Hjørring amt), s. 210 Asdal sogn (Hjørring amt), s. 213
Lille Hejrebjerg skov
Avnsø sogn (Holbæk amt), s. 531 Værslev sogn (Holbæk amt), s. 531
Lille Hellevad
gårde og huse (Hellevad sogn) Hellevad sogn (Åbenrå amt), s. 866
Lille Helliggejstesstræde
Storkøbenhavn, s. 867
Lille Herringløse
huse Hvedstrup sogn (Københavns amt), s. 1120
Lille Herskind
gårde og huse Skivholme sogn (Århus amt), s. 253
Lille Hestehave
skov Frederiksborg Slotssogn (Frederiksborg amt), s. 228
Lille Hillerslev
landsby Hillerslev sogn (Thisted amt), s. 567
Lille Hjeds
gårde og huse Suldrup sogn (Ålborg amt), s. 1067 Veggerby sogn (Ålborg amt), s. 1067
Lille Hjelmkær
gård Sæby (Hjørring amt), s. 65
Lilleholm
(Egense sogn) Egense sogn (Svendborg amt), s. 675
Lille Holm
(Præstø) Præstø (Præstø amt), s. 37
Lilleholm
(Hirsholmene) Gerum sogn (Hjørring amt), s. 172 Hirsholmene sogn (Hjørring amt), s. 172
Lilleholm
gård (Gloslunde sogn) Gloslunde sogn (Maribo amt), s. 729
Lilleholm
huse (Bursø sogn) Bursø sogn (Maribo amt), s. 823
Lilleholm kanal
(Præstø) Arninge sogn (Maribo amt), s. 722 Dannemare sogn (Maribo amt), s. 722
Lille Horsevang
skov Sørbymagle sogn (Sorø amt), s. 871
Lille Hostrup
gård Sulsted sogn (Ålborg amt), s. 969
Lille Hov (Øren)
pynt Hov sogn (Svendborg amt), s. 954
Lille Humlum
gårde og huse Resen sogn (Ringkøbing amt), s. 216
Lille Hustedgård
Verst sogn (Ribe amt), s. 931
Lille Høed skov
Haraldsted sogn (Sorø amt), s. 762 Allindemagle sogn (Sorø amt), s. 762 Valsølille sogn (Sorø amt), s. 770 Vigersted sogn (Sorø amt), s. 770
Lille høfuit
hus Gerum sogn (Hjørring amt), s. 172 Hirsholmene sogn (Hjørring amt), s. 172
Lillehøj
(Givskud sogn) Givskud sogn (Vejle amt), s. 1054
Lillehøj
(Hindborg sogn) Hindborg sogn (Viborg amt), s. 141
Lille Højbjerg
Jyderup sogn (Holbæk amt), s. 447
Lille Højrup
gårde og huse Højrup sogn (Tønder amt), s. 564
Lille Høm
gårde og huse Vetterslev sogn (Sorø amt), s. 781 Høm sogn (Sorø amt), s. 781
Lille Indhegning
skov Rye sogn (Københavns amt), s. 1159
Lille Jens’ høj
Glyngøre sogn (Viborg amt), s. 190 Fur sogn (Viborg amt), s. 190
Lille Jullerup
gårde og huse Ejlby sogn (Odense amt), s. 377 Melby sogn (Odense amt), s. 377
Lille Jyndevad
landsby Burkal sogn (Tønder amt), s. 741
Lille Kanne
gårde og huse Odder sogn (Århus amt), s. 327 Hvilsted sogn (Århus amt), s. 327
Lille Kannikegård
Bodilsker sogn (Bornholms amt), s. 558
Lille Karleby
Lyndby sogn (Københavns amt), s. 1165 Sæby sogn (Københavns amt), s. 1165
Lille Karlskovgård
Ringive sogn (Vejle amt), s. 1059
Lille Karlsminde
huse Torup sogn (Frederiksborg amt), s. 205
Lille Kastager
gårde og huse Horslunde sogn (Maribo amt), s. 773
Lille Kattinge sø
Himmelev sogn (Københavns amt), s. 1111 Herslev sogn (Københavns amt), s. 1111
Lille Kelleklintegård
Ubby sogn (Holbæk amt), s. 506
Lille Kindvig
landsby Øster Egesborg sogn (Præstø amt), s. 331 Mern sogn (Præstø amt), s. 331
Lille Kirkebo
(Bodilsker sogn) Bodilsker sogn (Bornholms amt), s. 556
Lille Kjeldgård
Selde sogn (Viborg amt), s. 171
Lille Klavshøjene
Sønder Felding sogn (Ringkøbing amt), s. 386
Lille Klokkerbanke
Lynge sogn (Sorø amt), s. 722
Lille Klosterlund
gård Kragelund sogn (Viborg amt), s. 471
Lille Knabstrup
landsby Sønder Jernløse sogn (Holbæk amt), s. 390
Lilleknøs
Rye sogn (Skanderborg amt), s. 598
Lillekobbel
gårde og huse Kegnæs sogn (Sønderborg amt), s. 1239
Lille Kongshøj
Strø sogn (Frederiksborg amt), s. 192 Lille Lyngby sogn (Frederiksborg amt), s. 192
Lille Kongsmark
landsby Kirke Stillinge sogn (Sorø amt), s. 842
Lille Kraghøj
Sjørring sogn (Thisted amt), s. 592
Lille Krashavegård
Klemensker sogn (Bornholms amt), s. 515
Lille Kregme
gårde og huse Kregme sogn (Frederiksborg amt), s. 197
Lille Krøllerup
gård Bejstrup sogn (Hjørring amt), s. 414 Øland sogn (Hjørring amt), s. 414
Lille Kærbygård
Fraugde sogn (Odense amt), s. 239
Lille Kærrestrup
gård Middelsom herred (Viborg amt), s. 369 Vinkel sogn (Viborg amt), s. 369
Lille Købelevgård
Købelev sogn (Maribo amt), s. 764 Købelev sogn (Maribo amt), s. 765
Lille København
huse Brahetrolleborg sogn (Svendborg amt), s. 745
Lille Labing
huse Framlev sogn (Århus amt), s. 261
Lille Ladager
gårde og huse Ejby sogn (Københavns amt), s. 1207
Lille Langkær
gårde og huse Brande sogn (Vejle amt), s. 1073
Lille Langsø
Sønder Vissing sogn (Skanderborg amt), s. 608
Lille Langtved
gårde og huse Rye sogn (Københavns amt), s. 1157
Lille Lihme
landsby Nørup sogn (Vejle amt), s. 1103 Nørup sogn (Vejle amt), s. 1106
Lille Lihme Østermark
gårde og huse Nørup sogn (Vejle amt), s. 1103
Lille Lind
landsby (Damsholte sogn) Damsholte sogn (Præstø amt), s. 365
Lille Linde
landsby (Hårlev sogn) Hårlev sogn (Præstø amt), s. 148 Hårlev sogn (Præstø amt), s. 149
Lille Lindet
landsby Birket sogn (Maribo amt), s. 792
Lille (Store og Nye) Linnebjerg
gårde Ikast sogn (Ringkøbing amt), s. 369
Lille Lodhøj
Alstrup sogn (Ålborg amt), s. 1214
Lille Lorup Fredsskov
Kirkerup sogn (Sorø amt), s. 874 Gimlinge sogn (Sorø amt), s. 874
Lillelund
gård Pederstrup sogn (Viborg amt), s. 329
Lillelund
gård (Gudum sogn) Gudum sogn (Ringkøbing amt), s. 208
Lillelund
gård (Vedsted sogn) Vedsted sogn (Haderslev amt), s. 286
Lillelund
gårde og huse (Herning) Herning (Ringkøbing amt), s. 113
Lillelund
gårde og huse (Ulfborg sogn) Ulfborg sogn (Ringkøbing amt), s. 415
Lille Lunde (Gejlgård)
Ansager sogn (Ribe amt), s. 850
Lille Lundgård
(Ørum sogn) Ørum sogn (Randers amt), s. 795
Lille Lundtoft
gårde og huse (Kliplev sogn) Kliplev sogn (Åbenrå amt), s. 991
Lille Lykkesholm
gård Vejlby sogn (Randers amt), s. 964 Homå sogn (Randers amt), s. 964
Lille Lyngby
sogn Lille Lyngby sogn (Frederiksborg amt), s. 192
Lille Lyngby
sogneby Lille Lyngby sogn (Frederiksborg amt), s. 193 Lille Lyngby sogn (Frederiksborg amt), s. 194 Ølsted sogn (Frederiksborg amt), s. 194
Lille Lyngby mose
Strø sogn (Frederiksborg amt), s. 192 Lille Lyngby sogn (Frederiksborg amt), s. 192
Lillelyst
gård Dråby sogn (Randers amt), s. 1000
Lille Løjtofte
sogneby Herredskirke sogn (Maribo amt), s. 778 Løjtofte sogn (Maribo amt), s. 778
Lille Løjtved
landsby Stenstrup sogn (Svendborg amt), s. 688
Lille Lørkær
gård ikke fundet: Bind 23, s. 365
Lillelå
Harridslev sogn (Randers amt), s. 778 Albæk sogn (Randers amt), s. 778
Lille Maglemose
(Ganløse sogn) Ganløse sogn (Frederiksborg amt), s. 262
Lillemark
gård (Varnæs sogn) Varnæs sogn (Åbenrå amt), s. 948
Lillemark
gårde og huse (Ulbølle sogn) Ulbølle sogn (Svendborg amt), s. 739
Lillemark
huse (Allerslev sogn) Allerslev sogn (Præstø amt), s. 322
Lillemark
huse (Horne sogn) Horne sogn (Svendborg amt), s. 810
Lillemark
huse (Sandby sogn) Sandby sogn (Maribo amt), s. 757
Lillemark
skov ikke fundet: Bind 9, s. 623
Lillemarken
skov Snesere sogn (Præstø amt), s. 310
Lillemarksgård
Haraldsted sogn (Sorø amt), s. 762 Allindemagle sogn (Sorø amt), s. 762
Lille Medelhede
gård Sjørslev sogn (Viborg amt), s. 417
Lille Mern
gårde og huse Øster Egesborg sogn (Præstø amt), s. 331 Mern sogn (Præstø amt), s. 331
Lillemerret
landsby Østofte sogn (Maribo amt), s. 842
Lille Middelhede
gård Sønder Rind sogn (Viborg amt), s. 372
Lille Midtgård
Torning sogn (Viborg amt), s. 443
Lille Mindstrup
gård Hvejsel sogn (Vejle amt), s. 1049
Lille Mommark
gårde og huse Lysabild sogn (Sønderborg amt), s. 1245
Lille Monshøj
Sønder Kongerslev sogn (Ålborg amt), s. 1081 Nørre Kongerslev sogn (Ålborg amt), s. 1081
Lillemose
(Niløse sogn) Niløse sogn (Holbæk amt), s. 418
Lillemose
gårde og huse (Bjerager sogn) Bjerager sogn (Århus amt), s. 313
Lillemose
gårde og huse (Grindløse sogn) Grindløse sogn (Odense amt), s. 358
Lillemose
huse (Turup sogn) Turup sogn (Odense amt), s. 479
Lillemosegård
(Kbh.) Storkøbenhavn, s. 486
Lillemosen
(Lendum sogn) Lendum sogn (Hjørring amt), s. 161
Lille Munkegård
Åker sogn (Bornholms amt), s. 569 Åker sogn (Bornholms amt), s. 571
Lille Musse
landsby Døllefjelde sogn (Maribo amt), s. 901 Musse sogn (Maribo amt), s. 901
Lille Mussegård
Musse sogn (Maribo amt), s. 904 Øster Ulslev sogn (Maribo amt), s. 904
Lille Musse Skov
gårde og huse Døllefjelde sogn (Maribo amt), s. 901 Musse sogn (Maribo amt), s. 901
Lille Myregård
(Pedersker sogn) Pedersker sogn (Bornholms amt), s. 565
Lillemølle
(Hellerup sogn) Hellerup sogn (Svendborg amt), s. 922
Lillemølle
(Hoptrup sogn) Hoptrup sogn (Haderslev amt), s. 207
Lillemølle
(Hvilsager sogn) Hvilsager sogn (Randers amt), s. 893
Lillemølle
(Hvornum sogn) Hvornum sogn (Randers amt), s. 717
Lillemølle
(Hørdum sogn) Hørdum sogn (Thisted amt), s. 628
Lillemølle
(Nautrup sogn) Nautrup sogn (Viborg amt), s. 187
Lillemølle
(Refs Vindinge sogn) Refs Vindinge sogn (Svendborg amt), s. 893 Refs Vindinge sogn (Svendborg amt), s. 894
Lillemølle
(Skannerup sogn) Skannerup sogn (Skanderborg amt), s. 562
Lillemølle
(Varnæs sogn) Varnæs sogn (Åbenrå amt), s. 953
Lillemølle
(Vejlby sogn) Vejlby sogn (Randers amt), s. 962
Lillemølle
gård med savværk (Hedensted sogn) Hedensted sogn (Vejle amt), s. 1015
Lillemølle
gård (Strandby sogn) Strandby sogn (Ålborg amt), s. 1216
Lillemølle
gård (Vindum sogn) Vindum sogn (Viborg amt), s. 374
Lillemølle
huse (Levring sogn) Levring sogn (Viborg amt), s. 428
Lillemølle Huse
(Vejstrup sogn) Vejstrup sogn (Svendborg amt), s. 858
Lillemølle krat
Hvornum sogn (Randers amt), s. 718 Snæbum sogn (Randers amt), s. 718
Lille Nandrup
hus Flade sogn (Thisted amt), s. 744
Lillenor
landsby Malling sogn (Århus amt), s. 294
Lille Nordrup
huse Sønderup sogn (Sorø amt), s. 824 Nordrupvester sogn (Sorø amt), s. 824
Lille Nustrup
sogneby Nustrup sogn (Haderslev amt), s. 291
Lille Nustrupgård
Nustrup sogn (Haderslev amt), s. 292 Nustrup sogn (Haderslev amt), s. 293
Lille Nygård
hus Vandborg sogn (Ringkøbing amt), s. 238 Ferring sogn (Ringkøbing amt), s. 238
Lille Næstved
landsby Herlufsholm sogn (Sorø amt), s. 941 Næstved (Præstø amt), s. 78
Lille Nørkær
gård Rønbjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 299
Lille Nørlund
gårde og huse (Ikast sogn) Ikast sogn (Ringkøbing amt), s. 369
Lille Nørskovgård
Lindeballe sogn (Vejle amt), s. 1101
Lille Odersbøl
gård Hjaremål sogn (Thisted amt), s. 580
Lille- (og Store) se Store og Lille
Lille Oksgård
Agerskov sogn (Haderslev amt), s. 363
Lille Pandrup
gårde og huse Jetsmark sogn (Hjørring amt), s. 373
Lille Pengeshøj
Landet sogn (Svendborg amt), s. 712
Lillerad Huse
Søndbjerg sogn (Thisted amt), s. 683 Odby sogn (Thisted amt), s. 683
Lille Ramsing
landsby Hindborg sogn (Viborg amt), s. 141 Oddense sogn (Viborg amt), s. 141
Lille Ravnholt
gård Voer sogn (Hjørring amt), s. 268
Lille Reersøgård
Sakskøbing landsogn (Maribo amt), s. 871 Tårs sogn (Maribo amt), s. 871
Lille Refstrup
gård Gadbjerg sogn (Vejle amt), s. 1100 Lindeballe sogn (Vejle amt), s. 1100
Lille Regnegade
Storkøbenhavn, s. 867
Lille Restrup
gård Testrup sogn (Viborg amt), s. 277 Hvam sogn (Viborg amt), s. 277
Lillering
landsby Framlev sogn (Århus amt), s. 261
Lillering Mark
huse Framlev sogn (Århus amt), s. 261
Lillering skov
Framlev sogn (Århus amt), s. 263 Storring sogn (Århus amt), s. 263
Lille Rise
landsby Rise sogn (Svendborg amt), s. 992
Lilleris mølle
Lørslev sogn (Thisted amt), s. 718
Lille Roager
gårde og huse Roager sogn (Tønder amt), s. 556
Lillerod
skov Stokkemarke sogn (Maribo amt), s. 750
Lille Rotholm
Thise sogn (Viborg amt), s. 164
Lille Rugtved
gård Albæk sogn (Hjørring amt), s. 261
Lillerup
gård Østbirk sogn (Skanderborg amt), s. 674 Østbirk sogn (Skanderborg amt), s. 680
Lillerupholm
gård Østbirk sogn (Skanderborg amt), s. 674 Østbirk sogn (Skanderborg amt), s. 680
Lillerup skov
Østbirk sogn (Skanderborg amt), s. 681 Yding sogn (Skanderborg amt), s. 681
Lille Ryesminde
gård Videbæk sogn (Ringkøbing amt), s. 499 Brejning sogn (Ringkøbing amt), s. 499
Lillerød
sogn Lillerød sogn (Frederiksborg amt), s. 230
Lillerød
sogneby Lillerød sogn (Frederiksborg amt), s. 231
Lillerødsgård
Græsted sogn (Frederiksborg amt), s. 166
Lille Rørby
Rørby sogn (Holbæk amt), s. 505
Lille Rørbæk
gårde og huse (Ravnkilde sogn) Ravnkilde sogn (Ålborg amt), s. 1160
Lille Rørbæk
huse (Sakskøbing landsogn) Sakskøbing landsogn (Maribo amt), s. 868
Lille Rørbæk
landsby (Snostrup sogn) Snostrup sogn (Frederiksborg amt), s. 253
Lille Røttinge
landsby Snesere sogn (Præstø amt), s. 308
Lille Salby
landsby Højelse sogn (Københavns amt), s. 1212
Lille Sejben mose
Værløse kommune (Københavns amt), s. 1014
Lille Sevedø
Magleby sogn (Sorø amt), s. 895 Magleby sogn (Sorø amt), s. 899 Agersø sogn (Sorø amt), s. 899
Lille Sjelle
huse Sjelle sogn (Århus amt), s. 249
Lille Sjørup
landsby (Flejsborg sogn) Flejsborg sogn (Ålborg amt), s. 1185
Lille Sjørup
landsby (Voer og Ørsted sogn) Udby sogn (Randers amt), s. 830 Voer sogn (Randers amt), s. 830 Ørsted sogn (Randers amt), s. 835
Lille Skallebæk
gård Vemb sogn (Ringkøbing amt), s. 290
Lille Skensved
stationsby Højelse sogn (Københavns amt), s. 1212
Lille Skjoldhøj
Gentofte kommune (Københavns amt), s. 963
Lilleskov
(Buerup sogn) Buerup sogn (Holbæk amt), s. 467
Lilleskov
(Egen sogn) Egen sogn (Sønderborg amt), s. 1298
Lilleskov
(Magleby sogn) Magleby sogn (Præstø amt), s. 363
Lilleskov
(Ormslev sogn) Ormslev sogn (Århus amt), s. 277
Lilleskov
(Sottrup sogn) Sottrup sogn (Sønderborg amt), s. 1183
Lilleskov
(Ugerløse sogn) Ugerløse sogn (Holbæk amt), s. 412
Lilleskov
gård (Lille Heddinge sogn) Lille Heddinge sogn (Præstø amt), s. 187
Lilleskov
gårde og huse (Tommerup sogn) Tommerup sogn (Odense amt), s. 224
Lilleskov
huse (Ugerløse sogn) Ugerløse sogn (Holbæk amt), s. 411
Lille Skoven plantage
Dronninglund sogn (Hjørring amt), s. 284
Lille Skovgård
(Vejen sogn) Vejen sogn (Ribe amt), s. 995
Lille Skovhuse
Øster Egesborg sogn (Præstø amt), s. 328
Lilleskovland
gårde og huse Gloslunde sogn (Maribo amt), s. 729
Lille Skovsgård
(Valsgård sogn) Valsgård sogn (Ålborg amt), s. 1140
Lille Skrødstrup
huse Hem sogn (Randers amt), s. 703
Lille Skt. Clemensstræde
Storkøbenhavn, s. 566
Lille Skærping
gård Hørby sogn (Hjørring amt), s. 244
Lille Slemminge
landsby Toreby sogn (Maribo amt), s. 895 Slemminge sogn (Maribo amt), s. 895
Lille Smørum
huse Ledøje-Smørum kommune (Københavns amt), s. 1003
Lille Snøde
landsby Snøde sogn (Svendborg amt), s. 950 Snøde sogn (Svendborg amt), s. 952 Stoense sogn (Svendborg amt), s. 952
Lille Sonnerup
Kirke Hvalsø sogn (Københavns amt), s. 1144
Lille Sorvad
gård Vivild sogn (Randers amt), s. 860
Lille Spagergård
Øster Larsker sogn (Bornholms amt), s. 533 Øster Larsker sogn (Bornholms amt), s. 537
Lille Spandet
gårde og huse Spandet sogn (Tønder amt), s. 560
Lille Spjellerup
landsby Spjellerup sogn (Præstø amt), s. 198
Lille Stabelhøj
Ørre sogn (Ringkøbing amt), s. 347 Nøvling sogn (Ringkøbing amt), s. 347
Lille Stadsbjerg
gård Fovsing sogn (Ringkøbing amt), s. 283 Asp sogn (Ringkøbing amt), s. 283
Lille Stegø
Guldbjerg sogn (Odense amt), s. 371 Nørre Sandager sogn (Odense amt), s. 371
Lille Stenstue
Øls sogn (Ålborg amt), s. 1153 Hørby sogn (Ålborg amt), s. 1153
Lille Stenum
gård Råsted sogn (Ringkøbing amt), s. 424
Lille Stinnes
dysse Errindlev sogn (Maribo amt), s. 806
Lille Stokkebjerg
gårde og huse Hjembæk sogn (Holbæk amt), s. 442
Lille Stokkeby
landsby Rise sogn (Svendborg amt), s. 992
Lillestrand
(Fyn) Stubberup sogn (Odense amt), s. 309
Lille Strandet
gård Ørslevkloster sogn (Viborg amt), s. 232 Ørum sogn (Viborg amt), s. 232 Ørum sogn (Viborg amt), s. 234 Tårup sogn (Viborg amt), s. 234
Lille Strandgård
(Hals sogn) Hals sogn (Ålborg amt), s. 993
Lillestrøm
Tønder landsogn (Tønder amt), s. 605 Ubjerg sogn (Tønder amt), s. 605 Hostrup sogn (Tønder amt), s. 713 Bylderup sogn (Tønder amt), s. 738 Burkal sogn (Tønder amt), s. 738 Burkal sogn (Tønder amt), s. 739
Lille Stårup
huse Højby sogn (Holbæk amt), s. 548
Lille Svelmø
Svendborg amt, s. 529 Vester Åby sogn (Svendborg amt), s. 730 Åstrup sogn (Svendborg amt), s. 730
Lille Svenstrup
gård Buderup sogn (Ålborg amt), s. 1054
Lille Svenstrup
gård (Bringstrup sogn) Bringstrup sogn (Sorø amt), s. 753 Bringstrup sogn (Sorø amt), s. 754
Lille Sverige
gårde og huse Frederiksborg Slotssogn (Frederiksborg amt), s. 229 Nørre Herlev sogn (Frederiksborg amt), s. 229
Lille Sædinge
gård Sædinge sogn (Maribo amt), s. 827
Lillesø
(Bromme sogn) Bromme sogn (Sorø amt), s. 738
Lillesø
(Ejstrup sogn) Ejstrup sogn (Skanderborg amt), s. 647
Lillesø
(Feldballe sogn) Feldballe sogn (Randers amt), s. 983
Lillesø
(Henne sogn) Henne sogn (Ribe amt), s. 808
Lillesø
(Mou sogn) Mou sogn (Ålborg amt), s. 1026
Lillesø
(Nysted landsogn) Maribo amt, s. 590
Lillesø
(Skanderborg) Skanderborg (Skanderborg amt), s. 464
Lillesø
(Veggerby sogn) Veggerby sogn (Ålborg amt), s. 1067
Lillesø
(Vester sogn) Vester sogn (Vejle amt), s. 1069
Lille Søgård
Oksenvad sogn (Haderslev amt), s. 256
Lille Sønderup
gårde og huse Årestrup sogn (Ålborg amt), s. 1062 Sønderup sogn (Ålborg amt), s. 1062
Lille Sørby
huse Fårdrup sogn (Sorø amt), s. 870 Sørbymagle sogn (Sorø amt), s. 870
Lille Sørup
landsby Grønholt sogn (Frederiksborg amt), s. 125
Lille Tallerup
gård Tommerup sogn (Odense amt), s. 226 Brylle sogn (Odense amt), s. 226
Lille Tanderup
gård Farup sogn (Ribe amt), s. 1043 Hjortlund sogn (Ribe amt), s. 1043
Lille Tangbakke
Brahetrolleborg sogn (Svendborg amt), s. 751
Lille Tanggård
(Ubberup sogn) Ubberud sogn (Odense amt), s. 202
Lille Terpgård
Øster Lindet sogn (Haderslev amt), s. 302
Lille Thorlund
gårde og huse Ejstrup sogn (Skanderborg amt), s. 648
Lille Thorup
landsby Hjorthede sogn (Viborg amt), s. 389 Vester Velling sogn (Viborg amt), s. 389
Lille Tilst
huse Sønder Årslev sogn (Århus amt), s. 208 Tilst sogn (Århus amt), s. 208
Lille Tirsbæk (Julianebjerg)
gård Engum sogn (Vejle amt), s. 1026
Lille Tislum
gårde og huse Tolne sogn (Hjørring amt), s. 155 Hørmested sogn (Hjørring amt), s. 155
Lille Todbjerg
huse Todbjerg sogn (Randers amt), s. 1055
Lille Toelt
landsby Asminderød sogn (Frederiksborg amt), s. 122 Humlebæk sogn (Frederiksborg amt), s. 122
Lilletoft
gård Gamtofte sogn (Odense amt), s. 468
Lilletoftegård
Stege landsogn (Præstø amt), s. 346
Lilletorp
gård Asp sogn (Ringkøbing amt), s. 284
Lille Torpensmose
Asminderød sogn (Frederiksborg amt), s. 122 Humlebæk sogn (Frederiksborg amt), s. 122
Lille Torsager
gård (Lee sogn) Lee sogn (Viborg amt), s. 385
Lille Torum
landsby Torum sogn (Viborg amt), s. 168
Lille Torup
landsby Ulbjerg sogn (Viborg amt), s. 295 Ulbjerg sogn (Viborg amt), s. 296 Lynderup sogn (Viborg amt), s. 296
Lille Torøje
landsby Smerup sogn (Præstø amt), s. 177 Smerup sogn (Præstø amt), s. 178
Lille Tovstrup
gårde og huse (Mejrup sogn) Mejrup sogn (Ringkøbing amt), s. 255
Lille Traneskov
Dollerup sogn (Viborg amt), s. 316 Ravnstrup sogn (Viborg amt), s. 316
Lille Trille
banke Hørup sogn (Sønderborg amt), s. 1237 Kegnæs sogn (Sønderborg amt), s. 1237
Lille Trolddal
gård (Veflinge sogn) Veflinge sogn (Odense amt), s. 385
Lille Trøstrup
gård Timring sogn (Ringkøbing amt), s. 437 Timring sogn (Ringkøbing amt), s. 440
Lille Tvede
landsby Holme Olstrup sogn (Præstø amt), s. 273 Næstelsø sogn (Præstø amt), s. 273
Lille Tvillingborg
gård Værum sogn (Randers amt), s. 795 Ørum sogn (Randers amt), s. 795
Lille Tykskov
gårde og huse Ejstrup sogn (Skanderborg amt), s. 648
Lille Tønde
gård Burkal sogn (Tønder amt), s. 741
Lilletåen
bakke Gadbjerg sogn (Vejle amt), s. 1097
Lille Tåning
gårde og huse Tåning sogn (Skanderborg amt), s. 687
Lille Tårnby
landsby Hårlev sogn (Præstø amt), s. 148 Hårlev sogn (Præstø amt), s. 149
Lille Tårup
gårde og huse (N. Borris sogn) Kvols sogn (Viborg amt), s. 240 Nørre Borris sogn (Viborg amt), s. 240
Lille Ubberud
landsby Ubberud sogn (Odense amt), s. 201
Lille Udstrup
gårde og huse Store Tåstrup sogn (Holbæk amt), s. 409
Lille Ullerup
gårde og huse V. Torup sogn (Thisted amt), s. 529
Lille Ullerød
villaby Tjæreby sogn (Frederiksborg amt), s. 186
Lille Utterslev
landsby Vindeby sogn (Maribo amt), s. 769 Utterslev sogn (Maribo amt), s. 769
Lille Valby
landsby (Skt. Mikkels Landsogn) Skt. Mikkels Landsogn (Sorø amt), s. 817
Lille Valby
landsby (Ågerup sogn) Ågerup sogn (Københavns amt), s. 1123
Lille Vallensved
gårde og huse Vallensved sogn (Sorø amt), s. 922
Lillevang
gård (Skrave sogn) Skrave sogn (Haderslev amt), s. 311
Lillevang
huse (Hørve sogn) Hørve sogn (Holbæk amt), s. 576
Lillevang
huse (Munke Bjergby sogn) Munke Bjergby sogn (Sorø amt), s. 737
Lillevang
huse (Skt. Mikkels Landsogn) Skt. Peders Landsogn (Sorø amt), s. 809
Lillevang
huse (Sneslev sogn) Sneslev sogn (Sorø amt), s. 784
Lillevang
huse (Tølløse sogn) Tølløse sogn (Holbæk amt), s. 398
Lillevang
skov (Nordrupøster sogn) Nordrupøster sogn (Sorø amt), s. 778
Lille Vasby
huse Torslunde-Ishøj kommune (Københavns amt), s. 999 Sengeløse kommune (Københavns amt), s. 999
Lille Vedbøl
gårde og huse Vedsted sogn (Haderslev amt), s. 286
Lille Vejlegård
Torslunde-Ishøj kommune (Københavns amt), s. 998
Lille Vejle å
Greve sogn (Københavns amt), s. 1174 Kildebrønde sogn (Københavns amt), s. 1174
Lille Vejlø skov
Vestenskov sogn (Maribo amt), s. 716
Lille Veksebo
gårde og huse Asminderød sogn (Frederiksborg amt), s. 111
Lille Velling
landsby Smidstrup sogn (Vejle amt), s. 1174 Smidstrup sogn (Vejle amt), s. 1175
Lille Vester Højst
gårde og huse Højst sogn (Tønder amt), s. 722
Lille Vestermark
gård Hørmested sogn (Hjørring amt), s. 158 Lendum sogn (Hjørring amt), s. 158
Lille Vetterslev
huse Farendløse sogn (Sorø amt), s. 779 Vetterslev sogn (Sorø amt), s. 779
Lille Viby
landsby Drigstrup sogn (Odense amt), s. 270
Lille Vildmose
Ålborg amt, s. 783 Mou sogn (Ålborg amt), s. 1025 Mou sogn (Ålborg amt), s. 1029
Lille Virring
gårde og huse Hjelmslev herred (Skanderborg amt), s. 525 Fruering sogn (Skanderborg amt), s. 525
Lille Vistorp
gård (Søllested sogn) Søllested sogn (Odense amt), s. 488
Lille Vivild
huse Lyngå sogn (Århus amt), s. 230
Lillevorde
sogn Lillevorde sogn (Ålborg amt), s. 1023
Lillevorde
sogneby Lillevorde sogn (Ålborg amt), s. 1024 Mou sogn (Ålborg amt), s. 1024
Lillevorde Kær
gård Lillevorde sogn (Ålborg amt), s. 1024 Mou sogn (Ålborg amt), s. 1024
Lille Vorslunde
gårde og huse Give sogn (Vejle amt), s. 1062
Lille Vrøj
gårde og huse Kalundborg (Holbæk amt), s. 352
Lille Vrøj
tange Holbæk amt, s. 308 Raklev sogn (Holbæk amt), s. 498
Lille Værløse
landsby Værløse kommune (Københavns amt), s. 1010
Lille Våen
gårde og huse Mosbjerg sogn (Hjørring amt), s. 139
Lilleø
(Askø sogn) Askø sogn (Maribo amt), s. 849 Askø sogn (Maribo amt), s. 850
Lilleø
(Bursø sogn) Bursø sogn (Maribo amt), s. 821
Lilleø
(Jyllinge sogn) Jyllinge sogn (Københavns amt), s. 1127
Lilleø
(Kalvehave sogn) Kalvehave sogn (Præstø amt), s. 334
Lilleø
(Korsør) Korsør (Sorø amt), s. 704 Boeslunde sogn (Sorø amt), s. 853 Tårnborg sogn (Sorø amt), s. 853
Lilleø
(Krogsbølle sogn) Krogsbølle sogn (Odense amt), s. 338
Lilleø
(Linå sogn) Linå sogn (Skanderborg amt), s. 551
Lilleø
(Toreby sogn) Toreby sogn (Maribo amt), s. 887
Lilleø
(Ærtholmene) Ærtholmene (Bornholms amt), s. 573
Lilleø
(Ærøskøbing) Ærøskøbing (Svendborg amt), s. 647 Ærø herred (Svendborg amt), s. 982
Lille Ølluf
gård Vester Nebel sogn (Ribe amt), s. 884
Lilleør
gårde og huse Harboør sogn (Ringkøbing amt), s. 226
Lilleøre skanse
Nordby sogn (Holbæk amt), s. 592
Lille Ørndrup
gård Karby sogn (Thisted amt), s. 704
Lille Ørritslevgård
(Skeby sogn) Skeby sogn (Odense amt), s. 319
Lille Østerhåb
gård Hatting sogn (Vejle amt), s. 998
Lille Østersten
dysse Torsted sogn (Ringkøbing amt), s. 459
Lilleå
(Bornholm) Bornholms amt, s. 382 Vester Marie sogn (Bornholms amt), s. 500
Lilleå
(Fakse herred) Fakse sogn (Præstø amt), s. 208 Fakse sogn (Præstø amt), s. 209 Hylleholt sogn (Præstø amt), s. 209
Lilleå
(Hillerslev sogn) Hillerslev sogn (Thisted amt), s. 567
Lilleå
(Sorø a.) Ringsted herred (Sorø amt), s. 748 Ringsted Landsogn (Sorø amt), s. 748 Nordrupøster sogn (Sorø amt), s. 778 Farendløse sogn (Sorø amt), s. 778 Sneslev sogn (Sorø amt), s. 784
Lilleå
tilløb til Gudenå Vester Bølle sogn (Viborg amt), s. 264 Gedsted sogn (Viborg amt), s. 271 Fjelsø sogn (Viborg amt), s. 271 Thorsø sogn (Viborg amt), s. 495 Houlbjerg sogn (Viborg amt), s. 495 Houlbjerg sogn (Viborg amt), s. 497 Granslev sogn (Viborg amt), s. 497 Randers amt, s. 539 Laurbjerg sogn (Randers amt), s. 800 Laurbjerg sogn (Randers amt), s. 802 Lerbjerg sogn (Randers amt), s. 802 Galten sogn (Randers amt), s. 806 Rud sogn (Randers amt), s. 818 Ødum sogn (Randers amt), s. 818 Århus amt, s. 13 Vester Lisbjerg herred (Århus amt), s. 216 Grundfør sogn (Århus amt), s. 216 Lyngå sogn (Århus amt), s. 230 Haldum sogn (Århus amt), s. 236 Hadsten sogn (Århus amt), s. 236 Underup sogn (Skanderborg amt), s. 731 Hvirring sogn (Skanderborg amt), s. 731 Uldum sogn (Vejle amt), s. 1044
Lilleå
tilløb til Storeå Sevel sogn (Ringkøbing amt), s. 326 Haderup sogn (Ringkøbing amt), s. 326 Sinding sogn (Ringkøbing amt), s. 351 Simmelkær sogn (Ringkøbing amt), s. 351 Ulfborg sogn (Ringkøbing amt), s. 423 Råsted sogn (Ringkøbing amt), s. 423
Lille Åbøl
gårde og huse Tislund sogn (Haderslev amt), s. 376
Lille Åmose
(Buerup sogn) Buerup sogn (Holbæk amt), s. 464
Lilliebjerget
(Ribe) Ribe (Ribe amt), s. 648
Lilliendal
hovedgård Øster Egesborg sogn (Præstø amt), s. 328 Øster Egesborg sogn (Præstø amt), s. 329
Lilliendals Skove
ejendom Øster Egesborg sogn (Præstø amt), s. 328
Liltved
landsby Fausing sogn (Randers amt), s. 850
Liltved Vestergård
Fausing sogn (Randers amt), s. 850
Lilåsgård
Asnæs sogn (Holbæk amt), s. 564
Limbjerg
gårde og huse Rye sogn (Skanderborg amt), s. 598
Lime
sogn (Sønderhald herred) Lime sogn (Randers amt), s. 897
Lime
sogneby Lime sogn (Randers amt), s. 898
Limegård
(Lime sogn) (Sønderhald herred) Lime sogn (Randers amt), s. 898
Limehave
skov Veflinge sogn (Odense amt), s. 389
Limelle Møllehoved
skov Sjelle sogn (Århus amt), s. 251 Skørring sogn (Århus amt), s. 251
Limensgade
huse Åker sogn (Bornholms amt), s. 569
Limensmose
Tureby sogn (Præstø amt), s. 228
Lime Skovhus
Lime sogn (Randers amt), s. 899 Mygind sogn (Randers amt), s. 899
Limfjorden
Thisted amt, s. 457 Ålborg amt, s. 786 Ålborg (Ålborg amt), s. 807
Limfjordsbroen
Ålborg (Ålborg amt), s. 858 Nørresundby (Ålborg amt), s. 902
»Limfjordsbyen«
Ålborg (Ålborg amt), s. 807 Ålborg (Ålborg amt), s. 810 Nørresundby (Ålborg amt), s. 902
Limfjordsmuslingkompagniet
Nykøbing (Thisted amt), s. 504
Limfjordsøsters-Kompagniet
Nykøbing (Thisted amt), s. 504
Limgård
Gudum sogn (Ålborg amt), s. 1021
Limose
landsby Balslev sogn (Odense amt), s. 433 Udby sogn (Odense amt), s. 442
Limovnen
høj Skørping sogn (Ålborg amt), s. 1112
Limovnshuset
Øster Egede sogn (Præstø amt), s. 225
Limovns krat
skov Gjerrild sogn (Randers amt), s. 923 Hemmed sogn (Randers amt), s. 923
Limsbjerg
Tryggelev sogn (Svendborg amt), s. 970
Linalyst plantage
Veggerby sogn (Ålborg amt), s. 1068 Bislev sogn (Ålborg amt), s. 1072 Vokslev sogn (Ålborg amt), s. 1072
Lind
gårde og huse (Gudum sogn) Gudum sogn (Ringkøbing amt), s. 207
Lind
landsby (Rind sogn) Rind sogn (Ringkøbing amt), s. 373
Lindager
gård Lysgård herred (Viborg amt), s. 408 Vium sogn (Viborg amt), s. 408
Lindbeck
bebyggelse Åsted sogn (Hjørring amt), s. 164
Lindbjerg
(Ovsted sogn) Ovsted sogn (Skanderborg amt), s. 682
Lindbjerg
gård (Handbjerg sogn) Handbjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 264
Lindbjerg
gård (Tvis sogn) Tvis sogn (Ringkøbing amt), s. 338
Lindbjerg
gårde og huse (Ovsted sogn) Ovsted sogn (Skanderborg amt), s. 683
Lindbjerg
gårde og huse (Ø. Nykirke sogn) Øster Nykirke sogn (Vejle amt), s. 1056
Lindbjerg
landsby (Harridslev sogn) Harridslev sogn (Randers amt), s. 777
Lindbjerg
landsby (Ølgod sogn) Ølgod sogn (Ribe amt), s. 841
Lindbjerg bakke
Lem sogn (Randers amt), s. 776 Harridslev sogn (Randers amt), s. 776
Lindbjerg enge
Tistrup sogn (Ribe amt), s. 839 Ølgod sogn (Ribe amt), s. 839
Lindbjerggård
(Asp sogn) Asp sogn (Ringkøbing amt), s. 284
Lindbjerggård
(Ølgod sogn) Ølgod sogn (Ribe amt), s. 841 Ølgod sogn (Ribe amt), s. 845
Lindbjerg Gårde
Harridslev sogn (Randers amt), s. 777
Lindbjerg plantage
(Ejstrup sogn) Ejstrup sogn (Skanderborg amt), s. 650
Lindbjerg skov
Harridslev sogn (Randers amt), s. 777
Lindbæk Huse
Hvirring sogn (Skanderborg amt), s. 732
Linddale
Vive sogn (Ålborg amt), s. 1131 Hadsund sogn (Ålborg amt), s. 1131
Linde
landsby (Asp sogn) Asp sogn (Ringkøbing amt), s. 283
Linde
sogn & sogneby Linde sogn (Randers amt), s. 765
Lindeballe
sogn Lindeballe sogn (Vejle amt), s. 1100
Lindeballe
sogneby Lindeballe sogn (Vejle amt), s. 1101
Lindeballegård
Lindeballe sogn (Vejle amt), s. 1101
Lindeballe skov
Lindeballe sogn (Vejle amt), s. 1102 Nørup sogn (Vejle amt), s. 1102
Lindebjerg
(Jyderup sogn) Jyderup sogn (Holbæk amt), s. 447
Lindebjerg
(Jyllinge sogn) Jyllinge sogn (Københavns amt), s. 1127
Lindebjerg
(Særslev sogn) Særslev sogn (Holbæk amt), s. 517 Særslev sogn (Holbæk amt), s. 519
Lindebjerg
gårde og huse (Hørby sogn) Hørby sogn (Holbæk amt), s. 427
Lindebjerg
gårde og huse (Kerte og Skydebjerg sogn) Kerte sogn (Odense amt), s. 458 Skydebjerg sogn (Odense amt), s. 480
Lindebjerg
huse (Diernæs sogn) Diernæs sogn (Svendborg amt), s. 721
Lindebjerg
huse (Skovby sogn) Skovby sogn (Odense amt), s. 362
Lindebjerg
huse (Slangerup sogn) Slangerup sogn (Frederiksborg amt), s. 237
Lindebjerg
huse & mølle (Veflinge sogn) Veflinge sogn (Odense amt), s. 385
Lindebjerg
landsby (Lynge sogn) Lynge sogn (Sorø amt), s. 721
Lindebjerg plantage
Raklev sogn (Holbæk amt), s. 499 Tømmerup sogn (Holbæk amt), s. 499
Lindebjerg skov
(Lynge sogn) Lynge sogn (Sorø amt), s. 722
Lindeborg
gård (Hemmeshøj sogn) Hemmeshøj sogn (Sorø amt), s. 847
Lindeborg
gård (Hjerm sogn) Hjerm sogn (Ringkøbing amt), s. 268
Linded
huse Gjern sogn (Skanderborg amt), s. 560
Lindegård
(Asperup sogn) Asperup sogn (Odense amt), s. 416
Lindegård
(Birkende sogn) Birkende sogn (Odense amt), s. 287
Lindegård
(Bording sogn) Bording sogn (Ringkøbing amt), s. 363
Lindegård
(Bov sogn) Bov sogn (Åbenrå amt), s. 1017 Bov sogn (Åbenrå amt), s. 1024
Lindegård
(Brede sogn) Brede sogn (Tønder amt), s. 690
Lindegård
(Farendløse sogn) Farendløse sogn (Sorø amt), s. 778
Lindegård
(Fjeldsted sogn) Fjelsted sogn (Odense amt), s. 424
Lindegård
(Flemløse sogn) Flemløse sogn (Odense amt), s. 496
Lindegård
(Gosmer sogn) Gosmer sogn (Århus amt), s. 346
Lindegård
(Hjarup sogn) Hjarup sogn (Ribe amt), s. 955
Lindegård
(Holbøl sogn) Holbøl sogn (Åbenrå amt), s. 1008
Lindegård
(Horslunde sogn) Horslunde sogn (Maribo amt), s. 773
Lindegård
(Hørup sogn) Hørup sogn (Sønderborg amt), s. 1231
Lindegård
(Hårby sogn) Hårby sogn (Odense amt), s. 499
Lindegård
(Karleby sogn) Karleby sogn (Maribo amt), s. 983
Lindegård
(Lindelse sogn) Lindelse sogn (Svendborg amt), s. 962
Lindegård
(Lydum sogn) Lydum sogn (Ribe amt), s. 801
Lindegård
(Ovsted sogn) Ovsted sogn (Skanderborg amt), s. 686
Lindegård
(Rynkeby sogn) Rynkeby sogn (Odense amt), s. 293
Lindegård
(Sandholts Lyndelse sogn) Sandholts Lyndelse sogn (Svendborg amt), s. 791
Lindegård
(Skibby sogn) Skibby sogn (Frederiksborg amt), s. 286 Skibby sogn (Frederiksborg amt), s. 288
Lindegård
(Skodborg sogn) Skodborg sogn (Haderslev amt), s. 316
Lindegård
(Sottrup sogn) Sottrup sogn (Sønderborg amt), s. 1176
Lindegård
(S. Starup sogn) Sønder Starup sogn (Haderslev amt), s. 218
Lindegård
(Tillitse sogn) Tillitse sogn (Maribo amt), s. 725
Lindegård
(V. Nebel sogn) Brøndum sogn (Ribe amt), s. 883 Vester Nebel sogn (Ribe amt), s. 883
Lindegård
(Ødis sogn) Ødis sogn (Vejle amt), s. 1241
Lindegård
forstplanteskole Svanninge sogn (Svendborg amt), s. 804
Linde Gårde
(Linde sogn) Linde sogn (Randers amt), s. 765 Linde sogn (Randers amt), s. 766
Lindegårde
(Them sogn) Them sogn (Skanderborg amt), s. 639
Lindegård mølle
Tvede sogn (Randers amt), s. 765 Linde sogn (Randers amt), s. 765
Lindegårdsparken
Skibby sogn (Frederiksborg amt), s. 288 Kyndby sogn (Frederiksborg amt), s. 288
Lindehøj
Kirke Helsinge sogn (Holbæk amt), s. 490
Lindekilde
gårde og huse Hårslev sogn (Odense amt), s. 382
Lindekrogshuse
Tystrup sogn (Sorø amt), s. 904
Lindelse
huse (Sandby sogn) Sandby sogn (Maribo amt), s. 757
Lindelse
sogn & sogneby Lindelse sogn (Svendborg amt), s. 961
Lindelse nor
Skrøbelev sogn (Svendborg amt), s. 928 Lindelse sogn (Svendborg amt), s. 964 Humble sogn (Svendborg amt), s. 964
Lindelse skov
Branderslev sogn (Maribo amt), s. 756 Sandby sogn (Maribo amt), s. 756 Sandby sogn (Maribo amt), s. 763 Købelev sogn (Maribo amt), s. 763
Lindelund
gård Brøndbyvester-Brøndbyøster kommune (Københavns amt), s. 987
Lindely
gård (Bjolderup sogn) Bjolderup sogn (Åbenrå amt), s. 912
Lindely
gård (Sommersted sogn) Sommersted sogn (Haderslev amt), s. 264
Linde Mark
huse Tvede sogn (Randers amt), s. 765 Linde sogn (Randers amt), s. 765
Lindenborg
gård (Nyborg landsogn) Nyborg landsogn (Svendborg amt), s. 874
Lindenborg
hovedgård Gerding sogn (Ålborg amt), s. 1105 Blenstrup sogn (Ålborg amt), s. 1105 Blenstrup sogn (Ålborg amt), s. 1106
Lindenborg kro
Gevninge sogn (Københavns amt), s. 1153
Lindenborg å
Ålborg amt, s. 773 Ålborg amt, s. 778 Volsted sogn (Ålborg amt), s. 1007 Gunderup sogn (Ålborg amt), s. 1007 Øster Hornum sogn (Ålborg amt), s. 1051 Buderup sogn (Ålborg amt), s. 1051 Buderup sogn (Ålborg amt), s. 1055 Gravlev sogn (Ålborg amt), s. 1055 Nørre Kongerslev sogn (Ålborg amt), s. 1082 Komdrup sogn (Ålborg amt), s. 1082 Torup sogn (Ålborg amt), s. 1104 Gerding sogn (Ålborg amt), s. 1104 Skørping sogn (Ålborg amt), s. 1109 Brorstrup sogn (Ålborg amt), s. 1160 Ravnkilde sogn (Ålborg amt), s. 1160
Lindencrones Palæ
Storkøbenhavn, s. 721
Lindersvold (hovedgård)
Roholte sogn (Præstø amt), s. 216 Roholte sogn (Præstø amt), s. 217 Roholte sogn (Præstø amt), s. 218
Linderum
landsby Ugilt sogn (Hjørring amt), s. 184
Linderum
ø Halk sogn (Haderslev amt), s. 232 Øsby sogn (Haderslev amt), s. 232
Linderumgård
hovedgård Ugilt sogn (Hjørring amt), s. 184 Ugilt sogn (Hjørring amt), s. 186
Linderumgård plantage
Ugilt sogn (Hjørring amt), s. 189 Sindal sogn (Hjørring amt), s. 189
Linderup
gårde og huse (Fårevejle sogn) Fårevejle sogn (Holbæk amt), s. 567
Linderupgård
Øster Brønderslev sogn (Hjørring amt), s. 355
Lindesbjerghus
Vester Marie sogn (Bornholms amt), s. 501
Lindesgård
(Karrebæk sogn) Karrebæk sogn (Sorø amt), s. 936
Lindesgård
(Olsker sogn) Olsker sogn (Bornholms amt), s. 524
Lindeskov
(Idestrup sogn) Idestrup sogn (Maribo amt), s. 968
Lindeskov
(Kirkerup sogn) Kirkerup sogn (Sorø amt), s. 874
Lindeskov
(Lindelse sogn) Lindelse sogn (Svendborg amt), s. 963
Lindeskov
(Særløse sogn) Særløse sogn (Københavns amt), s. 1146
Lindeskov
(Tillitse sogn) Tillitse sogn (Maribo amt), s. 727
Lindeskov
(Østrup sogn) Østrup sogn (Odense amt), s. 328
Lindeskov
gårde og huse Hemmeshøj sogn (Sorø amt), s. 848 Boeslunde sogn (Sorø amt), s. 848
Lindeskov
huse (N. Lyndelse sogn) Nørre Lyndelse sogn (Odense amt), s. 260
Lindeskov
huse (Rø sogn) Rø sogn (Bornholms amt), s. 529 Rø sogn (Bornholms amt), s. 531
Lindeskov
landsby (Ellested sogn) Ellested sogn (Svendborg amt), s. 910
Lindeskoven (Nøjsomhed)
gård Idestrup sogn (Maribo amt), s. 966
Lindeskovgård
(Boeslunde sogn) Boeslunde sogn (Sorø amt), s. 849
Lindeskovgård
(Højby sogn) Højby sogn (Odense amt), s. 263
Lindeskovgård
(Særløse sogn) Særløse sogn (Københavns amt), s. 1145
Lindeskov Overdrev
skov Hemmeshøj sogn (Sorø amt), s. 848 Boeslunde sogn (Sorø amt), s. 848 Boeslunde sogn (Sorø amt), s. 852
Lindestved
gård Vrejlev sogn (Hjørring amt), s. 308
Lindesø
Vordingborg (Præstø amt), s. 86
Lindeså
Fodby sogn (Sorø amt), s. 937 Skørpinge sogn (Sorø amt), s. 869 Fårdrup sogn (Sorø amt), s. 869 Fårdrup sogn (Sorø amt), s. 870 Sørbymagle sogn (Sorø amt), s. 870
Lindet
gård (Åsted sogn) Åsted sogn (Hjørring amt), s. 163 Åsted sogn (Hjørring amt), s. 164
Lindet
gårde og huse (Arrild sogn) Arrild sogn (Tønder amt), s. 592
Lindet
gårde og huse (Vester sogn) Vester sogn (Vejle amt), s. 1069
Lindet
gårde og huse (Ø. Marie sogn) Øster Marie sogn (Bornholms amt), s. 542
Lindet
huse (Skærup sogn) Skærup sogn (Vejle amt), s. 1172
Lindet
landsby (Birket sogn) Birket sogn (Maribo amt), s. 792
Lindet
skov (Køge og Højelse sogn) Køge (Københavns amt), s. 1100 Højelse sogn (Københavns amt), s. 1213 Ølsemagle sogn (Københavns amt), s. 1213
Lindet
statsskovridergård Højrup sogn (Tønder amt), s. 565
Lindetgård
(Arrild sogn) Arrild sogn (Tønder amt), s. 592
Lindetgård
(Jordrup sogn) Jordrup sogn (Ribe amt), s. 938
Lindet Hovgård (Store Hovgård)
Øster Lindet sogn (Haderslev amt), s. 303
Lindet mose
Arrild sogn (Tønder amt), s. 595
Lindet skov
(Birket sogn) Birket sogn (Maribo amt), s. 794
Lindet skov
(Højrup sogn) Højrup sogn (Tønder amt), s. 567
Lindet skov
(Åsted sogn) Åsted sogn (Hjørring amt), s. 165
Lindet Skovbanke plantage
Vester sogn (Vejle amt), s. 1071 Brande sogn (Vejle amt), s. 1071
Lindevads mølle
Vester Åby sogn (Svendborg amt), s. 726 Vester Åby sogn (Svendborg amt), s. 728
Lindevang
andelsmejeri Tvede sogn (Randers amt), s. 765 Linde sogn (Randers amt), s. 765
Lindevang
gård (Halsted sogn) Halsted sogn (Maribo amt), s. 781
Lindevangs kirke
Storkøbenhavn, s. 104
Linde vestlige Udflyttere
Tvede sogn (Randers amt), s. 765 Linde sogn (Randers amt), s. 765
Lindgård
(Dalby sogn) Dalby sogn (Vejle amt), s. 1238 Dalby sogn (Vejle amt), s. 1240
Lindgård
(Haldum sogn) Haldum sogn (Århus amt), s. 236
Lindgård
(Hørup sogn) Hørup sogn (Viborg amt), s. 432
Lindgård
(Ovtrup sogn) Ovtrup sogn (Thisted amt), s. 701
Lindgård
(Ødsted sogn) Ødsted sogn (Vejle amt), s. 1135
Lindgårde
(Skjød sogn) Skjød sogn (Viborg amt), s. 504
Lind Hede
gård Rind sogn (Ringkøbing amt), s. 377 Snejbjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 377
Lindholm
(Bodum sogn) Bodum sogn (Thisted amt), s. 666
Lindholm
(Marstal landsogn) Marstal landsogn (Svendborg amt), s. 995
Lindholm
(N. Sandager sogn) Guldbjerg sogn (Odense amt), s. 371 Nørre Sandager sogn (Odense amt), s. 371
Lindholm
(Orø sogn) Orø sogn (Holbæk amt), s. 458
Lindholm
(Stege landsogn) Stege landsogn (Præstø amt), s. 346 Stege landsogn (Præstø amt), s. 347
Lindholm
(Stokkemarke sogn) Stokkemarke sogn (Maribo amt), s. 747
Lindholm
(Tranebjerg sogn) Tranebjerg sogn (Holbæk amt), s. 580
Lindholm
(Vejlø sogn) Vejlø sogn (Præstø amt), s. 277
Lindholm
gård (Flade sogn) Flade sogn (Thisted amt), s. 742
Lindholm
gård (Kirke Stillinge sogn) Kirke Stillinge sogn (Sorø amt), s. 842
Lindholm
gård (Lejrskov sogn) Lejrskov sogn (Ribe amt), s. 935
Lindholm
gård (Tim sogn) Tim sogn (Ringkøbing amt), s. 466 Tim sogn (Ringkøbing amt), s. 470
Lindholm
gård (Torslev sogn) Torslev sogn (Hjørring amt), s. 250
Lindholm
gård (V. Skerninge sogn) Vester Skerninge sogn (Svendborg amt), s. 736
Lindholm
gårde og huse (Toftlund sogn) Toftlund sogn (Haderslev amt), s. 352
Lindholm
gårde og huse (Verninge sogn) Verninge sogn (Odense amt), s. 222
Lindholm
hovedgård (Gevninge) Gevninge sogn (Københavns amt), s. 1153 Gevninge sogn (Københavns amt), s. 1154
Lindholm
hovedgård (Herrested sogn) Herrested sogn (Svendborg amt), s. 916 Herrested sogn (Svendborg amt), s. 918
Lindholm
huse Tamdrup sogn (Skanderborg amt), s. 723
Lindholm
landsby & sogn Lindholm sogn (Ålborg amt), s. 943
Lindholm
skov Brahetrolleborg sogn (Svendborg amt), s. 751
Lindholm
ø & forsøgsstation Stege (Præstø amt), s. 107 Stege landsogn (Præstø amt), s. 346
Lindholm dyb
Maribo amt, s. 592 Femø sogn (Maribo amt), s. 849 Askø sogn (Maribo amt), s. 849
Lindholmen
Nyborg (Svendborg amt), s. 597
Lindholmgård
(Toftlund sogn) Toftlund sogn (Haderslev amt), s. 353
Lindholm høje
Ålborg Frue landsogn (Ålborg amt), s. 943 Lindholm sogn (Ålborg amt), s. 943 Lindholm sogn (Ålborg amt), s. 946
Lindholm mølle
Lindholm sogn (Ålborg amt), s. 946
Lindholm mose
Tamdrup sogn (Skanderborg amt), s. 722
Lindholm rev
Maribo amt, s. 593
Lindholmsgyden
Allested sogn (Svendborg amt), s. 767 Vejle sogn (Svendborg amt), s. 767
Lindholmsgård
(Lindholm sogn) Lindholm sogn (Ålborg amt), s. 946
Lindholm skov
Gevninge sogn (Københavns amt), s. 1156 Rye sogn (Københavns amt), s. 1156
Lindholm å
Ørum sogn (Hjørring amt), s. 292 Ålborg Frue landsogn (Ålborg amt), s. 943 Lindholm sogn (Ålborg amt), s. 943 Åby sogn (Ålborg amt), s. 961 Biersted sogn (Ålborg amt), s. 961 Biersted sogn (Ålborg amt), s. 963 Sulsted sogn (Ålborg amt), s. 963 Sulsted sogn (Ålborg amt), s. 970 Ajstrup sogn (Ålborg amt), s. 970
Lindholt
gård (Sevel sogn) Sevel sogn (Ringkøbing amt), s. 318
Lindholt
gård (Sulsted sogn) Sulsted sogn (Ålborg amt), s. 964
Lindholt
gård (Tvis sogn) Tvis sogn (Ringkøbing amt), s. 335
Lindholt
gård (Tårs sogn) Tårs sogn (Hjørring amt), s. 302 Tårs sogn (Hjørring amt), s. 306
Lindholtgård
(Skamstrup sogn) Skamstrup sogn (Holbæk amt), s. 453
Lindholtgårds skov
Skamstrup sogn (Holbæk amt), s. 454
Lindholthede
gårde og huse Tårs sogn (Hjørring amt), s. 301
Lindhoved
Sønderby sogn (Odense amt), s. 514 Helnæs sogn (Odense amt), s. 514
Lindhus
Revninge sogn (Odense amt), s. 297
Lindhusskov
Sandholts Lyndelse sogn (Svendborg amt), s. 794 Jordløse sogn (Svendborg amt), s. 794
Lindhøj
(Vistofte sogn) Vistoft sogn (Randers amt), s. 1020 Helgenæs sogn (Randers amt), s. 1020
Linding
gårde og huse Torstrup sogn (Ribe amt), s. 826
Lindingbro
gårde og huse Torstrup sogn (Ribe amt), s. 826
Lindinggård
Torstrup sogn (Ribe amt), s. 826
Linding mølle
Torstrup sogn (Ribe amt), s. 826
Linding å
Øster Horne herred (Ribe amt), s. 825 Torstrup sogn (Ribe amt), s. 825 Torstrup sogn (Ribe amt), s. 830
Lindknud
sogn & sogneby Lindknud sogn (Ribe amt), s. 965
Lindknud bakkeø
Ribe amt, s. 592 Malt herred (Ribe amt), s. 965 Lindknud sogn (Ribe amt), s. 965 Lindknud sogn (Ribe amt), s. 969 Brørup sogn (Ribe amt), s. 969 Gørding herred (Ribe amt), s. 1007 Åstrup sogn (Ribe amt), s. 1007
Lindkær
gårde og huse Laurbjerg sogn (Randers amt), s. 800
Lindkær mose
Ellested sogn (Svendborg amt), s. 914 Herrested sogn (Svendborg amt), s. 914 Herrested sogn (Svendborg amt), s. 918 Søllinge sogn (Svendborg amt), s. 918
Lindsbjerg
Tranderup sogn (Svendborg amt), s. 991 Rise sogn (Svendborg amt), s. 991
Lindsbjerg
gårde og huse Rise sogn (Svendborg amt), s. 992
Lindsbol
gård Nørre Nissum sogn (Ringkøbing amt), s. 176
Lindshøj
Revninge sogn (Odense amt), s. 297
Lindskov
el. Lehnskov hovedgård Egense sogn (Svendborg amt), s. 678
Lindskov mølle
Møgeltønder sogn (Tønder amt), s. 639
Lindskov Mølledam
Møgeltønder sogn (Tønder amt), s. 637
Lindskrog
gård Tørring sogn (Ringkøbing amt), s. 180
Lindsnakke
bebyggelse (Åbenrå) Åbenrå (Åbenrå amt), s. 805 Åbenrå (Åbenrå amt), s. 851
Lindstål
huse Nørre Kirkeby sogn (Maribo amt), s. 952 Ønslev sogn (Maribo amt), s. 952
Lindtorp
gård Fovsing sogn (Ringkøbing amt), s. 283 Asp sogn (Ringkøbing amt), s. 283 Asp sogn (Ringkøbing amt), s. 284
Lindtorp mose
Fovsing sogn (Ringkøbing amt), s. 283 Asp sogn (Ringkøbing amt), s. 283
Lindum
landsby Selde sogn (Viborg amt), s. 170
Lindum
sogn & sogneby Lindum sogn (Viborg amt), s. 333
Lindum skov
Lindum sogn (Viborg amt), s. 334
Lindved
hovedgård Stenløse sogn (Odense amt), s. 216 Stenløse sogn (Odense amt), s. 217
Lindved
landsby (Rårup sogn) Rårup sogn (Vejle amt), s. 983
Lindved
landsby (Sindbjerg sogn) Sindbjerg sogn (Vejle amt), s. 1041
Lindved
landsby & mølle (Stenløse sogn) Stenløse sogn (Odense amt), s. 216
Lindved skov
(Stenløse sogn) Stenløse sogn (Odense amt), s. 215
Lindved å
Odense amt, s. 20 Bellinge sogn (Odense amt), s. 215 Stenløse sogn (Odense amt), s. 215 Åsum sogn (Odense amt), s. 238 Fraugde sogn (Odense amt), s. 238 Sønder Nærå sogn (Odense amt), s. 259 Nørre Lyndelse sogn (Odense amt), s. 259 Nørre Lyndelse sogn (Odense amt), s. 263 Højby sogn (Odense amt), s. 263 Højby sogn (Odense amt), s. 265 Nørre Søby sogn (Odense amt), s. 265
Lindviggård
Sønder Borris sogn (Ringkøbing amt), s. 526
Lindø
(Godsted sogn) Godsted sogn (Maribo amt), s. 906 Godsted sogn (Maribo amt), s. 908
Lindø
(Krønge sogn) Krønge sogn (Maribo amt), s. 814 Krønge sogn (Maribo amt), s. 817
Lindø
(Lindelse sogn) Lindelse sogn (Svendborg amt), s. 961
Lindø
(Munkebo sogn) Munkebo sogn (Odense amt), s. 272
Lindø
halvø (Klinte sogn) Klinte sogn (Odense amt), s. 353 Klinte sogn (Odense amt), s. 354
Lindå
landsby Todbjerg sogn (Randers amt), s. 1055
Lindå Hede
gårde og huse Todbjerg sogn (Randers amt), s. 1055
Lineslyst (Strandholm)
gård Rødby (Maribo amt), s. 669
Lingårde
Lovns sogn (Ålborg amt), s. 1211
Linholt
gård Understed sogn (Hjørring amt), s. 236 Karup sogn (Hjørring amt), s. 236
Linien
huse Hårby sogn (Odense amt), s. 499
Linnebjerg
Bording sogn (Ringkøbing amt), s. 365 Ikast sogn (Ringkøbing amt), s. 365
Linnebjerg plantage
Ikast sogn (Ringkøbing amt), s. 372 Rind sogn (Ringkøbing amt), s. 372
Linnerup
sogn Linnerup sogn (Skanderborg amt), s. 660
Linnerup
sogneby Linnerup sogn (Skanderborg amt), s. 661
Lintrup
gårde og huse Holsted sogn (Ribe amt), s. 976
Lintrup
sogn Lintrup sogn (Haderslev amt), s. 325
Lintrup
sogneby Lintrup sogn (Haderslev amt), s. 326
Lintrup Mark
gårde og huse Lintrup sogn (Haderslev amt), s. 326
Lintrupskov
gårde og huse Lintrup sogn (Haderslev amt), s. 326
Linå
Skanderborg amt, s. 382 Gjern herred (Skanderborg amt), s. 551 Linå sogn (Skanderborg amt), s. 551
Linå
sogn Linå sogn (Skanderborg amt), s. 551
Linå
sogneby Linå sogn (Skanderborg amt), s. 552
Linå Nørhede
gårde og huse Sunds sogn (Ringkøbing amt), s. 354 Ilskov sogn (Ringkøbing amt), s. 354
Linå Rørhede fejl for Linå Nørhede
Linå Vesterskov
ejendom Linå sogn (Skanderborg amt), s. 552 Linå sogn (Skanderborg amt), s. 557
Lisbjerg
sogn Lisbjerg sogn (Århus amt), s. 227
Lisbjerg
sogneby Århus (Århus amt), s. 36
Lisbjerggård
Århus (Århus amt), s. 36
Lisbjerghøj
Sønder Dråby sogn (Thisted amt), s. 749 Sejerslev sogn (Thisted amt), s. 749
Lisbjerg skov
Århus (Århus amt), s. 158
Lisby
gårde og huse Fjaltring sogn (Ringkøbing amt), s. 247
Lisebjerg
Borre sogn (Præstø amt), s. 356
Liseborg
gård (Levring sogn) Levring sogn (Viborg amt), s. 428
Liseborg plantage
Viborg (Viborg amt), s. 93
Liseby
Jetsmark sogn (Hjørring amt), s. 378 Vedsted sogn (Hjørring amt), s. 378
Liseby
landsby (Damsholte sogn) Damsholte sogn (Præstø amt), s. 366
Lisedal
gård Jebjerg sogn (Viborg amt), s. 151 Lyby sogn (Viborg amt), s. 151
Liseleje
fiskerleje & badested Melby sogn (Frederiksborg amt), s. 202
Liselund
gård (Kullerup sogn) Kullerup sogn (Svendborg amt), s. 890 Kullerup sogn (Svendborg amt), s. 893
Liselund
gård (Maglebrænde sogn) Maglebrænde sogn (Maribo amt), s. 926
Liselund
gård (Sjørslev sogn) Sjørslev sogn (Viborg amt), s. 414 Sjørslev sogn (Viborg amt), s. 417
Liselund
gård (Skt. Peders Landsogn) Skt. Peders Landsogn (Sorø amt), s. 813 Skt. Peders Landsogn (Sorø amt), s. 816 Skt. Mikkels Landsogn (Sorø amt), s. 816
Liselund
hovedgård Magleby sogn (Præstø amt), s. 359 Magleby sogn (Præstø amt), s. 362
Liselund Lukke
skov Magleby sogn (Præstø amt), s. 363
Liselund plantage
Guldager sogn (Ribe amt), s. 894 Fanø (Ribe amt), s. 894
Liselund skov
(Kullerup og Refsvindinge sogn) Kullerup sogn (Svendborg amt), s. 892 Refs Vindinge sogn (Svendborg amt), s. 894
Liselund skov
(Maglebrænde sogn) Maglebrænde sogn (Maribo amt), s. 927
Liselund skov
(Sjørslev sogn) Sjørslev sogn (Viborg amt), s. 418
Lisentorp
gård Durup sogn (Ålborg amt), s. 1202
Lismose
landsby Tullebølle sogn (Svendborg amt), s. 934
Listed
fiskerleje Ibsker sogn (Bornholms amt), s. 548 Ibsker sogn (Bornholms amt), s. 553
Listerdyb
Storkøbenhavn, s. 86 Jylland, s. 4 Tønder amt, s. 405 Tønder amt, s. 413
Listrup
landsby Vindum sogn (Viborg amt), s. 377 Bjerring sogn (Viborg amt), s. 377
Listrup
landsby (N. Ørslev sogn) Nørre Ørslev sogn (Maribo amt), s. 986
Listrup bakke
Ars herred (Holbæk amt), s. 493 Røsnæs sogn (Holbæk amt), s. 493
Listrup Lyng
mose Eskilstrup sogn (Maribo amt), s. 957 Tingsted sogn (Maribo amt), s. 957
Listrup Skovgård
Nørre Ørslev sogn (Maribo amt), s. 986
Livbjerg
gårde og huse Hjerm sogn (Ringkøbing amt), s. 268
Liver Møllegård
Skallerup sogn (Hjørring amt), s. 219
Liver å
Hjørring amt, s. 26 Vennebjerg herred (Hjørring amt), s. 176 Skt. Hans sogn (Hjørring amt), s. 176 Asdal sogn (Hjørring amt), s. 214 Tornby sogn (Hjørring amt), s. 214 Vidstrup sogn (Hjørring amt), s. 218 Skallerup sogn (Hjørring amt), s. 218 Jelstrup sogn (Hjørring amt), s. 231 Harreslev sogn (Hjørring amt), s. 231 Sejlstrup sogn (Hjørring amt), s. 320
Liver Å
trinbræt Vidstrup sogn (Hjørring amt), s. 218 Skallerup sogn (Hjørring amt), s. 218
Livgardens kaserne
Storkøbenhavn, s. 620
Livhøj
Sønderby sogn (Odense amt), s. 514 Helnæs sogn (Odense amt), s. 514
Liv Tap
Ålborg amt, s. 788 Ranum sogn (Ålborg amt), s. 1228
Livø
Ålborg amt, s. 788 Ranum sogn (Ålborg amt), s. 1228 Ranum sogn (Ålborg amt), s. 1230
Livø bredning
Mors (Thisted amt), s. 688 Ranum sogn (Ålborg amt), s. 1228 Glyngøre sogn (Viborg amt), s. 190 Fur sogn (Viborg amt), s. 190
Livøgård
Ranum sogn (Ålborg amt), s. 1228
Livø skov
Ranum sogn (Ålborg amt), s. 1232 Malle sogn (Ålborg amt), s. 1232
Ljørring
landsby Avlum sogn (Ringkøbing amt), s. 339
Lobbæk
stationsby Vester Marie sogn (Bornholms amt), s. 501 Nylarsker sogn (Bornholms amt), s. 507
Lobæk
Løgumkloster (Tønder amt), s. 543 Hviding herred (Tønder amt), s. 543 Arrild sogn (Tønder amt), s. 590 Nørre Løgum sogn (Tønder amt), s. 703
Lodal
gård (Hurup sogn) Hurup sogn (Thisted amt), s. 662
Lodal
gårde og huse Faster sogn (Ringkøbing amt), s. 530
Lodbjerg
sogn Lodbjerg sogn (Thisted amt), s. 644
Lodbjerg fyr
Ørum sogn (Thisted amt), s. 644 Lodbjerg sogn (Thisted amt), s. 644
Lodbjerggårde
(Gierslev sogn) Gierslev sogn (Holbæk amt), s. 479
Lodbjerg hede
Vedersø sogn (Ringkøbing amt), s. 479 Nysogn sogn (Ringkøbing amt), s. 479
Lodbjerg klint
ikke fundet: Bind 15, s. 244
Lodbjerg klitplantage
Ørum sogn (Thisted amt), s. 644 Lodbjerg sogn (Thisted amt), s. 644
Loddenhøj
(Dalby sogn) Dalby sogn (Odense amt), s. 308
Loddenhøj
(Dråby sogn) Dråby sogn (Frederiksborg amt), s. 279
Loddenhøj
(Framlev sogn) Framlev sogn (Århus amt), s. 261
Loddenhøj
(Fruering sogn) Fruering sogn (Skanderborg amt), s. 525
Loddenhøj
(Hammelev sogn) Hammelev sogn (Haderslev amt), s. 283
Loddenhøj
(Hjermind sogn) Hjermind sogn (Viborg amt), s. 384
Loddenhøj
(Hjortshøj sogn) Hjortshøj sogn (Randers amt), s. 1052
Loddenhøj
(Hornum sogn) Hornum sogn (Vejle amt), s. 968 Hornum sogn (Vejle amt), s. 969
Loddenhøj
(Horslev sogn) Hvorslev sogn (Viborg amt), s. 486
Loddenhøj
(Hørning sogn) Hørning sogn (Randers amt), s. 892
Loddenhøj
(Munkebo sogn) Munkebo sogn (Odense amt), s. 276
Loddenhøj
(Pjedsted sogn) Pjedsted sogn (Vejle amt), s. 1178
Loddenhøj
(Roskilde) Roskilde (Københavns amt), s. 1046
Loddenhøj
(Rødding sogn) Rødding sogn (Viborg amt), s. 326
Loddenhøj
(Rørby sogn) Rørby sogn (Holbæk amt), s. 505
Loddenhøj
(Skovby sogn) Skovby sogn (Odense amt), s. 366
Loddenhøj
(Sneslev sogn) Sneslev sogn (Sorø amt), s. 786
Loddenhøj
(Vindblæs sogn) Vindblæs sogn (Randers amt), s. 723
Loddenhøj
gård Hammelev sogn (Haderslev amt), s. 278
Loddenhøje
(Galten sogn) Galten sogn (Randers amt), s. 808
Loddenhøje
(Rostrup sogn) Rostrup sogn (Ålborg amt), s. 1137
Lodderup
landsby Kisserup sogn (Københavns amt), s. 1152 Gevninge sogn (Københavns amt), s. 1152
Lodhøj
Snesere sogn (Præstø amt), s. 308
Lodhøj plantage
Alstrup sogn (Ålborg amt), s. 1214
Lodsbakke
(Esbønderup sogn) Esbønderup sogn (Frederiksborg amt), s. 153
Lodshuse
(Kappel sogn) Kappel sogn (Maribo amt), s. 718
Lodshuse
(Mesinge sogn) Mesinge sogn (Odense amt), s. 305
Lodskov
(Kundby sogn) Kundby sogn (Holbæk amt), s. 441
Lodskov
(Rolsted sogn) Rolsted sogn (Odense amt), s. 254
Lodskovvad
gårde og huse Råbjerg sogn (Hjørring amt), s. 132
Lodskovvad Mile
Skagen landsogn (Hjørring amt), s. 130 Råbjerg sogn (Hjørring amt), s. 130
Lodskær
mose Sønderhald herred (Randers amt), s. 842 Kristrup sogn (Randers amt), s. 842
Loenborrig Huus
Veflinge sogn (Odense amt), s. 390 Vigerslev sogn (Odense amt), s. 390
Loffeshøj
Øster Løgum sogn (Åbenrå amt), s. 883
Loft
gårde og huse Grindsted sogn (Ribe amt), s. 909
Loftbjerggård plantage
Rye sogn (Skanderborg amt), s. 606
Loftbro
gård Hvorup sogn (Ålborg amt), s. 949
Loftlund
gård Give sogn (Vejle amt), s. 1062
Loftsgård
Pedersker sogn (Bornholms amt), s. 565
Loftshøj
Store Brøndum sogn (Ålborg amt), s. 1101 Siem sogn (Ålborg amt), s. 1101
Loft skov
el. Juhlsminde skov Hjerndrup sogn (Haderslev amt), s. 182
Logslund
huse Tørring sogn (Skanderborg amt), s. 668
Lohals
fiskerleje Hov sogn (Svendborg amt), s. 954
Lokeshede
skov Nørre Onsild sogn (Randers amt), s. 716 Hvornum sogn (Randers amt), s. 716
Lokeshøj
(Søllerød kommune) Søllerød kommune (Københavns amt), s. 984
Lokhøje
Skrave sogn (Haderslev amt), s. 314 Skodborg sogn (Haderslev amt), s. 314
Lokkerup
Tikøb sogn (Frederiksborg amt), s. 102 Egebæksvang sogn (Frederiksborg amt), s. 102
Loldrup
gårde og huse Nørlyng herred (Viborg amt), s. 301 Viborg Gråbrødre landdistrikt (Viborg amt), s. 301 Asmild sogn (Viborg amt), s. 301
Loldrup sø
Viborg amt, s. 26 Viborg (Viborg amt), s. 51 Nørlyng herred (Viborg amt), s. 301 Viborg Gråbrødre landdistrikt (Viborg amt), s. 301 Asmild sogn (Viborg amt), s. 301 Romlund sogn (Viborg amt), s. 323 Rødding sogn (Viborg amt), s. 323
Lolholm
gårde og huse Skarp Salling sogn (Ålborg amt), s. 1243 Oudrup sogn (Ålborg amt), s. 1243
Lolland
Maribo amt, s. 582 Maribo amt, s. 587 Maribo amt, s. 593 Maribo amt, s. 597
Lolland-Falsters Andelssvineslagteri
Nykøbing Falster (Maribo amt), s. 692
Lollands Eksportmarked
Nakskov (Maribo amt), s. 643
Lollands Frugtplantage
Kettinge sogn (Maribo amt), s. 911
Lollands Højskole
Søllested sogn (Maribo amt), s. 742 Skovlænge sogn (Maribo amt), s. 742
Lollands Nørre herred
Lollands Nørre herred (Maribo amt), s. 752 Branderslev sogn (Maribo amt), s. 752
Lollands Sønder herred
Lollands Sønder herred (Maribo amt), s. 713 Vestenskov sogn (Maribo amt), s. 713
Lolleseje
gård Væggerløse sogn (Maribo amt), s. 972 Skelby sogn (Maribo amt), s. 972
Lollesgård
Simmerbølle sogn (Svendborg amt), s. 932
Lollikehus
Skuldelev sogn (Frederiksborg amt), s. 281 Selsø sogn (Frederiksborg amt), s. 281
Lomanshave
gård Elling sogn (Hjørring amt), s. 146
Lombjerg
landsby Ringe sogn (Svendborg amt), s. 824
Lomborggård
Hvidbjerg vesten Å sogn (Thisted amt), s. 638 Hvidbjerg vesten Å sogn (Thisted amt), s. 640 Ørum sogn (Thisted amt), s. 640
Lokkelykke
jagtejendom Torsted sogn (Ringkøbing amt), s. 460 Hover sogn (Ringkøbing amt), s. 460
Lomborg
gård (Tim sogn) Tim sogn (Ringkøbing amt), s. 466
Lomborg
sogn & sogneby Lomborg sogn (Ringkøbing amt), s. 184
Lomborg mølle
Lomborg sogn (Ringkøbing amt), s. 185
Lomforbæk
gårde og huse Tørring sogn (Ringkøbing amt), s. 180
Lommelev
landsby Stadager sogn (Maribo amt), s. 951 Nørre Kirkeby sogn (Maribo amt), s. 951
Lomose Huse
Hunseby sogn (Maribo amt), s. 854
Londe
gård Ørbæk sogn (Svendborg amt), s. 906
Longelse
sogn Longelse sogn (Svendborg amt), s. 956
Longelse Sand
gårde og huse Longelse sogn (Svendborg amt), s. 957
Longelse Sønderskov
huse Longelse sogn (Svendborg amt), s. 957
Lonhøj
Kastbjerg sogn (Randers amt), s. 731 Dalbyneder sogn (Randers amt), s. 731
Lophave
gård Skallerup sogn (Hjørring amt), s. 222 Vennebjerg sogn (Hjørring amt), s. 222 Vennebjerg sogn (Hjørring amt), s. 224 Rubjerg sogn (Hjørring amt), s. 224
Lopholm
huse Græsted sogn (Frederiksborg amt), s. 166
Loppegården
Orte sogn (Odense amt), s. 484 Ørsted sogn (Odense amt), s. 484
Loptrup
gård Sall sogn (Viborg amt), s. 504 Skjød sogn (Viborg amt), s. 504
Lorry
forlystelsesetablissement (Kbh.) Storkøbenhavn, s. 927
Lorthule
hus Jerslev sogn (Hjørring amt), s. 351
Lorup
landsby Sørbymagle sogn (Sorø amt), s. 872 Kirkerup sogn (Sorø amt), s. 872
Lorup Overdrev
skov Kirkerup sogn (Sorø amt), s. 874 Gimlinge sogn (Sorø amt), s. 874
Lorup skov
Lynge sogn (Sorø amt), s. 722 Kirkerup sogn (Sorø amt), s. 874 Gimlinge sogn (Sorø amt), s. 874
Loshøj
Harlev sogn (Århus amt), s. 260
Lothenstoft
gård Roskilde (Københavns amt), s. 1053
Lottenborg
forlystelsesetablissement Storkøbenhavn, s. 813
Lottrup
gård Rårup sogn (Vejle amt), s. 983 Rårup sogn (Vejle amt), s. 987 Skjold sogn (Vejle amt), s. 987
Lottruphøj
gård Øster Nykirke sogn (Vejle amt), s. 1056
Lottrup skov
Rårup sogn (Vejle amt), s. 987 Skjold sogn (Vejle amt), s. 987
Louiseborg
gård (Lidemark sogn) Lidemark sogn (Præstø amt), s. 125
Louiseborg
gård (Store Heddinge sogn) Store Heddinge (Præstø amt), s. 47 Store Heddinge (Præstø amt), s. 54
Louisegård
Gudum sogn (Ålborg amt), s. 1021
Louiseholm
skovridergård Dråby sogn (Frederiksborg amt), s. 270 Dråby sogn (Frederiksborg amt), s. 276 Dråby sogn (Frederiksborg amt), s. 279 Skuldelev sogn (Frederiksborg amt), s. 279
Louiseholm Sund
Dråby sogn (Frederiksborg amt), s. 269
Louisehøj
Silkeborg (Skanderborg amt), s. 523
Louisehøj
gård Musse sogn (Maribo amt), s. 904 Øster Ulslev sogn (Maribo amt), s. 904
Louisekilde
(Lyngby-Tårbæk kommune) Lyngby-Tårbæk kommune (Københavns amt), s. 972
Louise kilde
(Roskilde) Roskilde (Københavns amt), s. 1037
Louisendal
gård (Ejdrup sogn) Ejdrup sogn (Ålborg amt), s. 1170 Ejdrup sogn (Ålborg amt), s. 1172
Louisendal
gård (Gudum sogn) Gudum sogn (Ålborg amt), s. 1021 Gudum sogn (Ålborg amt), s. 1022
Louisendal
gård (Hobro) Hobro (Randers amt), s. 632
Louisendal trinbr.
Sejlflod sogn (Ålborg amt), s. 1020 Gudum sogn (Ålborg amt), s. 1020
Louisenlund
(Kerteminde) Kerteminde (Odense amt), s. 138
Louisenlund
(Middelfart) Middelfart (Odense amt), s. 173
Louisenlund
gård (Bråby sogn) Bråby sogn (Sorø amt), s. 802 Bråby sogn (Sorø amt), s. 805
Louisenlund
gård (Endelave) Endelave sogn (Skanderborg amt), s. 738 Endelave sogn (Skanderborg amt), s. 739
Louisenlund
gård (S. Starup sogn) Sønder Starup sogn (Haderslev amt), s. 218
Louisenlund
skov (Bråby sogn) Bråby sogn (Sorø amt), s. 806
Louisenlund
skov (Rosmus sogn) Rosmus sogn (Randers amt), s. 976
Louisenlund
skov (Ø. Marie sogn) Øster Marie sogn (Bornholms amt), s. 546
Louisenlund
skovridergård Århus (Århus amt), s. 158
Lov
landsby Hammer sogn (Præstø amt), s. 284
Lovdal
gårde og huse Them sogn (Skanderborg amt), s. 639
Loverstrup (Rathlousdal)
hovedgård Odder sogn (Århus amt), s. 320
Loverstrup
landsby Odder sogn (Århus amt), s. 326
Lovisehøj
Lyngby sogn (Randers amt), s. 970 Albøge sogn (Randers amt), s. 970
Lovmandsgård
Tørring sogn (Ringkøbing amt), s. 180
Lovnkærgård
Visborg sogn (Ålborg amt), s. 1123 Visborg sogn (Ålborg amt), s. 1128
Lovnkær skovdistrikt
Visborg sogn (Ålborg amt), s. 1128
Lovns
halvø & sogn Lovns sogn (Ålborg amt), s. 1210
Lovns
sogneby Lovns sogn (Ålborg amt), s. 1211
Lovns bredning
Fovlum sogn (Ålborg amt), s. 1210 Lovns sogn (Ålborg amt), s. 1210 Lovns sogn (Ålborg amt), s. 1213 Alstrup sogn (Ålborg amt), s. 1213 Viborg amt, s. 30 Gedsted sogn (Viborg amt), s. 270 Skals sogn (Viborg amt), s. 294 Ulbjerg sogn (Viborg amt), s. 294
Lovrup
landsby (Døstrup sogn) Døstrup sogn (Tønder amt), s. 695
Lovruphus
Arrild sogn (Tønder amt), s. 592
Lovrup skov
Skærbæk sogn (Tønder amt), s. 589 Arrild sogn (Tønder amt), s. 589 Arrild sogn (Tønder amt), s. 595 Døstrup sogn (Tønder amt), s. 699 Løgumkloster landsogn (Tønder amt), s. 699
Lovrup Skrøp
skov Tønder, Højer og Lø herreder (Tønder amt), s. 598 Døstrup sogn (Tønder amt), s. 699 Løgumkloster landsogn (Tønder amt), s. 699
Lovsø
Korsør (Sorø amt), s. 698
Lovsøanlæg
Korsør (Sorø amt), s. 698
Lov Sønderskov
Hammer sogn (Præstø amt), s. 286 Lundby sogn (Præstø amt), s. 286
Lov Østerskov
Hammer sogn (Præstø amt), s. 286 Lundby sogn (Præstø amt), s. 286
Lovtrup
landsby Uge sogn (Åbenrå amt), s. 923
Lovtrup Mark
gårde og huse Uge sogn (Åbenrå amt), s. 923
Lucie kirkegård
høj Lyngby-Tårbæk kommune (Københavns amt), s. 972
Lucienhøj
huse Diernæs sogn (Svendborg amt), s. 721
Lucieø
Hundstrup sogn (Svendborg amt), s. 744 Brahetrolleborg sogn (Svendborg amt), s. 744
Luddeholmene
Mønbo herred (Præstø amt), s. 344 Stege landdistrikt (Præstø amt), s. 344
Luderup
landsby Rislev sogn (Præstø amt), s. 246
Ludserød (Høvelte)
landsby Blovstrød sogn (Frederiksborg amt), s. 130
Ludshøj
Blistrup sogn (Frederiksborg amt), s. 172 Blistrup sogn (Frederiksborg amt), s. 173 Vejby sogn (Frederiksborg amt), s. 173
Ludshøj (Lydshøj)
landsby Blistrup sogn (Frederiksborg amt), s. 172
Ludshøjgård
Blistrup sogn (Frederiksborg amt), s. 172
Ludvigsborg
gård Sjørring sogn (Thisted amt), s. 593 Torsted sogn (Thisted amt), s. 593
Ludvig Schrøders plantage
Sevel sogn (Ringkøbing amt), s. 325
Ludvigsdal
gård Asp sogn (Ringkøbing amt), s. 284
Ludvigseje
gård Vedslet sogn (Skanderborg amt), s. 694 Kattrup sogn (Skanderborg amt), s. 694
Ludvigseje skov
Kattrup sogn (Skanderborg amt), s. 696 Ørridslev sogn (Skanderborg amt), s. 696
Ludvigsgave
gård Gedesby sogn (Maribo amt), s. 975 Gedesby sogn (Maribo amt), s. 976
Ludvigsgårde
Gelsted sogn (Odense amt), s. 428
Ludvigshave
huse Vesterborg sogn (Maribo amt), s. 787
Ludvigshave
skov Vesterborg sogn (Maribo amt), s. 790 Birket sogn (Maribo amt), s. 790
Ludvigsholm (Harlev Mølle)
gård Harlev sogn (Århus amt), s. 259
Ludvigslund
Ønslev sogn (Maribo amt), s. 954 Eskilstrup sogn (Maribo amt), s. 954
Ludvigsskov
Holsteinborg sogn (Sorø amt), s. 885
Ludvig Wohlert
konfektionsfabrik Århus (Århus amt), s. 154
Luenhøj
Nørre Ørslev sogn (Maribo amt), s. 986 Nørre Ørslev sogn (Maribo amt), s. 987 Horbelev sogn (Maribo amt), s. 987
Luenhøj
gård Nørre Ørslev sogn (Maribo amt), s. 986
Lugnsmølle
Lyngby-Tårbæk kommune (Københavns amt), s. 972
Lukas Stiftelsen
Storkøbenhavn, s. 525
Luknam
Storkøbenhavn, s. 776
Lukshøjgård
Ydby sogn (Thisted amt), s. 669
Lumby
landsby (N. Lyndelse sogn) Nørre Lyndelse sogn (Odense amt), s. 260
Lumby
sogn & sogneby Lumby sogn (Odense amt), s. 332 Lumby sogn (Odense amt), s. 334
Lumbygyde
Årslev sogn (Svendborg amt), s. 925
Lumbygård
Nørre Lyndelse sogn (Odense amt), s. 261
Lumbyholm
huse Nørre Lyndelse sogn (Odense amt), s. 260
Lumby Strand
huse Lunde sogn (Odense amt), s. 332 Lumby sogn (Odense amt), s. 332
Lumby Torp
landsby Lunde sogn (Odense amt), s. 332 Lumby sogn (Odense amt), s. 332
Lumsthorp
Idestrup sogn (Maribo amt), s. 966 Idestrup sogn (Maribo amt), s. 967
Lumsås
Højby sogn (Holbæk amt), s. 546
Lumsås
landsby Højby sogn (Holbæk amt), s. 547
Lund
bebyggelse (Hoptrup sogn) Hoptrup sogn (Haderslev amt), s. 212
Lund
gård (Bjergby sogn) Bjergby sogn (Hjørring amt), s. 198
Lund
gård (Brande sogn) Brande sogn (Vejle amt), s. 1077
Lund
gård (Bøvling sogn) Bøvling sogn (Ringkøbing amt), s. 191
Lund
gård (Handbjerg sogn) Handbjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 264
Lund
gård (Hove sogn) Hove sogn (Ringkøbing amt), s. 236
Lund
gård (Roum sogn) Roum sogn (Viborg amt), s. 283
Lund
gård (Sir sogn) Sir sogn (Ringkøbing amt), s. 287
Lund
gård (Vilstrup sogn) Vilstrup sogn (Haderslev amt), s. 214
Lund
gård (V. Vandet sogn) Vester Vandet sogn (Thisted amt), s. 565 Øster Vandet sogn (Thisted amt), s. 565
Lund
gårde og huse (Ansager sogn) Ansager sogn (Ribe amt), s. 848
Lund
gårde og huse (Fabjerg sogn) Fabjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 213
Lund
gårde og huse (Homå sogn) Homå sogn (Randers amt), s. 964
Lund
gårde og huse (Hørning sogn) Hørning sogn (Randers amt), s. 888
Lund
gårde og huse (Øsby sogn) Øsby sogn (Haderslev amt), s. 234
Lund
landsby (Burkal sogn) Burkal sogn (Tønder amt), s. 741
Lund
landsby (Gjellerup sogn) Gjellerup sogn (Ringkøbing amt), s. 358
Lund
landsby (Lild sogn) Lild sogn (Thisted amt), s. 536
Lund
landsby (Lyderslev sogn) Lyderslev sogn (Præstø amt), s. 180 Lyderslev sogn (Præstø amt), s. 182
Lund
landsby (Skive landsogn) Skive landsogn (Viborg amt), s. 135 Resen sogn (Viborg amt), s. 135
Lund
landsby (Tamdrup sogn) Tamdrup sogn (Skanderborg amt), s. 722
Lund
landsby (†Ungstrup sogn) Torning sogn (Viborg amt), s. 443
Lund
landsby (Vallensved sogn) Vallensved sogn (Sorø amt), s. 922
Lund
landsby (Vrejlev sogn) Vrejlev sogn (Hjørring amt), s. 308
Lund
landsby (Ø. Assels sogn) Ørding sogn (Thisted amt), s. 723 Øster Assels sogn (Thisted amt), s. 723
Lund
landsby (Ørslevkloster sogn) Ørslevkloster sogn (Viborg amt), s. 228
Lundager
gård (Herning) Herning (Ringkøbing amt), s. 114
Lundager
gårde og huse (Blåhøj sogn) Blåhøj sogn (Vejle amt), s. 1084
Lundager
gårde og huse (Dronninglund sogn) Dronninglund sogn (Hjørring amt), s. 276
Lundager
gårde og huse (Lunde sogn) Lunde sogn (Ribe amt), s. 789
Lundager
landsby (Gamtofte sogn) Gamtofte sogn (Odense amt), s. 468
Lundagergård
(Hunderup sogn) Hunderup sogn (Ribe amt), s. 1028
Lundbak
gårde og huse Jetsmark sogn (Hjørring amt), s. 373
Lundbakke
ø Skelund sogn (Ålborg amt), s. 1122 Visborg sogn (Ålborg amt), s. 1122
Lundballegård
Voer sogn (Randers amt), s. 831 Estruplund sogn (Randers amt), s. 831 Estruplund sogn (Randers amt), s. 833
Lundbjerg
gård (Ørum sogn) Ørum sogn (Randers amt), s. 795 Ørum sogn (Randers amt), s. 798
Lundbjerg
gårde og huse (Gårslev sogn) Gårslev sogn (Vejle amt), s. 1179
Lundbjerggård
(Ballerup sogn) Ballerup-Måløv kommune (Københavns amt), s. 1006
Lundbjerggård
(Gårslev sogn) Gårslev sogn (Vejle amt), s. 1179
Lundbjerggård
(Kavslunde sogn) Kavslunde sogn (Odense amt), s. 405
Lundbjerg skov
Ørum sogn (Randers amt), s. 799
Lundby
gårde og huse (Avlum sogn) Avlum sogn (Ringkøbing amt), s. 339
Lundby
gårde og huse (Vejrum sogn) Vejrum sogn (Ringkøbing amt), s. 275
Lundby
huse (Fausing sogn) Fausing sogn (Randers amt), s. 850
Lundby
landsby (Brarup sogn) Brarup sogn (Maribo amt), s. 947
Lundby
landsby (Gunderup sogn) Gunderup sogn (Ålborg amt), s. 1008
Lundby
landsby (Landet sogn) Landet sogn (Svendborg amt), s. 711
Lundby
landsby (Tjæreby sogn) Tjæreby sogn (Sorø amt), s. 890 Tjæreby sogn (Sorø amt), s. 894
Lundby
landsby Ørbæk sogn (Svendborg amt), s. 906 Ørbæk sogn (Svendborg amt), s. 909 Ellested sogn (Svendborg amt), s. 909
Lundby
sogn (Hammer herred) Lundby sogn (Præstø amt), s. 286 Lundby sogn (Præstø amt), s. 289
Lundby
sogn & sogneby (Slet herred) Lundby sogn (Ålborg amt), s. 1252
Lundby bakker
Ålborg (Ålborg amt), s. 866 Gunderup sogn (Ålborg amt), s. 1008 Gunderup sogn (Ålborg amt), s. 1011 Nøvling sogn (Ålborg amt), s. 1012
Lundbygård
(Brarup sogn) Brarup sogn (Maribo amt), s. 947
Lundbygård
(Gunderup sogn) Gunderup sogn (Ålborg amt), s. 1009 Gunderup sogn (Ålborg amt), s. 1010
Lundbygård
hovedgård Ørbæk sogn (Svendborg amt), s. 906 Ørbæk sogn (Svendborg amt), s. 909 Ellested sogn (Svendborg amt), s. 909
Lundbygård
hovedgård Lundby sogn (Præstø amt), s. 287 Lundby sogn (Præstø amt), s. 288
Lundby hede
Farstrup sogn (Ålborg amt), s. 1252 Lundby sogn (Ålborg amt), s. 1252
Lundby krat
Gunderup sogn (Ålborg amt), s. 1010 Gunderup sogn (Ålborg amt), s. 1011
Lundby mejeri
Brarup sogn (Maribo amt), s. 948 Stadager sogn (Maribo amt), s. 948
Lundby mose
(Lundby sogn) Lundby sogn (Præstø amt), s. 286
Lundby mose
(Nøvling sogn) Nøvling sogn (Ålborg amt), s. 1012
Lundby Møllegård
Brarup sogn (Maribo amt), s. 947
Lundby Stationsby
Lundby sogn (Præstø amt), s. 287
Lundby Torp
landsby Lundby sogn (Præstø amt), s. 287
Lundbæk
Højst sogn (Tønder amt), s. 727 Ravsted sogn (Tønder amt), s. 727 Hjordkær sogn (Åbenrå amt), s. 904
Lundbæk
gård (Ferring sogn) Ferring sogn (Ringkøbing amt), s. 239
Lundbæk
gård (Rårup sogn) Rårup sogn (Vejle amt), s. 984
Lundbæk
gård (Tinglev sogn) Tinglev sogn (Tønder amt), s. 751
Lundbæk
hovedgård Bislev sogn (Ålborg amt), s. 1069 Bislev sogn (Ålborg amt), s. 1070
Lundbæk avlsgård
Bislev sogn (Ålborg amt), s. 1069
Lundbæk Huse
Bislev sogn (Ålborg amt), s. 1069
Lundbæk plantage
Tinglev sogn (Tønder amt), s. 755
Lundbæk skov
Bislev sogn (Ålborg amt), s. 1072 Vokslev sogn (Ålborg amt), s. 1072
Lundbæk Vesterskov
Bislev sogn (Ålborg amt), s. 1072 Vokslev sogn (Ålborg amt), s. 1072
Lund dal
Vester Tostrup sogn (Viborg amt), s. 282 Roum sogn (Viborg amt), s. 282
Lunddal
gård (Mariager landsogn) Mariager landsogn (Randers amt), s. 698
Lunddal
gård (Skarrild sogn) Skarrild sogn (Ringkøbing amt), s. 391
Lunddorp
gårde og huse Viskum sogn (Viborg amt), s. 346
Lunde
gård (Lerup sogn) Lerup sogn (Hjørring amt), s. 385
Lunde
gårde og huse (Randerup sogn) Randerup sogn (Tønder amt), s. 686
Lunde
gårde og huse (Skast sogn) Skast sogn (Ribe amt), s. 877
Lunde
landsby Nørre Broby sogn (Svendborg amt), s. 772 Nørre Broby sogn (Svendborg amt), s. 774 Sønder Broby sogn (Svendborg amt), s. 774
Lunde (Ejlby Lunde)
landsby Nørre Sandager sogn (Odense amt), s. 376 Ejlby sogn (Odense amt), s. 376
Lunde
landsby (Gelsted sogn) Gelsted sogn (Odense amt), s. 427
Lunde
sogn (Lunde herred) Lunde sogn (Odense amt), s. 330
Lunde
sogn & sogneby (Sunds herred) Lunde sogn (Svendborg amt), s. 692
Lunde
sogn (V. Horne herred) Lunde sogn (Ribe amt), s. 788
Lunde
sogneby (V. Horne herred) Lunde sogn (Ribe amt), s. 789
Lundebakke
(Søborg sogn) Søborg sogn (Frederiksborg amt), s. 156
Lundebakke
(Ølsted sogn) Ølsted sogn (Frederiksborg amt), s. 194
Lundebakkegård
(Lynge sogn) Lynge sogn (Frederiksborg amt), s. 232
Lundebanke
(Kirke Stillinge sogn) Kirke Stillinge sogn (Sorø amt), s. 842
Lundebanke
(Sædder sogn) Sædder sogn (Præstø amt), s. 138
Lundebanke
(Vorbasse sogn) Vorbasse sogn (Ribe amt), s. 919
Lundebanker
(Åstrup sogn) Åstrup sogn (Svendborg amt), s. 730
Lundebjerg
(Eggeslevmagle sogn) Eggeslevmagle sogn (Sorø amt), s. 860
Lundebjerg
(Kundby sogn) Kundby sogn (Holbæk amt), s. 438
Lundebjerg
(Ruds Vedby sogn) Ruds Vedby sogn (Holbæk amt), s. 469
Lundebjerg
(Søllinge sogn) Søllinge sogn (Svendborg amt), s. 918
Lundeborg
ladeplads Oure sogn (Svendborg amt), s. 856
Lundeborg Bælt
Svendborg amt, s. 528 Hesselager sogn (Svendborg amt), s. 855 Oure sogn (Svendborg amt), s. 855
Lundeborg skov
Oure sogn (Svendborg amt), s. 857
Lunde Dalskov
huse Hjadstrup sogn (Odense amt), s. 330 Lunde sogn (Odense amt), s. 330
Lundegård
(Ejby sogn) Ejby sogn (Københavns amt), s. 1207
Lundegård
(Gentofte kommune) Gentofte kommune (Københavns amt), s. 962
Lundegård
(Gladsakse kommune) Gladsakse kommune (Københavns amt), s. 950 Gladsakse kommune (Københavns amt), s. 951
Lundegård
(Gørløse sogn) Gørløse sogn (Frederiksborg amt), s. 245
Lundegård
(Gårslev sogn) Gårslev sogn (Vejle amt), s. 1179
Lundegård
(Harte sogn) Harte sogn (Vejle amt), s. 1188
Lundegård
(Helsingør) Helsingør (Frederiksborg amt), s. 56
Lundegård
(Køng sogn) Køng sogn (Odense amt), s. 492
Lundegård
(Lunde sogn) Lunde sogn (Svendborg amt), s. 692
Lundegård
(Magleby sogn) Magleby sogn (Svendborg amt), s. 977
Lundegård
(Olsker sogn) Olsker sogn (Bornholms amt), s. 524
Lundegård
(Randerup sogn) Randerup sogn (Tønder amt), s. 686
Lundegård
(S. Bjerge sogn) Ørslev sogn (Sorø amt), s. 889 Sønder Bjerge sogn (Sorø amt), s. 889
Lundegård
(Skast sogn) Skast sogn (Ribe amt), s. 877
Lundegård
(Skærum sogn) Skærum sogn (Hjørring amt), s. 165
Lundegård
(Sønderby sogn) Sønderby sogn (Odense amt), s. 509
Lundegård
(Tune sogn) Tune sogn (Københavns amt), s. 1181
Lundegård
(Veflinge sogn) Veflinge sogn (Odense amt), s. 385
Lundegård
(Vissenbjerg sogn) Vissenbjerg sogn (Odense amt), s. 231
Lundegård
(Ø. Marie sogn) Øster Marie sogn (Bornholms amt), s. 542
Lundegård
andelsmejeri (Asperup sogn) Asperup sogn (Odense amt), s. 416
Lundegård
gårde og huse (Skibinge sogn) Skibinge sogn (Præstø amt), s. 317 Skibinge sogn (Præstø amt), s. 318
Lundegård
hovedgård Nørre Broby sogn (Svendborg amt), s. 771 Nørre Broby sogn (Svendborg amt), s. 772
Lundegård (Kristiansdal)
voldsted Branderslev sogn (Maribo amt), s. 754
Lundegårde
(Nøvling sogn) Nøvling sogn (Ålborg amt), s. 1012
Lundegårde
landsby Ringsebølle sogn (Maribo amt), s. 797
Lundegården
(Helsingør) Helsingør (Frederiksborg amt), s. 45
Lundegårdsmølle
Nørre Broby sogn (Svendborg amt), s. 771
Lundeharde
gård Lunde sogn (Odense amt), s. 331
Lundehave
(Helsingør) Helsingør (Frederiksborg amt), s. 56
Lunde herred
Lunde herred (Odense amt), s. 313 Norup sogn (Odense amt), s. 313
Lundehuse
Særslev sogn (Odense amt), s. 379
Lundehus kirke
Storkøbenhavn, s. 40
Lundehusskoven
Storkøbenhavn, s. 798
Lundehøj
(Græse sogn) Græse sogn (Frederiksborg amt), s. 246
Lundehøj
(Heltborg sogn) Heltborg sogn (Thisted amt), s. 666
Lundehøj
(Stege landsogn) Keldby sogn (Præstø amt), s. 351 Elmelunde sogn (Præstø amt), s. 351
Lundehøj
(Uvelse sogn) Uvelse sogn (Frederiksborg amt), s. 244
Lundehøj
(Voer sogn) Voer sogn (Hjørring amt), s. 274
Lundehøje
gårde og huse Errindlev sogn (Maribo amt), s. 804
Lundehøjgård
Græse sogn (Frederiksborg amt), s. 246
Lundejorden
gårde og huse Stokkemarke sogn (Maribo amt), s. 748
Lundemose
Gudme sogn (Svendborg amt), s. 867 Brudager sogn (Svendborg amt), s. 867
Lundemose
gård Beldringe sogn (Præstø amt), s. 314
Lundemølle
el. Brandtlund mølle Skærup sogn (Vejle amt), s. 1173 Smidstrup sogn (Vejle amt), s. 1173
Lundemølle eller Nymølle
Refs Vindinge sogn (Svendborg amt), s. 894
Lundemølle
(Svindinge sogn) Svindinge sogn (Svendborg amt), s. 838
Lunden
(Fausing sogn) Fausing sogn (Randers amt), s. 855
Lunden
(Gram sogn) Gram sogn (Haderslev amt), s. 344
Lunden
(Hals sogn) Læsø (Hjørring amt), s. 421 Hals sogn (Hjørring amt), s. 429
Lunden
(Herslev sogn) Herslev sogn (Vejle amt), s. 1200
Lunden
(Holstebro) Holstebro (Ringkøbing amt), s. 86
Lunden
(Humble sogn) Humble sogn (Svendborg amt), s. 969
Lunden
(Koed sogn) Koed sogn (Randers amt), s. 883
Lunden
(Magleby sogn) Magleby sogn (Svendborg amt), s. 980
Lunden
(Mern sogn) Mern sogn (Præstø amt), s. 333
Lunden
(Overlade sogn) Overlade sogn (Ålborg amt), s. 1191
Lunden
(Raklev sogn) Raklev sogn (Holbæk amt), s. 498
Lunden
(Rosmus sogn) Rosmus sogn (Randers amt), s. 976
Lunden
(Silkeborg) Silkeborg (Skanderborg amt), s. 510
Lunden
(Skivholme sogn) Skivholme sogn (Århus amt), s. 254
Lunden
(Sneslev sogn) Sneslev sogn (Sorø amt), s. 786
Lunden
(Tvede sogn) Tvede sogn (Randers amt), s. 765
Lunden
(Viby sogn) Viby sogn (Odense amt), s. 303
Lunden
(Vive sogn) Vive sogn (Ålborg amt), s. 1131
Lunden
(Voldum sogn) Voldum sogn (Randers amt), s. 816
Lunden
(Ørslev sogn) Ørslev sogn (Holbæk amt), s. 476
Lunden
gård (Dronninglund sogn) Dronninglund sogn (Hjørring amt), s. 277
Lunden
gård (Hallund sogn) Hallund sogn (Hjørring amt), s. 295
Lunden
gård (Skt. Hans sogn) Skt. Hans sogn (Hjørring amt), s. 176
Lunden
gård (V. Hassing sogn) Vester Hassing sogn (Ålborg amt), s. 983
Lunden
gårde og huse (Glesborg sogn) Glesborg sogn (Randers amt), s. 932
Lunden
gårde og huse (Havnbjerg sogn) Havnbjerg sogn (Sønderborg amt), s. 1307 Havnbjerg sogn (Sønderborg amt), s. 1310
Lunden
landsby Åsum sogn (Odense amt), s. 237
Lunden
villakvarter Svendborg (Svendborg amt), s. 551
Lundene (Tibirke Lunde)
Tibirke sogn (Frederiksborg amt), s. 177
Lundene
(Agersø) Agersø sogn (Sorø amt), s. 901 Omø sogn (Sorø amt), s. 901
Lundensgård
Vesterø sogn (Hjørring amt), s. 428 Hals sogn (Hjørring amt), s. 428
Lundens høj
Hellevad sogn (Hjørring amt), s. 288
Lundenæs
len Ringkøbing amt, s. 52 Skjern (Ringkøbing amt), s. 167 Skjern (Ringkøbing amt), s. 168
Lundenæsgård
Skjern (Ringkøbing amt), s. 160 Skjern (Ringkøbing amt), s. 168
Lundenæs Mark
gårde og huse Skjern (Ringkøbing amt), s. 160
Lundenæs plantage
Skjern (Ringkøbing amt), s. 168
Lunder Daal
gård Hellevad sogn (Hjørring amt), s. 291 Ørum sogn (Hjørring amt), s. 291
Lundergård
(Hellum sogn) Hellum sogn (Hjørring amt), s. 297
Lundergård
(Jetsmark sogn) Jetsmark sogn (Hjørring amt), s. 373 Jetsmark sogn (Hjørring amt), s. 374
Lundergård
(Rakkeby sogn) Rakkeby sogn (Hjørring amt), s. 318 Rakkeby sogn (Hjørring amt), s. 319
Lundergård
(Skt. Hans sogn) Skt. Hans sogn (Hjørring amt), s. 176 Skt. Hans sogn (Hjørring amt), s. 180
Lundergård
(Torslev sogn) Torslev sogn (Hjørring amt), s. 250
Lundergård
(Volstrup sogn) Volstrup sogn (Hjørring amt), s. 239
Lundergårds Mark
huse Jetsmark sogn (Hjørring amt), s. 373
Lundergårds mose
Hune sogn (Hjørring amt), s. 371 Jetsmark sogn (Hjørring amt), s. 371
Lunderhede
gård (Voer sogn) Voer sogn (Hjørring amt), s. 268
Lunderhede
gårde og huse (Jerslev sogn) Jerslev sogn (Hjørring amt), s. 349
Lunderskov
landsby Skanderup sogn (Ribe amt), s. 947 Skanderup sogn (Ribe amt), s. 950
Lunderup
hovedgård Varde (Ribe amt), s. 705 Varde (Ribe amt), s. 722
Lunderup
landsby Rise sogn (Åbenrå amt), s. 900
Lunderød
landsby Tølløse sogn (Holbæk amt), s. 398
Lundeskov
Bredstrup sogn (Vejle amt), s. 1156 Taulov sogn (Vejle amt), s. 1156
Lundesten
gård Slots Bjergby sogn (Sorø amt), s. 835 Sludstrup sogn (Sorø amt), s. 835
Lundestenen
Nylarsker sogn (Bornholms amt), s. 510
Lunde å
Hjadstrup sogn (Odense amt), s. 330 Lunde sogn (Odense amt), s. 330 Vigerslev sogn (Odense amt), s. 397 Søndersø sogn (Odense amt), s. 397
Lund fjord
V. Torup sogn (Thisted amt), s. 530 Vust sogn (Thisted amt), s. 530 Tømmerby sogn (Thisted amt), s. 535 Lild sogn (Thisted amt), s. 535
Lundfod
gårde og huse Brande sogn (Vejle amt), s. 1073
Lundforlund
sogn Lundforlund sogn (Sorø amt), s. 836
Lundforlund
sogneby Lundforlund sogn (Sorø amt), s. 837
Lundforlundgård
Lundforlund sogn (Sorø amt), s. 837
Lundgård (Kristinedal)
Skovby sogn (Århus amt), s. 255 Borum sogn (Århus amt), s. 255
Lundgård
(Alstrup sogn) Alstrup sogn (Ålborg amt), s. 1214
Lundgård
(Bredsten sogn) Bredsten sogn (Vejle amt), s. 1093
Lundgård
(Ejsing sogn) Ejsing sogn (Ringkøbing amt), s. 311
Lundgård
(Farup sogn) Farup sogn (Ribe amt), s. 1041 Farup sogn (Ribe amt), s. 1043
Lundgård
(Gammelstrup sogn) Gammelstrup sogn (Viborg amt), s. 245
Lundgård
(Grimstrup sogn) Grimstrup sogn (Ribe amt), s. 860
Lundgård
(Hjerm sogn) Hjerm sogn (Ringkøbing amt), s. 268
Lundgård
(Ikast sogn) Ikast sogn (Ringkøbing amt), s. 372
Lundgård
(Lysabild sogn) Lysabild sogn (Sønderborg amt), s. 1245
Lundgård
(Madum sogn) Madum sogn (Ringkøbing amt), s. 413
Lundgård
(Møborg sogn) Møborg sogn (Ringkøbing amt), s. 203
Lundgård
(N. Felding sogn) Nørre Felding sogn (Ringkøbing amt), s. 430
Lundgård
(Nim sogn) Nim sogn (Skanderborg amt), s. 728
Lundgård
(Overlade sogn) Overlade sogn (Ålborg amt), s. 1187 Overlade sogn (Ålborg amt), s. 1191
Lundgård
(Ramme sogn) Ramme sogn (Ringkøbing amt), s. 244
Lundgård
(Skrave sogn) Skrave sogn (Haderslev amt), s. 311
Lundgård
(Skrøbelev sogn) Skrøbelev sogn (Svendborg amt), s. 929
Lundgård
(Vandborg sogn) Vandborg sogn (Ringkøbing amt), s. 237
Lundgård
(Vejen sogn) Vejen sogn (Ribe amt), s. 995
Lundgård
(Volling sogn) Volling sogn (Viborg amt), s. 147
Lundgård
gårde og huse (N. Nissum sogn) Nørre Nissum sogn (Ringkøbing amt), s. 177
Lundgård
landsby (Rostrup sogn) Rostrup sogn (Ålborg amt), s. 1135
Lundgård
plantage-ejendom Hejnsvig sogn (Ribe amt), s. 925
Lundgård bæk
Hadsund sogn (Ålborg amt), s. 1135 Rostrup sogn (Ålborg amt), s. 1135
Lundgårde
(Farstrup sogn) Farstrup sogn (Ålborg amt), s. 1247
Lundgårde
(Fur sogn) Fur sogn (Viborg amt), s. 192
Lund Gårde
(Gjellerup sogn) Gjellerup sogn (Ringkøbing amt), s. 359
Lundgårde
(Hammershøj sogn) Hammershøj sogn (Viborg amt), s. 353 Hammershøj sogn (Viborg amt), s. 354
Lundgårde
(Vinderslev sogn) Vinderslev sogn (Viborg amt), s. 435
Lundgård Hede
gårde og huse Hadsund sogn (Ålborg amt), s. 1135 Rostrup sogn (Ålborg amt), s. 1135
Lundgård plantage
Hejnsvig sogn (Ribe amt), s. 927
Lundhede
gård Estvad sogn (Ringkøbing amt), s. 295 Estvad sogn (Ringkøbing amt), s. 298 Rønbjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 298
Lund Hede
huse Vrejlev sogn (Hjørring amt), s. 308
Lund Hestehave
skov Lyderslev sogn (Præstø amt), s. 182 Frøslev sogn (Præstø amt), s. 182
Lundhof
gård Falling sogn (Århus amt), s. 336 Falling sogn (Århus amt), s. 340
Lundhof skov
Falling sogn (Århus amt), s. 340
Lundholm
gård (Gammelstrup sogn) Gammelstrup sogn (Viborg amt), s. 245 Gammelstrup sogn (Viborg amt), s. 246
Lundholm
gård (Håsum sogn) Håsum sogn (Viborg amt), s. 205 Håsum sogn (Viborg amt), s. 207
Lundholt
gård Skrave sogn (Haderslev amt), s. 311
Lund Huse
Gjellerup sogn (Ringkøbing amt), s. 359
Lundhøje
(Gullev sogn) Gullev sogn (Viborg amt), s. 483
Lundhøjene
(Tøstrup sogn) Tøstrup sogn (Randers amt), s. 946
Lundhøjgård
Reerslev sogn (Københavns amt), s. 1176
Lunding
landsby Sønder Starup sogn (Haderslev amt), s. 218
Lundinggård
Sønder Starup sogn (Haderslev amt), s. 218 Sønder Starup sogn (Haderslev amt), s. 222
Lundingsminde
gård Oksenvad sogn (Haderslev amt), s. 255
Lund kirke
(Selde sogn) Selde sogn (Viborg amt), s. 171
Lund kær
Tamdrup sogn (Skanderborg amt), s. 722
Lund Mark
gårde og huse Burkal sogn (Tønder amt), s. 741
Lund mølle
Roum sogn (Viborg amt), s. 283
Lundmose
(Hinge sogn) Hinge sogn (Viborg amt), s. 433
Lundsagergård
Lillebrænde sogn (Maribo amt), s. 932 Gundslev sogn (Maribo amt), s. 932
Lundsbanke
Nørre Jernløse sogn (Holbæk amt), s. 388 Kvanløse sogn (Holbæk amt), s. 388
Lundsbjerg
(Hårslev sogn) Hårslev sogn (Odense amt), s. 381
Lundsbjerg
gårde og huse (Flemløse sogn) Flemløse sogn (Odense amt), s. 496
Lundsbjerg
landsby (Ensted sogn) Ensted sogn (Åbenrå amt), s. 930
Lundsbjerg (Ellehave) skov
Viby sogn (Odense amt), s. 303
Lundsby
gård Fabjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 215 Resen sogn (Ringkøbing amt), s. 215
Lundsby
gårde og huse (Lomborg sogn) Lomborg sogn (Ringkøbing amt), s. 184
Lundsby
gårde og huse (Oddum sogn) Oddum sogn (Ringkøbing amt), s. 563
Lundsbygård
(Oddum sogn) Oddum sogn (Ringkøbing amt), s. 563
Lundsbæk
landsby Nustrup sogn (Haderslev amt), s. 292
Lundsbækgård
Nustrup sogn (Haderslev amt), s. 292
Lundsbæk Mark
gårde og huse Nustrup sogn (Haderslev amt), s. 292
Lundsgård
(Agerskov sogn) Agerskov sogn (Haderslev amt), s. 363
Lundsgård
(Bevtoft sogn) Bevtoft sogn (Haderslev amt), s. 370 Bevtoft sogn (Haderslev amt), s. 372
Lundsgård
(Espe sogn) Espe sogn (Svendborg amt), s. 761 Espe sogn (Svendborg amt), s. 762
Lundsgård
(Gram sogn) Gram sogn (Haderslev amt), s. 336
Lundsgård
(Guldbjerg sogn) Guldbjerg sogn (Odense amt), s. 370
Lundsgård
(Hammelev sogn) Hammelev sogn (Haderslev amt), s. 278
Lundsgård
(Havnbjerg sogn) Havnbjerg sogn (Sønderborg amt), s. 1307
Lundsgård
(Holbøl sogn) Holbøl sogn (Åbenrå amt), s. 1008
Lundsgård
(Lyngby sogn) Lyngby sogn (Ålborg amt), s. 1098
Lundsgård
(N. Løgum sogn) Nørre Løgum sogn (Tønder amt), s. 705
Lundsgård
(Nustrup sogn) Nustrup sogn (Haderslev amt), s. 292
Lundsgård
(Ove sogn) Ove sogn (Ålborg amt), s. 1138
Lundsgård
(Rønninge sogn) Rønninge sogn (Odense amt), s. 249
Lundsgård
(S. Borris sogn) Sønder Borris sogn (Ringkøbing amt), s. 527
Lundsgård
(Sommersted sogn) Sommersted sogn (Haderslev amt), s. 264
Lundsgård
(Sottrup sogn) Sottrup sogn (Sønderborg amt), s. 1176
Lundsgård
(Stenløse sogn) Stenløse sogn (Odense amt), s. 216 Stenløse sogn (Odense amt), s. 218
Lundsgård
(Særslev sogn) Særslev sogn (Odense amt), s. 380
Lundsgård
(S. Vium sogn) Sønder Vium sogn (Ringkøbing amt), s. 544 Sønder Vium sogn (Ringkøbing amt), s. 546 Lønborg sogn (Ringkøbing amt), s. 546
Lundsgård
(Them sogn) Them sogn (Skanderborg amt), s. 639
Lundsgård
(Tim sogn) Tim sogn (Ringkøbing amt), s. 466
Lundsgård
(Ullerup sogn) Ullerup sogn (Sønderborg amt), s. 1191 Ullerup sogn (Sønderborg amt), s. 1192
Lundsgård
(Vamdrup sogn) Vamdrup sogn (Ribe amt), s. 962
Lundsgård
(Vejby sogn) Vejby sogn (Viborg amt), s. 214
Lundsgård
(Værløse sogn) Værløse kommune (Københavns amt), s. 1010
Lundsgård
(Ø. Løgum sogn) Øster Løgum sogn (Åbenrå amt), s. 876
Lundsgård
(Ørbæk sogn) Ørbæk sogn (Svendborg amt), s. 906
Lundsgård
(Åsum sogn) Åsum sogn (Odense amt), s. 237
Lundsgård
hovedgård (Revninge sogn) Revninge sogn (Odense amt), s. 294 Revninge sogn (Odense amt), s. 296
Lundsgårde
(Bjæverskov sogn) Bjæverskov sogn (Præstø amt), s. 128
Lundsgårde
(Højst sogn) Højst sogn (Tønder amt), s. 722
Lundsgårde
(Magleby sogn) Magleby sogn (Svendborg amt), s. 977
Lundsgårde
(Vorde sogn) Vorde sogn (Viborg amt), s. 318
Lundsgård Knagemølle
Skodborg sogn (Haderslev amt), s. 316 Skodborg sogn (Haderslev amt), s. 317
Lundsgård Mark
gårde og huse Skodborg sogn (Haderslev amt), s. 316
Lundsgårds klint
Rynkeby sogn (Odense amt), s. 294 Revninge sogn (Odense amt), s. 294
Lundsgårds Mark
gårde og huse (Gammelstrup sogn) Gammelstrup sogn (Viborg amt), s. 245
Lundsgårdsmark
gårde og huse (Sottrup og Ullerup sogn) Sottrup sogn (Sønderborg amt), s. 1176 Ullerup sogn (Sønderborg amt), s. 1186
Lundsholm
gård Sønder Nissum sogn (Ringkøbing amt), s. 406
Lundshøj
(Førslev sogn) Førslev sogn (Sorø amt), s. 913
Lundshøj
(Ove sogn) Ove sogn (Ålborg amt), s. 1140
Lundshøj
(Tånum sogn) Tånum sogn (Viborg amt), s. 366
Lundshøj
(Viskinge sogn) Viskinge sogn (Holbæk amt), s. 528
Lundshøj
andelsmejeri Førslev sogn (Sorø amt), s. 914
Lundshøj
gård Vedsted sogn (Haderslev amt), s. 286
Lundshøj
kvarter (HOlme sogn) Kolt sogn (Århus amt), s. 279 Holme sogn (Århus amt), s. 279
Lundskov
(Bredsten sogn) Bredsten sogn (Vejle amt), s. 1096
Lundskov
(Homå sogn) Homå sogn (Randers amt), s. 965
Lundskov
gård (Homå sogn) Homå sogn (Randers amt), s. 964 Homå sogn (Randers amt), s. 965
Lundsmark (Lundsgård)
Sønder Vium sogn (Ringkøbing amt), s. 546 Lønborg sogn (Ringkøbing amt), s. 546
Lundsmark
gårde og huse (Asp sogn) Asp sogn (Ringkøbing amt), s. 283
Lundsmark
hus Hove sogn (Ringkøbing amt), s. 236 Vandborg sogn (Ringkøbing amt), s. 236
Lundsmark
landsby Hviding sogn (Tønder amt), s. 546
Lundsmark plantage
Hviding sogn (Tønder amt), s. 551 Rejsby sogn (Tønder amt), s. 551
Lundsminde
gård (Taps sogn) Taps sogn (Vejle amt), s. 1246
Lundstorp
landsby Sønder Bjerge sogn (Sorø amt), s. 890 Tjæreby sogn (Sorø amt), s. 890
Lundsø
Sottrup sogn (Sønderborg amt), s. 1184 Ullerup sogn (Sønderborg amt), s. 1184
Lundtang
gårde og huse Lunde sogn (Ribe amt), s. 789
Lundting
gård Hjermind sogn (Viborg amt), s. 384
Lundtoft
gård (Løjt sogn) Løjt sogn (Åbenrå amt), s. 890
Lundtoft
landsby (Kliplev sogn) Kliplev sogn (Åbenrå amt), s. 991
Lundtoftbjerg
gård Kliplev sogn (Åbenrå amt), s. 991 Kliplev sogn (Åbenrå amt), s. 1000
Lundtofte
gårde og huse (Føvling sogn) Føvling sogn (Ribe amt), s. 979
Lundtofte
sogneby Lyngby-Tårbæk kommune (Københavns amt), s. 966
Lundtoftegade
Storkøbenhavn, s. 426
Lundtofte kirke
Storkøbenhavn, s. 118
Lundtoft herred
Bjolderup sogn (Åbenrå amt), s. 918 Lundtoft herred (Åbenrå amt), s. 918
Lundtofthøj
gård Kliplev sogn (Åbenrå amt), s. 991
Lundum
sogn Lundum sogn (Skanderborg amt), s. 702
Lundum
sogneby Lundum sogn (Skanderborg amt), s. 703 Hansted sogn (Skanderborg amt), s. 703
Lundumgård
Lundum sogn (Skanderborg amt), s. 703 Hansted sogn (Skanderborg amt), s. 703
Lundum Møllegård
Lundum sogn (Skanderborg amt), s. 703 Hansted sogn (Skanderborg amt), s. 703
Lundumskov
landsby Lundum sogn (Skanderborg amt), s. 703 Hansted sogn (Skanderborg amt), s. 703
Lund voldsted
Øster Assels sogn (Thisted amt), s. 725
Lundø
sogn Lundø sogn (Viborg amt), s. 226
Lundø
sogneby Lundø sogn (Viborg amt), s. 227 Ørslevkloster sogn (Viborg amt), s. 227
Lundøgård
Lundø sogn (Viborg amt), s. 227 Ørslevkloster sogn (Viborg amt), s. 227
Lundø Hage
Viborg amt, s. 31
Lundø Vase
Lundø sogn (Viborg amt), s. 227 Ørslevkloster sogn (Viborg amt), s. 227 Ørslevkloster sogn (Viborg amt), s. 228
Luneborg
huse Sulsted sogn (Ålborg amt), s. 970 Ajstrup sogn (Ålborg amt), s. 970
Lunefenner
Tise sogn (Hjørring amt), s. 338 Tolstrup sogn (Hjørring amt), s. 338 Sulsted sogn (Ålborg amt), s. 970 Ajstrup sogn (Ålborg amt), s. 970
Lunehøje
Marie Magdalene sogn (Randers amt), s. 880 Koed sogn (Randers amt), s. 880
Lunekær
Villersø sogn (Randers amt), s. 918 Gjerrild sogn (Randers amt), s. 918
Lunen
mose Ramsø herred (Københavns amt), s. 1191 Rorup sogn (Københavns amt), s. 1191
Lunge Bjerge
Gelsted sogn (Odense amt), s. 427 Gelsted sogn (Odense amt), s. 428 Gelsted sogn (Odense amt), s. 429 Rørup sogn (Odense amt), s. 429
Lungehave
gårde og huse Bøstrup sogn (Svendborg amt), s. 944
Lunge Mark
gårde og huse Gelsted sogn (Odense amt), s. 428
Lungemose
(Haldagerlille sogn) Haldagerlille sogn (Sorø amt), s. 907
Lungen
(Agersø) Agersø sogn (Sorø amt), s. 900
Lungen
mose (Fyrendal sogn) Fyrendal sogn (Sorø amt), s. 932
Lungen
mose (Karrebæk sogn) Karrebæk sogn (Sorø amt), s. 936
Lungen
mose (Radsted sogn) Radsted sogn (Maribo amt), s. 880
Lungeskov
gårde og huse Gelsted sogn (Odense amt), s. 428
Lunget
gårde og huse Kullerup sogn (Svendborg amt), s. 893 Refs Vindinge sogn (Svendborg amt), s. 893
Lunget
mose Kullerup sogn (Svendborg amt), s. 893 Refs Vindinge sogn (Svendborg amt), s. 893
Lunghave
eng Allested sogn (Svendborg amt), s. 767 Vejle sogn (Svendborg amt), s. 767
Lungholm
hovedgård Errindlev sogn (Maribo amt), s. 807 Olstrup sogn (Maribo amt), s. 807 Olstrup sogn (Maribo amt), s. 808
Lungholm Huse
Errindlev sogn (Maribo amt), s. 807 Olstrup sogn (Maribo amt), s. 807
Lungholm inddæmning
Torslunde sogn (Maribo amt), s. 803 Errindlev sogn (Maribo amt), s. 803
Lungholm skov
Olstrup sogn (Maribo amt), s. 809
Lunghuse
(Fyrendal sogn) Fyrendal sogn (Sorø amt), s. 929
Lunghuse
(Høve sogn) Høve sogn (Sorø amt), s. 865
Lunghuse
(V. Skerninge sogn) Vester Skerninge sogn (Svendborg amt), s. 736
Lunghøj
Turup sogn (Odense amt), s. 479
Lunghøj
landsby Gelsted sogn (Odense amt), s. 427
Lungmosebjerg
huse Stenstrup sogn (Svendborg amt), s. 688
Lungshave
tange Karrebæk sogn (Sorø amt), s. 933
Lunholm
gårde og huse Horns herred (Hjørring amt), s. 128 Skagen landsogn (Hjørring amt), s. 128 Skagen landsogn (Hjørring amt), s. 129
Lunkebugt
Thurø sogn (Svendborg amt), s. 702 Tåsinge (Svendborg amt), s. 702 Bjerreby sogn (Svendborg amt), s. 713
Lunken
gård Jerslev sogn (Hjørring amt), s. 349
Lunkendrup
landsby Herrested sogn (Svendborg amt), s. 918 Søllinge sogn (Svendborg amt), s. 918
Lunkeris
huse Landet sogn (Svendborg amt), s. 712
Lunkeris
skov Bjerreby sogn (Svendborg amt), s. 714 Drejø sogn (Svendborg amt), s. 714
Luntebjerg
Egebjerg sogn (Holbæk amt), s. 560 Grevinge sogn (Holbæk amt), s. 560
Lureby
gårde og huse Hover sogn (Vejle amt), s. 1125 Kollerup sogn (Vejle amt), s. 1125
Lusborg
Hove sogn (Ringkøbing amt), s. 236 Vandborg sogn (Ringkøbing amt), s. 236
Lusby
landsby (Kolding) Kolding (Vejle amt), s. 944
Lusby
landsby (Ribe) Ribe (Ribe amt), s. 671
Lusholm
Nøvling sogn (Ålborg amt), s. 1013 Romdrup sogn (Ålborg amt), s. 1013
Lusholm
gård Romdrup sogn (Ålborg amt), s. 1014
Lushøj
(Asferg sogn) Asferg sogn (Randers amt), s. 751
Lushøj
(Hem sogn) Hem sogn (Randers amt), s. 704
Lushøje
(Rødding sogn) Rødding sogn (Viborg amt), s. 326
Lusig
skov Oksbøl sogn (Sønderborg amt), s. 1317
Lustrup
gårde og huse (Skarrild sogn) Skarrild sogn (Ringkøbing amt), s. 391
Lustrup
landsby (Ribe) Ribe (Ribe amt), s. 631
Lustrupholm
gård Ribe (Ribe amt), s. 631 Ribe (Ribe amt), s. 670
Luszholm
hus Husby sogn (Odense amt), s. 453
Luther kirken
Storkøbenhavn, s. 67
Luttergavl
gård Viuf sogn (Vejle amt), s. 1203
Lyager
gårde og huse Dejbjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 509
Lybershøj
gård Flade sogn (Hjørring amt), s. 170 Gerum sogn (Hjørring amt), s. 170
Lyby
sogn Lyby sogn (Viborg amt), s. 151
Lybygård
Lyby sogn (Viborg amt), s. 152
Lyby mølle
Jebjerg sogn (Viborg amt), s. 151 Lyby sogn (Viborg amt), s. 151
Lybæk
gårde og huse No sogn (Ringkøbing amt), s. 457 Torsted sogn (Ringkøbing amt), s. 457
Lybæk høje
No sogn (Ringkøbing amt), s. 457 Torsted sogn (Ringkøbing amt), s. 457
Lybæk Mose
gårde og huse No sogn (Ringkøbing amt), s. 457 Torsted sogn (Ringkøbing amt), s. 457
Lychegård
Aggersborg sogn (Hjørring amt), s. 411
Lydersgård
Staby sogn (Ringkøbing amt), s. 408
Lydersholm
landsby Burkal sogn (Tønder amt), s. 741
Lyderslev
sogn Lyderslev sogn (Præstø amt), s. 179
Lyderslev
sogneby Lyderslev sogn (Præstø amt), s. 180
Lydiksgård
Løgumkloster landsogn (Tønder amt), s. 701
Lydinge
landsby Krarup sogn (Svendborg amt), s. 754
Lydinge Gårde
Brahetrolleborg sogn (Svendborg amt), s. 745
Lydinge Haver
huse Krarup sogn (Svendborg amt), s. 754
Lydinge mlr.
Krarup sogn (Svendborg amt), s. 754
Lydrich
bebyggelse Byrum sogn (Hjørring amt), s. 425 Vesterø sogn (Hjørring amt), s. 425
Lydshøj
landsby Blistrup sogn (Frederiksborg amt), s. 172
Lydum
sogn & sogneby Lydum sogn (Ribe amt), s. 801
Lydumgård
Nr. Nebel sogn (Ribe amt), s. 801 Lydum sogn (Ribe amt), s. 801 Lydum sogn (Ribe amt), s. 802
Lydumgård plantage
Lydum sogn (Ribe amt), s. 803 Henne sogn (Ribe amt), s. 803
Lydum plantage
Lydum sogn (Ribe amt), s. 803 Henne sogn (Ribe amt), s. 803
Lydum å
Lyne sogn (Ringkøbing amt), s. 560 Strellev sogn (Ringkøbing amt), s. 560 Ribe amt, s. 602 Billum sogn (Ribe amt), s. 788 Lunde sogn (Ribe amt), s. 788 Nr. Nebel sogn (Ribe amt), s. 798
Lygtehuset
Brahetrolleborg sogn (Svendborg amt), s. 752
Lygtemose
Grønholt sogn (Frederiksborg amt), s. 126 Karlebo sogn (Frederiksborg amt), s. 126
Lygten
Storkøbenhavn, s. 442
Lykke
gård (Bøvling sogn) Bøvling sogn (Ringkøbing amt), s. 191
Lykke
gård (Nees sogn) Nees sogn (Ringkøbing amt), s. 204
Lykkebjerg
(Særslev sogn) Særslev sogn (Holbæk amt), s. 517
Lykkebjerg
gård (Åle sogn) Åle sogn (Skanderborg amt), s. 665
Lykkebjerg
gårde og huse Torstrup sogn (Ribe amt), s. 826
Lykkeby
gårde og huse Hanning sogn (Ringkøbing amt), s. 513
Lykkebækgård
Magleby Stevns sogn (Præstø amt), s. 160
Lykkedals mølle
Dall sogn (Ålborg amt), s. 1006 Volsted sogn (Ålborg amt), s. 1006
Lykkegård
(Fræer sogn) Fræer sogn (Ålborg amt), s. 1114
Lykkegård
(Gram sogn) Gram sogn (Haderslev amt), s. 335
Lykkegård
(Guldbjerg sogn) Guldbjerg sogn (Odense amt), s. 370
Lykkegård
(Lindum sogn) Lindum sogn (Viborg amt), s. 333
Lykkegård
(Lydum sogn) Lydum sogn (Ribe amt), s. 801
Lykkegård
(Ørsted sogn) Ørsted sogn (Randers amt), s. 836
Lykkesholm
andelsmejeri Skødstrup sogn (Randers amt), s. 1047
Lykkesholm
hovedgård (Lyngby sogn) Lyngby sogn (Randers amt), s. 966
Lykkehøj
(Horne sogn) Horne sogn (Svendborg amt), s. 808
Lykkehøj
gård (Ubby sogn) Ubby sogn (Holbæk amt), s. 506
Lykkemark
gård Svenstrup sogn (Randers amt), s. 707
Lykken
skov Hvilsager sogn (Randers amt), s. 896
Lykkensgave
gård Høje Tåstrup kommune (Københavns amt), s. 995
Lykkensholm
gårde og huse (Hårby sogn) Hårby sogn (Odense amt), s. 499
Lykkens Prøve
andelsmejeri Vrensted sogn (Hjørring amt), s. 334
Lykkensprøve
gård (Hals sogn) Hals sogn (Ålborg amt), s. 993
Lykkensprøve
mølle Skårup sogn (Svendborg amt), s. 667
Lykkensro
gårde og huse Vinding sogn (Skanderborg amt), s. 616
Lykkensspil
huse Bryrup sogn (Skanderborg amt), s. 619
Lykkenssæde
gård (Fangel sogn) Fangel sogn (Odense amt), s. 219
Lykkenssæde
gård (Hillerslev sogn) Hillerslev sogn (Svendborg amt), s. 785 Hillerslev sogn (Svendborg amt), s. 787
Lykkenssæde
gård (Olstrup sogn) Olstrup sogn (Maribo amt), s. 807 Olstrup sogn (Maribo amt), s. 809
Lykkesborg
gård Hårslev sogn (Odense amt), s. 382 Hårslev sogn (Odense amt), s. 383
Lykkesgård
(S. Stenderup sogn) Sønder Stenderup sogn (Vejle amt), s. 1219 Sønder Stenderup sogn (Vejle amt), s. 1221
Lykkesgård
(Tørring sogn) Tørring sogn (Ringkøbing amt), s. 180
Lykkesgård
(Vejrup sogn) Vejrup sogn (Ribe amt), s. 1014
Lykkesholm
gård (Fruering sogn) Fruering sogn (Skanderborg amt), s. 526
Lykkesholm
gård (Jersie sogn) Jersie sogn (Københavns amt), s. 1189
Lykkesholm
gård (Vamdrup sogn) Vamdrup sogn (Ribe amt), s. 958
Lykkesholm
hovedgård (Ellested sogn) Ellested sogn (Svendborg amt), s. 910
Lykkesholm
hovedgård (Tryggelev sogn) Tryggelev sogn (Svendborg amt), s. 970 Tryggelev sogn (Svendborg amt), s. 971
Lykkesholmsvej
huse (Gislev sogn) Gislev sogn (Svendborg amt), s. 834
Lykkesholm voldsted
Gram sogn (Haderslev amt), s. 344
Lykkesknude
gårde og huse Grindsted sogn (Ribe amt), s. 910
Lykkeskær
gård Føvling sogn (Ribe amt), s. 979
Lykkeslund
gård Tøstrup sogn (Randers amt), s. 946
Lykkesminde
gård (Sanderum sogn) Sanderum sogn (Odense amt), s. 210
Lykkesskov
Vær sogn (Skanderborg amt), s. 712
Lykkestrup
andelsmejeri Bregnet sogn (Randers amt), s. 1036 Mørke sogn (Randers amt), s. 1036
Lymose
huse Engestofte sogn (Maribo amt), s. 863
Lymose skov
Nr. Vedby sogn (Maribo amt), s. 938
Lyndby
sogn & sogneby Lyndby sogn (Københavns amt), s. 1164
Lynderup
sogn Lynderup sogn (Viborg amt), s. 296
Lynderup
sogneby Lynderup sogn (Viborg amt), s. 297
Lynderupgård
hovedgård Lynderup sogn (Viborg amt), s. 297 Lynderup sogn (Viborg amt), s. 298
Lynderupgård plantage
Lynderup sogn (Viborg amt), s. 299
Lyne
sogn & sogneby Lyne sogn (Ringkøbing amt), s. 558
Lyneborg
gård (V. Marie sogn) Vester Marie sogn (Bornholms amt), s. 501
Lyne Husted
gårde og huse Ovtrup sogn (Ribe amt), s. 796 Kvong sogn (Ribe amt), s. 796
Lyne plantage
Lyne sogn (Ringkøbing amt), s. 560 Strellev sogn (Ringkøbing amt), s. 560
Lynetten
batteri Storkøbenhavn, s. 606 Storkøbenhavn, s. 607
Lyng
gård Sønder Felding sogn (Ringkøbing amt), s. 385 Sønder Felding sogn (Ringkøbing amt), s. 386
Lyng
gårde og huse Erritsø sogn (Vejle amt), s. 1149
Lyng
landsby (Pedersborg sogn) Pedersborg sogn (Sorø amt), s. 718
Lyngbakkegård
Rye sogn (Skanderborg amt), s. 598
Lyngballegård
hovedgård Folby sogn (Århus amt), s. 241 Lading sogn (Århus amt), s. 241 Lading sogn (Århus amt), s. 242
Lyngballe skov
Lading sogn (Århus amt), s. 243 Sabro sogn (Århus amt), s. 243
Lyngbjerg
gårde og huse (Lintrup sogn) Lintrup sogn (Haderslev amt), s. 326
Lyngbjerge
gårde og huse (Øsløs sogn) Øsløs sogn (Thisted amt), s. 539
Lyngbjerggård
Tilsted sogn (Thisted amt), s. 585 Skinnerup sogn (Thisted amt), s. 585
Lyngbjerggård
(Vokslev sogn) Vokslev sogn (Ålborg amt), s. 1073 Vokslev sogn (Ålborg amt), s. 1075
Lyngbjerggård
(Ø. Hornum sogn) Øster Hornum sogn (Ålborg amt), s. 1049
Lyngbo
gård Havnstrup sogn (Ringkøbing amt), s. 383 Sønder Felding sogn (Ringkøbing amt), s. 383
Lyngborg Huse
Havbro sogn (Ålborg amt), s. 1178 Havbro sogn (Ålborg amt), s. 1180 Ulstrup sogn (Ålborg amt), s. 1180
Lyngbro bæk
Elsø sogn (Thisted amt), s. 694 Frøslev sogn (Thisted amt), s. 694 Tødsø sogn (Thisted amt), s. 730 Erslev sogn (Thisted amt), s. 730 Galtrup sogn (Thisted amt), s. 733 Øster Jølby sogn (Thisted amt), s. 733 Øster Jølby sogn (Thisted amt), s. 735 Dragstrup sogn (Thisted amt), s. 735
Lyngby (Kongens Lyngby)
Lyngby-Tårbæk kommune (Københavns amt), s. 966 Lyngby-Tårbæk kommune (Københavns amt), s. 976
Lyngby
(Hvidbjerg vesten Å sogn) Hvidbjerg vesten Å sogn (Thisted amt), s. 637
Lyngby
huse Give sogn (Vejle amt), s. 1062
Lyngby
landsby (Sporup sogn) Sporup sogn (Skanderborg amt), s. 585
Lyngby
sogn (Børglum herred) Lyngby sogn (Hjørring amt), s. 331
Lyngby
sogn (Hasle herred) Lyngby sogn (Århus amt), s. 212
Lyngby
sogn (Hellum herred) Lyngby sogn (Ålborg amt), s. 1097
Lyngby
sogn & sogneby (Djurs Sønder herred) Lyngby sogn (Randers amt), s. 966
Lyngby
sogneby (Hasle herred) Lyngby sogn (Århus amt), s. 213 Lyngby sogn (Århus amt), s. 214
Lyngby
sogneby (Hellum herred) Lyngby sogn (Ålborg amt), s. 1098
Lyngby baptistkirke »Zion«
Storkøbenhavn, s. 154
Lyngbyfortet
Storkøbenhavn, s. 605
Lyngbygård
(Lyngby sogn) Børglum herred Lyngby sogn (Hjørring amt), s. 333
Lyngbygård
(Lyngby sogn) (Hellum herred) Lyngby sogn (Ålborg amt), s. 1098
Lyngbygård
(Lyngby-Tårbæk kommune) Lyngby-Tårbæk kommune (Københavns amt), s. 967
Lyngbygård
(Sporup sogn) Sporup sogn (Skanderborg amt), s. 585
Lyngbygård
hovedgård (Eggeslevmagle sogn) Eggeslevmagle sogn (Sorø amt), s. 861 Eggeslevmagle sogn (Sorø amt), s. 863
Lyngbygård
hovedgård (Lille Lyngby sogn) Lille Lyngby sogn (Frederiksborg amt), s. 194
Lyngbygård
hovedgård (Lyngby sogn) Lyngby sogn (Århus amt), s. 213 Lyngby sogn (Århus amt), s. 214
Lyngbygård skov
Lyngby sogn (Århus amt), s. 214
Lyngbygård å
Århus amt, s. 13 Brabrand sogn (Århus amt), s. 206 Sønder Årslev sogn (Århus amt), s. 206 Kasted sogn (Århus amt), s. 212 Lyngby sogn (Århus amt), s. 212 Sjelle sogn (Århus amt), s. 249 Skovby sogn (Århus amt), s. 255 Borum sogn (Århus amt), s. 255 Framlev sogn (Århus amt), s. 261 Stjær sogn (Århus amt), s. 266 Sønder Galten sogn (Århus amt), s. 266 Sporup sogn (Skanderborg amt), s. 586 Dallerup sogn (Skanderborg amt), s. 586
Lyngby kirke.
Storkøbenhavn, s. 116
Lyngby Landboskole
Storkøbenhavn, s. 203
Lyngbylille
hovedgård Lille Lyngby sogn (Frederiksborg amt), s. 194 Ølsted sogn (Frederiksborg amt), s. 194
Lyngbymagle
hovedgård Lille Lyngby sogn (Frederiksborg amt), s. 194 Ølsted sogn (Frederiksborg amt), s. 194
Lyngby mose
Lille Lyngby sogn (Frederiksborg amt), s. 193
Lyngby radio
Lyngby-Tårbæk kommune (Københavns amt), s. 968
Lyngby rådhus
Storkøbenhavn, s. 740
Lyngby skov
Lille Lyngby sogn (Frederiksborg amt), s. 194 Ølsted sogn (Frederiksborg amt), s. 194
Lyngby sø
Københavns amt, s. 365 Storkøbenhavn, s. 813
Lyngby Torp
gårde og huse Lyngby sogn (Hjørring amt), s. 332
Lyngby-Tårbæk kommune
Gentofte kommune (Københavns amt), s. 964 Lyngby-Tårbæk kommune (Københavns amt), s. 964
Lyngbyvej
Storkøbenhavn, s. 410
Lyngby Østergård
Lyngby sogn (Århus amt), s. 213
Lyngby å
Lille Lyngby sogn (Frederiksborg amt), s. 193 Ølsted sogn (Frederiksborg amt), s. 195
Lyngby åmose
Storkøbenhavn, s. 813 Lyngby-Tårbæk kommune (Københavns amt), s. 972
Lyngdal
gård Sønder Kongerslev sogn (Ålborg amt), s. 1081 Nørre Kongerslev sogn (Ålborg amt), s. 1081
Lyngdalsgård
(Homå sogn) Homå sogn (Randers amt), s. 964
Lyngdrup
gårde og huse Horsens sogn (Ålborg amt), s. 979
Lyngdrup bæk
Voer sogn (Hjørring amt), s. 274 Dronninglund sogn (Hjørring amt), s. 274 Ålborg amt, s. 767
Lyngdrup Vestergård
Horsens sogn (Ålborg amt), s. 979
Lynge
gårde og huse Tømmerby sogn (Thisted amt), s. 532
Lynge
(Alsted herred) Pedersborg sogn (Sorø amt), s. 720 Lynge sogn (Sorø amt), s. 720
Lynge
sogn & sogneby (Lynge-Frederiksborg herred) Lynge sogn (Frederiksborg amt), s. 232
Lynge
sogneby (Alsted herred) Lynge sogn (Sorø amt), s. 721
Lyngebæksgård
(Karlebo sogn) Karlebo sogn (Frederiksborg amt), s. 127
Lyngebæksgård
(Vor Frue sogn) Vor Frue sogn (Københavns amt), s. 1105
Lynge Eskildstrup
landsby Lynge sogn (Sorø amt), s. 721
Lynge-Frederiksborg herred
Lynge-Frederiksborg herred (Frederiksborg amt), s. 207 Frederiksborg Slotssogn (Frederiksborg amt), s. 207
Lyngegård
Knebel sogn (Randers amt), s. 1011
Lynge herred
Storkøbenhavn, s. 403
Lynge Kro
Uggeløse sogn (Frederiksborg amt), s. 234
Lynge-Kronborg herred
Lynge-Kronborg herred (Frederiksborg amt), s. 96 Tikøb sogn (Frederiksborg amt), s. 96
Lyngen
huse (Oksbøl sogn) Oksbøl sogn (Sønderborg amt), s. 1313
Lyngen
huse (Rø sogn) Rø sogn (Bornholms amt), s. 529
Lynge Overdrev
huse Lillerød sogn (Frederiksborg amt), s. 232 Lynge sogn (Frederiksborg amt), s. 232
Lynger Hage
Hornborg sogn (Skanderborg amt), s. 737 Endelave sogn (Skanderborg amt), s. 737
Lyngerup
landsby Horns herred (Frederiksborg amt), s. 267 Gerlev sogn (Frederiksborg amt), s. 267 Gerlev sogn (Frederiksborg amt), s. 268 Dråby sogn (Frederiksborg amt), s. 268 Krogstrup sogn (Frederiksborg amt), s. 291
Lynggård
(Harte sogn) Harte sogn (Vejle amt), s. 1186
Lynggård
(Lødderup sogn) Lødderup sogn (Thisted amt), s. 691
Lynggård
(Mejrup sogn) Mejrup sogn (Ringkøbing amt), s. 255
Lynggård
(Møgeltønder sogn) Møgeltønder sogn (Tønder amt), s. 639
Lynggård
(Olsker sogn) Olsker sogn (Bornholms amt), s. 524
Lynggård
(Søndersted sogn) Søndersted sogn (Holbæk amt), s. 417
Lynggård
(Tødsø sogn) Tødsø sogn (Thisted amt), s. 729
Lynggård
(Ølstykke sogn) Ølstykke sogn (Frederiksborg amt), s. 255
Lynggård
(Åker sogn) Åker sogn (Bornholms amt), s. 569
Lyngholm
hovedgård Hvidbjerg vesten Å sogn (Thisted amt), s. 638
Lyngholm
huse Nørre Snede sogn (Skanderborg amt), s. 652
Lyngholm Mark
gårde og huse Grurup sogn (Thisted amt), s. 637 Hvidbjerg vesten Å sogn (Thisted amt), s. 637
Lyngholm voldsted
Hvidbjerg vesten Å sogn (Thisted amt), s. 639
Lyngholt
gård Klemensker sogn (Bornholms amt), s. 515 Klemensker sogn (Bornholms amt), s. 517
Lynghoved plantage
Dover sogn (Skanderborg amt), s. 543 Veng sogn (Skanderborg amt), s. 543
Lynghuse
(Grevinge sogn) Grevinge sogn (Holbæk amt), s. 561
Lynghuse
(Kirke Stillinge sogn) Kirke Stillinge sogn (Sorø amt), s. 842
Lynghuse
(Nautrup sogn) Nautrup sogn (Viborg amt), s. 186
Lynghuse
(N. Ørslev sogn) Nørre Ørslev sogn (Maribo amt), s. 986
Lyng Huse
(Pedersborg sogn) Pedersborg sogn (Sorø amt), s. 718
Lynghuse
(Ølsemagle sogn) Ølsemagle sogn (Københavns amt), s. 1214
Lynghøj
(Gimming sogn) Gimming sogn (Randers amt), s. 774
Lynghøj
(Harre sogn) Harre sogn (Viborg amt), s. 186
Lynghøj
(Hvidbjerg sogn) Hvidbjerg sogn (Thisted amt), s. 680
Lynghøj
(Nees sogn) Nees sogn (Ringkøbing amt), s. 206
Lynghøj
(Svogerslev sogn) Svogerslev sogn (Københavns amt), s. 1116
Lynghøj
(V. Tørslev sogn) Vester Tørslev sogn (Randers amt), s. 749 Asferg sogn (Randers amt), s. 749
Lynghøj
(Årslev sogn) Årslev sogn (Randers amt), s. 888
Lynghøj
gård Trans sogn (Ringkøbing amt), s. 250
Lyngknolden
skov Tingsted sogn (Maribo amt), s. 960
Lyngkrog
gårde og huse (Vejrum sogn) Vejrum sogn (Ringkøbing amt), s. 275
Lyngmose
(Birket sogn) Maribo amt, s. 589 Birket sogn (Maribo amt), s. 791
Lyngmose
(Falkerslev sogn) Falkerslev sogn (Maribo amt), s. 990
Lyngmose
huse Dronninglund sogn (Hjørring amt), s. 276
Lyngrode
Fausing sogn (Randers amt), s. 856 Auning sogn (Randers amt), s. 856
Lyngs
sogn & sogneby Lyngs sogn (Thisted amt), s. 680
Lyngsbæk
landsby Dråby sogn (Randers amt), s. 1000
Lyngsbækgård
hovedgård Dråby sogn (Randers amt), s. 1000 Dråby sogn (Randers amt), s. 1004
Lyngsbækgård skovdistrikt
Dråby sogn (Randers amt), s. 1005
Lyngsbæk plantage
Dråby sogn (Randers amt), s. 1005
Lyngsbæk Strand
huse Dråby sogn (Randers amt), s. 1000
Lyngs Drag plantage
Lyngs sogn (Thisted amt), s. 681 Søndbjerg sogn (Thisted amt), s. 681
Lyngshede
gårde og huse Råbjerg sogn (Hjørring amt), s. 132
Lyngskov
gård Felsted sogn (Åbenrå amt), s. 937
Lyngs odde
Erritsø sogn (Vejle amt), s. 1149
Lyngsø
(Vorde sogn) Vorde sogn (Viborg amt), s. 318
Lyngsø
gårde og huse (Vorde sogn) Vorde sogn (Viborg amt), s. 318
Lyngsø
landsby (Veggerby sogn) Veggerby sogn (Ålborg amt), s. 1067
Lyngså
landsby Albæk sogn (Hjørring amt), s. 261
Lyngså Fælled
huse Albæk sogn (Hjørring amt), s. 261
Lyngså plantage
Albæk sogn (Hjørring amt), s. 266 Voer sogn (Hjørring amt), s. 266
Lyngså Strand
sommerhuse Albæk sogn (Hjørring amt), s. 261
Lyngå
sogn Lyngå sogn (Århus amt), s. 229
Lyngå
sogneby Lyngå sogn (Århus amt), s. 230
Lyngådal
(Galten sogn) Galten sogn (Randers amt), s. 804
Lyngå plantage og skov
Lyngå sogn (Århus amt), s. 233 Vitten sogn (Århus amt), s. 233
Lynnerupgårde
Skivum sogn (Ålborg amt), s. 1165
Lynnerup Skelhøj
Ravnkilde sogn (Ålborg amt), s. 1164 Skivum sogn (Ålborg amt), s. 1164
Lynæs
fiskerleje Torup sogn (Frederiksborg amt), s. 204
Lyrehøj
Ovtrup sogn (Ribe amt), s. 795
Lyrhøj
Vedersø sogn (Ringkøbing amt), s. 479 Nysogn sogn (Ringkøbing amt), s. 479
Lyrsby
gårde og huse Øster Marie sogn (Bornholms amt), s. 542
Lyrsby skov
Øster Marie sogn (Bornholms amt), s. 546
Lysabild
sogn Lysabild sogn (Sønderborg amt), s. 1243
Lysabild
sogneby Lysabild sogn (Sønderborg amt), s. 1244
Lysabildskov
gårde og huse Lysabild sogn (Sønderborg amt), s. 1245
Lysabild ås
Lysabild sogn (Sønderborg amt), s. 1244
Lysbakke
Bryrup sogn (Skanderborg amt), s. 621 Grædstrup sogn (Skanderborg amt), s. 621
Lysbjerg
Øster Skerninge sogn (Svendborg amt), s. 681 Ollerup sogn (Svendborg amt), s. 681
Lysbro
forstad til Silkeborg Silkeborg (Skanderborg amt), s. 491
Lysbro skov
Silkeborg (Skanderborg amt), s. 522
Lysdalgårde
Vinderslev sogn (Viborg amt), s. 435
Lysebjerg
Kundby sogn (Holbæk amt), s. 441 Hjembæk sogn (Holbæk amt), s. 441
Lysegrund
Rørvig sogn (Holbæk amt), s. 541
Lyseklippen
Bornholms amt, s. 396 Rø sogn (Bornholms amt), s. 531
Lysemose
(Svostrup sogn) ikke fundet: Bind 17, s. 549
Lysemose
(V. Broby sogn) Vester Broby sogn (Sorø amt), s. 725 Alsted sogn (Sorø amt), s. 725
Lysemose
(Ørbæk sogn) Ørbæk sogn (Svendborg amt), s. 904
Lysemose
gård Longelse sogn (Svendborg amt), s. 958 Longelse sogn (Svendborg amt), s. 959 Fuglsbølle sogn (Svendborg amt), s. 959
Lysemose
gård (Bovense sogn) Bovense sogn (Svendborg amt), s. 879
Lysemose
gårde og huse (Hårby sogn) Hårby sogn (Odense amt), s. 499
Lysemose
skov (Maribo købstads landdistrikt) Maribo købstads landdistrikt (Maribo amt), s. 852 Maribo købstads landdistrikt (Maribo amt), s. 853 Hunseby sogn (Maribo amt), s. 853
Lysemose Huse
(Maribo Købstads landdistrikt) Maribo købstads landdistrikt (Maribo amt), s. 852
Lysemose skov
Longelse sogn (Svendborg amt), s. 959 Fuglsbølle sogn (Svendborg amt), s. 959
Lysemose Slot
voldsted Maribo købstads landdistrikt (Maribo amt), s. 852
Lysemose Strand
sommerhuse Avnslev sogn (Svendborg amt), s. 879 Bovense sogn (Svendborg amt), s. 879
Lysenborg
gård Trans sogn (Ringkøbing amt), s. 250
Lysen bredning
Roslev sogn (Viborg amt), s. 183 Hjerk sogn (Viborg amt), s. 183 Nautrup sogn (Viborg amt), s. 187 Vile sogn (Viborg amt), s. 187 Rødding herred (Viborg amt), s. 195 Rødding sogn (Viborg amt), s. 195 Rødding sogn (Viborg amt), s. 201 Krejbjerg sogn (Viborg amt), s. 201
Lyseng
(kvarter i Skåde sogn) Skåde sogn (Århus amt), s. 281
Lysengeskov
Munkebo sogn (Odense amt), s. 275 Kølstrup sogn (Odense amt), s. 280
Lysenhavn
Harre sogn (Viborg amt), s. 186 Nautrup sogn (Viborg amt), s. 186
Lysenhede plantage
Krejbjerg sogn (Viborg amt), s. 203 Balling sogn (Viborg amt), s. 203
Lysgård
Sønder Felding sogn (Ringkøbing amt), s. 386
Lysgård
sogn & sogneby Lysgård sogn (Viborg amt), s. 445
Lysgård herred
Lysgård herred (Viborg amt), s. 407
Lysgård Mark
huse Lysgård sogn (Viborg amt), s. 446
Lysholm
ejendom (Brøndbyvester-Brøndbyøster kommune) Storkøbenhavn, s. 602
Lysholm
gård (Egen sogn) Egen sogn (Sønderborg amt), s. 1288 Egen sogn (Sønderborg amt), s. 1291
Lysholm
gårde og huse Haslev sogn (Sorø amt), s. 796 Haslev sogn (Sorø amt), s. 799
Lysholmgård
(Roskilde) Roskilde (Københavns amt), s. 1020
Lysholt
gård (Ikast sogn) Ikast sogn (Ringkøbing amt), s. 369
Lysholt
gård (Jordrup sogn) Jordrup sogn (Ribe amt), s. 938
Lysholt
gård (Søllested sogn) Søllested sogn (Odense amt), s. 488
Lysholt
gårde og huse (Hornstrup sogn) Hornstrup sogn (Vejle amt), s. 1029 Hornstrup sogn (Vejle amt), s. 1032
Lysholt Haver
skov Søllested sogn (Odense amt), s. 488
Lysholt skov
Søllested sogn (Odense amt), s. 488
Lyshøj
(Brahetrolleborg sogn) Brahetrolleborg sogn (Svendborg amt), s. 753
Lyshøj
(Herfølge sogn) Herfølge sogn (Præstø amt), s. 138
Lyshøj
(Lysgård sogn) Lysgård sogn (Viborg amt), s. 445 Lysgård sogn (Viborg amt), s. 446
Lyshøj
(Overlade sogn) Overlade sogn (Ålborg amt), s. 1192
Lyshøj
(Tøstrup sogn) Tøstrup sogn (Randers amt), s. 946
Lyshøj
andelsmølle Udbyneder sogn (Randers amt), s. 724
Lyshøj
gård Oksbøl sogn (Sønderborg amt), s. 1313
Lysing
skov Fole sogn (Haderslev amt), s. 348
Lyskær
gård Vind sogn (Ringkøbing amt), s. 435
Lyskær bakke
Uth sogn (Vejle amt), s. 952 Nebsager sogn (Vejle amt), s. 952
Lysmose
(Låsby sogn) Låsby sogn (Skanderborg amt), s. 589
Lysmose
(Næsbyhoved Broby sogn) Næsbyhoved Broby sogn (Odense amt), s. 198
Lysmosegård
Sønder Jernløse sogn (Holbæk amt), s. 390
Lysnet
Værum sogn (Randers amt), s. 795 Ørum sogn (Randers amt), s. 795
Lyssmessegård
Næsbyhoved Broby sogn (Odense amt), s. 198
Lystagergård
Krummerup sogn (Sorø amt), s. 908
Lystager Torp
huse Haldagerlille sogn (Sorø amt), s. 907 Krummerup sogn (Sorø amt), s. 907
Lystbæk
gårde og huse Torsted sogn (Ringkøbing amt), s. 458
Lystbækkær
huse Torsted sogn (Ringkøbing amt), s. 458
Lysthaugårde
Balle sogn (Viborg amt), s. 468 Sejling sogn (Viborg amt), s. 468
Lysthøj
Ubby sogn (Holbæk amt), s. 506
Lystlund
gård (Sunds sogn) Ilskov sogn (Ringkøbing amt), s. 355
Lystlund
gårde og huse (Ulfborg sogn) Ulfborg sogn (Ringkøbing amt), s. 415
Lystrup
gård (Avnede sogn) Avnede sogn (Maribo amt), s. 746
Lystrup
hovedgård Kongsted sogn (Præstø amt), s. 212 Kongsted sogn (Præstø amt), s. 213
Lystrup
landsby (Bryrup sogn) Bryrup sogn (Skanderborg amt), s. 621
Lystrup
landsby (Egå og Elsted sogn) Egå sogn (Randers amt), s. 1053 Ølsted sogn (Århus amt), s. 225 Elsted sogn (Århus amt), s. 225
Lystrup
landsby (Hjadstrup sogn) Hjadstrup sogn (Odense amt), s. 329
Lystrup
landsby (Hårlev sogn) Hårlev sogn (Præstø amt), s. 148 Hårlev sogn (Præstø amt), s. 149
Lystrup
landsby (Stenderup sogn) Stenderup sogn (Vejle amt), s. 1005
Lystrup
landsby (Uvelse sogn) Uvelse sogn (Frederiksborg amt), s. 242 Uvelse sogn (Frederiksborg amt), s. 244
Lystrup
landsby (Vindblæs sogn) Vindblæs sogn (Randers amt), s. 721
Lystrup
landsby (Vivild sogn) Vivild sogn (Randers amt), s. 860
Lystrupgård
(Stenderup sogn) Stenderup sogn (Vejle amt), s. 1005
Lystrupgård
(Uvelse sogn) Uvelse sogn (Frederiksborg amt), s. 242 Uvelse sogn (Frederiksborg amt), s. 244
Lystruphave
gård Vrads sogn (Skanderborg amt), s. 644
Lystruplund
skovfogedbolig Slangerup sogn (Frederiksborg amt), s. 242 Uvelse sogn (Frederiksborg amt), s. 242
Lystrup
skov Slangerup sogn (Frederiksborg amt), s. 241 Uvelse sogn (Frederiksborg amt), s. 244 Gørløse sogn (Frederiksborg amt), s. 244
Lystrup Strand
sommerhuse Vivild sogn (Randers amt), s. 860
Lystrup å
Vinding sogn (Skanderborg amt), s. 618 Bryrup sogn (Skanderborg amt), s. 618
Lystskov
(Birkende sogn) Birkende sogn (Odense amt), s. 289
Lystskov
(Gamtofte sogn) Gamtofte sogn (Odense amt), s. 472
Lystskov
(Hammel sogn) Hammel sogn (Skanderborg amt), s. 578
Lystskov
(Husby sogn) Husby sogn (Odense amt), s. 453
Lyså
Skanderborg amt, s. 382
Lyttesholm
gård Errindlev sogn (Maribo amt), s. 807 Olstrup sogn (Maribo amt), s. 807
Lyttesholm
ø Errindlev sogn (Maribo amt), s. 807 Olstrup sogn (Maribo amt), s. 807
Lyø
(ø og sogn) Horne sogn (Svendborg amt), s. 814 Lyø sogn (Svendborg amt), s. 814
Lyø Krog
Svanninge sogn (Svendborg amt), s. 808 Horne sogn (Svendborg amt), s. 808
Læborg
sogn & sogneby Læborg sogn (Ribe amt), s. 1002
Læborggård
Læborg sogn (Ribe amt), s. 1005
Læbrogård
Vråby sogn (Præstø amt), s. 153
Lægan
pumpestation Møgeltønder sogn (Tønder amt), s. 637 Møgeltønder sogn (Tønder amt), s. 652 Daler sogn (Tønder amt), s. 652
Lægan kro
Møgeltønder sogn (Tønder amt), s. 639
Lægdsgård
gårde og huse Ikast sogn (Ringkøbing amt), s. 369
Lægeforeningens Boliger
Storkøbenhavn, s. 433 Storkøbenhavn, s. 434 Storkøbenhavn, s. 757
Lægehuk fyr
Fanefjord sogn (Præstø amt), s. 370
Lægens
gårde og huse Kolind sogn (Randers amt), s. 992
Læggerholm
gårde og huse Vistoft sogn (Randers amt), s. 1018
Lægsgård
(Vinding sogn) Vinding sogn (Ringkøbing amt), s. 433
Lægtagergård
Vammen sogn (Viborg amt), s. 330
Lægård
(Måbjerg sogn) Måbjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 252 Måbjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 254
Lægård
(S. Bork sogn) Sønder Bork sogn (Ringkøbing amt), s. 534
Lægård
(Sønderhå sogn) Sønderhå sogn (Thisted amt), s. 618
Lægård
forstad til Holstebro Hjerm herred (Ringkøbing amt), s. 252 Måbjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 252
Lægårde
(Ørding sogn) Ørding sogn (Thisted amt), s. 721
Lægården
landbrugsskole & ungdomsskole Simmelkær sogn (Ringkøbing amt), s. 352 Sunds sogn (Ringkøbing amt), s. 352
Lægårdsmølle
Holstebro (Ringkøbing amt), s. 86 Holstebro (Ringkøbing amt), s. 93
Læhuse
Nordrupøster sogn (Sorø amt), s. 776
Lærkeborggård
Skt. Mikkels Landsogn (Sorø amt), s. 820 Hejninge sogn (Sorø amt), s. 820
Lærkegård
(Povlsker sogn) Povlsker sogn (Bornholms amt), s. 562
Lærkegårde
(Olsker sogn) Olsker sogn (Bornholms amt), s. 524
Lærkeholt
gård Fåborg sogn (Ribe amt), s. 867
Lærkeholt
gårde og huse Ansager sogn (Ribe amt), s. 848
Lærkehuse
Søndersted sogn (Holbæk amt), s. 417
Lærkehøj
Ulfborg sogn (Ringkøbing amt), s. 423 Råsted sogn (Ringkøbing amt), s. 423
Lærkehøjgård
Ansager sogn (Ribe amt), s. 848
Lærkenborg
gård Ørslevkloster sogn (Viborg amt), s. 228 Ørslevkloster sogn (Viborg amt), s. 231
Lærkensten
huse Slangerup sogn (Frederiksborg amt), s. 237
Lærkeskov
Ringe sogn (Svendborg amt), s. 827
Lærkesø
Allindemagle sogn (Sorø amt), s. 764 Jystrup sogn (Sorø amt), s. 764
Læsagergård
Helstrup sogn (Viborg amt), s. 397 Grensten sogn (Viborg amt), s. 397
Læshøj
Nørre herred (Viborg amt), s. 149 Jebjerg sogn (Viborg amt), s. 149 Jebjerg sogn (Viborg amt), s. 151 Lyby sogn (Viborg amt), s. 151
Læsten
sogn & sogneby Læsten sogn (Viborg amt), s. 357
Læsten bakker
Sønderbæk sogn (Viborg amt), s. 357 Læsten sogn (Viborg amt), s. 357
Læsø
landsby Vestenskov sogn (Maribo amt), s. 714
Læsø
Holmstrup sogn (Holbæk amt), s. 526
Læsø
ø Hjørring amt, s. 26 Læsø (Hjørring amt), s. 420
Læsøgård
Vestenskov sogn (Maribo amt), s. 714
Læsøholm
ladegård Holmstrup sogn (Holbæk amt), s. 526
Læsø Klitplantage
Læsø (Hjørring amt), s. 421
Læsø rende
Hjørring amt, s. 29 Læsø (Hjørring amt), s. 420
Læsø Trindel
Hjørring amt, s. 29 Læsø (Hjørring amt), s. 420
Læså
Bornholms amt, s. 394 Åker sogn (Bornholms amt), s. 568 Åker sogn (Bornholms amt), s. 572 Ærtholmene (Bornholms amt), s. 572
Løballegård
Smidstrup sogn (Vejle amt), s. 1174
Løberbol
gård Husby sogn (Ringkøbing amt), s. 401 Sønder Nissum sogn (Ringkøbing amt), s. 401
Løbners plantage
Holsted sogn (Ribe amt), s. 978 Føvling sogn (Ribe amt), s. 978
Løbækgård
Toftlund sogn (Haderslev amt), s. 353
Løchen
gård Hørmested sogn (Hjørring amt), s. 158 Lendum sogn (Hjørring amt), s. 158
Løckegaard
Gøl sogn (Hjørring amt), s. 383
Lødderup
sogn Lødderup sogn (Thisted amt), s. 690
Lødderup
sogneby Lødderup sogn (Thisted amt), s. 691
Lødderupvang
huse Lødderup sogn (Thisted amt), s. 691
Løens
huse Raklev sogn (Holbæk amt), s. 499 Tømmerup sogn (Holbæk amt), s. 499
Løftgårde
Ovtrup sogn (Ribe amt), s. 793
Løfting
gård Tilsted sogn (Thisted amt), s. 585 Skinnerup sogn (Thisted amt), s. 585
Løgager
gård Them sogn (Skanderborg amt), s. 641
Løgager
gård (Vinding sogn) Vinding sogn (Ringkøbing amt), s. 433
Løgager
gårde og huse Them sogn (Skanderborg amt), s. 639
Løgagerhøj
Vinding sogn (Ringkøbing amt), s. 434 Vind sogn (Ringkøbing amt), s. 434
Løgager skov
Them sogn (Skanderborg amt), s. 642
Løgballe
gård Østbirk sogn (Skanderborg amt), s. 680
Løgballe
gårde og huse (Vrigsted sogn) Vrigsted sogn (Vejle amt), s. 974
Løgballegård
(Ø. Snede sogn) Øster Snede sogn (Vejle amt), s. 1034
Løgballelund
gård Øster Snede sogn (Vejle amt), s. 1035
Løgbjerg
gård Hygum sogn (Ringkøbing amt), s. 235 Hove sogn (Ringkøbing amt), s. 235
Løgeskov
gårde og huse Stenstrup sogn (Svendborg amt), s. 688
Løgholtsholt
huse Dronninglund sogn (Hjørring amt), s. 276
Løgholtsled
huse Dronninglund sogn (Hjørring amt), s. 276
Løghøj
(Tvis sogn) Tvis sogn (Ringkøbing amt), s. 335
Løgismose
hovedgård Hårby sogn (Odense amt), s. 499 Hårby sogn (Odense amt), s. 500
Løgismose skov
Hårby sogn (Odense amt), s. 503 Dreslette sogn (Odense amt), s. 503
Løgismoseskov
gårde og huse Hårby sogn (Odense amt), s. 499
Løgsted
sogn & landsby Løgsted sogn (Ålborg amt), s. 1226
Løgstedgård
Kornum sogn (Ålborg amt), s. 1226 Løgsted sogn (Ålborg amt), s. 1226 Løgsted sogn (Ålborg amt), s. 1227 Ranum sogn (Ålborg amt), s. 1227
Løgsted Skalle
gårde og huse Kornum sogn (Ålborg amt), s. 1226 Løgsted sogn (Ålborg amt), s. 1226
Løgstrup
landsby Vorde sogn (Viborg amt), s. 320 Fiskbæk sogn (Viborg amt), s. 320
Løgstrupgårde
Ørum sogn (Thisted amt), s. 644 Lodbjerg sogn (Thisted amt), s. 644
Løgstrup mølle
Lodbjerg sogn (Thisted amt), s. 646
Løgstør
købstad Løgstør (Ålborg amt), s. 930
Løgstør bredning
Skræm sogn (Hjørring amt), s. 407 Aggersborg sogn (Hjørring amt), s. 407 Thisted amt, s. 457 Sejerslev sogn (Thisted amt), s. 754 Ejerslev sogn (Thisted amt), s. 754 Ålborg amt, s. 786 Løgstør (Ålborg amt), s. 930
Løgstør mølle
Løgstør (Ålborg amt), s. 930
Løgsø
Blovstrød sogn (Frederiksborg amt), s. 132 Birkerød sogn (Frederiksborg amt), s. 132 Birkerød sogn (Frederiksborg amt), s. 136
Løgtehøje
Tværsted sogn (Hjørring amt), s. 138 Mosbjerg sogn (Hjørring amt), s. 138
Løgten
landsby Skødstrup sogn (Randers amt), s. 1047
Løgten bugt
Mørke sogn (Randers amt), s. 1038 Hornslet sogn (Randers amt), s. 1038
Løgtholt
gård Dronninglund sogn (Hjørring amt), s. 277
Løgtved
gårde og huse (Dronninglund sogn) Dronninglund sogn (Hjørring amt), s. 276
Løgtved
gårde og huse (Hørby sogn) Hørby sogn (Hjørring amt), s. 244
Løgtved
huse Viskinge sogn (Holbæk amt), s. 528
Løgtved
landsby (Buerup sogn) Buerup sogn (Holbæk amt), s. 464
Løgtved
landsby (Viskinge sogn) Viskinge sogn (Holbæk amt), s. 528
Løgtvedgård
(Viskinge sogn) Viskinge sogn (Holbæk amt), s. 528 Viskinge sogn (Holbæk amt), s. 529
Løgtvedholt
gårde og huse (Dronninglund sogn) Dronninglund sogn (Hjørring amt), s. 276
Løgtved plantage
Viskinge sogn (Holbæk amt), s. 529 Avnsø sogn (Holbæk amt), s. 529
Løgum Bjerge
gårde og huse Nørre Løgum sogn (Tønder amt), s. 705
Løgumgårde
landsby (N. Løgum sogn) Nørre Løgum sogn (Tønder amt), s. 704
Løgumgårde Mark
gårde og huse Nørre Løgum sogn (Tønder amt), s. 704
Løgumkloster
flække Højer (Tønder amt), s. 522 Løgumkloster (Tønder amt), s. 522 Løgumkloster (Tønder amt), s. 539
Løgumkloster ladegård
Løgumkloster (Tønder amt), s. 540
Løgumkloster landsogn
Døstrup sogn (Tønder amt), s. 699 Løgumkloster landsogn (Tønder amt), s. 699
Løgumkloster Mølledam
Nørre Løgum sogn (Tønder amt), s. 703
Løgum kloster og kirke
Løgumkloster (Tønder amt), s. 523 Løgumkloster (Tønder amt), s. 532 Abild sogn (Tønder amt), s. 613
Løgumkloster plantage
Løgumkloster (Tønder amt), s. 542
Løgumkloster Refugium
Løgumkloster (Tønder amt), s. 535
Lø herred
Tønder, Højer og Lø herreder (Tønder amt), s. 597 Tønder, Højer og Lø herreder (Tønder amt), s. 601
Løjbjerg
Uggerby sogn (Hjørring amt), s. 204 Horne sogn (Hjørring amt), s. 204 Horne sogn (Hjørring amt), s. 210 Asdal sogn (Hjørring amt), s. 210
Løjed
skov (Rønnebæk sogn) Rønnebæk sogn (Præstø amt), s. 269
Løjenkær
Ullits sogn (Ålborg amt), s. 1208 Fovlum sogn (Ålborg amt), s. 1208 Strandby sogn (Ålborg amt), s. 1219 Farsø sogn (Ålborg amt), s. 1219
Løjenkær
landsby Malling sogn (Århus amt), s. 297 Astrup sogn (Århus amt), s. 297
Løjesmølle
Hallenslev sogn (Holbæk amt), s. 468 Reerslev sogn (Holbæk amt), s. 468
Løjesmølle skov
Reerslev sogn (Holbæk amt), s. 469 Ruds Vedby sogn (Holbæk amt), s. 469
Løje sø
Stenløse sogn (Frederiksborg amt), s. 257 Veksø sogn (Frederiksborg amt), s. 257 Veksø sogn (Frederiksborg amt), s. 258
Løjet
landsby Stokkemarke sogn (Maribo amt), s. 748
Løjetmose skov
Stokkemarke sogn (Maribo amt), s. 750
Løjet skov
Stokkemarke sogn (Maribo amt), s. 750
Løjnshøj
Humlum sogn (Ringkøbing amt), s. 221 Venø sogn (Ringkøbing amt), s. 221
Løjnstrup
landsby Vester Velling sogn (Viborg amt), s. 390 Skjern sogn (Viborg amt), s. 390
Løjstrup
hovedgård Laurbjerg sogn (Randers amt), s. 800 Laurbjerg sogn (Randers amt), s. 801
Løjstrup Huse
Laurbjerg sogn (Randers amt), s. 802 Lerbjerg sogn (Randers amt), s. 802
Løjstrup Mark
gårde og huse Laurbjerg sogn (Randers amt), s. 800
Løjstrup mølle
Laurbjerg sogn (Randers amt), s. 800
Løjstrup skov
Laurbjerg sogn (Randers amt), s. 802 Lerbjerg sogn (Randers amt), s. 802
Løjt
sogn Løjt sogn (Åbenrå amt), s. 886
Løjtegård
Tårnby kommune (Københavns amt), s. 939
Løjt Kirkeby
Løjt sogn (Åbenrå amt), s. 888 Løjt sogn (Åbenrå amt), s. 894
Løjtkloster
gårde og huse Løjt sogn (Åbenrå amt), s. 889
Løjt Land
halvø Åbenrå amt, s. 782 Åbenrå amt, s. 785 Åbenrå amt, s. 786 Løjt sogn (Åbenrå amt), s. 894
Løjtofte
sogn Løjtofte sogn (Maribo amt), s. 778 Løjtofte sogn (Maribo amt), s. 780
Løjtoftegård
Herredskirke sogn (Maribo amt), s. 777
Løjtofte skov
Herredskirke sogn (Maribo amt), s. 778 Løjtofte sogn (Maribo amt), s. 778
Løjt Skovby
Løjt sogn (Åbenrå amt), s. 889
Løjtved
hovedgård Stenstrup sogn (Svendborg amt), s. 688 Stenstrup sogn (Svendborg amt), s. 690
Løjtved
landsby Nørre Løgum sogn (Tønder amt), s. 704
Løjtved skov
Lunde sogn (Svendborg amt), s. 693 Kværndrup sogn (Svendborg amt), s. 693
Løkke
huse (Øsby sogn) Øsby sogn (Haderslev amt), s. 234
Løkkeby
landsby Tullebølle sogn (Svendborg amt), s. 934
Løkkegrave
Kærum sogn (Odense amt), s. 473
Løkkegård
Hune sogn (Hjørring amt), s. 370
Løkkegård
(Als sogn) Als sogn (Ålborg amt), s. 1118
Løkkegård
(Asperup sogn) Asperup sogn (Odense amt), s. 416
Løkkegård
(Bindslev sogn) Bindslev sogn (Hjørring amt), s. 142 Bindslev sogn (Hjørring amt), s. 144
Løkkegård
(Hindborg sogn) Hindborg sogn (Viborg amt), s. 140
Løkkegård
(Hårslev sogn) Hårslev sogn (Odense amt), s. 382
Løkkegård
(Nybøl sogn) Nybøl sogn (Sønderborg amt), s. 1199
Løkkegård
(Røgen sogn) Røgen sogn (Skanderborg amt), s. 583
Løkkegård
(Ål sogn) Ål sogn (Ribe amt), s. 812
Løkkegårde
(Vennebjerg sogn) Vennebjerg sogn (Hjørring amt), s. 222
Løkkeholm
landsby Sønder Vilstrup sogn (Vejle amt), s. 1197
Løkkehøj
andelsmejeri Søndersø sogn (Odense amt), s. 398
Løkkelundshøj
Sønder Hygum sogn (Haderslev amt), s. 324
Løkkemarken
huse Uggerslev sogn (Odense amt), s. 347
Løkken
fiskerihavn & badested Furreby sogn (Hjørring amt), s. 330 Furreby sogn (Hjørring amt), s. 331 Lyngby sogn (Hjørring amt), s. 331 Vrensted sogn (Hjørring amt), s. 334
Løkken
gårde og huse Ørum sogn (Randers amt), s. 937
Løkken
huse (Alrø sogn) Alrø sogn (Århus amt), s. 353
Løkken
huse (Mørke sogn) Mørke sogn (Randers amt), s. 1037
Løkkensholm
gård Furreby sogn (Hjørring amt), s. 330
Løkkepold
gård Kliplev sogn (Åbenrå amt), s. 991
Løkkeskovgård
Smidstrup sogn (Vejle amt), s. 1174
Løkkesled
gård Asserballe sogn (Sønderborg amt), s. 1259
Løkketykke
skov Øster Egede sogn (Præstø amt), s. 225
Lønborg
sogn Lønborg sogn (Ringkøbing amt), s. 546
Lønborg
sogneby Lønborg sogn (Ringkøbing amt), s. 547
Lønborggård
hovedgård Lønborg sogn (Ringkøbing amt), s. 547 Lønborg sogn (Ringkøbing amt), s. 548
Lønborggård plantage
Lønborg sogn (Ringkøbing amt), s. 551
Lønbækgård
Nørre Nissum sogn (Ringkøbing amt), s. 176
Løndal
Sønder Vissing sogn (Skanderborg amt), s. 608 Vinding sogn (Skanderborg amt), s. 616
Løndal
gård Sønder Vissing sogn (Skanderborg amt), s. 608 Sønder Vissing sogn (Skanderborg amt), s. 609
Løndal
gårde og huse (Them sogn) Them sogn (Skanderborg amt), s. 639
Løndysse
Snostrup sogn (Frederiksborg amt), s. 254 Ølstykke sogn (Frederiksborg amt), s. 254
Løngangsstræde
Storkøbenhavn, s. 835 Storkøbenhavn, s. 860
Løngård
Ferring sogn (Ringkøbing amt), s. 242 Dybe sogn (Ringkøbing amt), s. 242
Lønholm
gårde og huse Hellevad sogn (Åbenrå amt), s. 866
Lønholt
landsby Grønholt sogn (Frederiksborg amt), s. 125
Lønholt mose
Grønholt sogn (Frederiksborg amt), s. 125
Lønne
sogn & landsby Lønne sogn (Ribe amt), s. 809
Lønnebjerggård
Lønne sogn (Ribe amt), s. 810 Ål sogn (Ribe amt), s. 810
Lønne bæk
Henne sogn (Ribe amt), s. 809 Lønne sogn (Ribe amt), s. 809
Lønned
skov Vejlø sogn (Præstø amt), s. 281
Lønne Hede
gårde og huse Lønne sogn (Ribe amt), s. 810 Ål sogn (Ribe amt), s. 810
Lønne Klint
gårde og huse Lønne sogn (Ribe amt), s. 810 Ål sogn (Ribe amt), s. 810
Lønnerup
landsby Binderup sogn (Ålborg amt), s. 1201 Durup sogn (Ålborg amt), s. 1201
Lønnerup
landsby (Hunstrup sogn) Hunstrup sogn (Thisted amt), s. 574
Lønnerup fjord
Hillerslev sogn (Thisted amt), s. 567 Sennels sogn (Thisted amt), s. 571 Sennels sogn (Thisted amt), s. 574 Hunstrup sogn (Thisted amt), s. 574
Lønnestak
landsby Henne sogn (Ribe amt), s. 809 Lønne sogn (Ribe amt), s. 809
Lønninge
huse Benløse sogn (Sorø amt), s. 753 Bringstrup sogn (Sorø amt), s. 753
Lønningegård
(Bringstrup sogn) Bringstrup sogn (Sorø amt), s. 754
Lønningegård
(Slaglille sogn) Slaglille sogn (Sorø amt), s. 732
Lønsgård
(Linnerup sogn) Linnerup sogn (Skanderborg amt), s. 661
Lønsgård
(Tjæreby sogn) Tjæreby sogn (Frederiksborg amt), s. 186
Lønsgårdshuse
Tjæreby sogn (Frederiksborg amt), s. 186
Lønstrup
fiskerleje & badested Storkøbenhavn, s. 168 Mårup sogn (Hjørring amt), s. 228 Mårup sogn (Hjørring amt), s. 230 Jelstrup sogn (Hjørring amt), s. 230
Lønstrup
gård (Avnede sogn) Avnede sogn (Maribo amt), s. 746
Lønstrup klint
Hjørring amt, s. 25 Rubjerg sogn (Hjørring amt), s. 227 Mårup sogn (Hjørring amt), s. 227
Lønsø made
Oksbøl sogn (Sønderborg amt), s. 1318 Oksbøl sogn (Sønderborg amt), s. 1320
Lønt
gårde og huse Sønder Starup sogn (Haderslev amt), s. 218
Løntgård
Sønder Starup sogn (Haderslev amt), s. 218
Lønå
gårde og huse Thyregod sogn (Vejle amt), s. 1066
Lørslev
landsby (Ugilt sogn) Ugilt sogn (Hjørring amt), s. 184 Ugilt sogn (Hjørring amt), s. 188
Lørslev
sogn (Mors) Lørslev sogn (Thisted amt), s. 717
Lørslev
sogneby (Mors) Lørslev sogn (Thisted amt), s. 718
Lørslev Vesterhede
gårde og huse Ugilt sogn (Hjørring amt), s. 184
Lørslev Østerhede
gårde og huse Ugilt sogn (Hjørring amt), s. 184
Lørsted
landsby Ø. Svenstrup sogn (Hjørring amt), s. 403 Haverslev sogn (Hjørring amt), s. 403
Lørsted Møllegård
Haverslev sogn (Hjørring amt), s. 404
Lørup
gård (Vejrum sogn) Vejrum sogn (Ringkøbing amt), s. 275
Lørup
landsby (Ryslinge sogn) Ryslinge sogn (Svendborg amt), s. 829 Ryslinge sogn (Svendborg amt), s. 833
Lørup Hede
gårde og huse Ryslinge sogn (Svendborg amt), s. 829
Løserup
landsby Udby sogn (Holbæk amt), s. 426
Løserup strand
sommerhuse Udby sogn (Holbæk amt), s. 426
Løsning
sogn & sogneby Løsning sogn (Vejle amt), s. 1008
Løsning hedeslette
Ølsted sogn (Vejle amt), s. 1008 Løsning sogn (Vejle amt), s. 1008
Løsning Nørremark
gårde og huse Løsning sogn (Vejle amt), s. 1009
Løsning Søndermark
gårde og huse Løsning sogn (Vejle amt), s. 1009
Løstemose
Særløse sogn (Københavns amt), s. 1146 Kirke Såby sogn (Københavns amt), s. 1146
Løt
gård (Råbjerg sogn) Råbjerg sogn (Hjørring amt), s. 132
Løt
gårde og huse Lendum sogn (Hjørring amt), s. 159
Løt
landsby Jerslev sogn (Hjørring amt), s. 349
Løthuse
(Saltum sogn) Saltum sogn (Hjørring amt), s. 364
Løttebolig
Jetsmark sogn (Hjørring amt), s. 378 Vedsted sogn (Hjørring amt), s. 378
Løvbakke
Bælum sogn (Ålborg amt), s. 1090 Solbjerg sogn (Ålborg amt), s. 1090
Løvbjerg
gård Herning (Ringkøbing amt), s. 114
Løvbjerg plantage
Herning (Ringkøbing amt), s. 136
Løvborg
gård Tistrup sogn (Ribe amt), s. 837
Løvborg voldsted
Sandholts Lyndelse sogn (Svendborg amt), s. 794 Jordløse sogn (Svendborg amt), s. 794
Løvdal
gård (Ove sogn) Ove sogn (Ålborg amt), s. 1138
Løvdal
gård (Thyregod sogn) Thyregod sogn (Vejle amt), s. 1066
Løvdal skov
Them sogn (Skanderborg amt), s. 642
Løve
landsby (Bryrup sogn) Bryrup sogn (Skanderborg amt), s. 619
Løve
landsby (Gierslev sogn) Gierslev sogn (Holbæk amt), s. 479
Løveapoteket
(Sønderborg) Sønderborg (Sønderborg amt), s. 1094
Løvegård
hovedgård Gierslev sogn (Holbæk amt), s. 479 Gierslev sogn (Holbæk amt), s. 480 Finderup sogn (Holbæk amt), s. 480
Løvehave
landsby Lynge sogn (Sorø amt), s. 723 Vester Broby sogn (Sorø amt), s. 723
Løvehave
skov Egense sogn (Svendborg amt), s. 679
Løvehovederne
Allinge-Sandvig (Bornholms amt), s. 454
Løve herred
Løve herred (Holbæk amt), s. 460 Sæby sogn (Holbæk amt), s. 460
Løvel
sogn & sogneby Løvel sogn (Viborg amt), s. 326 Løvel sogn (Viborg amt), s. 327
Løvel bro
Klejtrup sogn (Viborg amt), s. 288 Vester Bjerregrav sogn (Viborg amt), s. 288 Rødding sogn (Viborg amt), s. 326 Løvel sogn (Viborg amt), s. 326
Løvel Hede
huse Løvel sogn (Viborg amt), s. 327 Pederstrup sogn (Viborg amt), s. 327
Løvemose
Havrebjerg sogn (Holbæk amt), s. 478 Gierslev sogn (Holbæk amt), s. 478
Løvenborg
hovedgård Butterup sogn (Holbæk amt), s. 383 Butterup sogn (Holbæk amt), s. 384
Løvenborgallé
huse Butterup sogn (Holbæk amt), s. 383
Løvenholm
andelsmejeri Humble sogn (Svendborg amt), s. 966
Løvenholm
hovedgård Gjesing sogn (Randers amt), s. 868 Gjesing sogn (Randers amt), s. 869
Løvenholmfondens kollegium
Grenå (Randers amt), s. 670
Løvenholm Storskov
Gjesing sogn (Randers amt), s. 871 Nørager sogn (Randers amt), s. 871
Løvenholm Østerskov
Gjesing sogn (Randers amt), s. 871 Nørager sogn (Randers amt), s. 871
Løvenholt
gård Them sogn (Skanderborg amt), s. 639 Them sogn (Skanderborg amt), s. 641
Løvens Kemiske Fabrik
Storkøbenhavn, s. 538
Løvenskjolds Palæ
el. senere Schacks Palæ el. senere Christian IX’s Palæ palæ Storkøbenhavn, s. 698
Løvenå
Avlum sogn (Ringkøbing amt), s. 339 Vildbjerg sogn (Ringkøbing amt), s. 344 Ørre sogn (Ringkøbing amt), s. 344
Løverodde
Nørre Tyrstrup herred (Vejle amt), s. 1218 Sønder Stenderup sogn (Vejle amt), s. 1218 Sønder Stenderup sogn (Vejle amt), s. 1220
Løvesbjerggårde
Skt. Mikkels Landsogn (Sorø amt), s. 820 Hejninge sogn (Sorø amt), s. 820
Løvet
gårde og huse Grædstrup sogn (Skanderborg amt), s. 622
Løve Toelstang
gårde og huse Gierslev sogn (Holbæk amt), s. 479
Løvet Skovgård
plantage Grædstrup sogn (Skanderborg amt), s. 623
Løvhøj
skov (Horsens) Horsens (Skanderborg amt), s. 455
Løvig
gårde og huse Haderup sogn (Ringkøbing amt), s. 327 Haderup sogn (Ringkøbing amt), s. 329 Grove sogn (Ringkøbing amt), s. 329
Løvlund
gårde og huse & mølle Grene sogn (Ribe amt), s. 917
Løvpurrer
skov Ovsted sogn (Skanderborg amt), s. 686 Tåning sogn (Skanderborg amt), s. 686
Løvringborg
gård Mejrup sogn (Ringkøbing amt), s. 255
Løvsgård
Frøslev sogn (Thisted amt), s. 696
Løvskal
landsby Vester Velling sogn (Viborg amt), s. 390 Skjern sogn (Viborg amt), s. 390
Løvskal skov
Skjern sogn (Viborg amt), s. 394 Øster Velling sogn (Viborg amt), s. 394
Løvskalvejen
jernbaneholdeplads Vejrum sogn (Viborg amt), s. 350 Vorning sogn (Viborg amt), s. 350
Løvskovlund
gård Sporup sogn (Skanderborg amt), s. 585
Løvstrup
gårde og huse Hanning sogn (Ringkøbing amt), s. 513
Løvstrupgård
Hanning sogn (Ringkøbing amt), s. 513 Hanning sogn (Ringkøbing amt), s. 514
Løvstrup plantage
Sønder Lem sogn (Ringkøbing amt), s. 507 Ølstrup sogn (Ringkøbing amt), s. 507 Hanning sogn (Ringkøbing amt), s. 515
Løvstykke
gård Fårdrup sogn (Sorø amt), s. 870 Sørbymagle sogn (Sorø amt), s. 870
Laa
bebyggelse Romlund sogn (Viborg amt), s. 323 Rødding sogn (Viborg amt), s. 323
Låddenbjerg
(Agri sogn) Agri sogn (Randers amt), s. 1006
Låddenbjerg
(Oksbøl sogn) Oksbøl sogn (Sønderborg amt), s. 1312
Låddenhøj
(Hvirring sogn) Hvirring sogn (Skanderborg amt), s. 736
Låddenhøj
(Kattrup sogn) Kattrup sogn (Skanderborg amt), s. 694
Låddenhøj
(Linnerup sogn) Linnerup sogn (Skanderborg amt), s. 660
Låddenhøj
(Nim sogn) Nim sogn (Skanderborg amt), s. 727
Låddenhøj
(S. Vissing sogn) Sønder Vissing sogn (Skanderborg amt), s. 608
Låddenhøj
(Tønning sogn) Tønning sogn (Skanderborg amt), s. 634
Lådne Brøndstrup
gårde og huse Ejlby sogn (Odense amt), s. 377 Melby sogn (Odense amt), s. 377
Lådnehuse
Tureby sogn (Præstø amt), s. 228
Lådnehøj
(Tvilum sogn) Tvilum sogn (Skanderborg amt), s. 568
Lådnehøje
(Gevninge sogn) Gevninge sogn (Københavns amt), s. 1156
Lådnehøje
(Veng sogn) Veng sogn (Skanderborg amt), s. 543
Lådne mose
Skårup sogn (Svendborg amt), s. 667
Låenhøje
Mariager landsogn (Randers amt), s. 699 Falslev sogn (Randers amt), s. 699
Låge
gård (Sindbjerg sogn) Sindbjerg sogn (Vejle amt), s. 1041 Sindbjerg sogn (Vejle amt), s. 1042
Låge
gårde og huse Skallerup sogn (Hjørring amt), s. 222 Vennebjerg sogn (Hjørring amt), s. 222
Lågemade
gårde og huse Broager sogn (Sønderborg amt), s. 1214 Egernsund sogn (Sønderborg amt), s. 1214
Låge Mark
gårde og huse Sindbjerg sogn (Vejle amt), s. 1041
Lågerup
landsby Bregninge sogn (Maribo amt), s. 915 Herritslev sogn (Maribo amt), s. 915
Låge å
Engestofte sogn (Maribo amt), s. 866 Sakskøbing landsogn (Maribo amt), s. 866 Sakskøbing landsogn (Maribo amt), s. 871 Tårs sogn (Maribo amt), s. 871
Lånhus
Ove sogn (Ålborg amt), s. 1138
Låning Gårde
Vissenbjerg sogn (Odense amt), s. 230
Lånum
landsby Mønsted sogn (Viborg amt), s. 252 Smollerup sogn (Viborg amt), s. 252
Lårup
landsby Stenlille sogn (Holbæk amt), s. 423
Lårup plantage
Stenlille sogn (Holbæk amt), s. 424
Låsby
sogn Låsby sogn (Skanderborg amt), s. 588
Låsby
sogneby Låsby sogn (Skanderborg amt), s. 589
Låsby
stationsby Låsby sogn (Skanderborg amt), s. 590
Låsby Østerskov
Låsby sogn (Skanderborg amt), s. 591
Låsled
gårde og huse Rødding sogn (Haderslev amt), s. 306
Låstrup
sogn & sogneby Låstrup sogn (Viborg amt), s. 290 Låstrup sogn (Viborg amt), s. 291
Lille Badsbjerg
gård Ulsted sogn (Ålborg amt), s. 989